Chiến lược nghệ thuật hội đồng Anh

(Cinet) - Chiến lược nghệ thuật hội đồng Anh hướng tới phát triển các mối quan hệ lâu dài giữa những cá nhân, tổ chức và dân tộc ở Vương quốc Anh và các nước trên thế giới thông qua các kết nối văn hoá và giáo dục.
Chiến lược nghệ thuật hội đồng Anh - ảnh 1
 
I. Giới thiệu
Hội đồng Anh là một tổ chức quốc tế hàng đầu về hợp tác văn hoá của Vương quốc Anh, chúng tôi luôn là một phần hợp nhất của chuỗi văn hoá của Vương quốc Anh: hỗ trợ và khuyến khích các nhân tài giỏi nhất Vương quốc Anh để tạo ra những trải nghiệm văn hoá nghệ thuật.
Bản báo cáo McMaster mới đây do Sở Văn hoá, Truyền thông và Thể thao làm đã nhấn mạnh sự xuất sắc trong văn hoá nghệ thuật tại Vương quốc Anh. Hội đồng Anh phối hợp với Sở và Hội đồng nghệ thuật Anh để phát triển chiến lược quốc tế chung nhằm khuyến khích giao thoa quốc tế trong quy mô rộng hơn. Các ngành công nghiệp sáng tạo là ngành lớn nhất thứ hai trong nền kinh tế của Luân Đôn và đóng góp 7.3% vào tổng sản phẩm quốc nội của Vương quốc Anh: tăng trưởng mạnh và tạo việc làm.
Luân Đôn là trung tâm của chuỗi sáng tạo Vương quốc Anh, nhưng các vùng Bắc Ai-len, Scotland, xứ Wales và nước Anh lại có đóng góp quan trọng sống còn. Sự diện diện vững chắc ở Cardiff, Belfast và Edinburgh, cũng như là Luân Đôn và Manchester sẽ giúp chúng tôi đảm bảo rằng cả Vương quốc Anh vẫn là trung tâm của nước kinh tế sáng tạo toàn cầu.
Trong thời gian tới, chiến lược  muốn tập trung vào ba vấn đề ưu tiên chiến lược, gồm đối thoại liên văn hoá; sáng tạo tri thức; nâng cao hiểu biết về những rủi ro và ảnh hưởng của thay đổi khí hậu. Tất cả điều này có nghĩa là chiến lược sẽ đặt ra bốn chủ đề tiếp cận chính với chiến lược nghệ thuật của chúng tôi trong ba năm tới:
II.Chiến lược nghệ thuật
1. Thể hiện sự xuất sắc Vương quốc Anh
Chiến lược muốn giúp những nhân tài giỏi nhất Vương quốc Anh đưa tác phẩm của họ đến với thế giới. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quảng bá các tác phẩm mà thể hiện được sự đa dạng, đổi mới và xuất sắc của nghệ thuật Vương quốc Anh, cùng với sự nhấn mạnh đặc biệt đối với việc tạo sự xâm nhập vào các thị trường mới.
2. Quốc tế hoá
Chiến lược sẽ truyền cảm hứng cho các nghệ sỹ và tổ chức văn hoá sáng tạo nghệ thuật và tạo nhiều cơ hội hợp tác quốc tế, cho những nghệ sỹ Vương quốc Anh để thăm và làm việc ở nước ngoài và ngược lại tạo cơ hội cho những nghệ sỹ trẻ quốc tế đến thăm và làm việc ở Vương quốc Anh. Chúng tôi muốn phối hợp các tổ chức văn hoá chính của Vương quốc Anh với các tổ chức khác để tạo nhiều cơ hội, mối liên kết và hiểu biết quốc tế hơn nữa.
3. Các mạng lưới toàn cầu trong nền kinh tế sáng tạo
Vương quốc Anh là một trung tâm dẫn đầu trong nền kinh tế sáng tạo toàn cầu. Các nghệ sỹ đều bị thu hút đến Vương quốc Anh bởi sự cởi mở của trong giao tiếp và sự xuất sắc của nền giáo dục phổ thông trong nghệ thuật. Kết quả là, Vương quốc Anh là nơi tốt để đăng ký tham gia các sự kiện quốc tế.
Chiến lược muốn phát triển các mạng lưới đa phương hiện có và thúc đẩy những mạng lưới mới, tạo nhiều cơ hội để giao lưu; phát triển kỹ năng; đối thoại giữa các nghệ sỹ, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp sáng tạo. Chiến lược khuyến khích các ý tưởng, đổi mới và phát triển trong nền kinh tế Vương quốc Anh và trong nền kinh tế sáng tạo toàn cầu.
Chiến lược nghệ thuật hội đồng Anh - ảnh 2
4. Các chương trình quan hệ văn hoá hội nhập
Chiến lược thông qua các chương trình đa sắc tộc và nghệ thuật bằng các hình thức nghệ thuật. Các chương trình của chúng tôi khai thác được sức mạnh của nghệ thuật nhằm thúc đẩy sự xuất sắc và thể hiện sự đa dạng của Vương quốc Anh; xây dựng các mạng lưới quốc tế trực tuyến; tạo nhiều cơ hội cho các ngành sáng tạo Vương quốc Anh; tạo điều kiện học tiếng Anh; và tăng cường đối thoại và tranh luận. Trong tương lai, chúng tôi muốn phát triển nghệ thuật, khoa học, giáo dục và đội ngũ nhân viên có trình độ  ngoại ngữ tiếng Anh trong các chương trình xuyên suốt có quy mô lớn. Những chương trình như vậy có khả năng gây ra ảnh hưởng lớn trên thế giới.
III. Hội Đồng Anh và mối quan hệ văn hoá ngày nay
Mục đích của Hội Đồng Anh là phát triển các mối quan hệ lâu dài giữa những cá nhân, tổ chức và dân tộc ở Vương quốc Anh và các nước trên thế giới thông qua các kết nối văn hoá và giáo dục. Để làm được như vậy, chúng tôi phải tạo các kết nối, tăng cường hợp tác và thành công, nâng cao hiểu biết và tạo niềm tin ở Vương quốc Anh và giúp giảm mâu thuẫn.
Chiến lược cố gắng xây dựng các mối quan hệ lâu dài với những cá nhân và tổ chức ở trong nước và nước ngoài, góp phần thoả mãn những khát vọng riêng. Để làm được như vậy, chúng tôi phải hỗ trợ mong muốn tiến bộ và thay đổi của mọi người trong xã hội của họ và của chúng tôi thông qua văn hoá và giáo dục. Chúng tôi tạo một diễn đàn cho các nghệ sĩ và tổ chức văn hoá Vương quốc Anh, nhờ đó họ có thể đóng góp vào nhiệm vụ này.
Từ việc dạy tiếng Anh cho hàng triệu người đến việc hỗ trợ nghiên cứu và cải cách chương trình giảng dạy; từ các kết nối trường học, chương trình giao lưu và học bổng đến sự xuất sắc nhất Vương quốc Anh cung cấp cho thế giới, chương trình của chứng tôi thể hiện các cuộc đọ sức làm thay đổi cuộc sống. Bằng cách chia sẻ nghệ thuật, sáng tạo và đổi mới; ngôn ngữ tiếng Anh; và thành thạo trong quản lý, giáo dục và kỹ năng với mọi người đến từ khắp nơi trên thế giới, chúng tôi hàng ngày có thể đem lại cơ hội và lợi ích lẫn nhau cho mọi người ở Vương quốc Anh và trên thế giới.
Nghệ thuật tập trung vào việc chúng tôi tạo quan hệ Văn hoá như thế nào. Nghệ thuật có khả năng độc đáo thể hiện các ý tưởng phức tạp và gắn kết mọi người. Hơn nữa, ở Vương quốc Anh, nghệ thuật là một tác nhân có thể giải thích cho sự thay đổi và tái tạo. Thông qua nghệ thuật, chúng tôi muốn thể hiện các giá trị tự quyết, chủ nghĩa quốc tế và khả năng của chúng tôi để hấp thu vô số những ý kiến và ý tưởng mà không mất đi nhận dạng cần thiết của chúng tôi. Trong tương lai, chúng tôi muốn tăng cường đánh giá các thành tựu và ý tưởng sáng tạo Vương quốc Anh từ nước ngoài và đảm bảo đánh giá hơn nữa đối với các thành tựu văn hoá của thế giới rộng lớn ở Vương quốc Anh.
Chiến lược nghệ thuật hội đồng Anh - ảnh 3
IV. Bối cảnh trong nước và quốc tế
1. Trong nước
Trong vài năm qua, nhiều cơ quan Vương quốc Anh đã ghi nhận giá trị tác phẩm trên bình diện quốc tế. Hội đồng Nghệ thuật Anh, Sáng tạo Luân Đôn, các cơ quan phát triển khu vực ở Anh và các chính quyền được trao quyền ở Bắc Ireland, Scotland và xứ Wales tất cả đều đánh giá cao chủ nghĩa quốc tế trong nghị trình. Vì thế vận hội Olympics 2012 đang tới gần, khát khao đối với cam kết quốc tế có thể tăng mạnh và phổ biến.
Đồng thời, quang cảnh sáng tạo Vương quốc Anh tiếp tục thay đổi và phát triển. Bản đánh giá McMaster gần đây (“Hỗ trợ sự xuất sắc trong nghệ thuật: từ đo lường đến phán xét”, tháng 01/2008), cố gắng tiếp tục theo đuổi sự xuất sắc dưới mọi hình thức nghệ thuật và đặt chủ nghĩa quốc tế ở phần trọng tâm của sự theo đuổi đó.
Ngành sáng tạo là ngành lớn nhất thứ hai trong nền kinh tế London và đóng góp 7.3% vào tổng sản phẩm quốc nội của Vương quốc Anh. Báo cáo của Work Foundation (“Vượt lên phía trước: thực hiện kinh tế của ngành sáng tạo Vương quốc Anh” tháng 06/2007) tập trung vào thực trạng chủ yếu của ngành sáng tạo đối với phát triển kinh tế tiếp diễn. Kỹ năng Sáng tạo và Văn hoá, hội đồng kỹ năng ngành xác nhận tầm quan trọng của cam kết và hợp tác quốc tế đối với phát triển trong tương lai.
Những báo cáo khác cho thấy vai trò của nghệ thuật bao hàm trong giáo dục và xã hội, bản tính thay đổi sự phá huỷ văn hoá của chúng tôi và tầm quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ. Các câu thẩm vấn về văn hoá và sáng tạo tạo nên sự phát triển chính sách và nguyên tắc và phản ánh hiểu biết về vai trò và bản chất thay đổi của nghệ thuật. Câu thẩm vấn, nguyên tắc và chính sách này sẽ được phản ánh trong yêu cầu quốc tế của chúng tôi.
2. Quốc tế
Cơ quan quốc tế và các chính quyền nước ngoài rất quan tâm tới trải nghiệm Vương quốc Anh về nghệ thuật và nền kinh tế sáng tạo. Cơ quan Liên hợp quốc gồm  UNESCO, WIPO, UNCTAD, UNDP và ILO tất cả đều quan tâm tới nền kinh tế sáng tạo và nhiều cơ hội hiện tại để hợp tác và cộng tác.
Vấn đề nhận dạng văn hoá vẫn là tiêu điểm của thế giới. Chúng tôi xác nhận tầm quan trọng phổ biến của một ngành sáng tạo trong nước mạnh, giúp đầu tư vào nhân tài trong nước và có hiểu biết về thị trường trong nước. Khả năng tạo lập những sáng kiến và làm việc với những doanh nghiệp sáng tạo trẻ đang cố gắng để đảm bảo rằng Vương quốc Anh sẽ thu hút nhiều nhân tài từ các nước khác, đồng thời, hỗ trợ nhận dạng văn hoá.
Là một cơ quan quan hệ Văn hoá, điều quan trọng với chúng tôi là công nhận rằng chúng tôi chú trọng tới những trải nghiệm hơn là những câu trả lời; rằng chúng tôi cố gắng tạo sự hiểu biết và cuộc tranh luận và không tạo áp lực. Điều cũng quan trọng để hiểu rằng bản chất của phương pháp của chúng tôi cho phép khai thác những câu hỏi khó và xây dựng một môi trường để thảo luận cởi mở. Để thực hiện sự cho phép này, chúng tôi ghi nhận yêu cầu đối với tính nhạy cảm văn hoá và tính nghiêm khắc trí tuệ.
 Hội đồng Anh có những ưu tiên quốc tế riêng đã được phản ánh trong những mục tiêu ba năm của chúng tôi. Giống bao nhiêu nước khác, chúng tôi ghi nhận yêu cầu các cuộc đối thoại liên văn hoá với mọi người và các nước khác trong khu vực Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á. Thêm nữa, cũng có một nhu cầu gia tăng đối với các nền kinh tế đang nổi. 10 năm trở lại đây, chúng tôi đã chuuyển tâm điểm của chúng tôi từ nước đã phát triển sang các nền kinh tế mới đặc biệt Ấn độ và Trung quốc.
Chiến lược nghệ thuật hội đồng Anh - ảnh 4
Vương quốc Anh như là một trung tâm sáng tạo
Con người, quan niệm và trò tiêu khiển thay đổi nhanh hơn và dễ dàng hơn trước kia. Kết quả là, London trở thành một thành phố toàn cầu thực sự, mái nhà của vô số cộng đồng người Do thái, phát triển trên khắp thế giới. Ngày nay, Vương quốc Anh được công nhận là một trung tâm xuất sắc sáng tạo và thu hút nhất mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Vương quốc Anh cũng được công nhận là nơi của những nhân tài. Vương quốc Anh là một trung tâm đi đầu trong nền kinh tế sáng tạo toàn cầu. Điều này cho thấy những cơ hội và thách thức dành cho nước Anh: chúng tôi giữ vững vị trí này như thế nào, hỗ trợ phát triển nhiều mạng lưới giá trị hơn và tiếp tục thông thoáng các kết nối hiện có như thế nào?
Ở trong các ngành sáng tạo, London sở hữu cả bề rộng và bề sâu mà một số ít thành phố có thể sánh được. Ở bên ngoài, các ngành sáng tạo và nghệ thuật London cũng phát triển thành công. Các thành phố và khu vực trên Vương quốc Anh, từ Cornwall đến miền núi và đảo Scotland, cho thấy sự phát triển của các ngành sáng tạo như là một yếu tố chính tác động tới phát triển kinh tế.
V.  Trọng tâm chính của chiến lược trong tương lai
Phản ứng với những cơ hội và thách thức chiến lược quốc tế mà Vuơng quốc Anh đang phải đối mặt, Hội Đồng Anh vừa quyết định tập trung vào ba khía cạnh chương trình: đối thoại liên văn hoá; nền kinh tế trí thức và sáng tạo Vương quốc Anh; và hiểu sâu về các rủi ro và tác động của biến đổi khí hậu.
Chúng tôi tin rằng Hội Đồng Anh giữ vai trò duy nhất trong những khía cạnh này. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm làm việc về văn hoá, tạo lập các mối quan hệ và đối thoại liên văn hoá giữa mọi người. Chúng tôi có lịch sử lâu dài trong việc đem sáng tạo, đổi mới, tài năng và văn hoá Vương quốc Anh tốt nhất đến với thế giới và chuyên đưa những nhân tài xuất sắc nhất thế giới đến với Vương quốc Anh. Kinh nghiệm của chúng tôi trong việc đưa các nhà lãnh đạo và nhà ảnh hưởng từ khắp mọi nơi phối hợp cùng nhau để chia sẻ các chương trình nghị sự về các vấn đề chính sách công cũng có nghĩa là chúng tôi được đánh giá tốt trong việc xây dựng các chương trình ứng phó biến đổi khí hậu tạo nhiều cơ hội cho chúng tôi xây dựng một tương lai bền vững hơn. Nghệ thuật cho phép chúng tôi phát triển ý tưởng, mở rộng giao lưu và hiểu biết và có thể tập trung vào việc chúng tôi sẽ truyền đạt như thế nào trong từng khía cạnh của chương trình.
VI. Một chiến lược mới của Hội Đồng Anh đối với ngành nghệ thuật và sáng tạo
Ngành nghệ thuật và sáng tạo chỉ trích tác phẩm của Hội Đồng Anh. Nghệ thuật có khả năng riêng để tạo cảm hứng và kết nối mọi người; chúng tạo giá trị kinh tế, xã hội, văn hoá và giúp chúng tôi đọc và hiểu tốt hơn về các cuộc tranh luận trong thời đại của chúng tôi.
Các chương trình của chúng tôi kìm hãm sức mạnh của nghệ thuật để đẩy mạnh sự đa dạng và xuất sắc trên cả phương diện quốc tế và trong Vương quốc Anh; xây dựng các mạng lưới quốc tế thực và trực tuyến; tạo nhiều cơ hội cho các ngành sáng tạo; đẩy mạnh học tiếng Anh và thúc đẩy các cuộc đối thoại và tranh luận, thường ở những nước và khu vực mà vẫn tồn tại hình thức giao lưu theo lối cổ truyền có thể mơ hồ.
Phản ứng với những cơ hội và thách thức mới của toàn cầu và Vương quốc Anh, chúng tôi sẽ đưa ra một tâm điểm đối với tác phẩm nghệ thuật của Hội đồng. Cách tiếp cận mới này bao gồm bốn chủ đề chính, chúng tôi tin rằng Hội đồng có đóng góp đáng kể trong từng lĩnh vực:
1. Thể hiện sự xuất sắc Vương quốc Anh
Chúng tôi sẽ tiếp tục xác định, xây dựng và hỗ trợ thể hiện tác phẩm xuất sắc từ Vương quốc Anh để nâng cao hiểu biết về Vương quốc Anh và môi trường văn hoá sôi động ấn tượng. Chúng tôi muốn thể hiện những tác phẩm xuất sắc nhất từ mọi phương diện, với tâm điểm vào tác phẩm sáng tạo và tác phẩm mới với các thị trường quốc tế. Chúng tôi quan tâm đặc biệt tới việc mở rộng hiểu biết ngành Vương quốc Anh và tiếp cận nhiều cơ hội ở các nước mới nổi.
Thông qua chủ đề này, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các chương trình chẳng hạn như Nghệ thuật Venice và Kiến trúc Biennales và Edinburgh tại Lễ hội Edinburgh. Các chương trình chẳng hạn như trưng bày những tác phẩm xuất sắc nhất của nước Anh và coi Hội Đồng Anh và những chuyên gia như là các nhà môi giới văn hoá, có thể tạo nhiều cơ hội và ảnh hưởng hơn nữa đối với lợi ích của Vương quốc Anh
2. Quốc tế hoá
Chúng tôi dự định tạo nhiều cơ hội hợp tác giữa các tổ chức văn hoá và các nghệ sỹ trong và ngoài nước. Chúng tôi muốn tạo nhiều cơ hội cho những nghệ sỹ và tổ chức Vương quốc Anh để làm việc ở nước ngoài và cho những nghệ sỹ và tổ chức quốc tế để làm việc ở Vương quốc Anh. Chúng tôi muốn phối hợp các tổ chức văn hoá chính của Vương quốc Anh với các tổ chức khác để phát triển các mối liên kết và kết nối quốc tế mạnh hơn, tạo nhiều cơ hội tại đó thành tựu nghệ thuật có thể được chia sẻ với thế giới như là một phần của một cuộc đối thoại giữa các nước.
3. Các mạng lưới toàn cầu trong nền kinh tế sáng tạo
Vương quốc Anh là một trung tâm dẫn đầu trong nền kinh tế sáng tạo toàn cầu. Các nghệ sỹ, doanh nghiệp và tổ chức đều bị thu hút đến Vương quốc Anh bởi sự cởi mở của xã hội chúng tôi, bởi chất lượng và đổi mới gíáo dục dục phổ thông trong nghệ thuật và bởi lời hứa Vương quốc Anh cung cấp giấy phép và tự do nghệ thuật để thực nghiệm.
Chúng tôi phối hợp với các đối tác để giữ vai trò Vương quốc Anh như là một trung tâm trong nền kinh tế toàn cầu sáng tạo. Cùng với Hội đồng Nghệ thuật Vương quốc Anh, cơ quan phát triển khu vực, chính quyền của các hệ thống chính quyền được chuyển giao và khác, chúng tôi muốn tạo nhiều cơ hội để giao lưu sáng tạo; phát triển ký năng; và đối thoại giữa các nghệ sỹ, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp sáng tạo. Chúng tôi tin điều này sẽ thúc đẩy phát triển, khuyến khích quốc tế hoá và nâng cao vị thế của Vương quốc Anh là một phần năng động của nền kinh tế sáng tạo toàn cầu trong nền kinh tế Vương quốc Anh. Chúng tôi sẽ sử dụng các nguồn lực của chúng tôi để xây dựng và duy trì một chuỗi các mạng lưới xã hội và sáng tạo vì lợi ích của Vương quốc Anh và các đối tác nước ngoài
4. Các chương trình quan hệ văn hoá hội nhập
Một trong những tham vọng mới cua chúng tôi là điều hành các chương trình đa sắc tộc trên mọi ngành ở đó Hội Đồng Anh làm việc. Chúng tôi tin rằng các thông số thể chất và trí tuệ của bất kỳ nguyên tắc nào chắc chắn làm hạn chế phạm vi của nguyên tắc đó. Bằng cách hợp nhất công việc của chúng tôi trong nghệ thuật với công việc của chúng tôi trong khoa học, quản lý, giáo dục và dạy tiếng Anh, chúng tôi hi vọng mở rộng phạm vi và tăng cường ảnh hưởng của nghệ thuật, cũng như những ngành khác mà ở đó chúng tôi hoạt động theo đuổi các mục tiêu Quan hệ Văn hoá của Hội Đồng Anh.
Một ví dụ thực tế điều này có thể thực hiện như thế nào là hoạt động đã đề xuất của chúng tôi xung quanh kỷ niệm 200 năm ngày sinh nhà nghiên cứu nổi tiếng người Anh, Charles Darwin vào năm 2009.  Chúng tôi dự tính một chương trình làm việc sẽ được đưa ra trong cuộc thảo luận khoa học tiến hoá nhưng sẽ hợp nhất các vấn đề đương đại trong giáo dục và quản lý xung quanh thiết kế trí tuệ, sáng tạo hoá học và giá trị cổ. Chúng tôi dự đoán rằng có nhiều tác phẩm được phác hoạ dưới nhiều hình thức sẽ tạo ấn tượng trong các cuộc đối thoại, chẳng hạn như khái niệm “vì mục đích phù hợp” là một phần cơ bản trong tác phẩm của một nhà thiết kế.
Bốn cách tiếp cận thực tế - các ví dụ về công việc hiện nay
Chúng tôi biết rằng cộng đồng của các cá nhân và tổ chức sáng tạo trên thế giới sẽ phản ứng với những thách thức này theo những cách thức mới và khác nhau mỗi lần cơ hội phát sinh. Tuy nhiên, dưới đây là những ví dụ về các dự án trước thể hiện một loạt các khái niệm như đã thảo luận trong văn bản này.
- Thể hiện sự xuất sắc Vương quốc Anh
Nghệ thuật và Kiến trúc Venice Biennales
Lâu đời nhất và tầm ảnh hưởng nhất trong số nghệ thuật và kiến trúc biennales, Venice tạo cơ hội lớn cho Hội Đồng Anh để thể hiện những xuất sắc nhất của các nghệ sỹ và kiến trúc sư hàng đầu của Vương quốc Anh trên bối cảnh quốc tế thực. Hội đồng hỗ trợ trưng bày những hệ thống chính quyền được chuyển giao tại Biennale, cũng như uỷ thác và tổ chức các cuộc trưng bày chính diễn ra trong gian hàng Anh.
Trưng bày Edinburgh
Do Hội Đồng Anh đăng cai và quản lý, cuộc trưng bày thu hút hơn 250 nhà tài trợ quốc tế đến Vương quốc Anh trong suốt Lễ hội Edinburgh Fringe để chiêm ngưỡng 30 tác phẩm của nghệ thuật sống và rạp hát Anh, tập trung vào tác phẩm mới và thực nghiệm. Cuộc trưng bày thu về hơn 1 triệu tiền đặt vé hàng năm cũng như được xem là một chất xúc tác giúp tạo xây dựng các mối quan hệ quốc tế lâu dài.
Nhà tuyển chọn
Một phần trao giải thưởng dành được trong chương trình phát thanh 2 tiếng thể hiện những xuất sắc nhất trong âm nhạc mới của Vương quốc Anh. Nó phản ánh sự rực rỡ và tính đa dạng của âm nhạc Anh, phát triển những âm thanh, tài năng và văiệt nam hoá âm nhạc mới của nước Anh hiện đại với thế giới. Nó được sang tác ở Vương quốc Anh và được phát hàng tuần trên các đài phát thanh địa phương trên thế giới đến với khoảng 1.5 triệu khan giả quốc tế.
Great Brits
Kể từ năm 2003, Hội Đồng Anh cộng tác với Bảo tàng Thiết kế và Paul Smith để thể hiện Great Brits tại Hội chợ Đồ đạc thường niên của Milan. Tham vọng của chúng tôi là tạo cơ sở cho các nhà thiết kế dưới 30 tuổi có thành công khác lạ tại sự kiện thiết kế lớn nhất trên thế giới. Great Brits giới thiệu sự nghiệp quốc tế của 14 nhà thiết kế, bao gồm Julia Lohmann và Peter Marigold, và Hội Đồng Anh lưu diễn rộng rãi nhằm đảm bảo thể hiện tối đa tài năng thiết kế nổi bật và sáng tạo. 
Những bước ngoặt (Tehran, 2004)
Triển lãm chính đầu tiên của nghệ thuật đương đại Anh được thực hiện ở Iran kể từ Cách mạng Hồi giáo (1979). Tác phẩm do Damien Hirst, Mona Hatoum, Gilbert&George, Anish Kapoor và Bill Woodrow trong số nhiều tác phẩm khác kích thích 50.000 khán giả người Iran. Điều này dẫn đến một chương trình đào tạo quản lý bảo tàng lâu dài hơn giữa Anh và Iran, thậm chí ở trong môi trường chính trị khó khăn hiện nay, đang tiếp diễn.
- Quốc tế hoá
Fashion Fringe (miền Trung Nam Á)
Năm 2007, chúng tôi tham gia nhóm với Thời trang châu Âu IMG nhằm tạo nền tảng cho nhà thiết kế trẻ trên trường quốc tế. Chúng tôi tạo lập một cuộc giao lưu của những nước vào chung kết giữa Bangladesh, Kazakhstan, Uzbekistan và Vương quốc Anh để các nghệ sỹ có thể học hỏi các kỹ năng dệt và thủ thuật mới và có cơ hội để trưng bày tác phẩm của mình với đông đảo khán giả quốc tế.
Kết nối những nghệ sỹ (Brazil)
Một Hội Đồng Anh/Hội Đồng Nghệ thuật chung của chương trình Anh được thiết lập nhằm khuyến khích nhiều cơ hội cho các nghệ sỹ Anh và Brazil để giúp xây dựng sự nghiệp chuyên nghiệp thông qua cộng tác với các nghệ sỹ quốc tế khác.
Thế giới người Arập ở Hội chợ Sách London
Cùng phối hợp với Hội chợ Sách London 2008 với Thế giới người A-rập được xem là Trọng tâm Thị trường, chúng tôi phát triển một chương trình  văn hoá rộng lớn được thiết kế để giới thiệu các nhà phân phối, nhà văn và nhà xuất bản Anh với các đối tác người A-rập. Trong vài năm trở lại đây, chúng tôi tập trung vào giới thiệu tác phẩm đương đại bằng tiếng A-rập với Vương quốc Anh, hỗ trợ các nhà xuất bản A-rập trên khắp Vịnh Gulf, Trung đông và Bắc Phi, và phát triển những mạng lưới mới bằng cách đưa các nhà xuất bản, nhà phê bình và nhà văn Vương quốc Anh đến các hội chợ sách quốc tế mới diễn ra ở thế giới người A-rập.
Nghệ thuật Nhạc Rock
Đảo nhỏ được biết đến, Lolui, nằm ở Hồ Victoria, Uganda, là nơi có nhiều chiếc cồng chiêng bằng đá cổ ấn tượng. Được truyền cảm hứng bởi nơi khác lạ này, một nhóm nghệ sỹ và nhạc sỹ tầng lớp thế giới phối hợp cùng nhau để phát triển mối cộng tác cùng nhau phác thảo những nguyên tắc điêu khắc và âm nhạc và văn hoá của Uganda và Vương quốc Anh. Các nhà điêu khắc và nhạc sỹ đã cộng tác lần đầu vào năm 2007, với tác phẩm thể hiện sự tiến bộ đạt được tại Hội nghị những nhà lãnh đạo trong khối thịnh vượng chung diễn ra ở Kampala vào tháng 11/2007. Một phần nhạc hoàn chỉnh sử dụng những băng hình kỹ thuật số về cồng chiêng, hiện nay vẫn đang được sáng tác và sẽ là một phần trong tuần khai mạc đại lộ King Place mới vào tháng 10 năm 2008. Các nhà cộng tác dự án , bao gồm Dàn nhạc giao hưởng nhỏ London, nhạc sỹ người Uganda, Tổ chức Điêu khắc Ruwenzori và nhà điêu khắc Vương quốc Anh Peter Randall-Page, tất cả sẽ tham gia chương trình này.
Lễ hội Thiết kế London
Lễ hội Thiết kế London phát triển cả phạm vi và tác động để trở thành một trong những sự kiện quốc tế chính về thiết kế, tranh luận và biểu diễn, cùng với nhiều hội chợ được thiết lập ở Milan, Tokyo và Cologne. Hội Đồng Anh áp dụng tổng hợp độc đáo phối cảnh quốc tế và ý kiến then chốt để mở rộng phạm vi toàn cầu của Lễ hội. Cũng như đưa các nhà phát ngôn quốc tế đến với Diễn đàn Sáng tạo Thế giới, chúng tôi thường đánh giá cao tốp 10 người vào chung kết trong trong phần trao giải thưởng Doanh nghiệp Thiết kế Trẻ Quốc tế, và năm 2007, giới thiệu các nhà thiết kế đến từ Mexico, Slovenia, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi trên Báo Thế giới Mới: Thiết kế đến từ 5 Châu lục.
Các mạng lưới toàn cầu trong nền kinh tế sáng tạo
Chương trình Doanh nghiệp Sáng tạo trẻ
Một chương trình trao giải thưởng quốc tế hàng năm do Hội Đồng Anh đề ra để tôn vinh các doanh nhân. Chương trình giới thiệu những doanh nhân quốc tế trẻ và sáng tạo với những người bạn danh nhân khác và các nhân vật cấp cao trong ngành Vương quốc Anh, tạo cho họ cơ hội tham gia, cộng tác và giao thương. Những giải thưởng hiện nay vẫn là thiết kế, thời trang, âm nhạc, xuất bản và trình chiếu và năm nay sẽ mở rộng sang các lĩnh vực viễn thông, tương tác, nghệ thuật biểu diễn và nghệ thuật nhìn, cung cấp tin tức về các ngành sáng tạo.
Berlinale: Lễ hội Phim Quốc tế Berlin
Chúng tôi cộng tác với lễ hội để đảm bảo rằng các phí sẵn có phác hoạ Vương quốc Anh xuất sắc nhất đã được trình chiếu. Chúng tôi giúp khoảng 70 nhà làm phim trẻ của Vương quốc Anh tham gia phần Tài năng thuộc lễ hội kéo dài một tuần của giới trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới, nơi mà các mối quan hệ chuyên nghiệp lâu đời được thúc đẩy. Cùng với các đối tác của chúng tôi, Hội Đồng Phim Vương quốc Anh, chúng tôi điều hành trung tâm thương mại British in Berlin giúp các công ty Vương quốc Anh bán các bộ phim đã hoàn thành và các ý tưởng mới cho người mua và đối tác đến từ khắp nơi trên thế giới.
Những kết nối thông qua văn hoá
Mối cộng tác giữa Hội Đồng Anh, Sở Văn hoá, Truyền thông và Thể thao, Sở Ngoại giao và Chính phủ Scotland giúp kết nối các tổ chức nghệ thuật và nghệ sỹ người Trung quốc và Anh quốc, cung cấp hỗ trợ thực tiễn trong phát triển các liên kết và cộng tác. Nó cung cấp 4 lĩnh vực hỗ trợ: đa dạng các sự kiện kết nối chuyên nghiệp ở cả hai nước; hỗ trợ hành chính trong dân chúng; và một quỹ hỗ trợ nhanh những tài trọ du lịch nhỏ. Hiện nay, 600 tổ chức sử dụng dịch vụ.
Phát triển các hội nghị Kinh tế Sáng tạo
Chương trình hội nghị thường niên đưa những nhân vật quan trọng trong phát triển chính sách ở khoảng 20 nước đang phát triển và cung cấp cho họ một cơ hội để chia sẻ, nghe và tranh luận những ý tưởng mới. Nó kích thích một đối thoại tiếp diễn đang ảnh hưởng tới thể lực của các nền kinh tế đang nổi trong cuộc tranh luận quốc tế hình thành nên kiến trúc của nền kinh tế sáng tạo toàn cầu. Những hội nghị này nhằm vào các vấn đề chẳng hạn như đa dạng văn hoá, quyền sở hữu trí tuệ và thách thức đối với chính sách văn hoá.
Các chương trình Quan hệ Văn hoá hội nhập
Trước năm Đối thoại Liên văn hoá châu Âu 2008, Hội Đồng Anh cộng tác với BBC để biểu diễn tác phẩm kiệt tác của Ngài John Taverner cùng hòa phối với dàn hợp xướng và dàn nhạc dựa trên 99 tên của Chúa theo truyền thống hồi giáo cho Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ xem. Beautiful Names đóng vị trí quan trọng tại Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Istanbul 2007. Tiếp theo buổi biểu hiễn, Hội Đồng Anh tổ chức một Hội thảo chuyên đề quốc tế về Âm nhạc và Trung thành, cũng như là dự án Học Sáng tạo liên văn hoá hướng tới tuần Nhạc Đa dạng của Dàn nhạc Giao hưởng BBC ở London vào tháng 11/2008.
 Rạp hát Quốc gia Scotland
Hội Đồng Anh hỗ trợ Rạp hát Quốc gia Scotland sản xuất “Black Watch” ở Hoa Kỳ và xây dựng một chương trình phụ các buổi tranh luận có tính chất học thuật và công chúng. Tác phẩm là một phần ca ngợi then chốt của tập kịch bản đúng nguyên văn dựa trên những từng trải của một trung đội người lính trong suốt chuyến hành quân ở Iraq. Những buổi tranh luận cho thấy ảnh hưởng của những từng trải gần đây ở Iraq về mối quan hệ của các nước ở phía bên kia Đại Tây Dương và mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Vương quốc Anh với các nước còn lại.
Trưng bày nghệ thuật đương đại
Cuộc trưng bày này bắt đầu với một uỷ thác cho 8 nghệ sỹ Anh nhằm sáng tạo tác phẩm mới về chủ đề cuộc sống Hồi giáo ở Vương quốc Anh ngày nay. Khi cuộc trưng bày mở rộng qua Vịnh và Đông Nam Á, Hội Đồng Anh uỷ thác các nghệ sỹ ở từng nước sáng tạo những tác phẩm mới về những kinh nghiệm riêng của họ. Đối với nhiều nghệ sỹ ở Vịnh, điều này tạo cơ hội đầu tiên để trưng bày tác phẩm của họ, gặp gỡ và thảo luận với các nghệ sỹ đến từ khắp miền. Cuộc trưng bày là một trong những cuộc trưng bày nghệ thuật đương đại đầu tiên đã từng được trưng bày ở Saudi Arabia và được các nhà phê bình trong nước gọi là “lột xác”.
Tạo tiếng vang (châu Phi)
Một dự án hợp tác giúp các nhạc sỹ và nghệ sỹ thị giác kỹ thuật số phối hợp cùng nhau sáng tạo tác phẩm mới khai thác các chủ đề về đa dạng và văn hoá. Mục tiêu của dự án là mở rộng tầm nhìn quốc tế cho giới trẻ ở châu Phi và Vương quốc Anh thông qua việc trực tiếp và gián tiếp tham gia dự án, và khuyến khích tranh luận về các mối quan hệ giữa châu Phi và Vương quốc Anh. Dự án giúp các nghệ sỹ chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao hiểu biết hơn nữa về châu Phi và Vương quốc Anh.
Hồng Nhung lược dịch ( Nguồn: artscouncil.org.uk)
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác