Bắc Ailen: Chiến lược phát triển ngành công nghiệp âm nhạc

Bắc Ailen: Chiến lược phát triển ngành công nghiệp âm nhạc - ảnh 1
(Cinet)- Chiến lược phát triển ngành công nghiệp âm nhạc của Bắc Ailen nhằm hỗ trợ kinh doanh, phát triển kỷ năng và đào tạo, đầu tư, giáo dục và cung cấp cơ sở vững chắc để phát triển âm nhạc như một bộ phận của ngành công nghiệp sáng tạo.
1. Giới thiệu
Chính phủ Bắc Ailen (NI) cam kết tăng cường đóng góp về kinh tế của ngành công nghiệp sáng tạo và hỗ trợ đổi mới thông qua các hoạt động sáng tạo. Do đó, các ngành công nghiệp sáng tạo là lĩnh vực ưu tiên cho đầu tư và hỗ trợ.
Âm nhạc là bộ phận chính của ngành công nghiệp sáng tạo xét trên phạm vi rộng và ngành âm nhạc Vương Quốc Anh (UK) tạo doanh thu 3,9 tỷ bảng vào năm 2009. Tuy nhiên, ngành công nghiệp đang thực hiện những thay đổi nhanh và căn bản. Trong tất cả các ngành công nghiệp sáng tạo, âm nhạc là thứ đầu tiên giúp ta cảm nhận ảnh hưởng mang tính thay đổi của công nghiệp kỹ thuật số. Sự truyền tin nhanh chóng với kết nối băng thông rộng, định dạng kỹ thuật số và kỹ thuật mạng ngang hàng đã thu hút người tham gia với số lượng lớn nhất trong ngành âm nhạc toàn cầu. Do vậy, ngành phải cân nhắc lại các mô hình kinh doanh trong kỷ nguyên kỹ thuật số với một thị trường ngày càng cạnh tranh.
Những điều kiện luôn thay đổi này đang trở thành thách thức cho ngành với xu hướng giảm về doanh số bán hàng đối với các hoạt động thu âm âm nhạc, ghi hình và các nguồn thu nhỏ lẻ ngày càng tăng. Tuy nhiên, phân tích gần đây cho thấy rằng hoạt động này có thể đang đi vào ổn định. Lần đầu tiên trong vòng năm năm, doanh số bán hàng từ các hoạt động thu âm, ghi hình băng đĩa nhạc tại UK đã ổn định và doanh thu từ các hoạt động cấp phép quốc tế tăng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các buổi biểu diễn âm nhạc trực tiếp. Doanh thu từ hoạt động xuất bản cũng tăng, nhấn mạnh vai trò quan trọng của tài sản trí tuệ (IP) với sự thành công trong kinh doanh.
Chính ngành âm nhạc cũng có tính phức tạp và có các mối quan hệ thương mại với nhiều ngành. Các nghệ sĩ, các nhà kinh doanh nhãn hiệu, các nhà xuất bản, nhà kinh doanh, các trung tâm dịch vụ, nhà quảng cáo và nhà phân phối cùng tham gia vào một môi trường thông tin trên phạm vi rộng hơn nhiều bao gồm các nhà truyền hình, các công ty quảng cáo, các nhà sản xuất phim và truyền hình, cùng tất cả những người tham gia vào các hoạt động qua mạng. Do vậy phân tích ngành âm nhạc rất khó và tìm cơ sở chung cho tất cả những đối tác tham gia có thể là một thách thức.
Cùng với nhiều bộ phận khác của UK, ngành âm nhạc Bắc Ailen đang vấp phải những khoảng cách lớn trong chuỗi cung cấp (ví dụ, không có khả năng lớn về xuất bản, hạn chế sự hiện diện của những nhãn hiệu lớn, cách tiếp cận hạn chế với quá trình phân phối) và khoảng cách về mặt địa lý với các trung tâm của ngành âm nhạc UK tại London. Tuy nhiên, ngành không thiếu tài năng và đây chính là những gì định hướng cho sự phát triển của ngành công nghiệp âm nhạc.
Đây là hướng đi ngược lại với những nền tảng mà Cục đầu tư Bắc Ailen (NI) và DCAL (Bộ Văn hóa, Nghệ thuật và Giải trí) trong quá trình hợp tác với Hội đồng nghệ thuật Bắc Ailen (ACNI) và Hội đồng thành phố Belfast (BCC) đã xác định nhằm tìm kiếm cách thức phát triển một chiến lược rõ ràng và cô đọng cho quá trình phát triển ngành âm nhạc của Bắc Ailen.
Chiến lược cung cấp cơ sở cho sự phát triển đóng góp về mặt kinh tế của ngành công nghiệp âm nhạc Bắc Ailen. Chiến lược được phát triển thông qua quá trình nghiên cứu và tư vấn từ phía các đối tác và đại diện của ngành trên diện rộng tại Bắc Ai len. Ngoài một chuỗi gồm 32 cuộc tư vấn riêng với 6 đối tác chính và các nhà lãnh đạo hàng đầu trong ngành âm nhạc NI, chiến lược cũng thu thập thông tin từ một cuộc khảo sát trên quy mô lớn hơn với sự tham gia của hơn 53 cá nhân đóng góp các quan điểm của họ và hai nhóm chuyên trách của ngành hỗ trợ xác định các ưu tiên của chiến lược.
Như vậy, quá trình thực hiện chiến lược chú trọng đến nhiều vấn đề được đưa ra từ những đối tác trên trong ngành cũng như các hoạt động hiện nay và kế hoạch trong tương lai, đồng thời thể hiện các hoạt động này trong tầm nhìn xa hơn, với sự hỗ trợ của hệ thống mục tiêu và ưu tiên trong hoạt động đầu tư.
Chiến lược này song song và hỗ trợ hoạt động của ACNI trong phát triển một chiến lược nhóm nhạc với sự tập trung nhiều hơn vào giáo dục âm nhạc, sự tham gia, hoạt động của cộng đồng, phát triển khán giả. Cùng lúc thực hiện hai quá trình sẽ cho phép xác định rõ ràng các lĩnh vực quan tâm và nơi một phương thức kết hợp cần phải được áp dụng. Nhiều ưu tiên cho sự phát triển của ngành công nghiệp âm nhạc phù hợp với ngành được trợ cấp.
Bắc Ailen: Chiến lược phát triển ngành công nghiệp âm nhạc - ảnh 2
Bắc Ailen: Chiến lược phát triển ngành công nghiệp âm nhạc - ảnh 3

2. Bối cảnh chính sách
Giống như các nền kinh tế phát triển nhất, chính phủ Bắc Ireland (NI) đã nhận ra mối liên kết quan trọng giữa đổi mới, năng xuất và sự phát triển kinh tế. Trong một nền kinh tế bị chi phối bởi hoạt động của các ngành kinh tế công, ngành tư nhân cần phải tiến tới các chuỗi giá trị bằng cách đầu tư vào đổi mới và tăng cường tính sáng tạo, lập kế hoạch phát triển các sản phẩm và dịch vụ gia tăng giá trị.
Chiến lược phát triển kinh tế mới của NI tập trung chủ yếu vào các chủ đề này và đặc biệt chú trọng vai trò của các ngành kinh tế sáng tạo trong hỗ trợ và định hướng quá trình đổi mới trên diện rộng của toàn bộ nền kinh tế. Hoạt động này cũng được giám sát trên toàn UK với Kế hoạch phát triển của chính phủ UK khi xác định các ngành công nghiệp số và sáng tạo là một trong tám ngành ưu tiên hàng đầu.
DCAL là cơ quan chỉ đạo của chính phủ NI về các ngành công nghiệp sáng tạo và các hoạt động trong hợp tác với Bộ Doanh nghiệp, Thương mại và Đầu tư (DETI) cùng với các bộ và ban ngành khác trong thực hiện chính sách. Kế hoạch hợp tác kinh doanh DCAL 2008-2011 xác định rõ các ngành công nghiệp sáng tạo được ưu tiên đầu tư và hỗ trợ. Ngành này cũng là ưu tiên hàng đầu trong Kế hoạch hợp tác kinh doanh của NI trong giai đoạn 2008-2011 và âm nhạc được xác định là ngành đặc biệt trong Chiến lược phát triển nội dung kỹ thuật số NI.
Chính sách của NI sẽ hỗ trợ cho các ngành công nghiệp sáng tạo, cung cấp cơ sở vững chắc để phát triển âm nhạc như một bộ phận của ngành công nghiệp sáng tạo nói chung của NI và định hướng trên diện rộng về phát triển một nền kinh tế tri thức mới.
Chiến lược hiện nay cũng chịu ảnh hưởng của các xu hướng phát triển ở UK. Âm nhạc UK là một cơ quan thể hiện sự quan tâm chung của ngành công nghiệp âm nhạc tại UK. Gần đây, Âm nhạc UK đã xuất bản Giải phóng tính sáng tạo, một chiến lược cho ngành âm nhạc UK với việc xác định nhiều vấn đề chung như đã được nêu trong chiến lược NI. Đặc biệt, chiến lược tập trung vào các vấn đề liên quan đến hỗ trợ kinh doanh, phát triển kỹ năng và đào tạo, đầu tư, giáo dục, tiếp cận cơ sở hạ tầng.
Các ưu tiên hàng đầu được xác định trong Giải phóng khả năng sáng tạo tiếp nối các ưu tiên cho NI. Đặc biệt, chiến lược của NI theo sự chỉ đạo của Âm nhạc UK trong các lĩnh vực mà UK đã lựa chọn phương thức phát triển phù hợp. Các lĩnh vực này bao gồm các vấn đề về chính sách như quy định về IP, sự can thiệp về mặt tài chính, các biện pháp được thực hiện trên khắp UK để tiếp cận về tài chính. Trong các lĩnh vực khác như hỗ trợ kinh doanh, phát triển các kỹ năng và tiếp cận cơ sở hạ tầng, phương thức ủy nhiệm là cần thiết và điều này được phản ánh trong nhiều ưu tiên hàng đầu của chiến lược.
Bắc Ailen: Chiến lược phát triển ngành công nghiệp âm nhạc - ảnh 4
Bắc Ailen: Chiến lược phát triển ngành công nghiệp âm nhạc - ảnh 5

3. Âm nhạc và ngành âm nhạc
Âm nhạc là cách thể hiện cơ bản về hoạt động sáng tạo của con người. Âm nhạc ăn sâu vào đời sống và luôn ở quanh chúng ta, là một phần cơ bản trong nguồn gốc của con người. Đây cũng là ngành phát triển đại chúng trên toàn cầu, tạo các giá trị kinh tế ổn định.
Như vậy, âm nhạc là một phần của các ngành công nghiệp sáng tạo. Âm nhạc là khởi nguồn của thông tin kỹ thuật số và là yếu tố định hướng chính cho sự chuyển đổi sang một nền kinh tế kỹ thuật số. Từ những đổi mới trong công nghệ ngang hàng đến ảnh hưởng mang tính đột phá của thời dại iPod và iTunes, âm nhạc đang dẫn đầu trong ngành thông tin kỹ thuật số. Ngành công nghiệp âm nhạc xoay quanh IP (tái sản trí tuệ) và là ngành giàu có IP, ngành kinh tế tri thức. Vì vậy, các ngành công nghiệp sáng tạo mang đến các cơ hội thực sự cho các nền kinh tế phát triển nhất trong tăng cường tính cạnh tranh dựa trên khả năng sáng tạo và hoạt động nâng cao giá trị. Sự phát triển liên tục và đồng bộ trong các ngành công nghiệp sáng tạo của UK phù hợp với tiềm năng phát triển kinh tế lâu dài của các ngành này và UK được công nhận trên diện rộng như nước đi đầu trong ngành âm nhạc toàn cầu, một trong ba quốc gia duy nhất xuất khẩu âm nhạc nhiều hơn nhập khẩu.
Âm nhạc cũng là yếu tố định hướng chính cho ngành du lịch. Các du khách đến với âm nhạc tại NI chi phí ít nhất 25 triệu bảng mỗi năm và âm nhạc đóng vai trò quan trọng hơn trong tạo dựng hình ảnh tích cực về các địa điểm.
Vì vậy cơ sở về mặt kinh tế và văn hóa cho sự hỗ trợ âm nhạc và khuyến khích phát triển một ngành công nghiệp âm nhạc năng động như một phần trong định hướng của NI trở thành một khu vực sáng tạo hiện đại.
3.1. Ngành âm nhạc
Ngành âm nhạc chủ yếu liên quan đến sản xuất và khai thác các hoạt động sáng tác âm nhạc, ghi hình, thu băng và các buổi biểu diễn. Có hai lĩnh vực chính trong ngành âm nhạc: ngành thu âm và buổi biểu diễn âm nhạc trực tiếp.
Ngành thu âm bao gồm các nhà sáng tác bài hát, các nghệ sĩ thu âm, các nhà kinh doanh nhãn hiệu thu âm, nhà xuất bản và nhà phân phối.
Ngành thu âm xoay quanh IP như được thể hiện trong các hoạt động sáng tác. Tuy nhiên, các nhà kinh doanh nhãn hiệu âm nhạc và các nhà xuất bản lại là người làm chủ và khai thác IP với yêu cầu đặc biệt mang lại nguồn lợi kinh tế lớn nhất. Khi hoạt động phân phối âm nhạc ngày càng được số hóa, các cơ hội khai thác âm nhạc trên các kênh khác ngày càng tăng, IP trở nên quan trọng hơn. Đặc biệt, các nhà xuất bản đóng vai trò ngày càng trung tâm trong hoạt động kinh tế của ngành bởi vì họ chịu trách nhiệm về tiếp tục khai thác IP.
Vai trò quan trọng của Hiệp hội Quyền biểu diễn âm nhạc (PRS) và Liên minh giữa Hiệp hội bảo vệ bản quyền kỹ thuật – Hiệp hội Quyền biểu diễn âm nhạc (Liên minh MCPS-PRS) với nhiệm vụ thay mặt cho các nhà làm nhãn hiệu thu âm và các nhà xuất bản về bản quyền kỹ thuật (nhạc được thu âm) và quyền biểu diễn (nơi âm nhạc được biểu diễn trước công chúng).
Ngành biểu diễn âm nhạc trực tiếp liên quan trực tiếp đến ngành thu âm và đang phát triển mạnh trong thời gian gần đây. Các nhà tổ chức ở vị trí trung tâm của ngành biểu diễn âm nhạc trực tiếp, lên kế hoạch cách thức biểu diễn, làm việc với các nghệ sĩ, giám đốc các chuyến lưu diễn, các nhà quản lý nghệ sĩ và các trung tâm biểu diễn. Chuỗi cung cấp của ngành biểu diễn nhạc trực tiếp bắt đầu từ các nghệ sĩ, các nhà quản lý nghệ sĩ, các nhà quản lý chuyến lưu diễn, các nhà tổ chức, các khu vực tổ chức và khán giả.
Cả hai ngành này đều phụ thuộc vào sự hỗ trợ của nhiều cơ sở hạ tầng bao gồm các nhà quản lý nghệ sĩ, các trường quay thu âm, các kỹ sư, nhà sản xuất, các nhà quảng cáo trên đài truyền thanh cũng như các dịch vụ chuyên nghiệp trên các lĩnh vực như quan hệ công chúng và các dịch vụ pháp lý.
3.2. Các yếu tố định hướng chính
Âm nhạc là ngành công nghiệp quốc tế tạo doanh thu lớn. Một ước tính gần đây cho thấy rằng doanh số bán hàng từ các loại hình âm nhạc trên toàn cầu (trực tiếp hoặc qua kỹ thuật số) ở mức khoảng 16 tỷ đô la vào năm 2010. Nét đặc trưng của ngành âm nhạc trên phạm vi toàn cầu chính là cơ hội thực sự đặc biệt với các thị trường quan trọng như Brazil và Australia nhưng cũng tiếp tục cho thấy những thách thức về hoạt động phạm pháp trong ngành âm nhạc phải đối mặt sẽ ngày càng tăng.
Ngoài các cơ hội mang tính quốc tế, định hướng lớn nhất và rõ ràng nhất của ngành âm nhạc là cuộc diễn tập không ngừng nghỉ của ngành kỹ thuật số. Doanh số bán hàng từ nhạc số tăng trên 9% tương đương 4,3 tỷ đô la vào năm 2009, gấp mười lần so với năm 2004. Sự phát triển của mạng thông tin xã hội cũng ảnh hưởng đến ngành âm nhạc, tăng cơ hội cho quảng bá, cấp phép và tăng doanh số bán hàng. Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số cũng tạo hai thách thức lớn cho âm nhạc:
- Sự sao chụp, phát thanh bất hợp pháp
- Sự sụp đổ của các mô hình kinh doanh
Mặc dù việc sao chụp, phát thanh bất hợp pháp là vấn đề nan giải trong nhiều ngành sáng tạo, âm nhạc là ngành đầu tiên chịu ảnh hưởng của các hoạt động chia sẻ dữ liệu và tải dữ liệu bất hợp pháp, những vấn đề tiếp tục còn hạn chế doanh thu mặc dù đã có những nỗ lực của ngành âm nhạc và chính phủ quốc gia hạn chế hoạt động pháp pháp này thông qua các biện pháp bắt buộc đăng ký bản quyền.
Đồng thời, sự gia tăng của các định dạng kỹ thuật số cũng tạo thách thức cho các mô hình kinh doanh đã được xây dựng từ rất lâu và chuỗi cung cấp trong ngành âm nhạc với cách tiếp cận thị trường mới mang đến những ý tưởng mới, tạo ảnh hưởng sâu rộng.
Đây là một bức tranh phức tạp và với các công ty kinh doanh âm nhạc quy mô nhỏ, đây là môi trường tạo cả cơ hội và thách thức ít nhất trong đàm phán với các nhà cung cấp kỹ thuật trên quy mô lớn hơn. Sự gia tăng trong thời đại thông tin xã hội cũng tạo cơ hội cho các nhà tổ chức sự kiện âm nhạc trên quy mô lớn hơn và tiết kiệm chi phí hơn.
Hiện nay cũng có nhiều cơ hội trong khai thác âm nhạc trên các lĩnh vực khác xét về mặt nội dung – hầu hết trên truyền hình, điện ảnh, trò chơi và quảng cáo. Tại UK, doanh số bán hàng trong lĩnh vực này tăng 6,5% vào năm 2009 tương đương 193,5 triệu bảng, nhấn mạnh cơ hội liên tục phát triển khi các lĩnh vực khác của ngành công nghiệp sáng tạo tiếp tục mở rộng quy mô.
Nhân tố quan trọng khác ảnh hưởng đến sự thành công của các công ty kinh doanh âm nhạc là cách thức tiếp cận nguồn tài chính. Sự giảm doanh số bán hàng băng đĩa nhạc được thu âm đã tạo áp lực ngày càng tăng về tài chính cho các nhà làm nhãn hiệu âm nhạc và các nhà xuất bản, hạn chế khả năng của họ trong đầu tư vào phát triển tài năng mới. Ngoài ra, các công ty âm nhạc liên tục phàn nàn rằng họ không tiếp cận với nguồn đầu tư thậm chí đơn giản nhất và nghiên cứu đã chỉ ra rằng các công ty âm nhạc ít khi nhận được lợi ích từ các dự án hiện nay của chính phủ như Đảm bảo nguồn tài chính kinh doanh. Đây cũng chính là lý do Âm nhạc UK đã kêu gọi nguồn đầu tư mới cho âm nhạc với sự hỗ trợ của các nguồn tài chính trong ngành và kinh nghiệm chuyên môn.
Bắc Ailen: Chiến lược phát triển ngành công nghiệp âm nhạc - ảnh 6
Bắc Ailen: Chiến lược phát triển ngành công nghiệp âm nhạc - ảnh 7
3.3. Ngành âm nhạc NI
Ngành âm nhạc UI tạo giá trị ước đạt 3,9 tỷ bảng vào năm 2009, tăng 5% so với năm trước. Sự tăng trưởng này được định hướng theo sự gia tăng trong cấp phép quốc tế và liên tục phát triển các hoạt động âm nhạc biểu diễn trực tiếp trong khi doanh số bán hàng từ các băng đĩa nhạc đã được thu âm bắt đầu ổn định sau năm năm giảm liên tục.
Bằng chứng cũng chỉ ra rằng sự tăng mạnh về doanh thu từ hoạt động xuất bản trên khắp UK và trong cấp phép về hoạt động đồng bộ hóa và buôn bán dù mức độ tham gia giữa các công ty và các ngành công nghiệp âm nhạc như trò chơi máy tính vẫn mới chỉ sơ khai.
Làm thế nào những dữ liệu này đến được với ngành âm nhạc NI là một vấn đề nan giải. Nguồn dữ liệu lớn về phạm vi của ngành âm nhạc NI rất khó để thu thập. Dữ liệu kinh tế chính thức đánh giá rất thấp phạm vi của ngành do sự hạn chế liên kết trong mã hóa Phân loại tiêu chuẩn ngành (SIC) với nguồn cung cấp thông tin rất hạn chế về âm nhạc.
Theo như dữ liệu mới nhất hiện nay, 3.035 người làm việc trong ngành âm nhạc NI và ngành đóng góp 70 triệu bảng GVA (tổng giá trị gia tăng) hàng năm cho nền kinh tế NI – mức GVA/người là 23.000 bảng. Mức này giảm so với GVA/người của nền kinh tế NI nói chung (33.392 bảng) 16% lực lượng lao động tự do, 14% lao động bán thời gian. Các công ty âm nhạc NI có quy mô nhỏ với 87% thuê ít hơn 10 người và 93% có doanh thu ít hơn 1.000.000 bảng. Có 1.280 doanh nghiệp âm nhạc tại NI với mức GVA/đơn vị kinh doanh là 53.000 bảng nếu tính cả khối ngành hành nghề kinh doanh tự do (1.129).
Tuy nhiên, âm nhạc cũng có ảnh hưởng kinh tế lớn. Theo báo cáo của Âm nhạc UK gần đây xác định giá trị của âm nhạc liên quan đến du lịch tại UK đạt 1.4 tỷ bảng. NI thu hút số lượng du khách nước ngoài đến với âm nhạc nhiều hơn bất kỳ nơi nào tại UK (ngoài trừ Scotland). Các du khách đến với âm nhạc tại NI chi phí ít nhất 25 triệu bảng mỗi năm, tạo 8 triệu bảng GVA cho nền kinh tế NI và duy trì mức 205 việc làm toàn thời gian trong ngành du lịch.  
Hạn chế về cơ sở dữ liệu sẵn có cho việc đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của ngành âm nhạc NI buộc chúng ta phải phụ thuộc nhiều hơn vào quan điểm của các chuyên gia và thông tin về ngành có được thông qua các cuộc hội thảo trực tiếp và các cuộc khảo sát của ngành.
Nhìn tổng quan chuỗi cung cấp của ngành công nghiệp thu âm tại NI, nhiều lĩnh vực thiếu cơ cấu phù hợp liên quan đến cơ sở hạ tầng cho tạo nhãn hiệu thu âm, xuất bản và phân phối cũng như liên kết kém với các ngành công nghiệp sáng tạo có quy mô hoạt động lớn hơn.
NI không thiếu tài năng âm nhạc với cả các nhà sáng tạc bài hát/nhà soạn nhạc và các nghệ sĩ biểu diễn. Tuy nhiên, ngành âm nhạc có quy mô nhỏ và hầu hết được thành lập từ các doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ. Không có nhiều công ty âm nhạc quy mô lớn trong khu vực.
Có ít nhà quản lý nghệ sĩ có kinh nghiệm cần thiết và cơ sở làm nhãn hiệu thu âm rất hạn chế và manh mún. Chỉ có một số lượng rất ít các nhà sản xuất trong khu vực và họ có quy mô hoạt động nhỏ hoặc các chi nhánh hiện đang hoạt động tại NI. Sự phân phối cũng là một vấn đề và các cơ sở làm nhãn hiệu âm nhạc và các nhà sản xuất lớn không hoạt động tại NI. Trong khi vẫn tồn tại các hoạt động cấp phép bất hợp pháp, hạn chế của ngành âm nhạc chính là thiếu các hoạt động xuất bản và các cơ sở nhỏ lể trong ngành tạo nhãn hiệu âm nhạc mặc dù có một vài công ty sản xuất nhãn hiệu đang rất phát triển. Vì vậy, đối với ngành thu hình băng đĩa nhạc, sự khai thác IP cho hoạt động kinh doanh tại NI hiện đang bị hạn chế.
Sự yếu kém của các công ty làm nhãn hiệu âm nhạc trong khu vực cũng đồng nghĩa với nhiều tài năng được phát triển tại NI phải tìm nơi khác cho họ hành nghề. Rất ít các công ty trong lĩnh vực sản xuất nhãn hiệu âm nhạc đơn giản không có quy mô tài chính để hỗ trợ các hoạt động biểu diễn khi họ thành công hơn và dẫn đến kết quả, các ban nhạc và nhạc sĩ thường tìm đến các công ty tại London và nơi khác. Do đó, doanh thu của ngành âm nhạc NI giảm.
Ngành âm nhạc biểu diễn trực tiếp bị hạn chế bởi quy mô thị trường nội địa nhỏ (với dân số 1.8 triệu người) và nhiều người nghi ngờ giá trị pháp lý của ngành kinh tế công trong hỗ trợ các sự kiện và các buổi hòa nhạc có thể được điều hành bởi các ngành kinh tế tư nhân. Trong ngành quy mô nhỏ như vậy, ảnh hưởng mang tính xuyên tạc có thể được thể hiện rõ hơn so với các thị trường lớn.
Bức tranh toàn cảnh ở đây là một ngành quy mô nhỏ và manh mún đang phải đối mặt với sự thiếu quy mô và các khoảng trống lớn trong cơ sở chuỗi cung cấp. Thực tế, nhiều tư vấn viên chú ý rằng một phần lớn các nghệ sĩ trong ngành âm nhạc NI không tạo thu nhập cơ bản từ âm nhạc. Thực tế cho thấy 52% các nghệ sĩ tham gia cuộc khảo sát của ngành không coi âm nhạc là nguồn thu nhập chính.
Nhiều người cũng cảm thấy rằng ngành âm nhạc có thể quá tập trung vào thị trường trong nước và thiếu sự liên kết và hợp tác với các trung tâm lớn tại London, thậm chí tại Dublin. Điều này không tạo cho chúng ta cảm giác rằng NI bản thân nó được biết đến như ngoại vi của ngành mà tập trung chủ yếu tại các trung tâm đô thị.
Tầm quan trọng ngày càng tăng của các cơ hội đồng bộ hóa và doanh thu từ cấp phép, các mối liên kết với các ngành công nghiệp sáng tạo có quy mô lớn hơn và ngành truyền thông đóng vai trò quan trọng và trong điều kiện tốt nhất các mối liên kết này mới chỉ mang tính chất sơ khai tại NI.
Sự tư vấn cho ngành âm nhạc tại NI xác định những thế mạnh chính, yếu kém, cơ hội và nguy cơ (SWOT) đối với ngành.
a. Thế mạnh:
- Tài năng
- Thương hiệu âm nhạc Ailen
- Các ngành công nghiệp sáng tạo được xác định là ưu tiên phát triển kinh tế
- Số liệu làm sáng hồ sơ Ailen
- Ý thức ngày càng tăng về phát triển đối tác
- Bối cảnh âm nhạc sống động
b. Yếu kém
- Chuỗi cung cấp không hoàn chỉnh và thiếu sự kết nối
- Thiếu tài năng quản lý
- Trình độ doanh nghiệp thấp
- Thiếu quy mô và thiếu các công ty có quy mô kinh doanh lớn
- Sự ngoại biên và kém liên kết với các thị trường quốc tế
- Thị trường nội địa quy mô nhỏ
c. Cơ hội
- Kĩ thuật số
- Nước cộng hòa Ailen
- Xuất bản sách chuyên ngành
- Âm nhạc truyền thống
- Hành lang liên kết
- Hợp tác quốc tế
- Tiếp cận dễ dàng với phần còn lại của thị trường Vương Quốc Anh
- Các mô hình phát triển đối tác
d. Nguy cơ
- Sự ra đi của các tài năng sang London và nơi khác
- Khủng hoảng chi phí ngành kinh tế công
- Sự quá phụ thuộc vào công việc bán thời gian và lực lượng lao động tình nguyện
- Sự tan vỡ mộng và sự manh mún
- Chủ nghĩa địa phương
- Sự giảm trong hỗ trợ/sự quan tâm về mặt chính trị
Tài năng, sự nổi tiếng quốc tế của thương hiệu âm nhạc NI và không gian âm nhạc sống động là tất cả những thế mạnh chính cùng với ý thức ngày càng nhiều về sự hợp tác giữa các tổ chức công cùng quan tâm đến các ngành công nghiệp âm nhạc và sáng tạo.
Tuy nhiên, ngành công nghiệp này cũng khá yếu kém do sự thiếu quy mô và các công ty kinh doanh lớn cũng như nhiều khoảng trống lớn trong các chuỗi cung cấp đặc biệt trong xuất bản và phân phối. Sự thiếu các tài năng trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý cũng thể hiện rất rõ tại khu vực này và vị trí địa lý ngoại vi của khu vực đã ngăn cản tiếp cận với các trung tâm lớn toàn cầu và các thị trường quốc tế.
Dù còn nhiều vấn đề bất cập những cơ hội phát triển trong tương lai vẫn được tạo ra cho khu vực này với sự thể hiện rõ nhất qua kênh phân phối kỹ thuật số, các thị trường quốc tế, xuất bản sách chuyên ngành và khám phá hành lang liên kết của âm nhạc IP. Âm nhạc truyền thống cũng là một lĩnh vực có thế mạnh những không phải lúc nào cũng được công nhận và các mối liên kết chặt chẽ hơn và hợp tác tăng cường với ngành âm nhạc tại Dublin cũng là một cơ hội khác cho NI.
Về mặt nguy cơ đối với ngành, sự ra đi của các tài năng âm nhạc tới London và nơi khác là một vấn đề nan giải và cuộc khủng hoảng ngân sách ngành kinh tế công cũng có nguy cơ hạn chế nguồn lực sẵn có để hỗ trợ sự phát triển của ngành âm nhạc NI. Kinh nghiệm tham gia vào hoạt động hỗ trợ cho ngành âm nhạc tại NI cũng khiến cho nhiều người trong ngành nhận thấy bản chất nhỏ lẻ và manh mún của ngành âm nhạc. Đây thực sự là rào cản cho sự phát triển. Cần phải đảm bảo chống lại chủ nghĩa địa phương và sự tập trung quá mức vào thị trường nội địa quy mô nhỏ.
Bắc Ailen: Chiến lược phát triển ngành công nghiệp âm nhạc - ảnh 8
Bắc Ailen: Chiến lược phát triển ngành công nghiệp âm nhạc - ảnh 9
4. Các mục tiêu và ưu tiên chiến lược
Tầm nhìn của ngành âm nhạc là phát triển một ngành âm nhạc sáng tạo và năng động, đạt được mức tăng trưởng về mặt kinh tế ổn định và liên tục, góp phần tạo sự giàu có và một hình ảnh tích cực về Bắc Ailen trên trường quốc tế.
Mục đích chính của chiến lược này là tăng cường sự đóng góp về mặt kinh tế của ngành âm nhạc NI. Để đạt được điều đó phải xây dựng:
- nhiều doanh nghiệp phát triển ổn định hơn
- nhiều doanh nghiệp tầm cỡ quốc tế hơn
- nhiều doanh nghiệp sáng tạo hơn
- nhiều doanh nghiệp thành công hơn
Tất cả các hoạt động này phải được sự hỗ trợ của một cộng đồng âm nhạc năng động và cơ sở hạ tầng gồm trường quay, không gian diễn tập, cộng đồng và các dự án giáo dục, dịch vụ phát triển chuyên môn. Đặc biệt, đây là một lĩnh vực trong đó ngành kinh tế công có vai trò quan trọng như nền tảng cho ngành công nghiệp âm nhạc thành công, hỗ trợ sự phát triển của tài năng âm nhạc và tạo các cơ hội quan trọng cho tài năng được rèn rũa.
Để đạt được các mục tiêu chiến lược này, cần phải thực hiện hành động trong sáu lĩnh vực ưu tiên hàng đầu mang tính bổ sung, được chia nhóm theo hai tiêu đề sau:
- Phát triển các công ty kinh doanh âm nhạc thành công
+ Các kỹ năng kinh doanh và quản lý doanh nghiệp
+ Đổi mới
+ Tiếp cận nguồn tài chính
+ Quốc tế hóa
- Phát triển một cộng đồng âm nhạc năng động và cơ sở hạ tầng cho ngành
+ Phát triển tài năng
+ Phát triển cơ sở hạ tầng
4.1. Phát triển các công ty kinh doanh âm nhạc thành công
Sự phát triển kinh tế trong ngành âm nhạc tại NI sẽ đạt được thông qua sự phát triển các công ty kinh doanh âm nhạc thành công với danh sách dài các nghệ sĩ và IP. Duy trì nhiều tài năng âm nhạc cho NI và IP trong khu vực là điều quan trọng và hoạt động này đòi hỏi ưu tiên những nỗ lực tăng cường các nhà kinh doanh nhãn hiệu âm nhạc, nhà xuất bản và nhà quản lý nghệ sĩ.
4.4.1. Kĩ năng kinh doanh và lãnh đạo doanh nghiệp
Cần phải đảm bảo rằng các công ty kinh doanh và các nhà quản lý trong ngành âm nhạc NI tiếp cận với tri thức cần thiết về thị trường và hỗ trợ sự phát triển trong kinh doanh. Có ba lĩnh vực cần chú trọng với ưu tiên này:
- Các sự kiện chia sẻ tri thức và mở rộng mạng lưới – tương tự như các sự kiện thuộc Dự án Hướng tới sự phát triển nhanh chóng, tuy nhiên cần đảm bảo sự hiện diện của mọi loại hình âm nhạc (đặc biệt âm nhạc truyền thống). Hoạt động này sẽ cung cấp kiến thức và liên kết quan trọng trong ngành theo cách tiếp cận với ngành âm nhạc thông qua sự kiện có tính đa chiều.
- Hỗ trợ phát triển kinh doanh: bao gồm sự hỗ trợ và tư vấn về lập kế hoạch kinh doanh, quản lý tài chính (dự báo về lưu thông tiền mặt, phân tích chi phí thực tế và kế hoạch bán hàng), quảng bá và giới thiệu sản phẩm âm nhạc, quan hệ công chúng và tiếp cận các thị trường. Đây sẽ là sự kết hợp của hoạt động hỗ trợ phát triển kinh doanh và kiến thức chuyên ngành, sự hiểu biết về ngành âm nhạc, đồng thời sẽ tập trung vào các công ty đã được xây dựng theo cam kết và hoài bão phát triển.
- Hỗ trợ công tác quản lý – một chương trình đào tạo về quản lý có thể giúp những thành viên mới làm quen với một môi trường đầy thử thách của ngành âm nhạc và cung cấp kiến thức cơ bản làm hành trang cho họ. Các nhà quản lý ngành từ các lĩnh vực bao gồm quản lý nghệ sĩ, kinh doanh nhãn hiệu âm nhạc, xuất bản có vai trò đặc biệt quan trọng trong hỗ trợ phát triển thế mạnh trong lĩnh vực chính của ngành âm nhạc NI.
Sự hỗ trợ này phải được thực hiện một cách hệ thống và theo cách thức quy chiếu và có ý nghĩa cho ngành, đồng thời có thể tạo cơ hội trau dồi kiến thức và sự hiểu biết về ngành âm nhạc. Cần phải có một cơ chế hoạt động tập trung có thể một mặt vừa mang lại các kiến thức chuyên ngành âm nhạc vừa chỉ dẫn tới các nguồn hỗ trợ kinh doanh trọng điểm.
4.1.2. Đổi mới
Đổi mới các công ty kinh doanh âm nhạc xoay quanh ba khía cạnh chính của cơ hội:
- phân phối kênh dữ liệu số về âm nhạc
- phát triển các mô hình mới
- khai thác trên nhiều phương diện
Sự phân phối kênh dữ liệu số là một cơ hội quan trọng và được nhận thấy rõ ràng nhất cho tất cả các doanh nghiệp và công ty trong lĩnh vực âm nhạc tại NI. Cần phải hiểu biết kỹ hơn về cách tiếp cận cơ hội này và hỗ trợ quá trình phát huy tài năng của thị trường công nghệ số. Các mối liên kết hiệu quả hơn đối với các nhà phát triển phần mềm và hỗ trợ thực hiện các chiến lược phát triển công nghệ kỹ thuật số sẽ là các lĩnh vực hoạt động mang lại giá trị lớn.
Các mô hình kinh doanh trong ngành âm nhạc đang thay đổi nhanh chóng và các công ty cần năng động trong suy nghĩ về cách duy trì doanh thu thông qua các mối quan hệ đối tác và các thỏa thuận với những người tham gia trên quy mô lớn hơn.
Các hoạt động kinh doanh nhãn hiệu âm nhạc cũng tìm kiếm sự phát triển của nhà sản xuất có vị trí hàng đầu trên thiết kế của nhãn hiệu âm nhạc nhằm khai thác IP của chính họ và tạo dựng một danh mục có giá trị. Trong khi đây không phải là một mô hình phù hợp với mọi công ty, một số công ty xem xét mô hình này với lợi ích trong tạo ra dòng thu nhập thường xuyên thậm chí đơn giản ngày từ khi bắt đầu kinh doanh. Đây là một lĩnh vực cần sự hỗ trợ về tư vấn và tài chính.
Giống như các lĩnh vực khác của các ngành công nghiệp sáng tạo tiếp tục phát triển, các cơ hội cấp phép âm nhạc, trò chơi, sản xuất phim và truyền hình cũng sẽ được tạo ra. Trung tâm điện ảnh NI thành công trong thu hút các hoạt động sản xuất phim và truyền hình tới NI, đồng thời có thể là liên minh hữu ích trong tìm kiếm cơ hội cấp phép âm nhạc cho các hoạt động biểu diễn và các công ty địa phương. Ngoài ra, sự liên kết chặt chẽ hơn với các bộ phận khác của ngành sáng tạo NI có thể tạo nhiều cơ hội hơn nữa cho các loại hình liên kết và hợp tác trong kinh doanh. Để thực hiện được điều này cần phải mở rộng mạng lưới trên toàn ngành và các mối liên kết với các tổ chức và cơ quan ban ngành chính như Trung tâm điện ảnh NI và Trung tâm công nghệ số NI.
Để nhận được cơ hội đổi mới, các hành động được đề xuất cần phải được thực hiện trên ba khía cạnh chính:
- Sự cung cấp dịch vụ chuyên ngành âm nhạc và may mặc, hỗ trợ phát triển các mô hình kinh doanh mới và các cơ hội trong các lĩnh vực như phân phối kênh truyền hình số và xuất bản.
- Thành lập quỹ đổi mới âm nhạc, hoặc tư nhân hóa trong các luồng vốn dành cho các hoạt động đổi mới hiện nay, hỗ trợ thực hiện các giai đoạn đổi mới trong quá trình kinh doanh (phân phối kênh dữ liệu số, xuất bản và các mô hình kinh doanh mới).
- Liên kết chặt chẽ hơn với các cơ quan ban ngành chính trên các lĩnh vực khác của ngành công nghiệp sáng tạo bao gồm Trung tâm điện ảnh NI và Trung tâm công nghệ số NI, đồng thời tạo sự hợp tác hiệu quả hơn giữa các công ty trong toàn ngành âm nhạc. Liên kết hiệu quả với các nhà phát triển phần mềm có thể tăng cường cho liên minh chặt chẽ hơn với Mometum, cơ quan đại diện cho ngành phần mềm NI.
4.1.3. Tiếp cận nguồn tài chính
Ngành công nghiệp âm nhạc đã được vốn hóa và các doanh nghiệp hoạt động với biên lề rất hẹp. Đây là sự hạn chế về khả năng tái đầu tư vào tìm kiếm tài năng mới và hỗ trợ các nghệ sĩ nâng cao trình độ chuyên môn của họ. Hai nhân tố chính giúp cải thiện vấn đề nan giải này bao gồm:
- Xác định những rào cản cho hoạt động cung cấp nguồn tài chính ổn định
- Nâng cao chất lượng các dự án đầu tư mà các các công ty kinh doanh âm nhạc có thể nhận được lợi ích
Âm nhạc Anh (UK) liên kết với chính phủ UK trong phát triển cơ chế tài chính mới cho các công ty âm nhạc.
Bắc Ailen: Chiến lược phát triển ngành công nghiệp âm nhạc - ảnh 10
Bắc Ailen: Chiến lược phát triển ngành công nghiệp âm nhạc - ảnh 11
Nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng Dự án đảm bảo tài chính kinh doanh được thực hiện trên diện rộng vào năm 2009 bao gồm các khoản vay cho các nghệ sĩ, ban nhạc chỉ tạo được hai khoản vay cho các công ty âm nhạc. Dự án này do các ngân hàng quản lý và rất ít các doanh nghiệp âm nhạc được nhận các khoản vay này và điều này phản ánh sự nhận thức của những người vay chính rằng âm nhạc là ngành có rủi ro cao. Hội đồng các doanh nghiệp sáng tạo mới được thành lập tại UK, Âm nhạc UK sẽ tiếp tục tìm hiểu các vấn đề và ít tập trung  tìm kiếm nhân đôi cơ hội này đặc biệt khi một trong những mục tiêu sẽ là tạo đà cho các nguồn tài chính lớn đến với ngành sáng tạo (ngoài thành lập các quỹ mới riêng cho ngành). Thay vì đó, các cơ quan ban ngành chính tại NI phải liên kết với Âm nhạc UK và đảm bảo rằng các công ty âm nhạc tại NI sẽ có nguồn thông tin tốt về bất kỳ hoạt động phát triển nào và theo đó sẽ mang lại lợi ích cho ngành.
Đồng thời, các các tổ chức công tại NI có thể liên kết với các nhà đầu tư và các ngân hàng địa phương thông tin cho họ về các cơ hội đầu tư trong ngành công nghiệp sáng tạo nói chung và trong lĩnh vực âm nhạc nói riêng. Được thừa nhận rằng môi trường tài chính của các ngân hàng hiện nay sẽ là một thách thức trong thời kỳ ngắn hạn. Sự thay đổi không đến nhanh nhưng với những câu chuyện thành công từ khi mới bắt đầu và sự tiến triển trên phạm vi UK, sự thay đổi về quan điểm và hoạt động thực tiễn hiện nay vẫn có thể tạo ra sự thay đổi cho ngành.
Sự đầu tư chỉ mang lại giá trị khi có các kế hoạch phù hợp và hiệu quả nơi hoạt động đầu tư được thực hiện. Quá ít các công ty kinh doanh âm nhạc tại NI có khả năng thành công với kế hoạch kinh doanh của họ. Đây là vấn đề phát triển kinh doanh và vấn đề về sự sẵn sàng đầu tư nền là một phần trong sự hỗ trợ cho các công ty kinh doanh âm nhạc.
Cần phải nhấn mạnh rằng các hoạt động đầu tư bên ngoài sẽ không phù hợp cho mọi công ty kinh doanh âm nhạc. Nhiều công ty không muốn mạo hiểm gắn liền với các hoạt động đầu tư và những công ty khác có thể ít tập trung hơn vào đạt được mức tăng trưởng trong kinh doanh cần thiết để có thể tạo nguồn tài chính thu hồi đủ vốn đầu tư.
4.1.4. Quốc tế hóa
Phạm vi của các cơ hội quốc tế hóa đối với ngành âm nhạc được nhận thấy rất rõ ràng. Tuy nhiên, đạt được thành công trên thị trường quốc tế đòi hỏi phải lập kế hoạch chiến lược một cách cẩn thận, thực hiện hiệu quả và kiên trì.
Một phần đây là vấn đề trong phát triển kinh doanh. Các công ty tìm cách quốc tế hóa doanh nghiệp của họ cần phải đầu tư thời gian và sự nỗ lực trong tạo một chiến lược hiệu quả và bền vững. Điều này đồng nghĩa với tìm hiểu về các thị trường mục tiêu, phát triển các mỗi liên kết hợp lý trong các thị trường này và tạo một kế hoạch rõ ràng và có tính thực tiễn đối với các cơ hội phát triển. Đây là một loại thách thức riêng trong phát triển kinh doanh và mỗi các cơ quan như Đầu tư NI và các đối tác của ngành có thể hỗ trợ và tạo các nguồn lực tại các nước khác.
Các triễn lãm thương mại và các nhiệm vụ liên quan đều mang tính hữu ích, và NI cũng giống như các khu vực khác đã đạt được một vài thành công đối với các sự kiện như Lễ hội âm nhạc, điện ảnh thường niên, Sự kiện nhạc Dance Amsterdam. Loại hình hỗ trợ này nên được duy trì nhưng không tạo tối đa ảnh hưởng bởi vì các doanh nghiệp và nghệ sĩ tham gia cần phải có khả năng thể hiện một kế hoạch rõ ràng và khả thi về cách họ sẽ tận dụng cơ hội quốc tế hóa từ các buổi biểu diễn và sự kiện này. Các tiêu chuẩn chặt chẽ nên được áp dụng trong giai đoạn thi tuyển.
Ngoài sự hỗ trợ phát triển kinh doanh trên trường quốc tế và các buổi trình diễn mang tính chất thương mại và các nhiệm vụ liên quan, cần phải hỗ trợ một cách linh động hơn và tích cực hơn cho các nghệ sĩ và các công ty đang tìm cách quốc tế hóa. Sự hỗ trợ phải được thực hiện ngẫu nhiên đối với một công ty kinh doanh nổi bật đã tạo được ảnh hưởng với sáng kiến phát triển của mình. Sự hỗ trợ có thể bao gồm chi phí cho các hoạt động nghiên cứu thị trường cụ thể cũng như chi phí thực hiện kế hoạch quốc tế hóa. Sự hỗ trợ này nên được cung cấp trên cơ sở công ty tiếp nhận cũng đầu tư và không nên được xem như một khoản trợ cấp ngay cho chi phí đi lại ra nước ngoài.
4.1.5. Các nguyên tắc thực hiện – Sự hỗ trợ kinh doanh
Sự hỗ trợ kinh doanh tạo bậc thang hỗ trợ từ cung cấp thông tin trên phạm vi rộng và mở rộng mạng lưới với sự hỗ trợ tập trung và chuyên sâu hơn nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp âm nhạc phát triển khả năng đổi mới, tiếp cận đầu tư và quốc tế hóa doanh nghiệp của họ.
Sự hỗ trợ tăng cường nên được chú trọng với các công ty kinh doanh âm nhạc có hoài bão và tiềm năng đạt được sự tăng trưởng ổn định như đã được chứng minh qua một kế hoạch rõ ràng và cô đọng. Khi trải qua giai đoạn đầu của sự hỗ trợ, niềm hi vọng và hoài bão sẽ được chuyển sang nhiều doanh nghiệp hơn trên hình kim tự tháp về sự hỗ trợ và tăng trưởng.
Theo mô hình kim tự tháp, cơ sở ban đầu của quá trình quốc tế hóa là phát triển các sự kiện đa ngành và mở rộng mạng lưới nằm ở đáy kim tự tháp, sau đó lên mức cao hơn là sự hỗ trợ các hoạt động phát triển kinh doanh, phát triển thị trường và các buổi trình diễn. Sau khi trải qua các bước này, doanh nghiệp đạt được sự đổi mới và tiếp cận tài chính sẽ thành công trong quá trình quốc tế hóa nằm ở đỉnh kim tự tháp.
Để đạt được hiệu quả, mô hình này cần phải có các tiêu chuẩn rõ ràng về sự hỗ trợ ở mỗi cấp. Với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ trong ngành âm nhạc, khung cơ bản trên cơ sở quy mô của doanh nghiệp (doanh thu hoặc việc làm) không có thể là một phương thức tiếp cận hợp lý. Thay vì đó, các tiêu chuẩn nên tập trung hơn vào các kế hoạch phát triển khả thi và hiệu quả kết hợp với hoài bão cần thiết (theo cách tương tự các nhà đầu tư thương mại sẽ ca ngợi các cơ hội đầu tư). Các doanh nghiệp cần phải có ý thức và sự hiểu biết chung về ngành âm nhạc.
Ngoài ra, sự hỗ trợ ở các mức cao hơn (quốc tế hóa, đổi mới) nên tùy thuộc vào sự đầu tư phù hợp của các công ty được hưởng lợi, theo đó sẽ tạo tác dụng đòn bẩy cho ngành kinh tế tư nhân và đảm bảo sự đầu tư của ngành trong quá trình tăng trưởng.
Bắc Ailen: Chiến lược phát triển ngành công nghiệp âm nhạc - ảnh 12
Bắc Ailen: Chiến lược phát triển ngành công nghiệp âm nhạc - ảnh 13

4.2. Phát triển một cộng đồng âm nhạc năng động và cơ sở hạ tầng hỗ trợ ngành
Mặc dù chiến lược tập trung vào phát triển đóng góp về mặt kinh tế của ngành âm nhạc NI, cần phải xác định rằng ngành âm nhạc phụ thuộc vào tài năng âm nhạc và các cơ sở hạ tâng hỗ trợ cơ bản, cho phép tài năng phát triển. Cơ hội tham gia vào hoạt động âm nhạc cũng đóng vai trò quan trọng trong góp phần mang lại lợi ích lớn hơn về mặt văn hóa, xã hội và giáo dục . Mặc dù ngoài phạm vi của chiến lược, các lợi ích này đưa thêm nhiều cách lý giải  cho sự hỗ trợ ngành âm nhạc NI và sẽ tập trung nhiều hơn vào chiến lược âm nhạc ACNI sắp tới.
4.2.1. Sự phát triển tài năng
Ngành âm nhạc phụ thuộc chủ yếu vào các tài năng. Tuy nhiên, các tài năng cần phải được phát triển, nuôi dưỡng và hỗ trợ nếu muốn phát huy hết tài năng của họ. Đây là vấn đề về hệ thống giáo dục từ các trường học tới các trường cao đẳng và đại học. Các cơ hội đối với người trẻ tham gia vào các hoạt động nghệ thuật trong môi trường giáo dục đóng vai trò quan trọng và không có các cơ hội này, nguồn tài năng sẽ bị hạn chế.
Mặc dù gần đây số lượng các khóa học âm nhạc ngày càng tăng về số lượng và quy mô tại các trường cao đẳng và đại học, điều này không đồng nghĩa với mức độ tăng trong cơ hội việc làm trong ngành âm nhạc. Trong khi nhiều dịch vụ cung cấp chất lượng cao, nguồn cung cấp cấp các khóa học liên quan đến âm nhạc rõ ràng vượt quá nhu cầu của các nhà kinh doanh và cần phải đảm bảo rằng các khóa học âm nhạc có mối liên kết chặt chẽ và phù hợp với ngành.
Ngoài giáo dục chính quy, sự hỗ trợ cơ bản cho cộng đồng đóng vai trò quan trọng. Các dự án phát triển cộng đồng âm nhạc tạo cơ hộ tham gia các hoạt động âm nhạc và phát triển kỹ năng, tài năng cho một bộ phận lớn dân số. Ngoài lợi ích lớn về mặt xã hội mà các sáng kiến phát triển này mang lại, chúng là một bộ phận quan trọng của cơ sở phát triển tài năng.
Cần đảm bảo rằng tài năng âm nhạc được hỗ trợ một cách đầy đủ trên mọi loại hình âm nhạc. Điều này đòi hỏi sự hỗ trợ hợp lý cho cả các nghệ sĩ và các tổ chức, các sự kiện cung cấp cơ hội biểu diễn và phát triển nghệ thuật.
Đây là nhiệm vụ chủ yếu của các cơ quan như ACNI và các cấp chính quyền địa phương, chiến lược hiện nay đang được phát triển bởi ACNI và sẽ tập trung nhiều hơn vào phát triển nghệ thuật trong ngành âm nhạc.
4.2.2. Cơ sở hạ tầng
Ngành âm nhạc cần cơ sở hạ tầng hỗ trợ một cách hiệu quả và dễ dàng tiếp cận nhằm cung cấp các cơ hội cho các nhạc sĩ phát triển hoạt động của họ và cho các công ty cạnh tranh trong ngành âm nhạc. Các cơ sở này bao gồm:
- Không gian diễn tập dễ dàng tiếp cận và giá cả hợp lý
- Cung cấp trường quay (bao gồm các nhà sản xuất và kỹ thuật viên)
- Các nhà tổ chức buổi biểu diễn trực tiếp
- Quản lý nghệ sĩ
- Dịch vụ chuyên môn
Các nhà tổ chức và quản lý các buổi biểu diễn trực tiếp nên được bao gồm trong hệ thống cung cấp sự hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Các dịch vụ chuyên nghiệp là vấn đề nan giải khi xét trên quy mô lớn sự sẵn có của các dịch vụ này như tư vấn pháp luật và quan hệ công chúng được định hướng theo thị trường và tùy thuộc vào phạm vi cơ hội sẵn có. Hiện nay, hầu hết các công ty kinh doanh âm nhạc tìm kiếm các dịch vụ pháp luật và quan hệ công chúng ngoài NI. Vai trò này giúp tăng cơ hội trong ngành âm nhạc cho các tổ chức dịch vụ chuyên môn bằng cách đưa họ tham gia vào các sự kiện liên quan của ngành âm nhạc.
5. Thực hiện chiến lược
Để thực hiện chiến lược hiệu quả cần phát triển một phương thức hợp tác liên kết giữa các cơ quan ban ngành chính và các đối tác trong ngành. Các cơ quan và đối tác bao gồm: Đầu tư NI, DCAL, Hội đồng nghệ thuật NI, các cấp chính quyền địa phương, các đối tác khác như Trung tâm phát triển kỹ năng nghệ thuật và văn hóa, Trung tâm âm nhạc UK, Trung tâm điện ảnh NI, Trung tâm kỹ thuật số.
Một trong những điều quan tâm chính là liệu một hay tất cả những ưu tiên hàng đầu của chiến lược nên được thực hiện bởi một cơ quan ngoài ngành – một tổ chức hỗ trợ ngành âm nhạc về mặt chuyên môn và nếu vậy, làm thế nào hoạt động này được thực hiện một cách có hệ thống và được quản lý hiệu quả.
Những năm gần đây đã cho thấy sự gia tăng của các tổ chức hoạt động về mặt chuyên môn trong lĩnh vực âm nhạc được thành lập nhằm thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho ngành âm nhạc. Hai ví dụ tiêu biểu bao gồm Hiệp hội âm nhạc Welsh và Người sáng lập vùng Đông Bắc nước Anh. Cả hai tổ chức này đều hoạt động từ nguồn ngân sách công và cung cấp sự hỗ trợ các chuyên gia và dịch vụ tư vấn cho ngành âm nhạc và các nhà lập chính sách. Phạm vi của các dịch vụ của mỗi tổ chức nhìn chung giống nhau, bao gồm:
- Dịch vụ tư vấn hco các công ty kinh doanh âm nhạc, các công ty mới thành lập và các cá nhân quan tâm đến các cơ hội phát triển nghề nghiệp
- Các hội thảo và sự kiện của ngành âm nhạc
- Các chương trình giáo dục và đào tạo bao gồm các khóa học quản lý kinh doanh ngành âm nhạc
- Hỗ trợ và tư vấn trong các lĩnh vực cụ thể như quảng bá và quan hệ công chúng, cấp phép, phân phối dữ liệu số, các chuyến lưu diễn và các triễn lãm thương mại quốc tế
- Làm cầu nối cho các nguồn hỗ trợ khác (tư vấn và sự hỗ trợ về tài chính)
Những lợi thế của các tổ chức chuyên gia này là họ mang đến kiến thức và sự tin cậy về ngành, đồng thời có khả năng thể hiện các mối quan tâm của ngành âm nhạc trước các đối tác trên quy mô lớn hơn.
Đáng chú ý rằng cả hai tổ chức này đều hoạt động với tư cách là thành viên các hiệp hội thương mại tuy nhiên tập trung nhiều hơn vào thực hiện các hoạt động hỗ trợ. Đây là một mô hình đơn giản và hiệu quả hơn một tổ chức kinh doanh truyền thống duy trì nguồn thông tin rõ ràng cho ngành.
Cả hai tổ chức này đều chỉ mang tính chất đại diện, thu thập các ý kiến, quan điểm và các mối quan tâm về ngành âm nhạc cho các nhà sáng lập chính sách một cách trực tiếp hoặc thông qua thành viên của các tổ chức âm nhạc quốc gia (Âm nhạc UK).
Các chi phí phụ trội liên quan đến thành lập và điều hành một tổ chức mới và một mô hình khác sẽ được giao nhiệm vụ thực hiện các dịch vụ tư vấn mà không có thêm bất kỳ chi phí nào. Đây là một mô hình được đề xuất và cơ quan thực hiện nên tìm cách xây dựng các mối quan hệ đối tác hiệu quả giữa ngành kinh tế công và tư nhân nhằm mở rộng phạm vi của dịch vụ hỗ trợ sẵn có đặc biệt xoay quanh các sự kiện, quảng bá, hỗ trợ kinh doanh, phát triển các kỹ năng.
* Những ưu tiên hành động
Ưu tiên hành động 1: Phát triển kế hoạch chính cho hoạt động hỗ trợ kinh doanh đối với ngành âm nhạc (Chương trình hỗ trợ kinh doanh âm nhạc thời kỳ ba năm) trên các khía cạnh:
- Tổ chức các sự kiện và tạo mạng lưới
- Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kinh doanh với các trung tâm, các khóa học đào tạo ngắn hạn, quản lý
- Hỗ trợ sẵn sàng đầu tư
- Đào tạo quản lý kinh doanh âm nhạc
- Hỗ trợ quá trình quốc tế hóa một cách linh hoạt
- Phát triển mối quan hệ đối tác với các cơ quan khác.
Các cơ quan chịu trách nhiệm chỉ đạo trong thực hiện ưu tiên ở mức cao này bao gồm Đầu tư NI và DCAL trong quá trình hợp tác với ACNI và các cấp chính quyền địa phương và thời hạn thực hiện vào tháng 11 năm 2011 và ảnh hưởng của ưu tiên này hiện chưa được xác định.
Ưu tiên hành động 2:
- Ủy nhiệm thực hiện chương trình hỗ trợ như đã được nêu chi tiết trong bảng tóm tắt thông qua các hoạt động thực tế dưới sự điều hành của Đầu tư NI và DCAL trong quá trình hợp tác với ACNI và các cấp chính quyền địa phương với hạn định tháng 1 năm 2012 và ảnh hưởng chưa được xác định. Hành động này được ưu tiên ở mức cao.
- Thực hiện chương trình hỗ trợ kinh doanh âm nhạc (MBSP) dưới sự chỉ đạo của các nhà ký kết hợp đồng thành công, tìm kiếm mối quan hệ đối tác bên ngoài ngành như Nhà sáng lập vùng Đông Bắc nước Anh, Hiệp hội âm nhạc Welsh, các khu vực khác của UK và nước cộng hòa Ireland. Hạn định cho hành động ưu tiên này từ tháng 3 năm 2012 đến tháng 3 năm 2015. Kết quả đạt được từ hành động này là sự tăng cường các mối liên kết trong ngành, nhận thức về kinh doanh, nhiều công ty âm nhạc có các kế hoạch kinh doanh hiệu quả, tăng đầu tư vào các công ty âm nhạc, tăng năng xuất, tăng số lượng các công ty kinh doanh âm nhạc, tăng số lượng các công ty đạt doanh thu hơn một triệu bảng, tăng xuất khẩu âm nhạc, tăng tỉ lệ việc làm trong ngành âm nhạc. Hành động này được ưu tiên ở mức cao.
Ưu tiên hành động 3: Hỗ trợ đổi mới (về mặt tài chính) về phân phối dữ liệu số, đa dạng hóa (ngành xuất bản) và phát triển các mô hình kinh doanh mới. Hành động này được ưu tiên ở mức cao.
Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện bao gồm DCAL thông qua Quỹ đổi mới CI về dịch vụ tư vấn và biển chỉ đường từ MBSP. Hành động này tiếp tục được thực hiện và kết quả đạt được là số lượng các dự án đổi mới trong các công ty âm nhạc NI tăng, tăng năng xuất, tăng cường sự đầu tư của các công ty vào các hoạt động đổi mới, tăng doanh thu của ngành xuất bản, tăng khả năng sinh lợi nhuận, tăng số lượng các công ty âm nhạc đạt doanh thu hơn một triệu bảng, tăng các hoạt động xuất khẩu âm nhạc, tăng tỉ lệ việc làm trong ngành âm nhạc.
Ưu tiên hành động 4: Các nhiệm vụ thương mại dưới sự chỉ đạo của Đầu tư NI trong quá trình hợp tác với các nhà ký kết hợp đồng thành công cho MBSP. Hành động này tiếp tục được thực hiện với mục tiêu tập trung thực hiện bốn nhiệm vụ mỗi năm. Các buổi triễn lãm thương mại được sự thỏa thuận của các bên ký hợp đồng nhưng có thể bao gồm: SxSW, MIDEM (Triễn lãm âm nhạc quốc tế hàng năm), Sự kiện âm nhạc Dance Amsterdam, Hội thảo âm nhạc mùa đông, Lễ hội âm nhạc thường niên In the City và Popkomm (Liên hoan âm nhạc quốc tế). Hành động này được ưu tiên ở mức cao.
Kết quả đạt được của hành động này là sự tăng về số lượng các công ty kinh doanh âm nhạc trong quá trình quốc tế hóa, tăng số lượng các công ty âm nhạc có doanh thu trên một triệu bảng, tăng xuất khẩu âm nhạc, tăng năng xuất, tăng tỉ lệ việc làm trong ngành âm nhạc.
Ưu tiên hành động 5: Liên kết chặt chẽ với các ban ngành trọng điểm khác nhằm tạo dựng các mối liên kết trên toàn ngành công nghiệp sáng tạo và khuyến khích cơ hội hợp tác và cấp phép (các sự kiện và mạng lưới liên kết, hỗ trợ các dự án liên kết...vv).
Hành động này được thực hiện dưới sự chỉ đạo của các nhà ký kết hợp đồng cho MBSP, Đầu tư NI, Trung tâm điện ảnh NI, Trung tâm kỹ thuật số. Hành động được tiếp tục thực hiện nhằm đạt được kết quả như tăng cường mối liên kết chiến lược trong toàn ngành công nghiệp sáng tạo, tăng doanh thu từ sự đồng bộ hóa và cấp phép, tăng số lượng các công ty âm nhạc có doanh thu trên một triệu bảng, tăng xuất khẩu âm nhạc, tăng năng xuất, tăng tỉ lệ việc làm trong ngành âm nhạc. Hành động này được ưu tiên ở mức cao.
Ưu tiên hành động 6: Khuyến khích sử dụng âm nhạc NI trong tạo nguồn thu từ các hoạt động sản xuất phim.
MBSP hợp tác với trung tâm điện ảnh NI  thực hiện hành động này. Hành động được ưu tiên ở mức trung bình và được tiếp tục thực hiện nhằm tạo ra các kết quả như tăng doanh thu từ việc cấp cho các công ty âm nhạc, tăng số lượng các công ty âm nhạc có doanh thu trên một triệu bảng, tăng năng xuất, tăng tỉ lệ việc làm trong ngành âm nhạc.
Ưu tiên hành động 7: Đảm bảo rằng giáo dục âm nhạc hiệu quả và dễ dàng tiếp cận tại các trường dưới sự chỉ đạo của DENI (Bộ Giáo dục NI), DCAL và ACNI (hoạt động này được đưa vào trong Chiến lược âm nhạc của ACNI). Hành động này ở mức ưu tiên trung bình và tiếp tục được thực hiện với kết quả đạt được là sự tham gia ngày càng tăng vào các hoạt động âm nhạc của người trẻ tuổi.
Ưu tiên hành động 8: Liên kết với các trường cao đẳng và đại học nhằm đảm bảo các khóa học hiệu quả cho ngành âm nhạc dưới sự chỉ đạo của các nhà ký kết hợp đồng về MBSP, Trung tâm phát triển kỹ năng về văn hóa và nghệ thuật (Hội đồng phát triển kỹ năng ngành âm nhạc), DCAL. Hành động này ở mức ưu tiên trung bình và tiếp tục được thực hiện với kết quả đạt được là sự phát triển các khóa học mới về ngành âm nhạc, nâng cao kỹ năng đầu vào.
Ưu tiên hành động 9: Liên kết với ngành nhằm tăng cường và khuyến khích thực hiện các hoạt động đào tạo bao gồm học việc, thực tập, lãnh đạo và quản lý.
Trung tâm phát triển kỹ năng về văn hóa và nghệ thuật, DEL (Bộ Việc làm và Học tập) và MBSP chịu trách nhiệm thực hiện hành động này. Hành động này ở mức ưu tiên trung bình và tiếp tục được thực hiện với kết quả đạt được là nhiều công ty kinh doanh âm nhạc hơn đầu tư vào phát triển các kỹ năng và đào tạo, nhiều lao động có kỹ năng hơn tại NI, tăng tỉ lệ việc làm trong ngành âm nhạc.
Ưu tiên hành động 10: Tạo sơ đồ nấc thang phát triển tài năng và hỗ trợ từ trình độ cơ bản đến cao và trở thành các tài năng âm nhạc.
DCAL và ACNI chịu trách nhiệm thực hiện hành động này (hoạt động này được đưa vào trong Chiến lược âm nhạc của ACNI). Hành động này ở mức ưu tiên cao và tiếp tục được thực hiện với kết quả đạt được là sự xuất hiện nhiều hơn của các tài năng ở mọi cấp.
Ưu tiên hành động 11: Liên kết các nhà cung cấp dịch vụ chuyên môn (luật sư âm nhạc, chuyên gia về IP, các sự kiện của ngành âm nhạc).
MBSP ACNI chịu trách nhiệm thực hiện hành động này. Hành động này ở mức ưu tiên cao và tiếp tục được thực hiện với kết quả đạt được là tạo cho ngành âm nhạc trở thành một  ngành có các dịch vụ chuyên môn được thông tin hiệu quả hơn, tiếp cận các dịch vụ phát triển chuyên môn cần thiết cho các công ty âm nhạc.
Trong quá trình thực hiện các lĩnh vực ưu tiên hành động, các đối tác sẽ tìm hiểu về tiềm năng tạo nguồn vốn bên ngoài ngành ví dụ các quỹ châu Âu nhằm tăng nguồn lực của họ.
6. Các kết quả chính
Thực hiện thành công các ưu tiên và các hành động sẽ:
- hỗ trợ xây dựng các công ty kinh doanh âm nhạc thành công và ổn định hơn tại NI
- tạo cho âm nhạc vị trí trung tâm của ngành công nghiệp sáng tạo phát triển tại NI
- quảng bá NI và âm nhạc NI trên trường quốc tế
- duy trì tài năng âm nhạc trong khu vực
- đảm bảo nguồn cung cấp liên tục các tài năng mới cho ngành âm nhạc NI
Xác định các mục tiêu phát triển rõ ràng cho chiến lược đóng vai trò quan trọng, tuy nhiên cần phải duy trì các hoài bão mang tính thực tế như:
- phạm vi hỗ trợ không vượt quá mức độ của ngành
- các mục tiêu phát triển có thể đạt được đặc biệt trong môi trường kinh tế đầy thử thách.
Cơ sở dữ liệu mới nhất cho thấy ngành âm nhạc NI có số lượng lao động 3.050 người và tạo 70 triệu bảng trong GVA hàng năm, chiếm gần 1.7% toàn UK về GVA (4,2 tỷ bảng). Thị phần NI tăng ở mức tương xứng với phần dân số của NI trong UK sẽ tạo mức tăng cho GVA đạt 101 triệu bảng với 44%.
Với những thử thách của một môi trường kinh tế như hiện nay, mục tiêu thực tế hơn trong vòng năm năm sẽ tăng GVA của NI lên 87,5 triệu bảng (tăng 25%). Đây là một mục tiêu đầy hoài bão và sẽ đạt được bằng cách:
- tăng GVA trung bình/người lên 14% từ 22.400 lên 25.547 bảng, tạo sự tăng về GVA ở mức 9,6 triệu bảng
- tăng số lượng các công ty kinh doanh âm nhạc lên 10%, tương đương 128 công ty mới và tạo 7,7 triệu bảng cho GVA
- tăng doanh số kinh doanh ở mức hơn 1 triệu bảng (hai công ty).
Trên cơ sở GVA/người ở mức 22.400 bảng, tăng 25% GVA ngành âm nhạc sẽ tương đương với gần 780 việc làm sẽ được tạo ra.
Vì vậy, các mục tiêu chính của chiến lược sẽ là:
- tăng GVA của ngành âm nhạc lên 25% vào năm 2016 (17,5 triệu bảng)
- tăng GVA/người lên 14% (tăng 3.147 bảng)
- tăng việc làm trong ngành âm nhạc NI lên 780 vào năm 2016.
Các mục tiêu mang tính bổ sung của chiến lược bao gồm:
- tăng số lượng các công ty kinh doanh của NI lên 10% vào năm 2016 (tăng 128 doanh nghiệp và nhiều trong số họ có thể là các nhà doanh nghiệp độc quyền)
- tăng số lượng các công ty kinh doanh âm nhạc với doanh thu hơn một triệu bảng lên 10% vào năm 2016
- tăng giá trị của các loại hình xuất khẩu âm nhạc từ NI
Đạt được các mục tiêu này phụ thuộc vào mức độ đầu tư của cả chính phủ NI và các đối tác cũng như chính ngành âm nhạc.
 
Hiền Lê lược dịch. Nguồn: dcalni.gov.uk
 
 
 
 
 
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác