Xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch về quản lý vũ khí, vật liệu nổ trong hoạt động văn hóa

(Cinet) – Bộ VHTTDL vừa có văn bản số 1479/BVHTTDL-PC gửi các cơ quan đơn vị thuộc Bộ, Sở VHTTDL các tỉnh thành về vấn đề đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch quy định quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ để trưng bày, triển lãm trong hoạt động văn hóa nghệ thuật.
Theo đó, nhằm thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, chất liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 5/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, chất liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Bộ VHTTDL tiến hành phối hợp với Bộ Công an xây dựng Thông tư liên tịch quy định quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ để trưng bày, triển lãm trong hoạt động văn hóa nghệ thuật.
Để việc xây dựng Thông tư liên tịch đạt kết quả cao, Bộ VHTTDL đề nghị các đơn vị thuộc Bộ và các Sở VHTTDL các tỉnh thành đóng góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư liên tịch nói trên.
Mọi ý kiến đóng góp gửi về Vụ Pháp chế trước ngày 29/5/2014, đồng thời gửi đến hộp thư điện tử: vuducloi29768@gmail.com.
BTV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác