Xây dựng hồ sơ đề cử Vịnh Hạ Long mở rộng với Quần đảo Cát Bà trình UNESCO công nhận là Di sản Thế giới

Xây dựng hồ sơ đề cử Vịnh Hạ Long mở rộng với Quần đảo Cát Bà trình UNESCO công nhận là Di sản Thế giới - ảnh 1
Quần đảo Cát Bà. Nguồn ảnh: haiphong.gov.vn
(Cinet)- Văn bản số 299/BVHTTDL-DSVH ngày 28/01/2016 của Bộ VHTTDL gửi UBND tỉnh Quảng Ninh về việc xây dựng hồ sơ đề cử Vịnh Hạ Long mở rộng với Quần đảo Cát Bà trình UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 4481/UBND-VH ngày 15/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng hồ sơ đề cử Vịnh Hạ Long mở rộng với Quần đảo Cát Bà trình UNESCO công nhận Di sản Thế giới. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thấy rằng:
Quần đảo Cát Bà đã được xếp hạng Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 2383/QĐ-TTg ngày 09/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tháng 9 năm 2013, hồ sơ đề cử Quần đảo Cát Bà là Di sản Thế giới theo tiêu chí đa dạng sinh học đã được gửi tới Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO với diện tích khu vực đề cử di sản thế giới là 33.670 ha (trong đó: 13.478 ha đất tự nhiên và 20.192 ha mặt biển) và diện tích vùng đệm của khu vực đề cử di sản thế giới là 13.000 ha, trong đó: 3.984 ha đất tự nhiên và 9.016 ha mặt nước, (gửi kèm Phụ lục 1: Bản đồ ranh giới đề cử di sản Quần đảo Cát Bà). Sau quá trình thẩm định, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN) đã dự thảo Quyết định số WHC-14/38.COM/INF.8B trình Ủy ban Di sản Thế giới tại Kỳ họp lần thứ 38 ở Qatar năm 2014, trong đó khuyến nghị: “Quốc gia thành viên xem xét khả năng đề xuất nối dài với Vịnh Hạ Long, theo các tiêu chí (vii) và (viii) và có thể là tiêu chí (x), để gộp cả Quần đảo Cát Bà”.
Ngày 18/01/2016, Văn phòng Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN) tại Việt Nam đã có Công văn số 09/IUCNVN/2016 khẳng định sự cần thiết của việc mở rộng Vịnh Hạ Long với Quần đảo Cát Bà để xây dựng hồ sơ đề cử Di sản Thế giới, đồng thời khẳng định sự quyết tâm của thành phố Hải Phòng, sự ủng hộ của IUCN và các tổ chức quốc tế, cơ quan, nhà khoa học liên quan tại nhiều diễn đàn thảo luận về vấn đề này thời gian qua.
Để chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng hồ sơ đề cử Vịnh Hạ Long mở rộng với Quần đảo Cát Bà, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết ý kiến về chủ trương xây dựng hồ sơ đề cử Vịnh Hạ Long mở rộng với Quần đảo Cát Bà trình UNESCO công nhận Di sản Thế giới thời gian tới (Văn bản xin gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 08/02/2016).
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác