Xây dựng Trang thông tin điện từ về “Công tác đào tạo lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

Xây dựng Trang thông tin điện từ về “Công tác đào tạo lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch” - ảnh 1
Ảnh minh họa.
(Cinet)- Quyết định số 2324/QĐ-BVHTTDL ngày 08/7 của Bộ VHTTDL giao Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan xây dựng Trang thông tin điện tử về “Công tác đào tạo lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch”. Quyết định này thay thế Quyết định số 1250/QĐ-BVHTTDL ngày 17/4/2015.
Việc xây dựng Trang thông tin điện tử dành cho trí thức nhằm tạo ta một diễn đàn trao đổi tri thức và nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tình hình thời sự của đất nước, của địa phương và khai thác nguồn thông tin quốc tế về tri thức và về nguồn đội ngũ tri thức.
Đây là kênh thông tin trực tuyến phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến và đào tạo cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tin học hóa công tác quản lý đội ngũ tri thức của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn và phục vụ tốt công tác đào tạo trong toàn ngành; đồng thời, làm tiền đề cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu đội ngũ tri thức của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phục vụ công tác quản lý, tra cứu và báo cáo.
Về nội dung, Trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin về kế hoạch, chương trình, lĩnh vực đào tạo, các công tác thống kê, báo cáo xây dựng cơ sở dữ liệu về đội ngũ tri thức.
Về tiêu chí và tiêu chuẩn, Trang thông tin điện tử sẽ đảm bảo về công nghệ và an toàn truyền thông, có tính tương thích và khả năng phân lập lỗi.
T.H
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác