Xây dựng phim và in tập sách kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam

Xây dựng phim và in tập sách kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam - ảnh 1
(Ảnh minh họa: Internet)
(Cinet)- Kế hoạch số 1542/KH-BVHTTDL ngày 04/5/2016 của Bộ VHTTDL về việc xây dựng phim, in đĩa VCD tổng hợp tư liệu, xây dựng và in tập sách kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam.
Thực hiện Quyết định số 673/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc ban hành Kế hoạch công tác gia đình năm 2016; Kế hoạch số 1391/KH-BVHTTDL ngày 25 tháng 4 năm 2016 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2001-28/6/2016, Bộ VHTTDL xây dựng Kế hoạch Xây dựng Phim và in đĩa VCD tư liệu 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam, xây dựng tập sách Kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam nhằm mục đích đánh giá khái quát công tác và sự nghiệp gia đình sau 15 thành lập, hoạt động, đồng thời tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Xây dựng Phim tư liệu: Dàn dựng và ghi hình phim tổng hợp tư liệu kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam, thời lượng 15 phút.
In và phát hành các đĩa clip phim, chuyển gửi về địa phương và các đơn vị có liên quan phục vụ công tác tuyên truyền (tổng cộng 4.500 đĩa). Cụ thể: Sở VHTTDL và Sở VHTT 63 tỉnh, thành phố, mỗi tỉnh 65 đĩa; phát cho đại biểu 250 đĩa; các Bộ, ngành có liên quan 55 đĩa; lưu tại Vụ Gia đình 100 đĩa.
In tập sách kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam (tổng cộng 3.500 cuốn). Cụ thể: Sở VHTTDL và Sở VHTT 63 tỉnh, thành phố, mỗi tỉnh 50 cuốn; phát cho đại biểu 200 cuốn; các Bộ, ngành có liên quan 20 cuốn; Lãnh đạo Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ 25 cuốn; lưu tại Vụ Gia đình 95 cuốn.
Thời gian thực hiện: Quý II,III năm 2016.
Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động đảm bảo nội dung, yêu cầu, tiến độ kế hoạch.
T.H
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác