Xây dựng Trang Thông tin Điện tử về “Công tác đào tạo lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

Xây dựng Trang Thông tin Điện tử về “Công tác đào tạo lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch” - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
(Cinet)- Quyết định số 2820/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Trang Thông tin Điện tử về “Công tác đào tạo lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.
Theo Quyết định, Bộ VHTTDL giao Trung tâm Công nghệ Thông tin xây dựng Trang Thông tin Điện tử về “Công tác đào tạo lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch”, Vụ Đào tạo phối hợp chuẩn bị nội dung.
Quyết định này thay thế Quyết định số 2324/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Trang thông tin Điện tử về “Công tác đào tạo lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.
Việc Xây dựng Trang Thông tin Điện tử về “Công tác đào tạo lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch” nhằm tạo lập Trang thông tin điện tử dành cho trí thức để tạo ra một diễn đàn trao đổi tri thức, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tình hình thời sự của đất nước, của địa phương và khai thác nguồn thông tin quốc tế về tri thức và về đội ngũ trí thức, một kênh thông tin trực tuyến phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến và đào tạo cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tin học hóa công tác quản lý đội ngũ tri thức của ngành văn hoá, thể thao và du lịch góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn và phục vụ tốt công tác đào tạo trong toàn ngành; Làm tiền đề cho việc xây dụng cơ sở dữ liệu đội ngũ tri thức của ngành văn hoá, thể thao và du lịch phục vụ công tác quản lý, tra cứu và báo cáo.
Cơ cấu nội dung Trang thông tin gồm: Trang chủ; Giới thiệu (Chức năng nhiệm vụ, Cơ cấu tổ chức); Tin tức - Sự kiện; Hợp tác quốc tế; Nghiệp vụ quản lý đào tạo (Kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, lĩnh vực/ngành nghề đào tạo, học sinh, sinh viên, học viên); Văn bản Luật; Văn bản chỉ đạo điều hành; Cơ sở đào tạo (Cơ sở dữ liệu về các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ, phân loại theo lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch); Báo cáo và thống kê (Báo cáo chất lượng cán bộ giảng viên, giáo viên; Báo cáo số liệu tuyển sinh; Báo cáo quy mô học sinh, sinh viên, học viên; Báo cáo kết quả tốt nghiệp; Báo cáo cán bộ giảng viên, giáo viên và học sinh sinh viên đi đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn ở nước ngoài); Đề tài, nghiên cứu khoa học; Giáo trình, tài liệu; Thư viện ảnh; Video; Liên hệ, phản hồi; Lấy ý kiến các dự thảo; Điều hành tác nghiệp (gửi nhận văn bản, thông báo giữa các đơn vị, xử lý nghiệp vụ hành chính - làm việc cộng tác); Email riêng.
Bên cạnh đó, Trang thông tin điện tử cần đảm bảo một số yêu cầu về thiết kế - kiến trúc cũng như tiêu chí và tiêu chuẩn về công nghệ, an toàn truyền thông, tính tương thích, quản trị hệ thống, khả năng phân lập lỗi, tính mềm dẻo.
Kế hoạch được chia thành 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ tháng 7/2015 đến tháng 9/2015, thực hiện triển khai xây dựng Phần mềm trang thông tin; Giai đoạn 2 từ tháng 10/2015 đến tháng 12/2015, thực hiện triển khai xây dựng  Phần mềm tác nghiệp.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác