Xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

(Cinet)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
 
Xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: vietbao.vn)

Tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1183/QĐ-BVHTTDL ngày 22/3/2017, Bộ VHTTDL giao Cục Văn hóa cơ sở là đơn vị đầu mối xây dựng Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Đề xuất Lãnh đạo Bộ thành lập Tổ Biên tập xây dựng Chỉ thị; Tổ chức cuộc họp và lấy ý kiến các thành viên Tổ Biên tập, ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ; ý kiến của các Bộ, ban, ngành có liên quan; Khảo sát, đánh giá thực trạng về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở cơ sở; Dự trù kinh phí và các nội dung liên quan đến xây dựng Báo cáo, Tờ tình và dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Mục đích của kế hoạch nhằm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bên vững đất nước. Đề xuất các giải pháp để thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trong cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng cao lên, tạo sức lan tỏa và sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, qua đó góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Nội dung thực hiện: Nghiên cứu, quán triệt chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và cụ thể hóa bằng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, đánh giá thực trạng về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thời gian qua; tiếp thu ý kiến đóng góp để hoàn thiện; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trong quản lý, tổ chức thực hiện; xây dựng Báo cáo đánh giá thực trạng, Tờ trình và dự thảo Chỉ thị trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 6/2017.

Bộ VHTTDL yêu cầu xây dựng Chỉ thị phải đảm bảo tính khoa học, khách quan, đánh giá đúng thực trạng về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thời gian qua. Thời gian hoàn thành vào Quý II năm 2017.

LA

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác