Ý kiến của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Hội chọi trâu truyền thống huyện Hớn Quản, Bình Phước

(Cinet)- Ngày 15/11/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có Công văn số 4705/BVHTTDL- VHCS gửi UBND tỉnh Bình Phước về “Hội chọi trâu truyền thống huyện Hớn Quản”.
 
Ý kiến của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Hội chọi trâu truyền thống huyện Hớn Quản, Bình Phước - ảnh 1
Hội chọi trâu truyền thống huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

Theo đó, phúc đáp Tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thành lập đoàn khảo sát để đánh giá giá trị và sự cần thiết duy trì Hội chọi trâu truyền thống huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

- Về nguyên tắc, việc tổ chức lễ hội dân gian, lễ hội truyền thống thực hiện theo các quy định tại Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và các Thông tư của Bộ VHTTDL quy định về tổ chức lễ hội.

- Căn cứ Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Công điện 229/CĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, đối với các lễ hội có yếu tố bạo lực, phản cảm, Bộ VHTTDL khuyến nghị các địa phương vận động cộng đồng dân cư không tổ chức hoặc có hình thức tổ chức phù hợp với xu thế của thời đại.

- Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo Sở VHTTDL tỉnh Bình Phước tham mưu đánh giá giá trị và sự cần thiết duy trì Hội chọi trâu truyền thống huyện Hớn Quản; đánh giá ý kiến của cộng đồng, có quyết định phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và phù hợp với chủ trương chung của Đảng, Nhà nước về quản lý và tổ chức lễ hội, để các lễ hội trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

Lan Phạm

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác