Bắc Ailen: Chiến lược phát triển ngành công nghiệp âm nhạc

Bắc Ailen: Chiến lược phát triển ngành công nghiệp âm nhạc

(Cinet)- Chiến lược phát triển ngành công nghiệp âm nhạc của Bắc Ailen nhằm hỗ trợ kinh doanh, phát triển kỷ năng và đào tạo, đầu tư, giáo dục và cung cấp cơ sở vững chắc để phát triển âm nhạc như một bộ phận của ngành công nghiệp sáng tạo.