Cộng hòa Malta: Chính sách Văn hóa

Cộng hòa Malta: Chính sách Văn hóa - ảnh 1
Ảnh minh họa
(Cinet) - Chính sách văn hóa Malta được chỉnh sửa lại năm 2010 với mục tiêu chính là cải thiện hệ thống quản lý văn hóa, hợp tác văn hóa thế giới, phát triển sự sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa và đảm bảo sự bền vững lâu dài của lĩnh vực văn hóa.
I. Giới thiệu
Toàn thể chính sách được phác thảo về khái niệm văn hóa như mối quan hệ nhiều mặt và biến động chứ không phải là một lĩnh vực bất biến và riêng biệt. Các nền kinh tế trên thế giới đã được ghi nhận có sự thay đổi từ thị trường tập trung vào sản xuất công nghiệp đến việc tập trung vào sự sáng tạo, kiến thức và đổi mới. Các nghiên cứu chỉ ra rằng ở thế kỷ này, sáng tạo sẽ là trung tâm của thương mại và việc làm, và nó sẽ ảnh hưởng đến quốc gia theo cách nguồn lực tự nhiên và công nghiệp hóa đã ảnh hưởng tới xã hội trong quá khứ. Tuy nhiên, các hoạt động văn hóa và sáng tạo không chỉ có ý nghĩa đối với các quan hệ kinh tế. Con người có quyền tham gia vào nền văn hóa thế giới, và sự tham gia này là cần thiết đối với tính cách và phẩm chất con người, với các lợi ích được tích lũy cho sự hạnh phúc và chất lượng cuộc sống xã hội trên diện rộng. Sự liên quan chặt chẽ của cuộc cách mạng sáng tạo này đang được cảm nhận trên toàn cầu, và các quốc gia có trách nhiệm đưa ra các nhu cầu nổi bật để thúc đẩy và duy trì sự phát triển của xã hội và hướng tới tương lai. Bằng cách đó, các xã hội sẽ đem tới nhiều cơ hội hơn và phản ánh nhu cầu để phát triển các cá nhân sáng tạo và rộng hơn là cả cộng đồng sáng tạo.
Phạm vi của Chính sách Văn hóa được nhân rộng gấp đôi: nó phác thảo nhu cầu cho các nhà hoạch định chính sách để nhận ra những đóng góp nền tảng của văn hóa trong cuộc sống hàng ngày thông qua việc tiên phong trong cách tiếp cận, đồng thời cũng nhấn mạnh vào nhu cầu của những người kiến tạo văn hóa nhằm giúp công chúng hiểu được mục đích của những di sản, nghệ thuật và mối liên kết của họ tới cuộc sống xã hội. Cộng đồng cần được trao quyền tham gia vào lĩnh vực văn hóa thông qua các cuộc hội thoại mang tính chất mở và các cuộc tranh luận được duy trì liên tục. Mục đích nhằm giúp xã hội trở thành nền tảng cho các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và khuyến khích các cá nhân ngay từ trẻ được truyền động lực và có cơ hội làm giàu các ý tưởng cho nền văn hóa quốc gia.
II. Tầm nhìn của chính sách
Tầm nhìn của chính sách này là khẳng định, thông qua những hành động cụ thể, trách nhiệm chính trị của chính phủ đối với văn hóa cấp quốc gia, cũng như thay đổi, củng cố các hoạt động văn hóa và sáng tạo như một khía cạnh nổi bật nhất của cuộc sống kinh tế- xã hội ở Malta trong thế kỉ 21.
Chính phủ đang nỗ lực để tạo nên một xã hội khuyến khích sự thay đổi, tạo nên sự cạnh tranh và cung cấp các công cụ cho mỗi cá nhân để nuôi dưỡng, đồng thời thể hiện tiềm năng sáng tạo trong sự phát triển văn hóa đa dạng. Một nền văn hóa công bằng sẽ thúc đẩy quyền văn hóa và khiến mọi người dân đều được hưởng những ưu tiên của chính phủ. Điều này sẽ đem đến khả năng tiếp cận và cơ hội cho các cá nhận để phát triển và kế tục về kinh tế, văn hóa và xã hội, không phân biệt giới tính, độ tuổi, năng lực, tôn giáo, sắc tộc và tâm lý hay hoàn cảnh văn hóa.
Chính sách văn hóa này sẽ tiếp cận thực tiễn nhằm đạt được các mục tiêu đề ra, từ đó sẽ hướng tới việc mở rộng sự tham gia và tiếp cận văn hóa. Đây là trách nhiệm của Chính phủ trong việc nhận ra các rào cản gây cản trở việc tiếp cận văn hóa và lập các bước để vượt qua chúng. Để làm được điều này, chính phủ được hướng dẫn để thực hiện theo các quy tắc sau:
-Trao quyền cho công chúng tham gia và khuyến khích các hoạt động văn hóa thông qua cách tiếp cận coi con người là trung tâm.
-Việc lập kế hoạch cho các cuộc đối thoại và các hoạt động trong cộng đồng là cấp thiết cho sự phát triển dân chủ của nghệ thuật và di sản.
- Tạo nên mối quan hệ cho các bên liên quan.
- Điều này dẫn đến sự hợp tác giữa quản lý văn hóa và các sáng kiến giữa bộ máy trung tâm và địa phương, và liên kết với nỗ lực của các tổ chức tình nguyện, cộng đồng và các lĩnh vực độc lập.
- Xây dựng kiến thức và chia sẻ thông tin qua sự phổ biến của thực tiễn.
- Các nhà hoạch định chính sách phải được thông báo về các ảnh hưởng tích cực của văn hóa tới chất lượng cuộc sống, bao gồm trợ cấp, sáng tạo, khả năng tiếp cận, phát triển, kinh doanh và giải trí.
Tóm lại, Chính sách Văn hóa Quốc gia 2010 đề cập tới các hành động cần thiết:
-Xu thế văn hóa trong tất cả các chính sách liên quan
-Phát triển các cuộc đối thoại trong lĩnh vực văn hóa
-Ban hành cơ cấu quản lý văn hóa tin cậy và minh bạch
-Đẩy mạnh các dịch vụ giáo dục văn hóa nhằm tạo điều kiện nâng cao chất lượng văn hóa
-Đóng góp cho sự phát triển bền vững thông qua sự tăng trưởng của lĩnh vực văn hóa và sáng tạo trong xã hội
-Tham gia và đẩy mạnh sự hợp tác văn hóa và trao đổi giữa các quốc gia.
Cộng hòa Malta: Chính sách Văn hóa - ảnh 2
Cộng hòa Malta: Chính sách Văn hóa - ảnh 3
Ảnh minh họa
Chương 1. Khung Chính sách
Khung chính sách này  được xây dựng trên khái niệm văn hóa như một mạng lưới vắt ngang qua những sự khác biệt và mang con người và các cộng đồng lại gần nhau trong khi cung cấp các cơ hội hoàn thiện bản thân thông qua việc làm và các hoạt động kinh tế. Nó nêu bật lên tầm quan trọng của sự kết hợp văn hóa và nhu cầu phải xây dựng sự phối hợp giữa trung ương, các cơ quan độc lập, các tổ chức tình nguyện và các viện tôn giáo để tối đa hóa nguồn lực, cung cấp sự hỗ trợ công cộng và phát triển sáng kiến cá nhân. Về vấn đề này, sự đóng góp và chuyển giao quyền lực đồng thời của chính quyền địa phương là yếu tố chính yếu để tăng cường sự đóng góp của quần chúng vào các hoạt động xã hội và văn hóa.
Bản Chính sách Văn hóa Quốc gia 2010 được cam kết sẽ bảo đảm rằng các chính sách công trong phạm vi rộng nhất của nó sẽ nêu lên một số lượng lớn các ưu tiên quan trọng. Sự phát triển của những ưu tiên này là một bước cần thiết tới việc thiết lập một khung chính sách văn hóa bền vững trong việc triển khai và phù hợp với các mục tiêu đã đề ra. Các lĩnh lực ưu tiên quan trọng này bao gồm:
1. Sự dân chủ về văn hóa: Dân chủ đòi hỏi phải thừa nhận khả năng đóng góp xã hội hợp lệ của tất cả mọi người, đồng thời trao quyền cho mỗi cá nhân để đưa khả năng này trở thành hành động cụ thể. Quyền trau dồi tính sáng tạo và hoàn thiện tiềm năng của từng các nhân là một trong những mục tiêu chính của chính sách văn hóa. Sự tham gia tích cực vào việc phát triển văn hóa của xã hội của quần chúng và sự thúc đẩy tính đa dạng tại tầm quốc gia, khu vực, địa phương luôn song hành với nhau. Hơn thế nữa, chính sách này khuyến khích việc tích cực thăm dò ý kiến công chúng, quản lý một cách có trách nhiệm và mình bạch các nguồn lực văn hóa công cộng được hỗ trợ bởi một sự đối thoại văn hóa được tổ chức tốt về các vấn đề quyền lợi văn hóa công cộng, nơi mà mọi thành viên trong xã hội được khuyến khích tích cực tham gia trong việc ban hành các quyết định.
2. Thiết lập lại vấn đề giáo dục văn hóa: Cần phải suy nghĩ lại về những mối liên kết giữa vai trò của giáo dục và văn hóa. Trong khi cung cấp cho các cá nhân từ khi tuổi còn rất trẻ cơ hội để tiếp cận và trân trọng văn hóa dưới mọi hình thức tiếp tục và một ưu tiên, chính sách này nhấn mạnh yêu cầu phải thiết lập một cơ cấu giáo dục chính quy, bao gồm cả cơ sở vật chất cần thiết, nhằm giải quyết nhu cầu học hỏi đang hình thành và sẽ tồn tại lâu dài của những người chuyên nghiệp đầy tính sáng tạo và văn hóa trong tương lai.
3. Nhấn mạnh những lợi ích của tính đa dạng: Sự đa dạng hóa ngày càng gia tăng của các nền văn hóa và các đặc điểm nhận dạng tạo nên xã hội Malta cần được nhìn nhận như một yếu tố quan trọng đóng góp vào thành công của Malta trong sự tương tác kinh tế xã hội giữa nó và phần còn lại của xã hội toàn cầu hóa. Chính sách văn hóa xây dựng trên sự tổn tại, được thừa nhận và thúc đẩy của tính đa dạng dưới mọi hình thức, là giới tính, tuổi tác, nền tảng xã hội, dân tộc, khả năng, tôn giáo hoặc định hướng giới tính giữa những điều khác.
4. Sự bảo tồn và thấu hiểu di sản văn Hóa: Việc quản lý di sản văn hóa cần được nâng lên theo những tiêu chuẩn cao hơn. Các cơ cấu được cung cấp nhằm giải quyết nhu cầu học hỏi đang hình thành và sẽ tồn tại lâu dài của những người chuyên nghiệp trong lĩnh vực bảo tồn và khôi phục cần được hỗ trợ và tăng cường nhiều hơn nữa. Những điều này sẽ được triển khai với các ý tưởng ban đầu nhằm phát triển các kỹ năng trong quản lý, thấu thiểu và thúc đẩy phát triển văn hóa. Việc sử dụng các công cụ công nghệ cao nhằm bảo tồn di sản dưới mọi hình thức và phổ biến thông tin và nhận thức, bao gồm thông qua các phương thức trực tuyến, tới số lượng công chúng lớn nhất có thể là một ưu tiên chính yếu.
5. Khuyến khích và duy trì tính kinh tế của văn hóa: Sự đóng góp của văn hóa vào nền kinh tế, cả về mặt tạo công ăn việc làm và tạo ra giá trị gia tăng, cần được đánh giá. Ngoài ra, những điểm yếu trong cơ sở hạ tầng kinh tế văn hóa cần được xác định và khắc phục. Mục tiêu của chính sách này là đẩy mạnh hơn nữa lợi thế so sánh của Malta, những lợi thế mà các ngành sáng tạo về văn hóa đã tạo ra bằng các biện pháp như tạo những cơ hội việc làm tốt hơn và các hoạt động kinh tế xã hội cho các khu vực sáng tạo và khu vực văn hóa. Cùng lúc đó, chính sách này thừa nhận yêu cầu phải cải thiện lối gia nhập thị trường và hệ thống phân phối để hỗ trợ hoạt động sản xuất và bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ. Chính phủ sẽ thúc đẩy các ngành văn hóa của Malta ra nước ngoài bằng cách hỗ hợ các ngành này gia nhập vào các diễn đàn thế giới phù hợp.
6. Hợp tác quốc tế: Xây dựng các cầu nối văn hóa quốc tế giúp thúc đẩy sự hiểu biết từ hai phía, tính đa dạng, sự đối thoại và hợp tác. Các hiệp định văn hóa song phương và đa phương cần được dự phòng với các nguồn lực quan trọng cần thiết nhằm chuyển các chiến thuật ngoại giao về văn hóa thành các công cụ hiệu quả hỗ trợ cho phát triển văn hóa. Tính dễ biến đổi của các tập hợp văn hóa, của các công trình nghệ thuật và của các nghệ sĩ là các lĩnh vực quan trọng nơi mà sự đầu tư công công và tư nhân về hợp tác văn hóa quốc tế cần được phát triển.
7. Kiểm tra và nghiên cứu: Đặc điểm năng động của các vấn đề về chính sách đòi hỏi các hoạt động văn hóa phải liên tục được kiểm tra và phân tích. Các tài liệu nền tảng cơ bản, quy hoạch, các công cụ đánh giá và các thống kê so sánh sẽ được cung cấp và phổ biến. Hơn thế nữa, các nghiên cứu, phân tích văn hóa rời rạc cần được nuôi dưỡng và gia nhập các diễn đàn và các công trình nghiên cứu quốc tế và địa phương được khuyến khích.
Chương 2. Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển văn hóa
Cộng hòa Malta: Chính sách Văn hóa - ảnh 4
Cộng hòa Malta: Chính sách Văn hóa - ảnh 5
Cộng hòa Malta: Chính sách Văn hóa - ảnh 6
                                Ảnh minh họa.

Chính quyền địa phương và các chính sách địa phương vừa là động cơ vừa là người lái cho sự tham gia hiệu quả trong lĩnh vực này.
Bản Chính sách Văn hóa Quốc gia 2010 xác nhận rằng nguyên tắc về phạm vi quyền lực sẽ được thông qua trong quản lý văn hóa. Nguyên tắc này thừa nhận rằng Chính phủ sẽ bổ nhiệm một ban quản lý của những cơ quan Chính phủ này, đồng thời cung cấp cho các cơ quan này những nguồn lực tài chính cần thiết. Các biện pháp này là bắt buộc để cho phép các thực thể công cộng thực hiện các chức năng của chúng như luật pháp quy định. Các thực thể văn hóa sẽ phải tích cực trong thiết lập văn hóa và quản lý di sản, trong hợp tác với các thực thể cá nhân và công cộng khác, và với các tổ chức tình nguyện phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi và triển khai quá trình.
Chính sách này xác nhận nhu cầu phải đảm bảo các tiêu chí công bố rộng rãi và minh bạch trong việc lựa chọn những người ra quyết định chủ chốt và sự phân bổ nguồn lực trong khu vực văn hóa phải được ban hành. Điều này sẽ dẫn tới kết quả trong việc sử dụng tối ưu các kiến thức chuyên môn để đưa vào các chính sách và chiến lược nhằm đạt được các mục tiêu và mục đích đề ra. Bộ phụ trách vấn đề Văn hóa cũng sẽ thừa nhận rằng các phương pháp để có sự minh bạch và có trách nhiệm cần thiết đang được thực hiện đối với các vấn đề về trợ cấp và các ý tưởng hỗ trợ quan trọng khác được triển khai trực tiếp hoặc do các cơ quan nằm dưới sự quản lý cuả nó.
Trong phạm vi tổng thể, Bộ Văn hóa sẽ chịu trách nhiệm về các vấn đề sau:
 - Các quy định của chính sách, định hướng và các chỉ dẫn về nghệ thuật, văn hóa, di sản, phim, truyền thanh, truyền hình và các phương tiện truyền thông (đặc biệt là về các vấn đề ảnh hưởng tới nội dung văn hóa và sáng tạo của chúng), Như đã được quyết định thông qua sự hội đàm, bao gồm cả hiến pháp, các đề xuất chính sách chủ yếu, và các sự khuyến khích cũng như sáng kiến có ảnh hưởng trong khu vực này;
- Sự quản lý và giải ngân các khoản thanh toán cho nhiều vấn đề nghệ thuật, di sản và các tổ chức truyền thanh, truyền hình và sự kiểm tra của chính phủ và sự quan tâm của công chúng đối với những tổ chức này;
- Việc nhìn nhận tổng thể mọi khía cạnh liên quan tới việc quản lý các di sản văn hóa hữu hình và vô hình và quy định liên quan tới các vấn đề thuộc về bảo vệ, bảo tồn, giải thích và đánh giá di sản này, bao gồm cả tính dễ tiếp cận bằng các phương pháp trực tuyến, đối mới và truyền thống;
- Quy định về các dịch vụ đã thương lượng khác, bao gồm cả việc chuản bị những đóng góp trong cuộc thảo luận và tranh luận công công, việc đưa vào hiện thực các nghiên cứu và dịch vụ, và, tại nơi phù hợp, sự quản lý các sự khuyến khích, các sự trợ cấp và các chương trình hỗ trợ Bộ phụ trách về văn hóa trong việc hoàn thành các nghĩa vụ có trong danh mục của Bộ đối với Quốc hội;
- Sự phát triển, sản xuất và duy trì một số lượng trang web lớn tập trung vào văn hóa và di sản của Malta và duy trì liên lạc với các thực thể phù hợp khác nhằm đảm bảo sự giao tiếp, thúc đẩy và phổ biến tối ưu các thông tin và nhận thức trực tuyến về văn hóa và di sản của Malta.
Hơn thế nữa, để xác nhận những trách nhiệm đã nêu trên, ba lĩnh vực áp dụng quan trọng được mà chính sách này tập trung vào là:
 1. Văn hóa và Nghệ thuật: Chính sách này nhằm mục tiêu cung cấp một khung xác định rõ hơn các vai trò trong khu vực văn hóa và nghệ thuật. Khung này sẽ được thiết lập thông qua:
a. Bộ chịu trách nhiệm về vấn đề Văn hóa sẽ có vai trò như người thực hiện chính sách chủ chốt, chịu trách nhiệm đặt ra, triển khai cũng như đánh giá việc triển khai chính sách.
b. Hội đồng Văn hóa và Nghệ thuật của Malta (MCCA) là cơ quan trung ương chịu trách nhiệm đặt ra và cung ứng mọi sự hỗ trợ cần thiết cho việc triển khai, kiểm tra và đánh giá các chiến lược bắt buộc cấp quốc gia cùng với thiết lập các chính sách, và như bộ phận điều chỉnh sự đảm bảo chất lượng của các thực thể nằm trong phạm vi hoạt động của hội đồng đó.
c. Các thực thể văn hóa được nhà nước tài trợ với tư cách là những người sáng lập và người thực hiện các chiến lược nội bộ của chính thực thể đó, cùng với những chính sách quốc gia và với tư cách là những nhà sản xuất và những cơ quan hàng đầu có liên hệ trực tiếp với các nghệ sĩ và các nhà quản lý và sản xuất văn hóa phi chính phủ khác.
2. Di sản văn hóa: Chính sách này nhằm củng cố các cơ cấu quản lý các di sản văn hóa, trong khi cam kết và thực hiện có hiệu quả những giải thích cụ thể về luật pháp nhằm đảm bảo rằng sẽ đạt được mục tiêu này.
a. Việc quản lý các di sản văn hóa, Di sản văn hóa Malta, các tổ chức phi chính phủ về di sản văn hóa, và các Hội đồng địa phương là các cơ quan có liên quan chủ chốt. Vai trò của Hội đồng Đảm bảo là nòng cốt trong việc đảm bảo sự điều phối trong quản lý di sản văn hóa. Người ta dự tính rằng, tuân theo các điều chỉnh luật pháp cần thiết, khả năng hoàn thành các vai trò đã đề ra của các cơ quan nói trên sẽ được hỗ trợ, và các nguồn lực cần phải có sẽ được giữ luôn luôn sẵn sàng và được quản lý một cách hiệu quả.
b. Thực trạng triển khai của Chiến lược cấp Quốc gia về Di sản văn hóa lúc hiện thời (xuất bản vào tháng mười hai năm 2006) sẽ được theo dõi và các tác động của nó sẽ được đánh giá. Sự xét duyệt lại Chiến lược này sẽ được thực hiện cùng với các kết luận sau khi đánh giá và với các nhu cầu đang nổi lên của khu vực này.
c. Bộ phụ trách về văn hóa sẽ đảm bảo rằng các phương pháp mà công chúng sử dụng nhằm đẩy mạnh sự bảo tồn các di sản cấp quốc gia cũng như nhằm tăng cường sự hiểu biết và tham gia sẽ xem xét, cân nhắc tới cả sự đóng góp của Các thư viện và những văn thư lưu trữ. Việc xét duyệt lại vai trò văn hóa chiến lược cũng như sự hoạt động của Phòng thư viện, cùng với việc thiết lập khung quản lý và luật pháp bắt buộc, sẽ được dự tính trong hướng xem xét vấn đề này. Một chiến lược tầm quốc gia về thư viện sẽ được đặt ra trong sự hợp tác cùng với MCCA, Hội đồng sách quốc gia và Hội đồng quốc gia về Ngôn ngữ của Malta, và trong sự tham khảo các tổ chức phi chính phủ phù hợp có liên quan.
3 .Các hoạt động nghe nhìn: Chính sách này thừa nhận sự đóng góp sáng tạo của các doanh nghiệp và dịch vụ nghe nhìn vào xã hội thông tin đương thời. Từ quan điểm về sự đổi chỗ của Chỉ thị dịch vụ truyền thông nghe nhìn, một cấu trúc liên bộ (giữa các bộ với nhau) đã được thiết lập để triển khai các điều khoản của nó cho tới cuối năm 2010. Song song với điều này, Bộ phụ trách về văn hóa sẽ cam kết hoàn tất các yêu cầu về chính sách cho khu vực các hoạt động nghe nhìn. Điều này bao gồm xây dựng và quảng bá các sự khuyến khích phát triển các khía cạnh sáng tạo có liên quan về nội dung trong các phương tiện truyền thông, phim và công nghiệp điện ảnh và truyền thanh, truyền hình mới mẻ và có tính tương tác, tất cả những điều này đều có các nhu cầu riêng biệt nhưng chúng lại thực hiện chức năng trong khuôn khổ chính sách ngày càng hội tụ và khung kỹ thuật.
Về vấn đề truyền hình và truyền thanh, khung luật pháp và tài chính mà các cơ quan phát thanh và truyền hình quốc gia hoạt động trong khuôn khổ đó, cần được cân nhắc bằng một quan điểm nhằm đảm bảo đầu ra đạt chất lượng cao dựa theo những tiêu chí hướng toàn bộ tới các nhu cầu văn hóa và xã hội của người theo dõi. Sự đầu tư vào di sản văn hóa nghe nhìn tầm quốc gia, các tư liệu được phát thanh, truyền hình rộng rãi về các giá trị văn hóa và lịch sử, di sản về phim và các tư liệu nghe nhìn khác được tổ chức cộng cộng hoặc cá nhân, sẽ đảm bảo rằng việc số hóa và tính dễ tiếp cận các tài liệu tầm quốc gia cần được chú ý quan tâm.
Cùng với các ưu tiên đã thúc đẩy sự ra mắt của Quỹ đầu tiên về Phim, quỹ hướng tới sự phát triển và sản xuất những phim nội địa và phim tài liệu trong năm 2008, sự thúc đẩy tăng trưởng cho nền công nghiệp điện ảnh trong nước tiếp tục giữ vị trí ưu tiên cao trong số các ưu tiên về văn hóa của chính phủ, và thực hiện chức năng như phần bổ sung cần thiết cho các cơ cấu hỗ trợ được sử dụng để thu hút các hãng sản xuất sản phẩm nghe nhìn quy mô lớn nước ngoài.
Đề cương chung về một chính sách bao quát toàn bộ về các hoạt động nghe nhìn trong giai đoạn này đòi hỏi các biện pháp liệt kê sau đây:
a. Một mạng lưới liên bộ (liên kết giữa các bộ với nhau) được chỉ đạo bởi một Bộ chịu trách nhiệm về vấn đề văn hóa sẽ chịu trách nhiệm thiết lập các biện pháp chính sách về các nội dung sáng tạo của các hoạt động nghe nhìn (các phương tiện truyền thông, phim và công nghiệp điện ảnh, hoạt động truyền thanh và truyền hình mới mẻ và có tính tương tác), bao gồm cả các vấn đề về điều phối, các biện pháp đảm bảo chất lượng và các cơ cấu hỗ trợ về mặt tài chính.
b. Quy mô chiến lược của khu vực văn hóa sẽ bao gồm các biện pháp được sử dụng để tối đa hóa tiềm năng của ngành công nghiệp nghe nhìn. Điều  này sẽ được ban hành thông qua việc thiết lập các liên kết, phối hợp giữa các thực thể và các bên có liên quan chủ chốt, bao gồm Doanh nghiệp Malta, Hội đồng điện ảnh Malta, các phát thanh viên, các công ty hoạt động nghe nhìn và các diễn viên quốc tế trong khu vực nghe nhìn.
c. Các thực thể do Chính phủ chỉ đạo nằm trong phạm vi hoạt động của Bộ đó, bao gồm dịch vụ phát thanh và truyền hình công cộng (PBS), sẽ có các công cụ cần thiết để hoàn tất vai trò công cộng của mình và triển khai những chiến lược này, trong khi tiếp tục duy trì sự minh bạch và thực hiện các biện pháp quản lý phù hợp tại mọi cấp độ (ví dụ: xét về các tiêu chí tài trợ cho Nghĩa vụ Dịch vụ công cộng – PSO; Các yêu cầu bắt buộc về trợ giúp của Nhà nước).
Trong tất cả các lĩnh vực nêu trên, những đầu ra sáng tạo của các nhà sản xuất sáng tạo là một công cụ đánh giá thành công của các biện pháp chính sách và các sáng kiến chiến lược tương ứng. Tạo điều kiện phát triển mạng lưới quan hệ hợp tác giữa các nhà sản xuất sáng tạo là một trong những mục tiêu gián tiếp của chính sách này. Bản chính sách văn hóa quốc gia 2010 cũng khuyến khích những quan hệ hợp tác chiến lược (công cộng – tư nhân) coi trọng cốt lõi văn hóa của các sáng kiến văn hóa trong khi hỗ trợ sự ổn định dài hạn theo cách thức rộng nhất và gần như toàn diện nhất. Trong vấn đề này, Bộ phụ trách về văn hóa tiếp tục chịu trách nhiệm cuối cùng trong quản lý các cơ quan điều phối nằm trong danh mục quản lý của bộ đó nhằm đảm bảo rằng các mục tiêu văn hóa của mỗi thực thể sẽ được hoàn tất và không bị xói mòn do những tác động làm giảm năng suất và không bền vững.
Để mô hình trên có hiệu quả, cần phải thực hiện rất nhiều hành động theo thứ tự trước sau:
1. Xác định khung chính sách và bước đầu phác thảo ra ra các mục tiêu chiến lược cho khu vực văn hóa.
2. Xét duyệt lại khung pháp lý đang điều chỉnh sự tương tác giữa các bên liên quan.
3. Triển khai thực hiện các biện pháp minh bạch tại mọi cấp, bao gồm cả các thủ tục bầu cử, các tiêu chí để nhận tài trợ, các trách nhiệm và vấn đề giao tiếp với các nhà hoạt động văn hóa phi chính phủ, với sự thông qua nguyên tắc về phạm vi quyền lực trong quản lý văn hóa.
Chương 3.  Khơi nguồn sáng tạo
“Sự sáng tạo là một động lực tốt nhất vì nó khiến con người say mê việc mà họ đang làm. Sự sáng tạo mang đến hi vọng rằng một ý tưởng giá trị có thể được đưa ra. Sự sáng tạo mang đến khả năng đạt được một số thành tựu cho tất cả mọi người. Sự sáng tạo làm cuộc sống vui vẻ hơn và thú vị hơn.”
Những con người tài hoa và sáng tạo không đơn thuần là các nguồn lực để lấp đầy các rạp hát, bảo tàng hay những con đường của chúng ta, mà quan trọng hơn, họ là những tài sản vô giá cho sự tăng trưởng sáng tạo của đất nước chúng ta. Với một nền kinh tế sáng tạo được xác định là một trong những khu vực đang nổi nhanh nhất trong thương mại thế giới, Malta cần thúc đẩy một môi trường sáng tạo nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự tăng trưởng trí tuệ, nghệ thuật và kinh tế.
Cộng hòa Malta: Chính sách Văn hóa - ảnh 7
Cộng hòa Malta: Chính sách Văn hóa - ảnh 8
Ảnh minh họa
1. Phát huy tính sáng tạo
“Mọi con người đều sáng tạo. Thử thách lớn nhất của tuổi sáng tạo là xóa bỏ giới hạn và khuyến khích một cộng đồng thịnh vượng, sôi nổi và bền vững cho tất cả”
Hệ thống giáo dục đã đóng vai trò trung tâm kể từ những ngày đầu tiên nhằm xây dựng một chu kỳ sáng tạo, bền vững và dài hạn ở Malta. Nó cũng tiêu biểu cho một trong những khía cạnh thử thách nhất trong việc truyền dẫn sự sáng tạo giữa các thể chế của Chính phủ, trong quan điểm về sự chống đối thật sự đối với các ý định về bắt đầu sự đổi mới.
Các chính sách của Chính phủ thừa nhận quyền trẻ em được sáng tạo nghệ thuật để trải nghiệm sự hoàn tất bản thân thông qua việc tìm hiểu các di sản. Học để phát triển các kỹ năng thông qua âm nhạc, nhà hát và các buổi biểu diễn, nhảy múa, các môn nghệ thuật nhìn thấy, các tác phẩm viết tay, và một cách nền tảng, theo đuổi và phát triển khả năng suy nghĩ sáng tạo. Trẻ em cũng cần được cho phép sử dụng sáng tạo toàn diện các phương tiện truyền thông mới bao gồm cả việc làm phim và việc sáng tạo ra các nội dung kỹ thuật số.
Sự công nhận quyền trẻ em như những thành viên tham gia vào một xã hội năng động cần được chuyển đổi thành những sáng kiến cụ thể để đưa chúng vào các chương trình nghệ thuật đang phát triển, mang đến nhiều hơn các tác động tích cự của các tiến trình sáng tạo trong suốt những năm thành lập chúng . Mục tiêu trung hạn và dài hạn là phát triển các thành tựu trong kết hợp giữa các chính sách văn hóa và các chính sách giáo dục được sử dụng để giới thiệu các chương trình phát triển tài năng trong trường học, được kết nối bằng một chương trình hướng vào các giáo viên tại các trường nhạy cảm về vai trò nền tảng của của giáo dục phát huy tính sáng tạo. Chương trình học tối thiểu của quốc gia tạo ra những dấu hiệu cụ thể cho nhu cầu phát triển kỹ năng suy nghĩ sáng tạo, kỹ năng thể hiện sáng tạo và giải quyết khó khăn và khả năng sửa dụng ngôn ngữ và giao tiếp sáng tạo của sinh viên. Nó cũng nhấn mạnh nhu cầu đối với các trường học và công việc quản lý trường học nhằm đẩy mạnh sự sáng tạo trong suốt chương trình học và để hỗ trợ thông qua việc phát triển chương trình học nhằm tạo điều kiện phát triển các tiềm năng của mọi trẻ em. Ở một mức độ trước mắt hơn hơn, các thực thể văn hóa cần phải có xu hướng xây dựng các chương trình hướng tới trẻ em trong các kế hoạch của họ. Vai trò của Hội đồng về Văn hóa và Nghệ  thuật của Malta như là người thiết lập chiến lược trong lĩnh  vực văn hóa và nghệ thuật là tạo ra sự phối hợp và cung cấp các hướng dẫn cho các thực thể văn hóa trong việc xác định các chương trình và dự án phù hợp. Một vai trò song song sẽ được đảm nhiệm bởi các cơ quan quản lý vấn đề di sản phù hợp trong lĩnh vực về di sản văn hóa.
Để chính sách này thành công, cần phải có một sự phối hợp ở mức độ cao giữa hệ thống giáo dục và văn hóa. Trong Hội thảo về Chương trình giáo dục quốc gia năm 2000, một loạt các biện pháp có tác động tiêu cực tới sự sáng tạo trong hệ thống giáo dục của Malta đã được xác định. Để chống lại những sự kém hiệu quả này, một loạt các tiêu chuẩn đã được đặt ra nhằm mục đích hợp pháp hóa việc khám phá văn hóa một cách sáng tạo. Chính sách này hỗ trợ những sáng kiến này và sẵn sàng phối hợp với khu vực giáo dục khi đưa vào thực hiện. Những điều này bao gồm:
- Làm mới và tái cung cấp năng lượng cho việc tiếp cận các chủ đề sang tạo trong nghệ thuật, âm nhạc, văn học, nhà hát và những buổi trình diễn
- Suy nghĩ lại những điều mà chương trình giáo dục mang lại trên khía cạnh tính sáng tạo và suy nghĩ sáng tạo, với mục tiêu chuyển từ kiến thức học hành sang các kinh nghiệm thú vị hấp dẫn.
Việc nhấn mạnh vào sự sáng tạo ở trong và ngoài trường học cần được phổ biến rộng rãi bằng một cách thức mang tính học thuật, đồng thời các biện pháp cần thiết để thúc đẩy sự sáng tạo trên ba mức khác nhau: môi trường giáo dục chính thức, không chính thức và bán chính thức:
- Phát triển một môi trường sáng tạo
- Thúc đẩy các chương trình sáng tạo
- Khuyến khích các giáo viên sáng tạo
Chính sách này cũng xác nhận nhu cầu hợp tác xa hơn giữa các thực thể trong khu vực sáng tạo. Tổ chức Di sản Malta đang thực hiện một trương trình giáo dục đồng bộ cho trẻ em đang ở độ tuổi đến trường. Trung tâm Sáng tạo St. James Cavalier cũng đã tăng cường các chương trình cho các trường học, trẻ em và những người trẻ tuổi của mình. Những số liệu năm 2007 cho thấy có hơn 6000 học sinh đã tham gia vào các chương trình vì sự sáng tạo tổ chức bởi Trung tâm Sáng tạo St. James Cavalier chỉ trong năm đó. Những chương trình này rất đa dạng, từ phim ảnh, kể truyện và văn học tới rạp hát và các buổi trình diễn âm nhạc. Nhà hát Manoel cũng cam kết sẽ trình diễn nhiều tác phẩm hơn nữa cho trẻ em. Hội đồng vì Văn hóa và nghệ thuật của Malta nỗ lực hết sức trong sự phối hợp hoạt động với những thực thể này nhằm mục đích truyền dẫn sự sáng tạo tới mọi cá nhân riêng lẻ, và minh họa rằng việc phá vỡ các hình mẫu đã được thiết lập sẵn có tác dụng rất tích cực tới sự phát triển con người và các thành tựu hàn lâm.
Mặc dù sự tăng trưởng sáng tạo thường liên quan tới trẻ em và những người trẻ tuổi, chính sách này cũng thừa nhận tầm quan trọng của sự sáng tạo như là một tiến trình dài hạn. Trong những năm qua, các chương trình hỗ trợ cho các sáng kiến phục vụ vấn đề học tập dài hạn do chính phủ đã thực hiện ví dụ như các lớp học buổi tối và các khóa đào tạo ngắn hạn về các chủ đề đa dạng liên quan tới nghệ thuật, ngôn ngữ, thủ công và thiết kế giữa những chủ đề khác đã và đang được tiếp tục tăng cường tiếp cận tới các kiến thức sáng tạo. Ngoài ra, Chính sách này cũng duy trì niềm tin rằng sự tăng trưởng sáng tạo của mỗi cá nhân cũng phải được phát triển thông qua sự tò mò về trí tuệ và nghệ thuật nhằm trải nghiệm và đánh giá nghệ thuật. Vì lý do này, Chính sách này đang đảm bảo rằng các chương trình phát triển khán giả, khuyến khích sự say mê tham gia vào các hoạt động và sự kiện văn hóa và nghệ thuật cho tất cả mọi người, và tập hợp trong các chiến lược về nghệ thuật và các chương trình tài trợ.
Hơn thế nữa, Các hội đồng địa phương, các tổ chức phi chính phủ và các nhóm cộng đồng ở địa phương đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo rằng các tiềm năng về sáng tạo của một cộng đồng ở trong từng người dân đều được nuôi dưỡng và khuyến khích.
Do đó, các biện pháp chính sách sau đây đang được thiết lập nhằm khuyến khích sự tăng trưởng sáng tạo:
- Chính phủ sẽ cam kết thực hiện việc xét duyệt hướng tới sự sáng tạo đối với những chính sách về giáo dục hiện đang ban hành nhằm mục đích nhận ra và phát triển sự sáng tạo của trẻ em, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển này và đảm bảo việc nó sẽ được thừa nhận ở cả bên trong và bên ngoài hệ thống giáo dục. Việc làm này sẽ có tác dụng trong việc thiết lập và triển khai các chương trình về giáo dục đang thúc đẩy những suy nghĩ sáng tạo và bao quát các vấn đề và những thứ phục vụ cho mọi cá nhân bất kể tầng lớp và tuổi tác, bao gồm cả việc tiếp cận tới những cơ hội học tập suốt đời.
- Đẩy mạnh mối quan hệ đối tác vì những chương trình hoạt động sáng tạo giữa các thực thể trực thuộc Chính phủ, các Hội đồng địa phương, các doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức tình nguyện, và các thể chế tôn giáo. Các lợi ích kinh tế, văn hóa và xã hội thu được từ những mạng lưới này đang được tăng cường. Những mối quan hệ đối tác này sẽ được phát triển trong phạm vi các khung đã được xác định trong chương trước (Quản lý Văn hóa), và sẽ dựng nên xương sống cho những sự hợp tác chiến lược giữa các bên liên quan thuộc các cấp khác nhau.
- Các thực thể về các di sản văn hóa công cộng và tư nhân, đặc biệt là các viện bảo tàng và các nhà quản lý khu vực di sản, sẽ cân nhắc những nhu cầu của trẻ em trong việc giới thiệu các di sản văn hóa, lắp đặt các chi tiết liên quan tới việc tiếp cận di sản và các tiện nghi để giải thích mang tính tương tác về các di sản cho người xem. Trẻ em có quyền được nghe trình bày theo một cách thú vị, cách này sẽ cho phép tạo ra sự tương tác trí tuệ, trực tiếp và sáng tạo với các di sản vật chất.
- Hội đồng vì Văn hóa và Nghệ thuật của Malta sẽ phát triển sự sáng tạo và đổi mới như một phần không thể thiếu trong các chiến lược về nghệ thuật cấp quốc gia của họ. Các chương trình văn hóa được phát triển bởi các thực thể văn hóa được Chính phủ tài trợ sẽ hoàn thành một chương trình tương tác và kỷ luật của trẻ em, chương trình mà đã được triển khai ở bất cứ nơi nào có thể thông qua việc hợp tác với các thực thể và tổ chức tương tự. Các nguồn lực tài chính và kiến thức chuyên môn cần được đánh giá bằng một con mắt khách quan hơn và mở rộng hợp tác giữa toàn bộ các thực thể phù hợp sẽ đảm bảo rằng tiềm năng sáng tạo của mọi trẻ em được phát triển bởi những chương trình này.
- Việc đưa các Hội đồng địa phương vào các dự án phát triển văn hóa một cách sáng tạo và cho phép mọi thành viên trong xã hội phát triển những dự án sáng tạo trong các cộng đồng của họ một cách phù hợp với vị trí tầm địa phương, quốc gia và quốc tế. Tiềm năng đối với các cơ hội học tập kéo dài suốt đời và khả năng của họ để chuyển giao sự sáng tạo tại mọi lứa tuổi cần được tối đa hóa bằng cách cải tiến sự phổ biến các thông tin về các cơ hội hiện đang tồn tại. Việc đầu tư vào những chương trình học tập suốt đời vì văn hóa và nghệ thuật cũng cần được coi là một trong những hành động cơ bản được cam kết thực hiện bởi Chính phủ, các tổ chức xã hội quần chúng và các người thực hiện phi chính phủ khác trong cộng đồng, đảm bảo sự tiếp cận tới thực tế cho mọi biện pháp này.
-  Chính phủ sẽ đảm bảo rằng các dự án cải tạo đô thị và xã hội là rất mới mẻ và mang tính vì văn hóa đồng thời nhằm mục tiêu tối đa hóa tiềm năng kinh tế, văn hóa và xã hội cho cộng đồng dân cư cư trú. Lịch sử và các giá trị của con người, sự say mê và các hoạt động văn hóa của họ, kiểu kiến trúc mà họ đang cư trú trong đó và những nguồn lực họ đòi hỏi cho một cuộc sống đầy đủ sẽ được công nhận là những yếu tố chủ chốt hiện thời trong việc quyết định bản chất và đặc điểm của những dự án này. Vai trò của các ngành về văn hóa và sáng tạo, đặc biệt là các ngành của các công ty vừa và nhỏ cần được nhấn mạnh trong tình huống này.
2. Tạo cơ hội nhằm phát huy tính sáng tạo
Chính sách này sẽ đảm bảo rằng tự do sáng tạo được duy trì và coi trọng trong khuôn khổ quy định luật pháp và những cơ cấu hỗ trợ. Đối với tác động này, chính sách này ưu tiên nhu cầu chuyên nghiệp hóa của khu vực sáng tạo, kết hợp với sự xét duyệt lại toàn diện khung pháp lý  nhằm đảm bảo các quyền cơ bản về tự do thể hiện của các nghệ sỹ được đối xử công bằng như mọi vấn đề khác.
Các cơ hội cho những nghề nghiệp sáng tạo, các biện pháp sau đây sẽ được chú ý tới:
- Việc tạo điều kiện thuận lợi cho các nghề nghiệp văn hóa và sáng tạo dựa trên cơ sở quy định của những cơ hội giáo dục hạng cao. Trong suốt những năm tới đây, Chính phủ cam kết sẽ cung cấp quyền tiếp cận tới văn hóa và nghệ thuật cho các nghiên cứu của những người chưa tốt nghiệp bằng cách tăng cường các viện nghiên cứu hiện có và phát triển các cơ cấu mới ở những nơi có yêu cầu bắt buộc, luôn luôn chú ý các nguyên tác bền vững dài hạn và xây dựng sự liên kết giữa tất cả các viện nghiên cứu phù hợp.
- Các nguồn lực cần được phân bổ nhằm tạo điều kiện khám phá thế giới cho những học sinh, sinh viên, những người mong muốn được nâng cao sự học tập, nghiên cứu về văn hóa và nghệ thuật ở nước ngoài. Những điều này cần được kết hợp với các biện pháp khuyến khích phù hợp nhằm thu hút các sinh viên Malta đã tốt nghiệp từ các viện giáo dục quốc tế trong ngành nghệ thuật trở về nước.
- Thúc đẩy khả năng xây dựng trong khu vực văn hóa bằng cách đầu tư vào con người và cung cấp các cơ hội tiếp cận tới tri thức, đào tạo và thông tin. Các nguồn lực mới mẻ về cung cấp vốn, bao gồm các sự tài trợ và các kế hoạch đào tạo, cần được phát triển và tạo các điều kiện thuận lợi.
- Các cách thức đổi mới trong thúc đẩy tạo việc làm cho nghệ thuật.
- Các công nghệ mới sẽ được tìm kiếm như là những công cụ đặc biệt quan trọng cho các hoạt động nghệ thuật và bảo tồn và tìm hiểu di sản cùng với các yêu cầu xã hội luôn thay đổi.
-Chính sách  này sẽ khuyến khích một quan điểm rộng mở về sự sáng tạo nghệ thuật và cung cấp các khoản phụ cấp thêm công bằng tới các phong cách, thể loại và các phương tiện truyền thông nghệ thuật khác nhau.
3. Nền kinh tế sáng tạo
“Việc tiếp thêm năng lượng cho những sự thay đổi lớn đang diễn ra trong thời đại của chúng ta chính là sự vận động đi lên của sự sáng tạo của con người như một nét hạn chế của đời sống kinh tế. Sự sáng tạo đã trở nên có giá trị - và các hệ thống đã được phát triển để khuyến khích và khai thác điều này – bởi vì những công nghệ mới, những ngành mới, sự giàu có mới và tất cả những thứ tốt đẹp thuộc về kinh tế khác đều được sinh ra từ đó.”
Trong khi mục đích cuối cùng của việc hỗ trợ sự phát triển văn hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho sự sáng tạo là nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của tất cả công dân và người cư trú của Malta, cũng cần phải chú trọng các lợi thế kinh tế xã hội sinh ra từ những sự hỗ trợ này, vì điều này cung cấp những điểm chuẩn và mục tiêu cụ thể mà chính sách hướng tới. Do đó, cùng với Chương trình nghị sự ở Lisbon, có hai mục tiêu cho chính sách này:
- Cải thiện chất lượng cuộc sống cho tất cả mọi người
- Thúc đẩy phát triển kinh tế bằng cách tạo ra của cải và tạo ra nhiều công việc tốt hơn
Những đề nghị chính sách này, như được nêu chi tiết phía dưới, dự đoán một sự phát triển mang tính toàn diện và hệ thống của các khu vực văn hóa và sáng tạo. Trong khi sự tương tác và hợp tác giữa các hình thức đa dạng của hoạt động khác nhau trong những khu vực này thường mang tới các kết quả thành công nhất, một danh sách các lĩnh vực văn hóa và sáng tạo đang được trình bày phía dưới để tạo điều kiện cho sự tiếp cận có trọng tâm hơn vào những nhu cầu và đặc tính cụ thể của chúng.
Kiến trúc, thị trường nghệ thuật, các nghề thủ công, du lịch văn hóa, thiết kế, phim và băng đĩa, các bảo tàng và các di sản văn hóa, các môn nghệ thuật trình diễn, xuất bản, phần mềm và các trò chơi trên máy tính, ti vi và đài phát thanh.
Liên minh châu Âu thừa nhận văn hóa là một chất xúc tác cho sự sáng tạo trong khung của Chiến lược Lisbon vì sự tăng trưởng và việc làm. Hội đồng châu Âu hỗ trợ những sáng kiến khuyến khích sự sáng tạo cùng với những mục tiêu được đặt ra trong Chiến lược Lisbon, dựa trên cơ sở tầm quan trọng của sự đóng góp của khu vực văn hóa vào quy mô kinh tế xã hội của Liên minh châu Â. Một nghiên cứu độc lập gần đây do Hội đồng châu Âu thực hiện đã chỉ ra rằng các ngành văn hóa là khu vực sáng tạo đang đóng góp ổn định vào GDP, tăng trưởng và việc làm của châu Âu. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng trong năm 2004, có hơn năm nghìn người làm việc trong khu vực văn hóa ở châu Âu. Điều này tương đương với 3.1 % tổng dân số có việc làm đã đăng ký trong EU. Vào năm 2003, Khu vực văn hóa đóng góp khoảng 2.6 % vào tổng sản phẩm quốc nội của EU, với sự tăng trưởng được ghi lại cao hơn đáng kể so với sự tăng trưởng của nền kinh tế nói chung như đã đăng ký trong giai đoạn giữa năm 1999 và 2003.
Sự sáng tạo và đổi mới là những tài sản cần thiết cho nền kinh tế thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Các ngành sáng tạo đại diện cho sự kết hợp giữa nghệ thuật, văn hóa, giáo dục, kinh doanh, tương tác xã hội và đổi mới công nghệ. Vì bản chất đa diện của văn hóa và các ngành sáng tạo để phát triển và đem lại các thành quả ở cấp quốc gia, cần phải phải đặc biệt chú trọng thực hiện các lựa chọn chiến lược những hành động liên bộ chặt chẽ.
Để bảo vệ cho các ngành sáng tạo, Chính phủ cần xây dựng một loạt mạng lưới chiến lược với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển về văn hóa và sáng tạo ở phạm vi liên chính phủ. Chức năng của những mạng lưới này là phát triển các chương trình chiến lược, cung cấp định hướng cho phát triển các sáng kiến, phân bổ các quỹ và phân phối các nguồn lực nhằm mục đích đạt được các mục tiêu đã đề ra của chính sách này. Những mạng lưới then chốt được liệt kê sau đây:
- Phát triển những liên kết giữa văn hóa và giáo dục
- Phát triển các hoạt động kinh doanh về văn hóa và các ngành sáng tạo, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Điều phối sự tổng hợp các con số thống kê về văn hóa.
- Thực hiện số hóa các nguồn lực văn hóa và khả năng tiếp cận trực tuyến tới các dữ liệu số về văn hóa.
- Thúc đẩy sự thay đổi của các nghệ sĩ và giải quyết các vấn đề liên quan tới địa vị của các nghệ sĩ.
- Cho phép chính quyền địa phương trở thành cơ quan thúc đẩy và phát triển chủ chốt những sáng kiến về văn hóa ở tầm địa phương và khu vực.
Một loạt các mạng lưới được đề cập ở trên đã được thiết lập một cách chính thức hoặc không chính thức có liên quan tới sự đóng góp của Malta và Kế hoạch hành động vì văn hóa của Hội đồng châu Âu giai đoạn 2008 – 2010. Đặc biệt, Malta đang tham gia vào các nhóm kỹ thuật tập trung vào sự thay đổi của các bộ sưu tập,sự thay đổi của các nghệ sĩ,  sự phát triển các các mối liên kết giữa văn hóa và giáo dục, sự tăng cường sức mạnh của các ngành văn hóa và sáng tạo và sự cân đối các con số thống kê về văn hóa. Một nhóm hành động đã được thành lập để điều phối các nỗ lực nhằm số hóa các dữ liệu văn hóa do sáng kiến của EUROPEANA (Thư viện số châu Âu). Sự thành lập chính thức các mạng lưới được đề cập ở trên tiếp tục thừa nhận giá trị của công việc này ở tầm quốc gia và nhu cầu đảm bảo sự điều phối toàn diện giữa mọi bên có liên quan trong từng lĩnh vực tương ứng.
Thông qua các biện pháp được đề cập ở trên, Chính sách này đảm bảo rằng sự thể hiện và tiếp cận sáng tạo được đảm bảo ngay từ khi còn nhỏ và được phát triển và hoàn thiện  như một quá trình học tập suốt đời, trong khi đó, các dịch vụ giáo dục cấp cao hơn cho sinh viên mong muốn theo đuổi sự nghiệp chuyên về văn hóa và nghệ thuật sẽ được bắt đầu. Thêm vào đó, Chính sách này hỗ trợ và khuyến khích sự đa văn hóa thông qua hình ảnh đầy đủ về các trải nghiệm văn hóa và sáng tạo trong khi đẩy mạnh văn hóa doanh nghiệp dưới sự hỗ trợ của các ngành sáng tạo.
Chương 4. Nền Văn hóa Toàn diện
Malta cho rằng văn hóa là quyền cơ bản mà tất cả các cá nhân cần có, không phân biệt sự khác biệt giữa họ. Sự tiếp cận và tham gia vào nền văn hóa là điều kiện tiên quyết cho toàn bộ nền văn hóa và tổng quát hơn là cho cả xã hội. Sự tiếp cận tới nền văn hóa của xã hội là quyền lợi của mọi người và giúp họ thưởng thức, tham gia và đóng góp tới sự phát triển của đời sống văn hóa của xã hội, không chỉ cho hạnh phúc của bản thân họ mà làm giàu cho nền văn hóa của cộng đồng.
Bản tuyên ngôn chung về Nhân quyền đề cập tới quyền cơ bản của văn hóa, yêu cầu tất cả các xã hội đẩy mạnh sự tham gia vào đời sống văn hóa mà đến lượt nó lại là yếu tố quan trọng cho việc thực hiện quyền công dân và sự kết nối xã hội. Điều 2.1 của Hiệp định UNESCO về Bảo vệ và Thúc đẩy sự đa dạng trong thể hiện văn hóa (2005) mà Malta đã kí kết chỉ ra rằng:
“Sự đa dạng về văn hóa có thể được bảo vệ và chỉ được bảo về khi nhân quyền và quyền tự do cơ bản được đảm bảo, như sự tự do được thể hiện, thông tin và giao tiếp cũng như khả năng của mỗi cá nhân được chọn cách thể hiện văn hóa”
Hội đồng châu Âu tuyên bố rằng mối quan hệ với văn hóa đã được xây dựng và thúc đẩy bằng cách đẩy mạnh sự dân chủ, nhân quyền và luật pháp. Vai trò của văn hóa như yếu tố đi đầu cho dân chủ đã tăng lên đáng kể và các quốc gia cũng đang nhận ra sự phát triển này. Hội đồng Châu Âu thông báo về sự gia tăng của nhu cầu được đánh dấu bởi quá trình toàn cầu hóa, sự phụ thuộc lẫn nhau và sự đa dạng đang nỗ lực đẩy mạnh thực tế xã hội đang bị ảnh hưởng bởi sự thể hiện văn hóa khác nhau xuất phát từ sự khuyến khích truyền thống và hiện tại.
Trong khi bản thân châu Âu được khám phá qua sự đa dạng về văn hóa và con người, Ủy ban châu Âu đã nhanh chóng tham gia vào việc thúc đẩy một cách tích cực quan niệm về châu Âu như một thể thống nhất của sự đa dạng và tác động lẫn nhau một cách sáng tạo trong sự phát triển xã hội và kinh tế và do đó, sự gắn kết lẫn nhau dẫn tới quyền thể hiện nghệ thuật và mang đến sự tiếp cận cho tất cả công dân tới sự thể hiện văn hóa và sự tôn trọng các di sản.
Nền văn hóa chung đem đến sự phát triển xã hội mang tính đạo đức và công bằng trong những nỗ lực đó. Quyền văn hóa dựa trên khái niệm quan trọng về “văn hóa công bằng” cần được bảo vệ và đảm bảo một cách trung thực. Con người có quyền trải nghiệm văn hóa và xã hội Malta có trách nhiệm thực hiện các quyền đó trên một nền tảng tương đương với các nhân quyền khác, là những quyền cơ bản cho sự thống nhất chung của quốc gia, đem đến ý thức về bổn phận, lòng tự trọng và sự ổn định mang tính xã hội và tri thức. Sự phát triển dẫn đến việc nhìn nhận văn hóa như là yếu tố trung tâm giữa các nhân tố quan trọng khác, bao gồm các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, tinh thần và ý thức hệ. Cần xem xét các khía cạnh khác nhau của đời sống xã hội. Điều này đã được thực hiện bằng việc thực hiện lộ trình văn hóa trong các lĩnh vực mà các khía cạnh  quan trọng này dường như không có mục đích về văn hóa, như các thành tựu giáo dục, sự phát triển kinh tế, việc bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe và phát triển du lịch.
Khi một nền văn hóa công bằng và hợp lý được khuyến khích, con người có thể nhận ra toàn bộ tiềm năng của họ thông qua xã hội chung mà đã thúc đẩy các cá nhân sáng tạo như tài sản chính của xã hội. Sự dân chủ của văn hóa đem đến sự sẵn có và sự tiếp cận văn hóa và nghệ thuật ở cấp địa phương và quốc gia.
UNESCO đã nhấn mạnh sự quan trọng của sự đa dạng về tự nhiên của văn hóa và sự quan trọng của nó tới việc xây dựng sự thông nhất giữa các cá nhân và toàn đất nước. “Nếu văn hóa là một ma trận mà trong đó sự thống nhất của xã hội được tạo và tái tạo thì sự phát triển chính là tên đầy đủ của quá trình tạo và tái tạo đó”
Sự phát triển cũng đi cùng với sự giam gia. Đến lượt điều này lại dẫn đến sự phân quyền tới người dân. Cả châu Âu nỗ lực để giảm thiểu tối đa ranh giới giữa chính phủ và người dân. Khi người dân được tham khảo ý kiến và được tham gia tích cực vào các vấn đề ảnh hưởng tới xã hội, cả trách nhiệm và quyền sở hữu đều được nâng cao. Một kế hoạch hành động hay chính sách cuối cùng được giữ bền vững khi các bên liên quan sẵn sàng nỗ lực cho dự án này. Sự phát triền kéo theo sự tiếp cận nhìn nhận trực tiếp vào quá trình kế thừa từ quá khứ tới tương lai, cân nhắc về sự đa dạng của văn hóa ảnh hưởng tới nhịp độ cùng sự phản hồi tới nhu cầu về văn hóa. Khi văn hóa được nhìn nhận không phải là một nhiệm vụ xa vời của số ít mà là yếu tố quan trọng trong đời sống của tất cả thành viên trong cộng đồng, và từ đó sự tự tin, sáng tạo và quyết đoán sẽ được bảo đảm.
Theo cách nhìn nhận như trên, một số can thiệp được thực hiện nhằm mục đích đảm bảo toàn bộ  đặc điểm quan trọng của chính sách văn hóa:
1.Nền văn hóa toàn diện
Nền văn hóa Toàn diện bao gồm khả năng tiếp cận cả về mặt xã hội và tự nhiên. Trong sự hợp tác gần gũi với Ủy ban Quốc gia về người tàn tật, chính sách này hỗ trợ những ý tưởng ban đầu nhằm mục đích giúp người tàn tật nâng cao khả năng tiếp cận, để đảm bảo sự tham gia đầy đủ và tích cực các sự kiện văn hóa, bao gồm việc nâng cao sự tiếp cận tự nhiên trong việc xây dựng cũng như khả năng tiếp cận các di sản và hoạt động nghệ thuật được cải thiện. Chính sách này đảm bảo rằng các chiến lược di sản và nghệ thuật được phát triển các sáng kiến mà đẩy mạnh và tạo điều kiện tiếp cận tới sự sáng tạo văn hóa ở trường học, bệnh viện, nhà tù và ở các nơi khác mà có thể không cần thiết liên quan tới văn hóa và di sản. Hơn nữa, việc sử dụng các phương tiện truyền thông (bao gồm các phương tiện mới) sẽ được thực hiện tối đa để tiếp cận sự thể hiện văn hóa cho tất cả mọi người.
2. Trao quyền cho tất cả các tầng lớp trong cộng đồng
Là các quy tắc cơ bản hướng dẫn chính sách này, sự tiếp cận và tổng hợp không thể thực hiện nếu thiếu việc nhấn mạnh vào các thành tựu thông qua chất lượng và sự xuất sắc. Do đó, các tổ chức phi chính phủ, hội đồng địa phương và các tổ chức thể hiện các vấn đề được chính sách giải quyết sẽ tham dự các dự án văn hóa chuyên nghiệp. Chính quyền địa phương sẽ được trao quyền chịu trách nhiệm cho sự phát triển văn hóa ở địa phương họ, phát triển tối đa tiềm năng của các tổ chức tình nguyện và hộ trợ ở mức địa phương. Sự công nhận đặc biệt sự giàu có về nguồn nhân lực văn hóa ở cấp địa phương cần được nhân đôi với việc phân bổ các nguồn nhân lực được đánh giá cao và xây dựng năng lực ở lĩnh vực này.
3. Khuyến khích và tiếp cận cho tất cả mọi người
Sự tiếp cận văn hóa thường bị ngăn cản bởi sự mua bán quyền lực của các nhóm. Tuy nhiên, một phần lớn dân chúng có thể cảm thấy bị tách ra khỏi sự tham gia hay chứng kiến sự thể hiện của tổ chức lớn mạnh về văn hóa mà không quan tâm tới giá cả. Các chương trình phát triển nhóm, khuyến khích các sự kiện về di sản và thể hiện văn hóa, đặc biệt tập trung và sự phát triển của các nhóm đối tượng mới sẽ được khuyến khích và hướng về các chương trình văn hóa của các tổ chức khác nhau.
4. Văn hóa đối thoại
Chính sách văn hóa công nhận sự cần thiết thúc đẩy văn hóa đối thoại nhằm thúc đẩy các sáng kiến nâng cao vai trò thể hiện và phê bình của các chuyên gia, khách du lịch, nhà phê bình và của công chúng nói chung trong việc nâng cao khả năng nhìn nhận, soạn thảo chi tiết sự đánh giá và tham gia vào cuộc đối thoại nhiều bên mang tính xây dựng. Sự phát triển của các diễn đàn, bao gồm sử dụng các kênh trực tuyến cho việc thực hiện các cuộc nói chuyện văn hóa, cần được đẩy mạnh tối đa.
5. Mở rộng sự tham gia tích cực
Chính sách thể hiện công việc được thực hiện bởi các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng địa phương cũng như người nước ngoài để phát triển các chương trình văn hóa ở Malta, đem đến cơ hội cho sự thay đổi của các nghệ sĩ và các nhà sưu tập, nâng cao việc quảng bá và hiểu biết các nền văn hóa khác nhau và tạo cơ sở cho các cuộc đối thoại liên văn hóa. Chính phủ nhận ra vai trò quan trọng của các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực hội nhập của người di trú và các tổ chức khác được lãnh đạo bởi các thành viên của các cộng đồng văn hóa đa dạng ở Malta, như các nhà lãnh đạo trong việc thúc đẩy và làm giàu sự phong phú của nền văn hóa và các cuộc đối thoại liên văn hóa. Các dự án và các sáng kiến nghệ thuật thuộc loại này cần được công nhận, hỗ trợ và liên kết trong các mục tiêu và chương trình nghệ thuật và văn hóa khác nhau ở cấp Chính phủ, chính quyền địa phương và ở các tổ chức tài chính quan trọng.
Chương 5: Sự hợp tác văn hóa quốc tế
Sự hợp tác văn hóa mở rộng tiềm năng của các quốc gia nhằm trải nghiệm các ý kiến và hoàn cảnh khác nhau, và mở rộng cơ hội cho các công dân. Người ta thừa nhận rằng văn hóa thường tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề quốc tế phức tạp thông qua việc thực hiện các cuộc đối thoại liên văn hóa.
Các mục tiêu chính sách sau được thống nhất như các lĩnh vực then chốt cần được thông báo thông qua sự hợp tác kế thừa:
1. Công nhận vai trò của văn hóa như người đóng góp quan trọng tới cuộc đối thoại chính trị và xã hội quốc tế.
2. Các hiệp ước bền vững cho sự trao đổi văn hóa thông qua việc cung cấp các nguồn lực và cả thông qua quỹ quốc gia cũng như sự hỗ trợ về kĩ thuật đề tiếp cận sự tài trợ từ châu Âu và các tổ chức quốc tế.
3. Đẩy mạnh các kênh giao lưu có sẵn nhằm đem đến các cơ hội tiếp cận và trao đổi từ các nhà nghệ thuật, sưu tầm và các sự kiện văn hóa từ địa phương tới quốc tế.
4. Đẩy mạnh sự đa dạng văn hóa và cuộc đối thoại liên văn hóa như ưu tiên quan trọng của Chính phủ, với sự nhấn mạnh riêng về các chương trình giáo dục, trao đổi chính thức.
Sự hợp tác văn hóa quốc tế đòi hỏi nỗ lực từ nhiều Bộ và nhiều bên khác nhau. Các tổ chức công cộng và các bên chính nên được khuyến khích tham gia vào chương trình của Ủy ban châu Âu trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, nghiên cứu và phát triển và cũng nên tận dụng cơ hội để tham gia vào các nhóm làm việc dưới sự ủng hộ của Ủy ban châu Âu, Hội đồng châu Âu và UNESCO và các tổ chức khác. Hội đồng địa phương và các tổ chức cũng cho thấy lợi ích to lớn của việc thực hiện các chương trình của Ủy ban châu Âu, nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi văn hóa của các xã hội.
 Vai trò của việc ngoại giao văn hóa cần được thực hiện tỉ mỉ hơn bởi hai bên của chính phủ, củng cố sự phân phối nguồn lực và xây dựng năng lực ở các tổ chức, trong khi định nghĩa các mục đích cụ thể trong khung công việc rõ ràng. Một hiệp định giữa hai Bộ  nhằm hoàn thiện chức năng trọng tâm ngoại giao văn hóa, phục vụ cho sự đẩy hợp tác quốc tế văn hóa Malta và thống nhất, thực hiện như một điểm gặp gỡ của các nghệ sĩ, các nhà kiến tạo văn hóa và các tổ chức chính phủ. Nó cũng liên kết với tất cả các vấn đề liên quan đến:
- Sáng tạo và xây dựng cho các hiệp định hợp tác văn hóa song phương và đa phương.
- Phát triển và hợp tác các ý tưởng hỗ trợ cho sự thay đổi quốc tế của các nghệ sĩ.
- Xây dựng, kết nối văn hóa với cộng đồng người Do Thái.
- Tạo điều kiện thiết lập các mạng lưới và khuôn khổ hợp tác quốc tế với sự tham gia tích cực của người dân Malta
- Đàm phán hợp tác quỹ ngoại giao văn hóa để đưa các thước đo đã được đề nghị vào thực tế.
Các mạng lưới ngoại giao cung cấp các tiêu chuẩn cơ sở cho quảng cáo quốc tế, với các mối liên lạc cấp cao và tiềm năng cho sự thúc đẩy của văn hóa Malta ra ngoài phạm vi quốc gia và của các sản phẩm văn hóa địa phương tới quốc tế. Tổ chức quản lý du lịch Malta (MTA) đưa ra sự hỗ trợ lâu dài cho các nghệ sĩ Malta đến các thị trường quan trọng, và điều này được nhìn nhận như một cách quảng bá cho Malta tới thế giới, và do đó đem lại lợi nhuận cho ngành du lịch Malta. Sự phối hợp giữa các bên liên quan có thể thực hiện và được đánh giá cao, tận dụng tối đa mạng lưới và nguồn nhân lực. Điều này cũng đem đến cơ hội cho các nghệ sĩ Malta mở rộng sự hiện diện của họ ra nước ngoài cũng như tăng sự hiện diện của các nghệ sĩ quốc tế ở Malta.
Sự hợp tác với mạng lưới văn hóa quốc tế đảm bảo rằng các tổ chức ở địa phương có vai trò tích cực ở nước ngoài đồng thời cũng đảm bảo các tổ chức phù hợp, hiệu quả và cập nhật sáng tạo ở địa phương. Trong khi đẩy mạnh sự hợp tác quốc tế cho lĩnh vực Phi chính phủ thông qua sự hỗ trợ tài chính trực tiếp bởi Quỹ Nghệ thuật và Quỹ Phim ảnh, chính sách này nhằm mục đích cải thiện hình ảnh Malta trong mạng lưới quốc tế ở cấp Chính phủ và cấp tổ chức tài chính quan trọng. Sự tham gia và đóng góp tới các tổ chức và mạng lưới quốc tế trực tiếp tới sự phát triển văn hóa và nghệ thuật ở Malta và trong khu vực sẽ được ưu tiên.
III. Phát triển chính sách
Sự thành công trong việc thực hiện chính sách này phụ thuộc vào sự phát triển của các chiến lược của các tổ chức văn hóa liên quan. Vai trò của chính sách này là cung cấp các quy tắc theo chiều ngang có khả năng ứng dụng vào tất cả các khía cạnh của văn hóa để hoàn thiện và phổ biến mục tiêu của chinh sách.
1. Cải cách giáo dục văn hóa
Chính sách này công nhận rằng một xã hội dân chủ có mức sống cao và tham gia một cách tích cực vào đời sống văn hóa phong phú dựa vào hệ thống giáo dục thành công- hệ thống khuyển khích tất cả thành viên của xã hội phát triển khả năng sáng tạo, chuẩn bị cho công việc đa dạng và linh hoạt, giúp họ có thể tham gia tích cực vào các mối quan hệ xã hội, trao đổi văn hóa và làm giàu văn hóa lẫn nhau. Người ta chỉ ra rằng đời sống văn hóa của Malta trong tương lai có nguồn gốc từ hệ thống giáo dục chính thức và đời thường ngày nay. Đẩy mạnh sáng tạo trong giáo dục ở những năm đầu tiên và tạo ra các kênh dễ tiếp cận và rõ ràng cho việc cụ thể hóa văn hóa và nghề nghiệp nghệ sĩ ở cấp bậc trung học và phổ thông là mục tiêu quan trọng của Chính phủ cho sự phát triển của văn hóa trong những năm tới.
Hiện tại, các môn học ở cấp bậc tiểu học cung cấp cho trẻ em các kiến thức ban đầu về đánh giá lịch sử, văn hóa và mỹ thuật. Nó cũng đưa ra các cơ hội hứa hẹn cơ bản về hoạt động nghệ thuật như hội họa, âm nhạc, phim và kịch. Sự phát triển của sáng tạo trong những năm đầu tiên ở trường học cần được nuôi dưỡng và sự công nhận các trở ngại cần được tìm ra câu trả lời thỏa đáng và cấp thiết. Điều này là rất cần thiết và một phương pháp đa dạng hóa môn học cần được khuyến khích vì học sinh sẽ tham gia vào việc học trong suốt cuộc đời học trong phạm vi nhà trường và có thể vượt xa hơn nữa.
Chính sách văn hóa đề cập tới sự sáng tạo trong giáo dục đòi hỏi ba phần sau:
1. Việc cung cấp các dịch vụ giáo dục được khuyến khích, hỗ trợ và giải thích thông qua các biện pháp kĩ thuật sáng tạo, khuyến khích sự phát triển và thể hiện bản thân một cách sáng tạo và đẩy mạnh trí tuệ sáng tạo ở tất cả các khía cạnh, cả từ phía học sinh và giáo viên.
2. Các cơ hội cho trẻ em để phát triển tài năng cần được hỗ trợ với các nguồn lực tương xứng. Đó là sự đào tạo chuyên nghiệp, không gian và trang bị vật chất, hay các công cụ có thể thực hiện khác. Nỗ lực của các trường học về hệ thống giáo dục hỗ trợ đầy đủ cho sự sáng tạo là phương thức tốt nhất cho việc ảnh hường tích cực tới thái độ của cha mẹ đối với việc con cái họ tham gia vào các hoạt động chính thức này.
3. Các cơ hội học hỏi lâu dài sẽ tiếp tục cung cấp khả năng tiếp cận giáo dục văn hóa và sự đánh giá cho tất cả các nhóm tuổi và các nhóm xã hội, cả về cơ cấu chính thức và không chính thức cũng như các không gian hay thế thông qua các chương trình sáng tạo và thú vị, bao gồm các chương trình có quy mô lớn hơn được thực hiện bởi các tổ chức văn hóa và các tổ chức phi chính phủ.
Song song với giáo dục chính thức, cả Chính phủ và khu vực tư nhân đều cung cấp loại hình các dịch vụ giáo dục không chính thức, chủ yếu bao gồm các khóa đào tạo cơ bản về nghệ thuật. Tính khả thi của các quy tắc cao hơn các cá nhân và đặc điểm các quy tắc của cá nhân. Tuy nhiên, chưa có phương pháp liên kết để hỗ trợ sinh viên trong việc thống nhất sự phát triển về học thuật và nghệ thuật. Các dịch vụ giáo dục chính thức trong nghệ thuật dựa vào thực tế được xếp từ ít đến không tồn tại. Chính sách này tập trung vào giải quyết các khoảng cách quan trọng trong quá trình chính thức của học sinh nghệ thuật địa phương bằng việc cung cấp cho sự phát triển của hệ thống sau trung học, mà phục vụ cho các chứng chỉ chính thức và các mức độ trong thành tựu nghệ thuật (âm nhạc, kịch và khiêu vũ), trong nghệ thuật nghe nhìn, trong các nghiên cứu phim ảnh và trong các tác phẩm sáng tạo. Cùng với nó, các khóa học hiện nay trong quản lý văn hóa và nghệ thuật, và trong các lĩnh vực liên quan tới di sản hữu hình và vô hình sẽ được đẩy mạnh và liên kết cho sự truyền đạt hiệu quả hơn.
Trong quá trình chuyển hóa tầm nhìn thành hành động cụ thể, chính sách này cũng cân nhắc vai trò của Trường học Âm nhạc, Trường học Nghệ thuật và Trung tâm Kịch, tất cả là các tổ chức từ ngân sách của Chính phủ sẽ được xem xét lại và thay đổi để phù hợp với yêu cầu của các lớp học sáng tạo chuyên nghiệp, thực hiện các khóa đào tạo toàn thời gian tập trung vào các lĩnh vực chuyên nghiệp trong tương lai về phim ảnh, ca kịch, khiêu vũ, âm nhạc, nghệ thuật nghe nhìn và nghệ thuật điêu khắc. Sự phát triển hiện tại và trong thời gian tới tại trường cao đẳng nghệ thuật, khoa học và kĩ thuật Malta mà thúc đẩy các dịch vụ giáo dục tới cấp độ đầy đủ cho nghệ thuật tạo hình và cho nghệ thuật đồ họa sẽ được duy trì và khuyến khích. Các dịch vụ hiện tại được cung cấp bởi các Trường học Âm nhạc, Trường học Nghệ thuật và Trung tâm kịch sẽ được nâng cấp và tính khả thi của các viện đáp ứng đủ yêu cầu cho các nghiên cứu về phim, biểu diễn nghệ thuật (Kịch và Trình diễn, Âm nhạc và Khiêu vũ), Nghệ thuật và Thiết kế (Nghệ thuật Tạo hình, Nghệ thuật Đồ họa, Nghệ thuật Điêu khắc, Thiết kế, đa phương tiện truyền thông và các loại hình khác), cung cấp các chứng chỉ và bằng cấp giáo dục theo trường cao đẳng nghệ thuật, khoa học và kĩ thuật Malta- MCAST (hoặc bất kì các tổ chức khác đã được đánh giá cao), sẽ được nghiên cứu một cách nghiêm túc và, cho dù có tính khả thi hay không, sẽ được triển khai. Do đó, chính sách này khuyến khích sự phát triển các khóa học chuyên sâu và các chương trình tổ chức thống nhất, trong sự thay thế các vấn đề hiện tại trong sự phát triển sự nghiệp về nghệ thuật, là các mảnh ghép trong một số lĩnh vực và hầu hết là không tồn tại. Các nghiên cứu phát hiện trong các chương trình quá khứ và tương lai sẽ được tạo ra để đánh giá tỉ lệ thành công mà tại đó những người làm việc về văn hóa được đào tạo chuyên sâu sẽ quản lý để tham gia thành công vào thị trường lao động.
Chính sách “giáo dục để sáng tạo” tập trung vào:
- Đẩy mạnh vai trò của sáng tạo trong giáo dục xuyên suốt các môn học, hỗ trợ cho sự phát triển môi trường sáng tạo ở các trường học, cung cấp công cụ cho các giáo viên sáng tạo, và thu hút tất cả các sinh viên vào các chương trình sáng tạo.
- Thay đổi quan điểm đối với giáo dục nghệ thuật nhờ các tổ chức chính phủ từ định hướng nghiệp dư (các khóa bán thời gian/buổi tối) đến cung cấp các dịch vụ giáo dục chuyên nghiệp, đồng thời đảm bảo rằng các trường đại học có thể giúp các giáo dục có khả năng tiếp cận các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau đến chuyên môn hóa ở cấp bậc sau đại học. Cần tập trung vào việc đẩy mạnh tầm quan trọng của văn hóa chuyên nghiệp trong xã hội, và lần lượt, việc xây dựng văn hóa ảnh hưởng tới kinh tế nhờ người lao động chuyên nghiệp và các sản phẩm nghệ thuật đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Những người thể hiện văn hóa chuyên nghiệp có thể đóng góp cho sự phát triển văn hóa, xã hội và kinh tế thông qua việc áp dụng thực tiễn độc lập, sự đóng góp tới các tổ chức cá nhân và phi chính phủ, và thông qua sự phát triển và thực hiện các chương trình văn hóa được tài trợ bởi các tổ chức văn hóa thuộc Chính phủ, đồng thời cũng thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu hơn và làm giàu kinh nghiệm trên cơ sở quốc tế.
Nhu cầu cần đầu tư hơn nữa vào việc cải thiện các điều kiện và cơ sở hạ tầng cho nghệ thuật và văn hóa ở Malta dần được thừa nhận. Do đó Chính phủ đang nỗ lực theo đuổi đầu tư thông qua việc phân bổ quỹ cho việc xây dựng và khôi phục lại địa điểm để phục vụ các trung tâm thông tin văn hóa, đẩy mạnh các đối tác công cộng tư nhân khả thi mà không làm giảm các ý tưởng văn hóa quan trọng này.
Chính sách Văn hóa Quốc gia 2010 dưới đây chỉ ra điểm mạnh và điểm yếu của mỗi khía cạnh văn hóa trong bối cảnh hiện tại, với mục tiêu đề ra tầm nhìn cho sự phát triển của mỗi khía cạnh trong những năm tiếp theo, bẳng việc liên kết các phương tiện chính sách khác nhau.
2. Quản lý di sản và Viện Bảo tàng
Cần thiết có một tầm nhìn trước mắt cho lĩnh vực di sản nhằm đảm bảo việc áp dụng kỹ thuật tiên tiến nhất và kiến thức mới nhất trong việc bảo tồn các di sản, và đem tới sự nhìn nhận quá khứ, điều này thu hút sự quan tâm của tất cả các tầng lớp xã hội, đặc biệt là trẻ em và thanh niên, cũng như khách du lịch quốc tế tới hòn đảo. Yêu cầu cần có bản danh sách các tài sản di sản của đất nước để phục vụ cho công việc của các nghiên cứu sinh, các nhà hoạch định chính sách và các cá nhân trong xã hội. Tầm quan trọng về văn hóa, lịch sử và xã hội của di sản vô hình ở Malta nên được giữ vững bằng việc thúc đẩy trong cơ cấu hỗ trợ, duy trì tất cả những điểm nhạy cảm với việc không bền vững của nó cũng như đối với tính mềm dẻo và dễ thích nghi về văn hóa. Và do đó đưa tới quan điểm làm thế nào bản thân nó đã và vẫn phát triển. Hơn nữa, Chính phủ đang nỗ lực tiếp tục đầu tư vào việc hợp tác và cơ cấu quản lý của các di sản ở Malta.
Cơ cấu điều hành và các yêu cầu kĩ thuật về việc hoàn thành triển khai các nghĩa vụ sẽ tiếp tục được hỗ trợ. Cấu trúc tổ chức quản lý các viện bảo tàng và địa điểm di sản nhằm cung cấp những giải thích hợp lý và các điều kiện thuận lợi, tập trung quanh những khía cạnh mang tính lịch sử quan trọng của tài sản, đồng thời nhân đôi độ nhạy về lịch sử với tầm nhìn về thế kỉ 21 cho sự xuất hiện và nhận thức về di sản.
Sẽ có sự quan tâm đặc biệt đến giá trị của những địa điểm này trong việc duy trì sự thảo luận mở và đa dạng về các lĩnh vực của đặc điểm quốc gia đã ăn sâu vào lịch sử. Sự quan tâm cụ thể sẽ được dành cho việc sắp xếp trung tâm du khách với mục tiêu khiến các cuộc tham quan trở nên hấp dẫn và bổ ích hơn. Điểm mạnh của du lịch văn hóa ở Malta là các di sản đã được giới thiệu tới các du khách quốc tế. Tuy nhiên, điều này không nên làm giảm bớt tầm quan trọng của các vị trí này đối với người dân Malta và đặc trưng của họ.
Cần công nhận rằng sự tương tác của các tài sản di sản là một quá trình dài hạn đòi hỏi sự hợp tác giữa các lĩnh vực tài chính, giáo dục và đào tạo. Đào tạo về hợp tác và quản lý di sản là những nhân tố quan trọng mà luôn luôn phải có sự cân bằng giữa nhu cầu hợp tác của các đồ vật khảo cổ nhạy cảm và các vị trí này; và mặt khác là áp lực về nhu cầu tham quan quốc gia và quốc tế.
Chính sách văn hóa 2010 công nhận rằng chức năng của các viện bảo tàng vượt qua sự hấp dẫn du lịch, chúng là cánh cửa cần thiết để bước vào các con đường của đời sống người dân Malta, cái mà cần được tiếp cận một cách tự nhiên và trí tuệ tới dư luận ngày nay. Các viện bảo tàng cần làm giảm ranh giới về thời gian và không gian, đem đến các cơ hội cho các cá nhân để khám phá mỗi mẫu vật về các phong tục thú vị. Chính sách này nhằm khuyến khích sự khám khá các hình thức thể hiện khác nhau để làm thế nào các bảo tàng trở nên thu hút công chúng nhiều hơn, và nỗ lực đầu tư xa hơn để có hình thức triển, khuyến khích sự tham gia tích cực của các cá nhân thông qua công nghệ, đổi mới và sáng tạo.
3. Quản lý thư viện và kho lưu giữ
Chính sách văn hóa quốc gia 2010 công nhận rằng việc tiếp cận các sổ sách, văn bản và sách theo các hình thức tự nhiên và điện tử là cần thiết cho sự phát triển trí tuệ của cộng đồng. Việc đẩy mạnh các tổ chức hành chính đang tồn tại sẽ được nhân đôi với các công cụ mang tính chất mạng lưới và trao quyền, điều này sẽ kiểm tra được tiềm năng mà các tài sản văn hóa này có trong việc nuôi dưỡng văn hóa đọc của cộng đồng và trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận, bao gồm thông qua các công nghệ mới đến các nhà nghiên cứu và cộng đồng chung đến sự giàu có nhận được.
Cơ sở hạ tầng tương ứng và các thước đo hợp tác sẽ được đảm bảo trong khuôn khổ các chiến lược cụ thể tới kho lưu trữ, danh sách và việc tiếp cận tự nhiên và tiếp cận số đến các nguồn lực này, trong khi mạng lưới quốc tế sẽ được khuyến khích và mở rộng hơn nữa.
Trong khi những sự hỗ trợ tương xứng sẽ được cung cấp nhằm tối đa hóa sự đóng góp về văn hóa của kho lưu trữ quốc gia tới đời sống văn hóa ở Malta, sự nhìn nhận tỉ mỉ về các thư viện sẽ được cam kết nhằm đảm bảo các loại hình đầy đủ của nhu cầu mà các thư viện có thể và nên đáp ứng trong xã hội tri thức. Việc cung cấp mang tính pháp luật đòi hỏi vai trò của việc cập nhật các Thư viện trong xã hội ngày nay phải được bảo vệ đầu tiên, trong sự cộng tác với các tổ chức chính phủ và độc lập mà làm việc trong cùng lĩnh vực và chia sẻ cùng mục tiêu.
4. Phát triển nghệ thuật tạo hình và trực quan
Chính sách này nhấn mạnh hai lĩnh vực quan trọng trong sự can thiệp là:
- Sự cung ứng (thông qua việc kết hợp Chính phủ và tư nhân về tài chính hay bất kì lĩnh vực nào có thể) của cơ sở hạ tầng tương ứng- hội thảo, triển lãm, gặp mặt công chúng và các văn phòng nghệ sĩ.
- Sự phát triển của các điều kiện giáo dục tương xứng, ít nhất lên đến trình độ dưới đại học, được hỗ trợ bởi nguồn tài chính và các công cụ cần thiết.
Chính sách cũng cho thấy khoảng cách không thể phủ nhận trong nghệ thuật Malta đương đại và hiện đại, và cân nhắc về sự phối hợp giữa Hội đồng Văn hóa và Nghệ thuật Malta với Di sản Malta, cùng với tất cả các bên liên quan và các nghệ sĩ, nên tập trung vào cải thiện tình hình này. Việc thực hiện chính sách trong lĩnh vực này sẽ được chuyển thành hành động cụ thể thông qua công việc lên kế hoạch chiến lược của Hội đồng Văn hóa và Nghệ thuật Malta- MCCA. Tiềm năng cho các địa phương để tạo điều kiện cho các nghệ sĩ đại diện cũng cần được cân nhắc trong bối cảnh này.
5. Phát triển văn học và xuất bản
Chính sách sẽ đem đến sự công nhận cụ thể đối với hoạt động văn học ở Malta, đặc biệt thông qua sự phát triển của cơ cấu hỗ trợ cho các nhà văn, nhà biên dịch, nhà xuất bản và nhà phân phối. Điều này bao gồm sự hỗ trợ cho việc biên dịch các văn bản Malta gốc sang các ngôn ngữ khác, và việc xuất bản sách của các tác giả Malta ra nước ngoài, cũng như việc phiên dịch các văn bản ngoại ngữ sang tiếng Malta. Các tổ chức chính phủ như MCCA, Hội đồng sách quốc gia và Tổ chức di sản Malta  cũng như các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực văn học, là các thành phần quan trọng có liên quan đến lĩnh vực này. Cơ cấu hạ tầng và hành chính sẽ được phát triển xa hơn để cung cấp các khung hỗ trợ chuyên nghiệp nhằm giúp họ hoàn thành vai trò ở cấp độ quốc gia.
Chương trình công sứ cho các nhà văn và các nhà biên dịch văn học sẽ được thiết lập, cùng với việc quan tâm đến sự phát triển của kĩ năng viết sáng tạo, thông qua việc cung cấp các khóa đào tạo chính thức và không chính thức, việc nghiên cứu văn hóa và du lịch văn hóa cũng sẽ được thực hiện. Trên phương diện tách biệt nhưng vẫn có liên quan, các công cụ hỗ trợ du lịch độc lập và tích cực dựa trên các quy tắc của giá trị công cộng cũng cần được thực hiện một cách cụ thể. Chất lượng ngôn ngữ trong du lịch và truyền thong là những mặt quan trọng khác của cùng vấn đề. Trong bối cảnh rộng hơn, sự hỗ trợ cho vấn đề đa ngôn ngữ sẽ được phát triển trên những yêu cầu nghiêm ngặt về hệ thống giáo dục. Sự đóng góp mà các thư viện có thể cung cấp trong vấn đề này sẽ được cam kết nhấn mạnh khi nhìn nhận lại vai trò của các thư viện.
6. Phát triển nghệ thuật trình diễn
Chính sách đề cập đến việc thúc đẩy tạo điều kiện cho giáo dục và cung cấp không gian cho các nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật cũng như xây dựng nên các cuộc gặp gỡ công chúng thông qua các sự kiện có thể tiếp cận, tham gia, sáng tạo, đa dạng về văn hóa mang tính hỗ trợ của sự phát triển văn hóa của các nghệ sĩ Malta. Sự khuyến khích này nên được dựa trên sự tập trung hợp tác một cách sáng tạo trong phạm vi cộng đồng phong phú và đa dạng.
Thông qua những chiến lược được phát triển bởi các tổ chức phù hợp, chính sách cũng nghiên cứu sự phát triển của nghệ thuật trình diễn vượt ra ngoài giới nghệ sĩ nguyên tắc, cùng quan điểm đối với tiềm năng của họ trong các lĩnh vực khác như sức khỏe, công lý và các chương trình cộng đồng. Việc tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dục cần được phát triển hơn nữa trong phạm vi giáo dục chính thức. Các công cụ trao quyền cho cộng đồng hành động cần được ban hành, đặc biệt trong việc hỗ trợ Hội đồng địa phương và các tổ chức cộng đồng địa phương. Về việc tự do thể hiện, cần xem lại luật pháp nhằm đảm bảo rằng sự phân loại công việc phản ánh sự phát triển của công chúng của thế kỷ 21 trong xã hội hiện đại. Về việc cung cấp các không gian trình diễn thích hợp, Malta cần một không gian chuyên dụng và đa năng mà có thể phục vụ cho các hội thảo, các cuộc thi khiêu vũ quy mô lớn, các cuộc trình diễn âm nhạc và kịch với những tiện nghi và hậu trường phù hợp. Điều này và tất cả các dự án cơ sở hạ tầng của nghệ thuật nghe nhìn và trình diễn nên được phát triển trong phạm vi rộng hơn của các công cụ tái phát triển cộng đồng nông thôn rộng lớn, cùng sự nhạy cảm với nhu cầu của cộng đồng và dân cư.
7. Phát triển lĩnh vực nghe nhìn
Lĩnh vực nghe nhìn là lĩnh vực văn hóa quan trọng đã phát triển và đóng một vai trò văn hóa và kinh tế quan trọng ở Malta. Đã có sự đầu tư đáng kể trong suốt thập kỉ qua bởi chính phủ cũng như bởi lĩnh vực tư nhân, chủ yếu về ngành dịch vụ điện ảnh, phát thanh truyền hình, công nghệ truyền thông mới và các lĩnh vực có liên quan của lĩnh vực nghe nhìn.
Việc đầu tư vào đào tạo và các nhu cầu mới hình thành về chuyên môn trong lĩnh vực này đã bị bỏ lại phía sau, mặc dù các sáng kiến gần đây được MCAST đề ra đã được quản lý để đề cập đến quỹ châu Âu quan trọng dành cho sự thực hiện các điều kiện thuận lợi cho đào tạo như các phòng biên tập, các thiết bị video, máy quay camera, phần mềm đồ họa 3D và các mặt hàng có liên quan. VIệc đầu tư đã hoàn thành trong quá khứ và hiện tại được thực hiện bởi Trung tâm cho Công nghệ giao tiếp tại trường đại học Malta. Bằng việc tập hợp các bên liên quan trong lĩnh vực này, Chính phủ sẽ đảm bảo rằng việc thực hiện giáo dục và đào tạo đang được đẩy mạnh và phản ánh sự phát triển hiện tại trong lĩnh vực này và trong công nghệ hỗ trợ phù hợp.
Chính phủ nhận thấy nhu cầu của ngành công nghiệp điện ảnh chính thức thuộc địa phương mà đã được duy trì trong các dự án sản xuất và quảng cáo và có thể đóng góp lớn vào các sản phẩm sáng tạo và trong sự trình bày các dự án sáng tạo đặt tại Malta trong phạm vi các tài liệu và phim ảnh quốc tế. Theo ảnh hưởng này, sự phân phối cụ thể của Quỹ điện ảnh và các cơ cấu hỗ trợ mà nó đòi hỏi, nhằm vào các dự án sản xuất phim và tư liệu tại địa phương sẽ được đẩy mạnh và các thêm vào các cách khác trong việc hỗ trợ sự đầu tư này thông qua sự sắp xếp lại của việc phân phối ngân sách hiện tại sẽ được đánh giá.
Các sáng kiến được đề cập ở trên phải được thực hiện trong phạm vi của chiến lược cho lĩnh vực văn hóa, tính đến sự đóng góp của các bên liên quan như Doanh nghiệp Malta, Hội đồng điện ảnh Malta, các phát thanh viên công cộng và tư nhân, và các công ty trong lĩnh vực nghe nhìn, và dựa vào khung luật pháp hiện tại được quyết định trong mối quan hệ của việc sắp xếp lại sự hướng dẫn các dịch vụ truyền thông nghe nhìn mới.
8. Thúc đẩy quyền lợi cho nghệ sĩ
Chính sách Văn hóa Quốc gia 2010 cũng nhằm thúc đẩy các lợi ích của quyền sở hữu trí tuệ để thưởng cho các nghệ sĩ và sự sáng tạo cho công việc mà họ đã tạo ra. Một sự hợp tác mạnh mẽ hơn giữa Bộ chịu trách nhiệm về văn hóa và sự phân chia thương mại cần được phát triển và quy trì nhằm thống nhất các khoảng cách trong việc thúc đẩy vấn đề bản quyền cũng như tăng cường ý thức giữa những người đang hoạt động nghệ thuật và công chúng trong tất cả các lĩnh vực thích hợp của hoạt động sáng tạo.
Điều này cho thấy rằng các nỗ lực xa hơn được yêu cầu để bảo vệ sự thừa nhận an ninh xã hội cơ bản và các lợi ích cho các nghệ sĩ chuyên nghiệp. Do đó Chính phủ đang nỗ lực, thông qua các chiến lược được thực hiện bởi Hội đồng Văn hóa và nghệ thuật Malta (MCCA), để tiếp tục nghiên cứu việc cung cấp sự hỗ trợ thông qua hệ thống an ninh xã hội và khuyến khích thuế. Chất lượng của việc đóng góp thông qua sự nghiệp chuyên nghiệp trong nghệ thuật và trong lĩnh vực sáng tạo không nên bị ngăn cản bởi những trở ngại trong lĩnh vực này.
9. Quản lý Văn hóa
Hội đồng Văn hóa và nghệ thuật Malta, Ủy ban Bảo lãnh  thực hiện các chính sách này hỗ trợ quản lý các thực thể văn hóa công cộng, đồng thời đảm bảo rằng tính đáng tin cậy của chúng vẫn được duy trì. Bộ phụ trách về văn hóa sẽ đánh giá hoạt động hiện tại và đảm bảo các cơ cấu quản lý điều chỉnh được vạch ra bởi chức năng các điều luật phù hợp sẽ thực hiện đúng các chức năng.
Bộ Giáo dục, văn hóa, thanh niên và thể thao phân bổ các nguồn lực tài chính vì nghệ thuật, nghệ thuật nghe nhìn và di sản văn hóa, cần được dựa trên cơ sở các hướng dẫn rõ ràng và minh bạch được khuyến khích áp dụng bởi những người hưởng lợi và cung cấp sự hỗ trợ cụ thể cho sự phát triển văn hóa.
Hội đồng Văn hóa và nghệ thuật Malta (MCCA) sẽ phát triển hơn nữa vai trò chiến lược của nó trong việc xây dựng các chiến lược văn hóa. Vị thế pháp lý của các tổ chức được Chính phủ tài trợ và quan hệ của chúng với MCCA và chính quyền trung ương phải được xác định và làm rõ. Các biện phám đảm bảo chất lượng nghệ thuật sẽ được phát triển trong một khung linh động các tiêu chí so sánh khách quan.
Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thanh niên và Thể thao, Cơ quan giám sát di sản văn hóa, Cục Di sản Malta  quản lý di sản văn hóa quốc gia, các tổ chức phi chính phủ nhằm tăng cường và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các thực thể trực thuộc chính phủ, đồng thời thu hút và phân quyền cho các tổ chức về di sản văn  hóa phi chính phủ có liên quan trong việc quản lý các khu vực và tập hợp di sản.
Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thanh niên và Thể thao và Cục Thư viện Công thực hiện nhiệm vụ sửa đổi khung chính sách  của Cục Thư viện,  bao gồm sự rà soát lại địa vị pháp lý và khung hoạt động của nó, cần được cam kết thực hiện như là một ưu tiên, tập trung vào các thư viện có vai trò chiến lược (cả ở tầm trung ương và khu vực / địa phương) có được trong sự tương tác với kiến thức và các nhu cầu sáng tạo của cộng đồng.
Hội đồng Văn hóa và nghệ thuật Malta, Cơ quan phát thanh, Ủy ban Điện ảnh Malta và Bộ Cơ sở hạ tầng, Vận tại và Thông tin Liên lạc  phát triển chiến lược nghe nhìn tầm quốc gia,  thông qua mạng lưới giữa các  bộ, các hoạt động phát thanh và truyền hình hợp nhất, các phương tiện truyền thông mới, nội dung sáng tạo trực tuyến, điện ảnh và rạp chiếu phim là yêu cầu bắt buộc cấp thiết như một biện pháp khung để chỉ đạo sự phát triển chiến lược của khu vực  này.
10. Tạo điều kiện cho sự Sáng tạo
Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thanh niên và Thể thao, Ban chỉ đạo chất lượng và các tiêu chuẩn giáo dục, Hội đồng Văn hóa và Nghệ thuật Malta thực hiện các nhiệm vụ sau: tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia nghiên cứu chính sách quản lý về giáo dục và  văn hóa.
Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thanh niên và Thể thao, Đại học Malta, Cao đẳng Nghệ thuật, Khoa học và Công nghệ, các viện giáo dục công và tư nhân khác (có liên quan tới vấn đề văn hóa) chịu trách nhiệm cung cấp các khóa đào tạo chuyên viên về nghệ thuật, di sản văn hóa, quản lý văn hóa, và nghệ thuật nghe nhìn sẽ được thăm dò trong bối cảnh của nhóm thực hiện nhiệm vụ về văn hóa và giáo dục, xác định các khu vực yêu cầu sự hỗ trợ xây dựng khả năng mang tính tổ chức và học thuật đang được xây dựng (ví dụ như sự thành lập các viện chuyên về nghiên cứu một vấn đề và phát triển các khóa học trước tốt nghiệp trong các cơ quan hiện thời).
Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thanh niên và Thể thao, Ban chỉ đạo chất lượng và các tiêu chuẩn giáo dục, Hội đồng Văn hóa và Nghệ thuật của Malta và Cơ quan phụ trách các chương trình trong Liên minh Châu Âu đảm bảo thông tin về những sự khuyến khích đã tồn tại hoặc mới được phát triển vì những sinh viên tại Malta trong khu vực này nhằm phát triển hơn nữa việc học tập tại nước ngoài .
Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thanh niên và Thể thao và Văn phòng thống kê quốc đảm bảo các kiến nghị chính sách trong khu vực dựa trên các dữ liệu phù hợp và cập nhật, đặc biệt là về văn hóa và giáo dục và sự liên kết giữa chúng với các ngành văn hóa và sáng tạo.
Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thanh niên và Thể thao, Hội đồng Văn hóa và nghệ thuật của Malta, Ủy ban bảo lãnh thúc đẩy sự sáng tạo trong khung quản lý đã được xác định trong chính sách này, thông qua sự phát triển của các chiến lược tập trung hướng tới sự sáng tạo, các mạng lưới, các phương pháp và các dự án nhằm thu hút các bên liên quan và thúc đẩy quan hệ sở hữu, sáng kiến và lợi ích tại mọi cấp độ.
Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thanh niên và Thể thao, Ban Hội đồng Địa phương phát triển các hiện định hợp tác với các hội đồng địa phương, một các cá nhân hoặc trong các cụm khu vực, được sử dụng để phát triển các biện pháp và sáng kiến cụ thể để thúc đẩy sự sáng tạo ở tầm cộng đồng địa phương.
Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thanh niên và Thể thao, các tổ chức được chính phủ tài trợ, Ban Hội đồng Địa phương sẽ phát triển các tiêu chí để lựa chọn các biện pháp có tác động tích cực với sự sáng tạo, được hỗ trợ bởi các nguồn lực đầy đủ, trong quản trị nguồn nhân lực, sự tuyển dụng và các chương trình phát triển chuyên nghiệp liên tục. Chính phủ cũng sẽ thử nghiệm tính khả thi của các biện pháp tương tự tại tầm quản lý ở địa phương.
Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thanh niên và Thể thao, các tổ chức được chính phủ tài trợ Phát triển các bộ phận trong các cơ cấu đã có trước đó hoặc mới được thiết lập để hỗ trợ khu vực phi chính phủ / tư nhân trong  hỗ trợ xây dựng các điều kiện thuận lợi của nó vì sự sáng tạo và đổi mới, bao gồm sự hỗ trợ trong việc tham gia các vào cuộc hội thảo, các khóa học, các tòa công sứ và các sự kiện tương tự.
Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thanh niên và Thể thao và Hội đồng Văn hóa và Nghệ thuật phát triển và ban hành các biện pháp nhằm thúc đẩy sự hỗ trợ xây dựng các điều kiện thuận lợi về nghệ thuật trong tình huống liên ngành, đặc biệt là trong những khía cạnh chung ( ví dụ như nghệ thuật và sức khỏe, nghệ thuật và công ly, giáo dục .v.v.) thông qua đẩy mạnh tạo việc làm.
Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thanh niên và Thể thao và Ban chỉ đạo chất lượng và các tiêu chuẩn giáo dục tài trợ Các chương trình, dự án và sự kiện nhằm phát triển văn hóa tại mọi cấp sẽ đặt các nhu cầu và quyền lợi của trẻ em lên mức ưu tiên hàng đầu, về vấn đề tiếp cận và tham gia cả về mặt thể chất và trí tuệ, các sáng kiến về riêng một vấn đề, sự tương tác và sáng tạo.
Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thanh niên và Thể thao, các tổ chức được chính phủ tài trợ các dự án và sự  kiện của trẻ em, cung cấp không gian và cơ hội để thử nghiệm các công trình nghiên cứu, tìm tòi, thể thao và các trò chơi, những truyền thống và công nghệ phù hợp trong một môi trường mang tính tương tác.
Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thanh niên và Thể thao, Hội đồng Văn hóa và Nghệ thuật, Cục di sản Malta tổ chức  các chương trình văn hóa mà từ đó trẻ em được khám phá và hỗ trợ xây dựng các điều kiện thuận lợi quốc gia nhằm phát triển nền tảng chuyên nghiệp .
Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thanh niên và Thể thao, Bộ Phụ trách cơ sở hạ tầng, Vận tải và Thông tin liên lạc sẽ điều phối các sáng kiến  số hóa trong khu vực, đặc biệt là những sáng kiến được cam kết thực hiện bởi các thực thể thuộc Bộ, và sẽ đóng góp ở nơi thích hợp với các sáng kiến số hóa tầm quốc gia được quản lý bởi những bộ, thực thể và các tổ chức phi chính phủ khác.
Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thanh niên và Thể thao sẽ hỗ trợ cho các biện pháp được thực hiện bởi các nhà điều hành trong khu vực nghệ thuật, di sản và nghệ thuật nghe nhìn, bằng cách chấp nhận các công cụ ICT trong thể hiện nghệ thuật, quản lý văn hóa và phát triển sản phẩm cũng như dịch vụ.
Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thanh niên và Thể thao, Đại học Malta, Bộ Phụ trách cơ sở hạ tầng, Vận tải và Thông tin liên lạc tạo các cơ hội cho sự hợp tác chiến lược với Đại học  Malta, MCAST, Thành phố thông minh Malta và những tổ chức chủ chốt tầm quốc gia đó trong khu vực ICT.
Bộ Văn hóa sẽ điều phối tại cấp liên bộ các vấn đề về phát triển chính sách doanh nghiệp, tập trung vào các cơ hội để tối đa hóa lợi nhuận cho và từ các ngành văn hóa và sáng tạo.
Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thanh niên và Thể thao, Ủy ban chỉ đạo và hành động Malta – EU, Điểm Liên lạc văn hóa, Ủy ban điện ảnh Malta tài trợ các cơ hội, bao gồm cả việc tài trợ của Châu Âu, cho các ngành văn hóa và sáng tạo.
Bộ Văn hóa và các thực thể thuộc bộ sẽ cung cấp các đóng góp về mặt chính sách và kỹ thuật cho các dự án cải tạo đô thị và xã hội phù hợp ở tầm quốc gia, đồng thời lãnh đạo các dự án về bản chất văn hóa chiếm ưu thế.
Sự phối hợp quốc gia ở cấp liên bộ sẽ được lãnh đạo bởi Bộ văn hóa đối với giai đoạn chuẩn bị cho dự án Văn Châu Âu Thủ đô của hóa ( ECOC), đồng thời đảm bảo sự tham gia năng động của các bên và các thực thể liên quan.
Các hiệp định hợp tác về văn hóa quốc tế, cụ thể là sự trao đổi các chuyên gia về di sản văn hóa và quản lý, sự biến đổi về nghệ thuật và nhà cửa, những sự hợp tác trong lĩnh vực nghệ thuật nghe nhìn, sẽ được triển khai tới cộng đồng nằm ngoài phạm vi của các chương trình đã được phát triển ở tầm quốc gia.
Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thanh niên và Thể thao, Bộ Tài chính, Kinh tế và Đầu tư, Hội Đồng Văn hóa và Nghệ thuật triển khai 0,25% cơ sở hạ tầng cho sáng kiến nghệ thuât để mang lại lợi ích cho văn hóa và sự phát triển cộng đồng.
11. Hợp tác Văn hóa Quốc tế
Malta sẽ tham gia vào một diễn đàn và đóng góp vào sự triển khai quốc tế của Hội nghị về  Bảo vệ và thúc đẩy sự đa dạng trong thể hiện văn hóa của UNESCO.
Một mạng lưới của chính phủ và những người hoạt động xã hội quần chúng sẽ được thành lập theo mẫu của Ủy ban Quốc gia về Đa dạng văn hóa, với mục đích thẩm định chính sách và thúc đẩy các sáng kiến về đối thoại giữa các nền văn hóa.
Malta sẽ ưu tiên cho việc hợp tác văn hóa với các đối tác đến từ khu vực Địa Trung Hải, và sẽ đóng góp tích cực cho Chiến lược văn hóa Châu Âu -  Địa Trung Hải trong khung hiệp định đã đạt được bởi Hội nghị các Bộ trưởng Bộ Văn hóa Châu Âu -  Địa Trung Hải tại Athens (tháng 5 năm 2008).
Sáng kiến kết hợp Bộ Văn hóa và Bộ Ngoại giao nhằm thiết lập một Viện văn hóa Malta, giúp phân nhóm các trách nhiệm ngoại giao về văn hóa, sẽ được tung ra, nhằm mục đích thúc đẩy văn hóa Malta ở tầm quốc tế và hành động như một cửa hàng dùng một  lần cho các nghệ sĩ, các nhà điều hành văn hóa và các thực thể chính phủ đang làm việc về văn hóa và phát triển quốc tế. Sự hợp tác với mạng lưới hiện có các đại sứ quán ở nước ngoài của Malta và với ngành du lịch và những người lãnh đạo các doanh nghiệp cũng sẽ được thử nghiệm.
Bộ Văn hóa, hợp tác với các nguồn tài trợ thích hợp, sẽ sắp xếp hợp lý các kênh tài trợ được nhằm vào việc thúc đẩy văn hóa Malta trên trường quốc tế, và sẽ đảm bảo rằng các lợi ích từ các nguồn lực hiện tại và các nguồn lực mới sẽ được tối đa hóa bằng một cách thức đáng tin cậy và có ý nghĩa chiến lược.
Một mạng lưới có cấu trúc được lãnh đạo bởi viện đã nêu trên, tập họp các cơ quan văn hóa quốc gia và các đại diện từ các viện văn hóa quốc tế có mặt tại Malta sẽ được thành lập bởi SMEs, các tổ chức phi chính phủ và các cá nhân trong khu vực văn hóa và sáng tạo, nhằm phát triển các dự án hợp tác và các trao đổi văn hóa, hỗ trợ sự thay đổi của các nghệ sĩ và các tập hợp văn hóa và hỗ trợ các dự án.
Bộ sẽ đảm bảo rằng trong các viện nói trên và trong tất cả các khía cạnh hợp tác và phát triển văn hóa quốc tế khác, sự xuất sắc và đổi mới được thúc đẩy và những thông lệ tốt nhất trong những khu vực này được trao đổi với các đối tác quốc tế.
Chính phủ sẽ thiết lập một kế hoạch Đại sứ văn hóa, dựa trên cơ sở các nguyên tắc của sự xuất sắc và sáng tạo trong hoạt động của lĩnh vực tương ứng, để đẩy mạnh các tài năng xứng đáng mới xuất hiện ở tầm địa phương và quốc tế.
Hợp tác với Ủy ban nhập cư Malta và các bên có liên quan phù hợp khác, mạng lưới hiện có các đại sứ quán ở của Malta sẽ được phát triển mạnh hơn nhằm hỗ trợ các hoạt động văn hóa Malta trong khuôn  khổ các cộng đồng ở nước ngoài cũng như nhằm hỗ trợ và khuyến khích tăng cường sự nhận thức và trao đổi có liên quan tới các hoạt động văn hóa.
Sự phát triển của Quỹ nghệ thuật và của Quỹ điện ảnh cũng sẽ phụ vụ cho việc đào tạo và hỗ trợ xây dựng các điều kiện cần thiết của khu vực này thông qua các cơ hội để thể hiện các thông lệ quốc tế, các khóa đào tạo và các viện đào tạo và thông qua sự trao đổi những  sự thể văn hóa tầm địa phương và quốc tế.
Sự hỗ trợ vốn và kỹ thuật sẽ được cung cấp thông qua các kênh hỗ trợ phù hợp, đối với sự hỗ trợ của các cơ quan chính phủ, SMEs, xã hội quần chúng và các tổ chức phi chính phủ hoạt động tích cực trong lĩnh vực văn hóa nhằm tham giáo vào các dự án quốc tế và đặc biệt là nhằm tối đa hóa các cơ hội từ quỹ hỗ trợ vốn châu Âu theo chương trình văn hóa và truyền thông của Liên minh châu Âu.
Lê Hiền lược dịch  ( Nguồn: CulturalPolicies.net. )
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác