Quảng Bình

(Cinet)- Quảng Bình nằm ở vị trí trung độ của cả nước, có các trục lộ lớn quốc gia chạy xuyên suốt chiều dài của tỉnh. Mặt khác, đây còn là một...