Xây dựng Thông tư liên tịch giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với thư biện nhà trường và cơ sở giáo dục.

Xây dựng Thông tư liên tịch giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với thư biện nhà trường và cơ sở giáo dục. - ảnh 1
Ảnh minh họa (Internet)
(Cinet)- Quyết định số 483/QĐ-BVHTTDL ngày 16/02 của Bộ VHTTDL về việc Xây dựng Thông tư liên tịch giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với thư biện nhà trường và cơ sở giáo dục.
Thời gian xây dựng Thông tư được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 6/2016, gồm một số nhiệm vụ quan trọng: Soạn thảo Quyết định phê duyệt giao nhiệm vụ xây dựng Thông tư; Thành lập tổ soạn thảo thông tư; Thu thập tài liệu; xây dựng đề cương chi tiết thông tư. Dự kiện đến tháng 6/2016 sẽ hoàn thiện dự thảo Thông tư sau khi có ý kiện thẩm định của Vụ Pháp chế đồng thời hoàn thiện Hồ sơ trình lãnh đạo 2 bộ ký ban hành thông tư.
Vụ Thư viện là đơn vị thường trực của Tổ soạn thảo Thông tư, có trách nhiệm: chủ trì, phối hợp với Vụ pháp chế và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai xây dựng thông tư theo Kế hoạch đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt;
Vụ Pháp chế phối hợp với Vụ Thư viện xây dựng và thẩm định hồ sơ Thông tư trước khi trình lãnh đạo Bộ ký phê duyệt.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác