Xếp hạng thêm 6 di tích quốc gia

Xếp hạng thêm 6 di tích quốc gia - ảnh 1
Nhà hát Thành phố Hải Phòng. Ảnh: internet
(Cinet)- Các quyết định số 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 4253/QĐ-BVHTTDL ngày 09/12/2015 của Bộ VHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia.
Căn cứ Luật Di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xét đề nghị của UBND các tỉnh: Quảng Bình, Vĩnh Phúc, Điện Biên, Hải Phòng; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa. Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với 06 di tích, bao gồm:
1/ Di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc (xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).
2/ Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Sùng Khánh (xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc).
3/ Di tích kiến trúc nghệ thuật miếu Trúc Lâm (thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).
4/ Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Phương Viên (thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).
5/ Danh lam thắng cảnh hang động Khó Chua La (xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên).
6/ Di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà hát Thành phố (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).
Bộ VHTTDL yêu cầu Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác