Xây dựng hồ sơ đề cử quốc gia “Then Tày, Nùng, Thái” đề nghị UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Xây dựng hồ sơ đề cử quốc gia “Then Tày, Nùng, Thái” đề nghị UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - ảnh 1
(Cinet)- Quyết định số 2703/QĐ-BVHTTDL ngày 12/8 của Bộ VHTTDL phê duyệt Kế hoạch tổng thể xây dựng hồ sơ đề cử quốc gia “Then Tày, Nùng, Thái” đề nghị UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Bộ VHTTDL giao Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam phối hợp với các tỉnh có di sản gồm: Tuyên Quang, Bắc Kạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Yên Bái thực hiện Kế hoạch xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể “Then Tày, Nùng, Thái”.
Việc xây dựng bộ Hồ sơ đề cử quốc gia “Then Tày, Nùng, Thái” đệ trình UNESCO, đề nghị đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại nhằm khẳng định, tôn vinh giá trị của di sản Then Tày, Nùng, Thái; là dịp để giới thiệu, quảng bá tới nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế về các giá trị của di sản Then.
Giúp đồng bào Tày, Nùng, Thái và cộng đồng ở các địa phương có di sản Then nhận thức đầy đủ hơn về giá trị của di sản; nâng cao ý thức, trách nhiệm tham gia bảo vệ và phát huy giá trị của di sản; thu hút, khuyến khích giới trẻ quan tâm, tự nguyện tìm hiểu, trải nghiệm di sản.
Khẳng định vai trò của Then trong đời sống tin thần của các tộc người Tày, Nùng, Thái và cộng đồng ở các địa phương có di sản Then; tôn vinh giá trị sáng tạo nghệ thuật dân gian của họ trong tổng thể các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam và góp phần tạo nên sự đa dạng văn hóa quốc tế. Thúc đẩy sự quan tâm, bảo vệ di sản và sự kết nối, trao đổi văn hóa giữa các tộc người Tày, Nùng, Thái với các nhóm cộng đồng khác ở Việt Nam cũng như giữa các quốc gia, dân tộc có di sản tương đồng với Then.
Theo Kế hoạch, Hồ sơ sẽ được xây dựng theo mẫu ICH-02 dành cho di sản đăng ký vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, theo hướng dẫn thực hiện Công ước 2003 của UNESCO, bản cập nhật tại thờ điểm xây dựng hồ sơ năm 2015.
Viện Âm nhạc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam là đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung khoa học của hồ sơ; cộng đồng các tộc người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam và UBND, Sở VHTTDL các tỉnh (Tuyên Quang, Bắc Kạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Yên Bái), Cục Di sản văn hóa, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam sẽ là thành phần tham gia xây dựng hồ sơ.
Về lộ trình xây dựng hồ sơ, từ ngày 12/5 đến 17/8/2015, Viện Âm nhạc tiến hành khảo sát lần lượt 12 tỉnh có di sản Then, chuẩn bị cho việc thực hiện kế hoạch điền dã thu thanh, quay phim, thu thập tư liệu phục vụ cho hồ sơ.
Từ ngày 26/6 đến 15/9/2015, Viện Âm nhạc hoàn thiện tài liệu Kiểm kê di sản Then, xây dựng bộ tài liệu giới thiệu về Then gửi các nhà khoa học quốc tế.
Từ ngày 24/8 đến 24/11/2015, Viên Âm nhạc tiến hành thu thập tài liệu, tổ chức ghi hình, thu thanh, phỏng vấn, dịch thuật nội dung trong các hình thức lễ Then tại các địa phương (bao gồm cả việc dịch từ tiếng Tày, tiếng Nùng, tiếng Thái sang tiếng Việt).
Từ ngày 15/9 đến 20/12/2015, Viện Âm nhạc phối hợp với các chuyên gia, các nhà khoa học viết Hồ sơ khoa học theo mẫu ICH-02.
Từ ngày 20/10 đến 22/12/2015, Viện Âm nhạc tiến hành xây dựng bộ sản phẩm công nghệ cho hồ sơ; phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật Hát Then, Đàn Tính di sản văn hóa dân tộc Tày, Nùng, Thái” vào dịp Liên hoan Hát Then - Đàn Tính lần thứ V năm 2015 tại Tuyên Quang trong khoảng thời gian từ 24-26/9/2015.
Từ ngày 25/12/2015 đến 10/01/2016, xin ý kiến góp ý trước Hội đồng khoa học Viện Âm nhạc, Ban Chỉ đạo, Ban xây dựng hồ sơ quốc gia và tiến hành chỉnh sửa hồ sơ theo các ý kiến góp ý.
Từ ngày 15/01 đến 28/02/2016, Xin ý kiến Cục Di sản Văn hóa; trình, xin ý kiến Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia; hoàn thiện hồ sơ theo góp ý của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia và trình Bộ VHTTDL bộ hồ sơ đã hoàn thiện.
T.H    
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác