Xây dựng huyện điểm văn hóa Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

(Cinet) - Ngày 5/10/2016, Bộ VHTTDL ban hành Công văn số 3989/BVHTTDL - VHCS về việc xây dựng huyện điểm văn hóa Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Bộ VHTTDL đồng ý với chủ trương xây dựng huyện điểm văn hóa Quảng Điền (giai đoạn 2016 - 2020) nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong tình hình hiện nay.
 
Xây dựng huyện điểm văn hóa Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế - ảnh 1
Lễ khánh thành Nhà văn hóa huyện Quảng Điền. (Nguồn: trungtamvhtt.thuathienhue.gov.vn)
Để việc xây dựng huyện điểm văn hóa Quảng Điền (giai đoạn 2016 - 2020) được thiết thực, hiệu quả, Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá thực trạng về công tác xây dựng đời sống văn hóa trong thời gian qua, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt đề án xây dựng huyện điểm văn hóa Quảng Điền (giai đoạn 2008 - 2012).

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và thực tiễn nhu cầu đặt ra, UBND tỉnh chỉ đạo địa phương lập hồ sơ và phê duyệt đề án xây dựng huyện điểm văn hóa Quảng Điền (giai đoạn 2016-2020) với mục tiêu, giải pháp, cụ thể.

Gia Linh 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác