Xây dựng Nhà tưởng niệm các chiến sỹ hy sinh tại Nhà tù Sơn La, tỉnh Sơn La

Xây dựng Nhà tưởng niệm các chiến sỹ hy sinh tại Nhà tù Sơn La, tỉnh Sơn La - ảnh 1
Nhà tù Sơn La. Ảnh: internet
(Cinet)- Văn bản số 520/BVHTTDL-DSVH ngày 25 tháng 02 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc xây dựng Nhà tưởng niệm các chiến sỹ hy sinh tại Nhà tù Sơn La, tỉnh Sơn La.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 11/TTr-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị thỏa thuận chủ trương xây dựng Nhà tưởng niệm các chiến sỹ hy sinh tại Nhà tù Sơn La thuộc đồi Khau Cả, thành phố Sơn La. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Nhà tù Sơn La được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 2408/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời, ngày 18 tháng 5 năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 1949/BVHTTDL-DSVH thống nhất đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về chủ trương lập quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích Nhà tù Sơn La. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập quy hoạch tổng thể di tích theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ.
Việc xây dựng Nhà tưởng niệm các chiến sỹ hy sinh tại Nhà tù Sơn La sẽ xem xét trên cơ sở quy hoạch tổng thể di tích được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác