Tổ quốc: Mạch nguồn Thơ và Nhạc

(Cinet)- Với những tác phẩm mang chủ đề về tình yêu đất nước, sự cộng hưởng giữa thơ và nhạc đã khiến hình ảnh của Tổ quốc, quê hương gần gũi...