Đảo Lý Sơn – Nơi trời, biển gặp gỡ

Đảo Lý Sơn – Nơi trời, biển gặp gỡ

(Cinet) - Đảo Lý Sơn nằm trong địa phận tỉnh Quảng Ngãi là một hòn đảo nổi tiếng ở Việt Nam bởi tầng địa chất đặc biệt và là nơi có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, nơi trời – biển gặp gỡ.