Xây dựng Trang Thông tin Điện tử về “Công tác đào tạo lĩnh vực VHTTDL”

Xây dựng Trang Thông tin Điện tử về “Công tác đào tạo lĩnh vực VHTTDL” - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Bộ VHTTDL đã ban hành văn bản số 1250/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 4 năm 2015 về việc xây dựng Trang Thông tin Điện tử về “Công tác đào tạo lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.
Việc xây dựng Trang Thông tin điện tử nhằm mục đích tạo lập Trang thông tin điện tử dành cho tri thức để tạo một diễn đàn trao đổi tri thức, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tình hình thời sự của đất nước, của địa phương và khai thác nguồn thông tin quốc tế về tri thức và về đội ngũ trí thức, một kênh thông tin trực tuyến phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến và đào tạo cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tin học hóa công tác quản lý đội ngũ tri thức đồng thời làm tiền đề cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu đội ngũ tri thức của ngành văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ công tác quản lý, tra cứu và báo cáo.
Nội dung xây dựng trang thông tin vụ đào tạo bao gồm: Cung cấp đầy đủ thông tin về các kế hoạch, chương trình, lĩnh vực đào tạo, các công tác thống kê, báo cáo xây dựng cơ sở dữ liệu về đội ngũ tri thức.
Cơ cấu nội dung Trang thông tin như sau: Trang chủ; Giới thiệu (chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức); Tin tức – sự kiện; Hợp tác quốc tế; Nghiệp vụ quản lý đào tạo; Văn bản Luật; Văn bản chỉ đạo điều hành; Cơ sở đào tạo; Báo cáo và thống kê; Đề tài, nghiên cứu khoa học; Giáo trình, tài liệu; Thư viện ảnh; Video; Liên hệ, phản hồi; Lấy ý kiến các dự thảo; Điều hành tác nghiệp; Email riêng.
Về thiết kế- kiến trúc Trang thông tin, phần mềm cần được xây dựng trên nền Web-Base đảm bảo việc truy cập mọi lúc mọi nơi; Dữ liệu có cơ chế kèm tệp; Có cơ chế phân quyền cho người dùng linh động,...
Bên cạnh đó, Trang thông tin phải đáp ứng được các tiêu chuẩn về công nghệ; an toàn truyền thông; tính tương thích; quản trị hệ thống; khả năng phân lập lỗi và tính mềm dẻo.
Kế hoạch do Vụ Đào tạo phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện. 
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác