Ý kiến về Đề án “Bảo tồn, phát huy Nghệ thuật Đờn ca Tài tử tỉnh Tiền Giang” ( giai đoạn 2012-2015)

Ý kiến về Đề án “Bảo tồn, phát huy Nghệ thuật Đờn ca Tài tử tỉnh Tiền Giang” ( giai đoạn 2012-2015) - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet) – Bộ VHTTDL đã ban hành văn bản số 4272/BVHTTDL-DSVH ngày 25/11 gửi Sở VHTTDL tỉnh Tiền Giang về Đề án “Bảo tồn, phát huy Nghệ thuật Đờn ca Tài tử tỉnh Tiền Giang” (giai đoạn 2012-2015)
Trước đó, Bộ VHTTDL đã nhận được văn bản số 1447/SVHTTDL-NVVH ngày 03/11/2014 của Sở VHTTDL tỉnh Tiền Giang về việc xây dựng Đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam Bộ tại tỉnh Tiền Giang. Sau khi xem xét, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:
Đề án Bảo tồn, phát huy Nghệ thuật Đờn ca Tài tử tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2012-2015 được xây dựng trước khi di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam Bộ được Unesco vinh danh, trong đó có một số nội dung phù hợp với Chương trình Hành động quốc gia bảo vệ Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam bộ ( giai đoạn 2014-2015) đã được Bộ VHTTDL công bố. Tuy nhiên, để đảm bảo thực hiện theo nội dung Chương trình Hành động quốc gia Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam Bộ (giai đoạn 2014-2020), Bộ VHTTDL đề nghị Sở VHTTDL tỉnh Tiền Giang điều chỉnh, bổ sung một số nội dung cụ thể:
Rà soát, điều chỉnh thời gian, bổ sung nội dung, kinh phí của Đề án Bảo tồn, phát huy Nghệ thuật Đờn ca Tài tử tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2012-2015 cho phù hợp với Chương trình Hành động quốc gia bảo vệ Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam bộ ( giai đoạn 2014-2020);
Đề án cần tập trung làm rõ một số hoạt động cơ bản sau: Kiểm kê, nhận diện di sản văn hóa phi vật thể theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL, ngày 30/6/2010 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; tổ chức truyền dạy cho thế hệ trẻ; ban hành chế độ, chính sách đãi ngộ, tôn vinh và tạo điều kiện, môi trường cho các nghệ nhân, nhóm người, cộng đồng thực hành di sản; tăng cường các hoạt động quảng bá di sản; nâng cấp cơ sở vật chất, nơi sinh hoạt, thực hành Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam bộ nhằm đưa di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam bộ vào cuộc sống và đóng góp vào việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cộng đồng dân cư, xây dựng kinh tế, xã hội của địa phương. Trên cơ sở xác định khối lượng công việc qua các nội dung trên, Đề án cần phân kỳ thực hiện, lựa chọn ưu tiên phù hợp với khả năng của ngân sách địa phương.
NLH
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác