Mỹ: Sử dụng nghệ thuật và văn hóa kích thích tăng trưởng kinh tế

Mỹ: Sử dụng nghệ thuật và văn hóa kích thích tăng trưởng kinh tế - ảnh 1
(Cinet)- Nghệ thuật và văn hóa mang đến các lợi ích trực tiếp về kinh tế cho quốc gia và cộng đồng bằng cách tạo cơ hội việc làm, thu hút đầu tư, tạo nguồn thu từ thuế và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương qua các hoạt động du lịch. Ngoài ra, ngành công nghiệp này cũng cung cấp nhiều cơ hội khác như truyền sức sống cho các ngành khác với khả năng sáng tạo các sản phẩm và các dịch vụ.
 
I. Tóm tắt
Nghệ thuật và văn hóa đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế. Các ngành liên quan đến lĩnh vực kinh tế và nghệ thuật được biết đến với tên gọi “các ngành công nghiệp sáng tạo” mang đến các lợi ích trực tiếp về kinh tế cho các quốc gia và cộng đồng bằng cách tạo cơ hội việc làm, thu hút đầu tư, tạo nguồn thu từ thuế và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương qua các hoạt động du lịch và dịch vụ cung cấp cho người tiêu dùng. Các ngành công nghiệp này cũng cung cấp nhiều cơ hội khác như truyền sức sống cho các ngành khác với khả năng sáng tạo các sản phẩm và các dịch vụ. Ngoài ra, vì các ngành này góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, ngành nghệ thuật và văn hóa là một nhân tố quan trọng trong phát triển cộng đồng, làm giàu có cơ sở vật chất, thu hút các nghệ sĩ trẻ đến các địa phương.
Các nhà lãnh đạo ngày càng ý thức rõ tầm quan trọng của ngành nghệ thuật đối với nền kinh tế của mỗi quốc gia và khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động quốc tế. Nhiều nhân tố nhấn mạnh sự liên kết giữa tính cạnh tranh về mặt kinh tế và sự sáng tạo.
Nhìn từ góc độ hoạt động của các tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận đến ảnh hưởng của ngành du lịch văn hóa, rõ ràng ngành nghệ thuật đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của từng bang trên khắp quốc gia. Ngành nghệ thuật tại Arkansas là một ví dụ với nguồn nhân lực gần 27.000 và nguồn thu nhập cá nhân với 927 triệu đô la cho các công dân Arkansas. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật là các nhà đầu tư lớn thứ ba của bang, sau các ngành giao thông, hậu cần, xử lý đồ ăn nhanh hỏng và đã qua chế biến. Tại Bắc Carolina, lương và thu nhập của người làm trong các công ty nghệ thuật đóng góp 3,9 tỷ đô la vào nền kinh tế của bang theo thống kê năm 2006. Và tại Massachusetts, tốc độ tăng trưởng hàng năm 17,6%  của ngành văn hóa đóng góp 4,23 tỷ đô la cho nền kinh tế bang.
Nhằm hỗ trợ các bang nhận rõ tiềm năng và lợi ích về kinh tế của ngành nghệ thuật và văn hóa, các cấp chính quyền phải xác định các ngành nghệ thuật then chốt hoặc các nhóm nghệ thuật trọng điểm của bang. Sau đó họ có thể xác định các chiến lược nhằm hỗ trợ và tăng cường phát triển các ngành nghệ thuật này. Các chiến lược bao gồm các sáng kiến về dịch vụ nhằm vào các ngành nghệ thuật và văn hóa, cũng như các sáng kiến phát triển hoạt động đào tạo doanh nghiệp, các chương trình quảng bá hoặc các mối quan hệ hợp tác công và tư nhân nhằm tăng cường phát triển và đầu tư vào các nhóm ngành nghệ thuật sáng tạo theo từng khía cạnh cụ thể. Ví dụ,  Michigan đã thực hiện chương trình phát triển toàn diện bao gồm các khoản khấu trừ thuế với mục đích thu hút các dự án phim được thực hiện tại bang. Kentucky giới thiệu một chương trình quảng bá sản phẩm nghệ thuật thủ công, cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh và quảng bá sản phẩm cho những nghệ sĩ tham gia và hỗ trợ quảng bá sản phẩm của họ cả trong và ngoài bang.
Ngoài ra, một số bang đang khuyến khích liên kết giữa các nhà nghệ thuật, nhà thiết kế, các nhà kỹ sư trong nhiều ngành sản xuất và công nghệ cao. Ví dụ, tại California, trường đại học Santa Cruz California đã liên kết với ngành công nghiệp địa phương và thành phố Santa Cruz thành lập Trung tâm Thiết kế và Đổi mới Santa Cruz. Mục đích của trung tâm là tạo điều kiện cho các tài năng thiết kế của địa phương phát triển các doanh nghiệp thiết kế và thu hút các doanh nghiệp khác đến địa phương. Các mối liên kết này góp phần tăng cường ý tưởng mới, khuyến khích phát triển sản phẩm mới, tạo sự liên kết mới trong lĩnh vực nghệ thuật và kinh doanh tại từng bang.
Các ngành công nghiệp sáng tạo mang đến nhiều lợi ích cho nền kinh tế của các bang, tạo cơ hội tăng sức sống và thúc đẩy nền kinh tế của các bang và địa phương cùng phát triển bằng cách đầu tư vào ngành nghệ thuật và văn hóa. Báo cáo tổng hợp thông tin và ví dụ từ quan điểm của các bang trên khắp cả nước nhằm hỗ trợ các cấp chính quyền đưa các ngành nghệ thuật và văn hóa trong các chiến lược phát triển kinh tế của bang. Đặc biệt, báo cáo cung cấp cho các cấp chính quyền chỉ dẫn về cách hiểu và đánh giá các ngành công nghiệp sáng tạo, phát triển các kế hoạch vốn hóa lợi ích của các ngành ngày, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ trong quá trình duy trì ổn định đóng góp của ngành nghệ thuật và văn hóa. Báo cáo cũng khám phá các ngành nghệ thuật và văn hóa xét về mặt đóng góp cho sự phát triển cộng đồng địa phương và ngành du lịch, cung cấp các thông tin về cách thức các bang đưa các lĩnh vực này vào trong các chiến lược phát triển kinh tế toàn diện của từng bang. 
Mỹ: Sử dụng nghệ thuật và văn hóa kích thích tăng trưởng kinh tế - ảnh 2
II. Các ngành công nghiệp sáng tạo như các tài sản kinh tế
Các cấp chính quyền và đội ngũ nhân viên đang phải đối mặt với một nền kinh tế toàn cầu ngày càng cạnh tranh và trong đó Mỹ không còn đảm bảo được vị trí thống lĩnh thị trường thế giới. Các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc và Ireland đang vượt qua Mỹ về các chỉ số chính như tăng trưởng kinh tế, đổi mới sản phẩm, phát triển thương hiệu và hoạt động giáo dục cho các thế hệ trẻ.
Khi khoảng cách này lớn dần, các bang nhận ra rằng luôn song hành hai mặt cạnh tranh và sáng tạo trong quá trình tăng cường phát triển của nền kinh tế. Trong nền kinh tế ngày nay:
- Các ngành sáng tạo và thông tin mới đang phát triển mạnh về số lượng và ngày càng tăng cường vai trò chính về mặt kinh tế và xã hội;
- Giá trị của các sản phẩm trên thị trường ngày càng được quyết định bởi sự độc đáo của sản phẩm, cách thức trưng bày, sự lôi cuốn về mặt thẩm mỹ, làm cho tính sáng tạo trở thành một lợi thế cạnh tranh chính đối với nhiều ngành kinh tế khác;
- Các công việc mong muốn nhất với mức lương cao đòi hỏi người làm công phải có tính sáng tạo và các kỹ năng giải quyết vấn đề ở cấp cao hơn;
- Các quyết định xây dựng văn phòng kinh doanh chịu ảnh hưởng của các yếu tố như tính sẵn có nguồn nhân lực nghệ thuật và chất lượng sống của người làm công.
Các bang đã nghiên cứu những đóng góp của ngành nghệ thuật thông qua cách sử dụng nhiều thước đo từ hoạt động của các tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận đến những ảnh hưởng của ngành du lịch văn hóa.
3,9 tỷ đô la đóng góp vào kinh tế của Bắc Carolina vào năm 2006 từ lương và thu nhập của công nhân làm việc tại các doanh nghiệp nghệ thuật hoặc 17,6% tăng trưởng hàng năm của ngành văn hóa tại Massachussetts là những bằng chứng cho thấy rằng ngành nghệ thuật đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế các bang.
Ngoài những đóng góp trực tiếp về mặt tài chính, ngành nghệ thuật và văn hóa có thể mang đến cho các bang nhiều lợi ích kinh tế khác như:
- Hỗ trợ các khu vực kinh tế yếu kém: Bản chất phi tập trung hóa của các ngành công nghiệp sáng tạo có thể mang lại lợi ích cho những người dân trong khu vực vốn có nền kinh tế yếu kém – như các khu vực nông thôn và trung tâm đô thị. Sức sống của các doanh nghiệp sáng tạo chính là các nghệ sĩ, những người có mối liên kết hiệu quả với cộng đồng nơi họ sinh sống. Gắn liền các nghệ sĩ với các cơ hội kinh doanh trong và ngoài khu vực của họ sẽ mang đến nhiều hoạt động phát triển kinh tế khả thi.
- Tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng: Các công ty nghệ thuật là một nhân tố quan trọng trong phát triển cộng đồng. Chúng nâng cao chất lượng cuộc sống, làm giàu cơ sở vật chất địa phương và đóng vai trò quan trọng trong thu hút các nhà nghệ thuật trẻ tới khu vực. Richard Floria, chuyên gia hàng đầu về tính cạnh tranh kinh tế, sự đổi mới và xu hướng nhân khẩu học, nổi tiếng với tạo ra một thuật ngữ “Tầng lớp nghệ thuật” miêu tả các cá nhân trẻ và tài năng, những người năng động và có khả năng xác định nơi có một môi trường năng động và sáng tạo cho họ phát triển. Thu hút và giữ chân những tài năng trẻ và các công ty đang đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với các bang. Ngành nghệ thuật và văn hóa trong khu vực đóng vai trò quan trọng trong thu hút các nghệ sĩ chuyên nghiệp.
- Thu hút vốn đầu tư từ ngành du lịch: Thu hút khán giả đến các trung tâm nghệ thuật và các sự kiện văn hóa cũng tạo những lợi ích kinh tế cho các ngành kinh doanh khác. Một môi trường văn hóa phát triển tạo điều kiện thu hút các du khách, những người không chỉ tiêu tốn tiền vào các sự kiện mà góp phần vào xây dựng nền kinh tế của địa phương bằng cách ăn tại các nhà hàng, ở tại các khách sạn, mua quà và sử dụng các dịch vụ cộng đồng. Một nghiên cứu gần đây về chi phí của những người lái xe du lịch cho thấy rằng chi phí du lịch phụ thuộc trực tiếp vào số lượng người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật và thiết kế hiện đang làm việc tại một khu vực.
Một mặt công nhận những lợi ích này, mặt khác các bang cũng thực hiện nhiều chiến lược nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển của ngành nghệ thuật và văn hóa và tăng lợi ích về kinh tế.
Báo cáo xác định các bước đi mà cấp chính quyền có thể tiến hành để đưa ngành nghệ thuật và văn hóa vào các kế hoạch và chính sách phát triển kinh tế của bang. Đặc biệt, chương 2 xác định các phương thức tiếp cận để xác định và phân tích hiệu quả hơn các nguồn lực nghệ thuật và văn hóa của bang nhằm mục đích các nhà hoạch định chính sách có thể hiểu sâu hơn về các doanh nghiệp nghệ thuật hiện nay và vai trò năng động của các doanh nghiệp này trong nền kinh tế của từng bang. Chương 3 tập trung vào cách thức đưa ngành nghệ thuật và văn hóa vào trong các chính sách quy hoạch. Hoạt động này liên quan đến triệu tập một nhóm lãnh đạo bao gồm các chuyên gia từ các ngành công, tư nhân và phi chính phủ với nhiệm vụ phát triển một tầm nhìn khác thông qua gắn liền nghệ thuật với các chiến lược phát triển kinh tế. Chương 4 kiểm tra các chiến lược cụ thể của từng bang trong việc thực hiện kế hoạch. Các cấp chính quyền có thể phát triển ngành nghệ thuật và văn hóa thông qua các công ty kinh doanh vi lợi nhuận và phi lợi nhuận, các ngành ngoài lĩnh vực nghệ thuật, các nhà kinh doanh cá nhân và mạng lưới nghệ thuật cũng như thông qua đảm bảo một nguồn nhân lực có kỹ năng cho ngành và các tổ chức giáo dục trong nhà trường để trau dồi tri thức, biết cách đánh giá và hiểu được nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ nghệ thuật.
Chương 5 đưa ra các ví dụ về chính sách và chương trình mỗi bang có thể thực hiện nhằm hỗ trợ và tăng cường phát triển cộng đồng về mặt kinh tế và văn hóa. Đặc biệt, các bang có thể đưa ngành nghệ thuật và văn hóa vào các kế hoạch phát triển cộng đồng thông qua sử dụng các khoản tài trợ, các khu công nghiệp và hỗ trợ phát triển các không gian nghệ thuật. Chương 6 khám phá cách thức các bang có thể tạo cho ngành nghệ thuật và văn hóa trở thành một phần trong các chiến lược phát triển du lịch, đặc biệt thông qua những nỗ lực tăng cường và quảng bá di sản hoặc các sản phẩm văn hóa độc đáo của từng bang.
Tóm lại, bản báo cáo nhằm mục đích hỗ trợ các cấp chính quyền khám phá tiềm năng của ngành nghệ thuật và văn hóa nhằm tăng lợi ích kinh tế.
Mỹ: Sử dụng nghệ thuật và văn hóa kích thích tăng trưởng kinh tế - ảnh 3
Mỹ: Sử dụng nghệ thuật và văn hóa kích thích tăng trưởng kinh tế - ảnh 4
III. Hiểu rõ các ngành công nghiệp văn hóa của bang
Mỗi bang cần phải đánh giá đúng ngành nghệ thuật của mình. Mỗi bang có những doanh nghiệp riêng hoạt động trên nhiều ngành công nghiệp sáng tạo, vì vậy hiểu nơi khởi nguồn cho hoạt động của các doanh nghiệp này và những đóng góp vào nền kinh tế của bang là bước quan trọng đầu tiên hướng tới sử dụng các ngành công nghiệp sáng tạo như một công cụ phát triển kinh tế. Để hiểu đầy đủ về những đóng góp về kinh tế của các doanh nghiệp này, các bang có thể mô tả sơ đồ tài sản về nghệ thuật và văn hóa. Hoạt động này liên quan đến liên tục kiểm kê các tài sản nghệ thuật, thực hiện một cuộc phân tích theo nhóm và duy trì cơ sở dữ liệu về ngành nghệ thuật mà hiện nay nhiều bang đã thực sự tiến hành.
Thực hiện liên tục các hoạt động kiểm kê tài sản nghệ thuật của bang
Để tăng sự đóng góp và ảnh hưởng lớn của ngành nghệ thuật và văn hóa đến nền kinh tế của bang, mỗi bang cần phải đánh giá ban đầu về ngành nghệ thuật này. Maine đã đưa ra một ví dụ về cách thức các bang có thể thực hiện được điều này. Vào giữa những năm 90, Hiệp hội nghệ thuật Main bắt đầu những nỗ lực đánh giá phạm vi và mức độ ảnh hưởng của ngành kinh tế này với xây dựng Chương trình Nghiên cứu khám phá. Chương trình nghiên cứu khám phá là một cuộc kiểm kê liên tục và trên khắp bang về các nguồn lực văn hóa trong các cộng đồng hiện đang sinh sống tại bang. Chương trình cung cấp vốn và sự hỗ trợ về mặt kinh nghiệm cho các cộng đồng Maine khảo sát các sự kiện diễn ra tại địa phương, các nhà nghệ thuật, các hoạt động truyền thống cũng như các tổ chức văn hóa hiện đang tăng cường hoặc hỗ trợ các hoạt động biểu diễn, nghệ thuật thị giác, nghề thủ công hoặc văn học. Sau quá trình thu thập, thông tin được sử dụng để xây dựng các chiến lược phát triển kinh tế địa phương và các sáng kiến về du lịch cũng như những nỗ lực chung giữa địa phương và bang trong phát triển kinh tế, lực lượng lao động và ngành văn hóa.
Một số bang đã tập trung vào lập sơ đồ tài sản của họ theo từng cụm nhỏ riêng biệt trong ngành nghệ thuật. Ví dụ, Hiệp hội nhân đạo Arizona (AHC), Tổ chức vì cộng đồng Arizona, Văn phòng Du lịch Arizona và Hiệp hội bảo tàng Arizona (MAA) đã tập hợp các tài liệu về ngành du lịch di sản văn hóa của bang tại Arizona và tiềm năng phát triển kinh tế thông qua du lịch di sản văn hóa.
Các trường hợp nghiên cứu cũng có thể cung cấp sự hiểu biết toàn diện về ngành văn hóa của bang, làm rõ những ảnh hưởng của các ngành công nghiệp đặc biệt, mối quan hệ giữa các công ty kinh doanh khác nhau và cơ hội việc làm, nhu cầu của các nhóm kinh tế khác nhau.
Các bang khác đã tận dụng cơ sở dữ liệu về việc làm và doanh nghiệp để tạo các hệ thống chỉ số dao động để cung cấp triển vọng cho các hoạt động văn hóa. Washington và Oregon đã xây dựng các hệ thống chỉ số tầm quan trọng sáng tạo với việc tìm ra các chỉ số chính.
Ngoài lập sơ đồ phát triển ngành, các bang phải thiết lập và duy trì cập nhật cơ sở dữ liệu hữu ích về ngành nghệ thuật và văn hóa có thể được sử dụng để thông tin về các chiến lược phát triển kinh tế của bang. Ví dụ, Văn phòng Phát triển kinh tế văn hóa Michigan đã thực hiện chương trình Công cụ số hóa trong Phát triển Kinh tế văn hóa (CEDOT) trong quá trình liên kết với Đại học bang Michigan liên tục giám sát và cung cấp các thông tin tổng hợp về ngành sáng tạo của bang. CEDOT đang thiết lập một mạng lưới đối tác trên toàn bang, những người đại diện cho các nhà nghệ thuật, các thư viện, các học giả, các nhà bán lẻ trong lĩnh vực nghệ thuật, các tổ chức lưu trữ lịch sử, bảo tang và các tổ chức khác tiến hành xây dựng và cập nhật thông tin nhằm mục đích quản lý, đánh giá và tăng cường phát triển ngành sáng tạo của Michigan. Cơ sở dữ liệu là một bộ sưu tập thông tin về thị hiếu và sở thích của các du khách và những người tiêu dùng khác. Thông tin này sẽ được cung cấp cho các nhà kinh doanh trong lĩnh vực nghệ thuật và du lịch nhằm tăng cường thông tin về các quyết định kinh doanh của họ.
Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa Pennsylvania là một đối tác giữa bang và nhiều tổ chức từ thiện thông qua Hội đồng nghệ thuật Pennsylvania. Mục đích của dự án này thu thập các thông tin chính xác và đầy đủ về ngành nghệ thuật nhằm tăng cường sự phát triển của ngành nghệ thuật. Dự án này thiết kế và triển khai một trang web vào năm 2004 để thu thập thông tin về việc làm, khán giả, cơ sở vật chất, tài chính, hoạt động của các tổ chức văn hóa trong bang. Trang web cũng cung cấp cho người sử dụng nguồn thông tin thống nhất và đáng tin cậy về các ngành công nghiệp sáng tạo của bang. Bang, các nhà đầu tư tư nhân và các nhóm chính sách sử dụng cơ sở dữ liệu để đánh giá nhu cầu của cộng đồng văn hóa trong khu vực và phân tích ảnh hưởng của các lĩnh vực văn hóa trong bang. Ngoài ra, hệ thống cung cấp cho các tổ chức thành viên một công cụ hữu ích trong phân tích thông tin cá nhân liên quan đến các tổ chức ngang cấp và xây dựng các kế hoạch cho tương lai. Được thực hiện đầu tiên tại Pennsyvania, Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa đã được triển khai tại các bang khác (Maryland và California) và đang trở thành một sáng kiến được áp dụng tại nhiều bang.
Một sáng kiến đa bang khác tập trung vào thu thập và sử dụng dữ liệu để lập sơ đồ mô hình các ngành công nghiệp sáng tạo bao gồm sáu bang thuộc New England. Trong khoảng thời gian 30 năm, Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont đã liên kết thông qua Hội đồng New England và Hiệp hội Nghệ thuật New England (NEFA) để thu thập thông tin và thực hiện các cuộc nghiên cứu về ảnh hưởng kinh tế theo từng thời kỳ của khu vực đối với các tổ chức văn hóa phi lợi nhuận. NEFA tập hợp thông tin này và thu thập thêm các nguồn thông tin bổ sung nhằm liên kết các chính sách và những nỗ lực tận dụng nguồn tài sản văn hóa của khu vực.
Sau nhiều năm nghiên cứu ngành nghệ thuật của New England, NEFA tạo Cơ sở dữ liệu ngành văn hóa New England (NECD) nhằm làm cho các thông tin về tài chính, nhân khẩu học và các thông tin khác về các tổ chức và cá nhân cấu thành ngành kinh tế sáng tạo của New England dễ dàng tiếp cận hơn với người dân. Để khai thác lợi thế từ tính sẵn có của nguồn thông tin này, bang và các tổ chức địa phương tại Massachusetts và các bang khác thuộc New England đã đầu tư vào xây dựng công cụ đánh giá mô hình kinh tế liên kết, Culturecount (www.culturecount.org) sử dụng NECD để tính toán cụ thể ảnh hưởng kinh tế của các tổ chức văn hóa. Cơ sở dữ liệu trên CultureCount được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm các cấp chính quyền bang, kho lưu trữ IRS, danh sách các ngành thương mại và các cuộc khảo sát liên tục về ngành văn hóa.
Cuối cùng, mặc dù cơ sở dữ liệu này không cung cấp thông tin tài chính chi tiết về ngành nghệ thuật và văn hóa của mỗi bang, báo cáo gần đây của Quỹ đầu tư quốc gia cho ngành nghệ thuật (NEA) với tiêu đề Nghệ sĩ trong lực lượng lao động: 1990 đến 2005, cung cấp nguồn dữ liệu thống kê lớn về số lượng nghệ sĩ trong  mỗi bang, nghề nghiệp của họ, thu nhập và trình độ văn hóa. Các nguồn như vậy có thể hỗ trợ việc xác định tài sản trí tuệ và sáng tạo trong nguồn lực lao động của bang. Báo cáo NEA cũng cung cấp các cơ sở dữ liệu từ kết quả phân tích về xu hướng, so sánh về nguồn lực lao động là các nghệ sĩ trong từng bang.
Mỹ: Sử dụng nghệ thuật và văn hóa kích thích tăng trưởng kinh tế - ảnh 5
Mỹ: Sử dụng nghệ thuật và văn hóa kích thích tăng trưởng kinh tế - ảnh 6
IV. Đưa ngành nghệ thuật và văn hóa vào kế hoạch phát triển bang
Sau khi các tài sản văn hóa được lập sơ đồ và phân tích, các bang có thể sử dụng thông tin để làm mới các chiến lược phát triển kinh tế, tăng tối đa lợi ích kinh tế của các ngành sáng tạo trên phạm vi toàn bang. Các chiến lược như vậy không chỉ tóm lược các giá trị của ngành nghệ thuật đối với một bang mà chúng còn xác định các cơ hội mới, chú trọng phát triển các sáng kiến tích cực và khám phá các đối tác tiềm năng tạo đà cho sự phát triển kinh tế theo định hướng nghệ thuật tại bang. Các nhân tố chính của quá trình lập kế hoạch hiệu quả là sự lãnh đạo và thông tin từ các bên liên quan, sự nhất trí về tầm nhìn cụ thể và những nỗ lực lớn.
Tìm kiếm nguồn đầu tư từ các bên liên quan
Chọn người lãnh đạo đóng vai trò tối quan trọng đối với sự thành công trong quá trình lập kế hoạch. Một chiến lược chung nhằm mục đích thành lập hội đồng đặc biệt, cơ quan chuyên trách hoặc văn phòng đảm nhận nhiệm vụ tăng cường phát triển kinh tế của bang thông qua ngành nghệ thuật.
Ví dụ, thị trưởng Maine Jone Baldacci thành lập Hội đồng thường trực ngành nghệ thuật với nhiệm vụ tư vấn và tăng cường sự phát triển ngành nghệ thuật của bang. Trong suốt ba năm qua, hội đồng đã đưa ra nhiều khuyến nghị về chính sách, chỉ dẫn thực hiện cho cộng đồng địa phương và cung cấp các hoạt động lãnh đạo và khuyến khích nỗ lực của bang và địa phương nhằm củng cố các nhóm ngành nghệ thuật sáng tạo.
Vào năm 2003, Hội đồng phát triển nông thôn Vermont đã thành lập Hội đồng Văn hóa và đổi mới Vermont (VCCI). Nhóm chuyên trách liên ngành này có nhiệm vụ rà soát và giám sát thông tin về ngành kinh tế sáng tạo và ảnh hưởng của ngành đến Vermont (ví dụ công việc, doanh thu, ảnh hưởng kinh tế, chất lượng cuộc sống...vv). VCCI xác định các sáng kiến và góp ý về chính sách sẽ ảnh hưởng tích cực đến sự tồn tại của nền kinh tế bang. Sự thành công của nhóm chuyên trách bao gồm xây dựng một chương trình quan hệ công chúng nhấn mạnh ngành nghệ thuật là một nhân tố chính trong nền kinh tế Vermont, thực hiện các sáng kiến khác nhau về quảng bá Vermont như một trung tâm đổi mới, xây dựng chương trình chào mừng Tháng lịch sử và di sản Vermont, tăng cường mở rộng phạm vi hoạt động của Quỹ hỗ trợ các cơ sở văn hóa trên khắp bang.
Các bang khác đã thành lập một văn phòng đặc biệt hoặc tạo dựng một vị trí trong chính quyền bang:
Dưới sự nắm quyền của thống đốc Deval Patrick, Massachusetts đã thực hiện Sáng kiến phát triển nền kinh tế sáng tạo và bổ nhiệm Giám đốc tập đoàn nghệ thuật tại Văn phòng phát triển thương mại Massachusetts để làm việc trực tiếp với các công ty và các nhà nghệ thuật cũng như các cơ quan văn hóa của bang nhằm khuyến khích mở rộng hoạt động của các ngành nghệ thuật.
Mục tiêu của Văn phòng phát triển kinh tế văn hóa Michigan được thành lập vào năm 2005 thuộc Bộ Lịch sử, Nghệ thuật và Thư viện là hỗ trợ bang đạt được kế hoạch gồm 6 bước trong phát triển kinh tế thông qua ngành văn hóa. Các hoạt động của văn phòng bao gồm nhóm họp các nhà lãnh đạo của ngành, cung cấp sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật, nỗ lực thu thập dữ liệu và thực hiện các sáng kiến riêng và tận dụng các tài sản văn hóa và khai thác tài năng nghệ thuật của bang.
Ngoài việc tập trung vào từng bang, các thống đốc có thể tăng cường quy hoạch đa bang. Một phương thức tiếp cận theo từng khu vực trong quy hoạch cho phép các bang hài hòa những nỗ lực của họ nhằm khuyến khích sự phát triển của ngành nghệ thuật và du lịch.
Xác định tầm nhìn
Một khi thống đốc tổ chức họp các cơ quan quản lý, nhóm phải phát triển một kế hoạch cụ thể hoặc một tầm nhìn để đưa ngành nghệ thuật và văn hóa vào trong nỗ lực phát triển kinh tế chung của bang.
Oregan có kế hoạch chiến lược nhiều năm xác định các mục tiêu phát triển kinh tế của bang. Kế hoạch 2007-2009 trích dẫn hoạt động xây dựng năng lực cho tài sản văn hóa của các tổ chức nghệ thuật và văn hóa, các doanh nghiệp nghệ thuật, các nhà nghệ thuật nói riêng và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì, mở rộng và thu hút các doanh nghiệp. Kế hoạch này tạo nền tảng cho hoạt động xây dựng năng lực và các chiến lược phát triển ngành với sự nhất trí của Ủy ban nghệ thuật, Quỹ Văn hóa, Ủy ban Điện ảnh, Ủy ban di sản, Văn phòng bảo tồn di sản lịch sử và các tổ chức khác.
Liên kết lập kế hoạch cũng được thực hiện trong Tầm nhìn Louisiana 2020, một kế hoạch phát triển toàn diện. Tầm nhìn 2020 ưu tiên cho lĩnh vực giáo dục, kinh doanh và kỹ thuật, xác định du lịch và giải trí (bao gồm âm nhạc và điện ảnh) là các ngành công nghiệp trọng điểm của bang. Tầm nhìn 2020 được xem là cơ sở cho nhiều sáng kiến phát triển của bang, bao gồm Sáng kiến phát triển ngành nghệ thuật (CEI). CEI được xem như một công cụ hiệu quả tái xây dựng triển vọng kinh tế của bang cũng như xây dưng một cộng đồng đã bị tổn thương một cách sâu sắc. Mục đích của CEI được đưa ra trong Sự hồi sinh của Louisiana: Khôi phục tinh thần của người Mỹ (2005) và đưa đến nhiều sáng kiến về quản lý nhằm tăng cường sự phát triển của ngành văn hóa và khả năng vốn hóa nguồn lực nghệ thuật và văn hóa của bang.
Maine đã thực hiện kế hoạch trên phạm vi toàn bang về phát triển kinh tế, tận dụng tiềm năng của ngành nghệ thuật. Các chiến lược trọng điểm của Maine được đưa ra trong Ngành nghệ thuật của Maine: Liên kết sự sáng tạo, thương mại và cộng đồng (2006) bao gồm:
- Tạo ra hệ tư tưởng mới;
- Đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật mới;
- Tăng cường nỗ lực của các ngành nghệ thuật trong phát triển và/hoặc khai thác hiệu quả các chiến lược tăng tính giá trị kinh tế và quảng bá của ngành;
- Thu hút và duy trì nguồn nhân lực trong ngành nghệ thuật; và
- Tăng cường khả năng sáng tạo của tất cả những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật tại Maine ở cả hiện tại và tương lai.
Ngoài ra, kế hoạch thảo luận về những lợi ích kinh tế và cá nhân của mỗi phương thức và đề xuất nghiên cứu, chính sách và các sáng kiến đặc biệt có thể hỗ trợ bang duy trì các mục tiêu.
Một số bang đã phát triển kế hoạch xác định các nguyên tắc hoặc thành phần cụ thể của ngành văn hóa như âm nhạc, nghề thủ công hoặc trong trường hợp Mississippi – ngành điện ảnh. Trung tâm Điện ảnh Mississippi thuộc Bộ Du lịch đã tạo một kế hoạch hàng năm mang lại lợi ích kinh tế cho bang bằng cách tăng cường phát triển bang như một trung tâm sản xuất phim, tuyển dụng nhân sự cho ngành điện ảnh và thông tin, đưa lực lượng lao động của ngành nghệ thuật tham gia vào các hoạt động của ngành điện ảnh.
Các bang khác đã tập trung những nỗ lực lập kế hoạch đối cho các nhà sản xuất trong ngành văn hóa mà đối tượng là các nghệ sĩ. Tổ chức Quản lý kinh tế Mỹ đã trao phần  thưởng 78.000 đô la cho Trung tâm thương mại thế giới Montana, một khoa thuộc trường đại học Montana trong việc tạo một kế hoạch phát triển toàn diện cho các doanh nghiệp sáng tạo của Montana. Kế hoạch này hỗ trợ các nghệ sĩ Montana và các thợ thủ công xác định bản sắc văn hóa của khu vực và tăng cường phát triển thị phần ổn định quanh năm cho các sản phẩm của họ. Kế hoạch này được xây dựng dựa trên hai chiến lược dài hạn: 1) cung cấp các hoạt động quảng bá và kinh nghiệm về tài chính cho các nghệ sĩ truyền thống của Montana và 2) tăng cường các mối quan hệ giữa các nghệ sỹ, các đồng nghiệp, cộng đồng, nhà hoạt động thị trường và các hoạt động môi giới kinh doanh, các nhà phát triển kinh tế.
Tăng cường nỗ lực bằng cách tạo ra một sự kiện nổi bật
Vai trò nhóm họp của các thống đốc thông qua các hội nghị thượng đỉnh và hội nghị chuyên đề có thể là một trong những công cụ hữu ích nhất giúp nhận thức được giá trị của ngành nghệ thuật và sáng tạo, vốn hóa các hoạt động kinh doanh trong cả ngành kinh tế công và tư nhân. Nhiều bang đã sử dụng tài sản này để tạo những nỗ lực lớn trong xây dựng các chiến lược phát triển kinh tế liên quan đến ngành nghệ thuật.
Như đã được đề cập trước đó, thống đốc Maine John Baldcci xác định ngành nghệ thuật như đơn vị chủ lực trong nền kinh tế Maine. Ông đã sử dụng quyền triệu tập của Văn phòng điều hành để tạo nỗ lực trong thời kỳ dài hạn, thúc đẩy nền kinh tế Maine bằng cách vốn hóa các tài sản sáng tạo của bang. Vào năm 2004, thống đốc Baldacci nhóm họp hơn 700 lãnh đạo từ các ngành kinh tế, ngành nghệ thuật và chính phủ để rà soát kết quả đạt được từ Chương trình nghiên cứu khám phá của Ủy ban nghệ thuật Maine và các cuộc phân tích kinh tế khác.
Dựa trên thông tin này cũng như các thông tin thu thập được từ các doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo trên khắp bang, nhóm đã thiết lập một kế hoạch chiến lược nhằm tăng cường phát triển ngành nghệ thuật và liên kết với các ngành công nghiệp truyền thống của Maine như đóng tàu, nghề thợ mộc, dệt và các ngành sản xuất khác. Hội thảo cũng xác định giai đoạn thực hiện sáng kiến phát triển ngành nghệ thuật sáng tạo trong thời kỳ dài hạn với sự tham gia của tất cả các cộng đồng.
Vào năm 2004. Louisiana đã tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ngành văn hóa lần đầu tiên giới thiệu sáng kiến phát triển ngành văn hóa của bang với sự tham gia của những người đứng đầu ngành luật, nghệ thuật và cộng đồng, đồng thời thực hiện một cuộc nghiên cứu kéo dài hàng năm về ảnh hưởng và tiềm năng của ngành văn hóa tại Louisiana. Sau hội nghị thượng đỉnh, bang đã tiến hành một cuộc nghiên cứu để đánh giá ngành văn hóa và đưa ra báo cáo tổng hợp dưới tiêu đề Louisiana: Nơi văn hóa đồng nghĩa với kinh doanh  tại Hội nghị thượng đỉnh ngành văn hóa lần thứ hai năm 2005. Báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của các ngành kinh doanh trong lĩnh vực nghệ thuật như âm nhạc, nghệ thuật thị giác, văn học, điện ảnh và ẩm thực trong nền kinh tế của bang và trong hoạt động du lịch. Kể từ các sự kiện nổi bật này, Louisiana tiếp tục đóng vai trò đăng cai trong các cuộc họp không chỉ ở cấp bang mà còn cấp quốc gia và quốc tế. Louisiana cũng là chủ nhà của các diễn đàn văn hóa thế giới được tổ chức vào năm 2007 và 2008. Mỗi diễn đàn là một cuộc họp mặt của các nhà đại sứ văn hóa, các nhà kinh doanh hàng đầu đến đây để chia sẻ những kinh nghiệm và thảo luận các hoạt động hiệu quả nhất đồng thời tăng cường phát triển các nhà kinh doanh văn hóa và nghệ thuật.
Arkansas đã bắt đầu một cuộc phân tích về ngành văn hóa với một hội nghị chuyên đề vào năm 2006 Tăng cường phát triển ngành nghệ thuật Arkansas. Mục đích của sự kiện này xác định các tài sản nghệ thuật của bang và biến chúng trở thành những lợi thế lâu dài cho cộng đồng và các ngành kinh doanh cũng như trở thành những cơ hội phát triển kinh tế và việc làm cho người dân. Kế hoạch của Arkansas tìm cách:
- Xác định quy mô và ảnh hưởng của ngành nghệ thuật
- Thực hiện rà soát nhanh tài sản và cơ hội của ngành nghệ thuật của bang
-  Xây dựng và thử nghiệm các hoạt động chiến lược trong ngành nghệ thuật thông qua các tổ chức, các doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận
- Thu thập thông tin từ các báo cáo chi tiết về kết quả và khuyến nghị xây dựng tài sản của ngành nghệ thuật Arkansas.
Mỹ: Sử dụng nghệ thuật và văn hóa kích thích tăng trưởng kinh tế - ảnh 7
V. Phát triển các chiến lược cung cấp sự hỗ trợ cho ngành nghệ thuật và văn hóa
Một khi kế hoạch tổng thể được đưa ra, bang có thể bắt đầu thông qua các chính sách, chương trình hoặc sáng kiến nhằm mục đích tăng cường phát triển kinh tế thông qua ngành nghệ thuật. Các bang chủ yếu hướng tới hỗ trợ các hoạt động liên quan đến ngành nghệ thuật trong các lĩnh vực đóng vai trò cần thiết trong cơ cấu nghệ thuật của bang: nhóm ngành, các doanh nghiệp nhỏ, các nhà kinh doanh tư nhân và các mạng lưới.
Hướng tới các ngành cụ thể
Khi các bang xác định các ngành kỹ thuật cao, y tế hoặc thông tin đóng vai trò quan trọng đối với sự thành công của một nền kinh tế trong tương lai, các bang đồng thời xác định nhiều ngành công nghiệp sáng tạo mang đến tiềm năng phát triển lớn về kinh tế. Các ngành này bao gồm điện ảnh, thiết kế, nghề thủ công, âm nhạc, nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật môi trường, nghệ thuật ẩm thực và nhiều ngành nghệ thuật khác. Một khi bang đã xác định các ngành nghệ thuật quan trọng hoặc các nhóm kinh tế chính, bang có thể thông qua các chiến lược khác nhau bao gồm các chính sách tăng cường, các chính sách phát triển, các chương trình đào tạo, hoặc các mối liên kết giữa ngành kinh tế công và tư nhân nhằm tăng cường sự phát triển của ngành.
Ví dụ, nhiều bang công nhận tầm quan trọng của việc tăng cường tính cạnh tranh trong ngành điện ảnh. Điện ảnh, truyền hình và các ngành truyền thông thu hút nhiều việc làm với mức lương cao và các ngành kinh tế liên quan, tuy nhiên nhiều việc làm đã bị các bang khác hoặc quốc gia khác chiếm lĩnh. Trong nỗ lực thu hút các cơ hội đến với các bang, các thống đốc đã thực hiện các chiến lược phát triển với tâm điểm là ngành điện ảnh bao gồm các sáng kiến về tài chính và thuế, các chương trình phát triển lực lượng lao động ngành điện ảnh và phạm vi tuyển dụng rộng khắp, các chương trình quảng bá. Michigan đã thực hiện chương trình tăng cường toàn diện nhằm mục đích khuyến khích các dự án phát triển ngành điện ảnh được thực hiện tại bang. New York cũng thực hiện nhiều chương trình từ giảm thuế cho ngành sản xuất phim đến xây dựng cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về các sơ sở sản xuất phim.
Ngành công nghiệp khác mà các bang tập trung hướng đến là nghề thủ công. Trung tâm phát triển nghề thủ công tại Mỹ được thành lập vào năm 199 3 tại Asheville với sự hỗ trợ của Hội đồng nghệ thuật Bắc Carolina đang nỗ lực biến Bắc Carolina trở thành Handmade in America in North Carolina (Trung tâm hỗ trợ kinh doanh và tài chính cho các sản phẩm nghệ thuật thủ công của Mỹ tại Bắc Carolina) bằng cách khuyến khích và hỗ trợ phát triển các sản phẩm của những thợ thủ công địa phương. Handmade là chủ nhà của hội trại về kinh doanh trong đó dạy cách lập kế hoạch kinh doanh, quảng bá, kỹ năng kinh doanh cho các nhà nghệ thuật. Handmade liên kết hơn 320 nhà nghệ thuật khu vực, các nhà sản xuất đồ thủ công, các nhà kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ và thực phẩm, các chuyến du lịch sinh thái, nhà hàng và các doanh nghiệp thông qua hệ thống đường mòn dài 200 dặm và là một phần trong chiến dịch quảng bá nghệ thuật trên quy mô lớn hơn.
Một bang khác cũng tập trung tăng cường phát triển kinh tế thông qua nghề thủ công là Kentucky. Mục đích của Chương trình quảng bá nghề thủ công là tăng cường phát triển nghề thủ công và tạo một môi trường kinh tế ổn định cho các nhà kinh doanh nghề thủ công. Nằm dưới sự quản lý của Hội đồng nghệ thuật Kentucky trực thuộc Phòng Du lịch, Nghệ thuật và Di sản, chương trình cung cấp một loạt các dịch vụ tăng cường và hỗ trợ sự phát triển của sản phẩm mới cũng như tạo sự hiểu biết và tính sẵn có cho công chúng đến với nghề thủ công Kentucky. Chương trình quảng bá nghề thủ công Kentucky cung cấp các dịch vụ thương mại và đào tạo các thợ thủ công theo hai loại: không thông qua ban kiểm định về hoạt động hỗ trợ những người mới vào nghề thủ công về mặt nhân lực và hỗ trợ kỹ thuật để phát triển kinh doanh và kỹ năng quảng bá;  thông qua ban kiểm định cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như các khoản vay với lãi xuất thấp, quảng bá qua mạng, sử dụng logo “sản phẩm thủ công của Kentucky” cho các thợ thủ công chuyên nghiệp. Ngoài ra, chương trình tăng cường nỗ lực quảng bá các sản phẩm của chính thợ thủ công tới các cửa hàng bán buôn, ngành du lịch và công chúng. Cách thức thực hiện  chương trình là thông qua logo sản phẩm thủ công Kentuckyk, tổ chức một cuộc triển lãm hàng năm liên kết các nhà nghệ thuật và thợ thủ công Kentucky với các nhà kinh doanh sản phẩm của họ trên phạm vi quốc gia.
Chương trình cũng cung cấp các dịch vụ thông tin hỗ trợ các thợ thủ công xác định các cơ hội buôn bán, các chất liệu và nguồn tài chính.
Tăng cường cơ sở vật chất cho các tổ chức nghệ thuật và văn hóa phi lợi nhuận
Các tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận cung cấp các dịch vụ về giáo dục và phạm vi ngoài ngành nhằm kích cầu trong trao đổi kinh nghiệm nghệ thuật và dẫn đến kết quả họ nhận được lợi ích từ các ngành nghệ thuật nói chung. Một số tổ chức phi lợi nhuận cung cấp các dịch vụ thiết kế cơ bản, thông tin, đào tạo, giáo dục hoặc lập kế hoạch cho các nhà kinh doanh nghệ thuật và các công ty nghệ thuật vì mục đích sinh lời. Các tổ chức phi lợi nhuận khác sản xuất trực tiếp các sản phẩm và sử dụng kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật.
Tuy nhiên, một số tổ chức khác vẫn hấp dẫn cộng đồng với nguồn nhân lực trong các hoạt động kinh doanh cần thiết cho các nhà cung cấp dịch vụ bán lẻ, nhà hàng và nhà nghỉ. Bởi vì tính liên kết chặt chẽ của các nhà cung cấp nên nỗ lực của bang trong tăng cường phát triển kinh tế ngành nghệ thuật phải bao gồm các tổ chức phi lợi nhuận cũng như các ngành kinh doanh vì lợi nhuận. Điều này sẽ đảm bảo các tổ chức phi lợi nhuận có khả năng trở thành các nhà đóng góp và cầu nối tích cực cho sự phát triển kinh tế.
Sáng kiến xây dựng năng lực của các tổ chức phi lợi nhuận
Một số bang đã xây dựng sáng kiến phát triển năng lực nhằm mục đích tăng cường cơ sở vật chất cho các tổ chức phi lợi nhuận. Trong sáng kiến Văn hóa, Di sản, Nghệ thuật, Điện ảnh và Bảo tồn(CHAMP) gần đây của Oregon, hoạt động tái đầu tư được thực hiện nhằm mục đích đổi mới các tổ chức văn hóa vốn có nhiệm vụ duy trì sự thịnh vượng của ngành văn hóa và tăng cường phát triển ngành kinh tế sáng tạo. Gói thầu này bao gồm kinh phí thực hiện Sáng kiến phát triển ngành nghệ thuật Oregon với mục đích tăng cường khả năng hỗ trợ các nghệ sĩ, tăng số lượng khán giả và tạo thêm việc làm, nguồn thu cho các ngành kinh tế địa phương từ các tổ chức phi lợi nhuận. Để bảo đảm tính chất và tăng cường ngành nghệ thuật của các cộng đồng với quy mô nhỏ hơn, CHAMP cũng đầu tư vào hoạt động bảo tồn và làm mới các vùng ngoại ô thông qua Chương trình làm mới đường phố lớn Oregon. Ngoài ra, sáng kiến bao gồm chi phí hỗ trợ Quỹ Văn hóa Oregon, Tổ chức lịch sử Oregon, quảng bá công chúng, phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, quảng bá Oregon như một trung tâm điện ảnh cho các trường quay lớn của Hollywood.
Các bang khác đang cố gắng xây dựng khả năng bằng cách cung cấp các hoạt động hỗ trợ liên tục nhằm tăng cường quản lý và hoạt động của các tổ chức văn hóa phi lợi nhuận. Chương trình duy trì tính ổn định của Hội đồng nghệ thuật Ohio cung cấp các khoản trợ cấp trong thời gian hai năm cho các tổ chức văn hóa phi lợi nhuận hiện đang thực hiện các chương trình liên tục phát triển nghệ thuật trên diện rộng trong các cộng đồng.
Chương trình phát triển ngành nghệ thuật của Ủy ban Nghệ thuật Mississippi cung cấp các khoản trợ cấp cho các tổ chức nghệ thuật và văn hóa phi lợi nhuận như các bảo tàng, dàn nhạc giao hưởng, nhà hát, nhóm múa, nhóm kịch nhằm mục đích không chỉ nâng cấp hệ thống tài chính và hoạt động nội bộ mà tăng cường vai trò của các tổ chức này trong giáo dục nghệ thuật, du lịch văn hóa và phát triển kinh tế. Các phần thưởng lớn cũng được sử dụng để tăng cường hoạt động lập kế hoạch của các tổ chức được tiếp nhận và giúp họ tham gia vào nỗ lực phát triển giáo dục, lực lượng lao động và kinh tế đối với các cộng đồng.
Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ chức phi lợi nhuận
Ngoài các chương trình và hoạt động về cung cấp vốn, các bang cũng thực hiện cơ chế hỗ trợ kỹ thuật với việc các tổ chức văn hóa phi lợi nhuận trở thành nhà cung cấp chính trong nỗ lực phát triển kinh tế địa phương. Ví dụ, Ủy ban Nghệ thuật Virginia cung cấp khoản tiền hỗ trợ về kỹ thuật từ 1.000 đô la đến 2.000 đô la cho hoạt động tăng cường đào tạo quản lý và điều hành hoạt động. Các tổ chức với kế hoạch phát triển kỹ thuật cũng nhận được mức trợ cấp 2.500 đô la. Được thực hiện đầu tiên tại Maryland và sau đó tại Virgina, Chương trình hỗ trợ nâng cấp kỹ thuật giúp các tổ chức phi lợi nhuận áp dụng hệ thống kỹ thuật và phần mềm máy tính và các hoạt động đào tạo cần thiết để phục vụ cộng đồng, xây dựng nguồn khán giả và hoạt động một cách hiệu quả.
Chương trình dịch vụ tư vấn liên kết các tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận của Arizona với các nghệ sĩ chuyên nghiệp có thể hỗ trợ họ quản lý tổ chức tốt hơn. Chương trình phát triển các mối liên kết trong các lĩnh vực như đánh giá tổ chức, nâng cấp cơ sở vật chất, phát triển mở rộng, lập kế hoạch, quảng bá và giáo dục và các chương trình đánh giá. Chương trình này cũng tạo các khoản trợ cấp nhỏ cho dịch vụ tư vấn và kiểm kê tài sản văn hóa của từng cộng đồng.
Ủy ban nghệ thuật Texas cung cấp cho các tổ chức nghệ thuật và văn hóa phi lợi nhuận Công cụ đánh giá kết quả, bộ công cụ số xây dựng khả năng tổ chức và tăng cường các hoạt động quản lý doanh nghiệp. Một dự án liên kết trong toàn bang giữa Hiệp hội Meadows, Công ty nghệ thuật múa ba lê Austin và các tổ chức khác xây dựng thanh công cụ bao gồm các quan điểm và hệ thống thực hành tốt nhất. Các vấn đề được đưa ra trong dự án bao gồm tăng nguồn vốn và phát triển, các chương trình và triển lãm, du lịch văn hóa, quảng bá, tư vấn, chuyên giao quản lý và các thông tin cơ bản khác về các tổ chức phi lợi nhuận.
Montana đã thực hiện phương thức tương tác trong đào tạo quản lý thông qua Viện Quản lý nghệ thuật. Được thành lập bởi Hội đồng nghệ thuật Montana trong quá trình liên kết với Tổ chức cộng đồng Montana, các viện hoạt động tại nhiều ví trị khác nhau trên toàn bang và cung cấp các hoạt động đào tạo nhằm hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận tại Montan duy trì các hoạt động nghệ thuật, quản lý và tài chính.
Hỗ trợ các công ty riêng biệt
Một ngành kinh tế quy mô nhỏ đang trên đà phát triển trong lĩnh vực nghệ thuật có thể quan trọng với các ngành kinh tế khác của bang, đặc biệt tại các vùng nông thôn. Các bang có thể hỗ trợ quá trình phát triển kinh doanh trong ngành nghệ thuật bằng cách sử dụng các mạng lưới hiện có, đơn giản hóa hệ thống đại học, phát triển mạng lưới chính, tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp.
Để tăng cường phát triển các công ty nhỏ và các doanh nghiệp ở tầm vĩ mô, hầu hết các bang đã phát triển mạng lưới chương trình tại các địa phương, bang và liên bang nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và tăng cường khả năng kinh doanh của họ. Các chương trình này cung cấp sự hỗ trợ hữu ích cho ngành nghệ thuật trong đó các cá nhân hoặc các doanh nghiệp nhỏ theo hình thức kinh doanh tự do với số lượng nhân công ít hơn năm người chiếm đa số. Thông qua Chương trình phát triển 2020, Louisiana hiện đang xem xét phương thức thúc đẩy các dịch vụ của các doanh nghiệp nhỏ và giới thương nhân vì lợi ích của ngành văn hóa. Mục đích của các chương trình này nhằm giúp các thương nhân và các doanh nghiệp phát triển mạnh về kinh tế và trong hoàn cảnh phù hợp tiến tới sự trưởng thành trong kinh doanh và quảng bá.
Các mối quan hệ đối tác giữa ngành kinh tế công và tư nhân
Mỹ: Sử dụng nghệ thuật và văn hóa kích thích tăng trưởng kinh tế - ảnh 8
Mỹ: Sử dụng nghệ thuật và văn hóa kích thích tăng trưởng kinh tế - ảnh 9

Các bang có thể tăng cường khả năng phát triển lực lượng lao động sáng tạo thông qua các mối quan hệ đối tác với các ngành công nghiệp chính. Vào năm 2007, thống đốc Pennsylvania Edward Rendell đã tuyên bố phát triển sáng kiến đầu tư trên quy mô toàn bang nhằm hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực trong các ngành công nghiệp chính và phát triển các mối quan hệ đối tác nhằm tăng cường tính cạnh tranh của các doanh nghiệp Pennsylvania. Tại các địa hạt Burks, Chester, Delaware, Montogmery và Philadelphia, Quỹ đào tạo nguồn nhân lực phát triển đối tác kinh doanh với 400.000 đô la và 210.000 đô la từ nguồn đầu tư của địa phương đã được trao cho Ủy ban quốc tế về Thông tin đồ họa và Viện đồ học Gress. Viện là một trung tâm đào tạo phi lợi nhuận cho các nhà thực hành đồ họa. Khoảng 5.600 công ty tại Pennsylvania tham gia vào hơn 80 mối quan hệ đối tác nhằm phát triển kỹ năng của người làm công và các cơ hội đào tạo góp phần cải thiện lợi thế cạnh tranh vốn ở vị thế rất thấp.
Vào năm 2004, New Mexico thực hiện Chương trình đào tạo kỹ thuật viên trong  ngành điện ảnh của Thống đốc trong một nỗ lực tăng số lượng các nhà làm phim có kỹ năng trong bang. Viện điện ảnh Mexico và liên đoàn của những người làm trong ngành sân khấu và điện ảnh đã liên kết thực hiện chương trình đào tạo người dân New Mexico làm việc trong ngành điện ảnh. Chương trình này được thực hiện tại năm tổ chức giáo dục đại học trên toàn bang.
Bởi vì gần đây các bang đang nỗ lực đẩy mạnh sự phát triển của các công ty kinh doanh văn hóa nhỏ nên các nghiên cứu mang tính hệ thống trên quy mô nhỏ về ảnh hưởng của các chương trình này đã được thực hiện tại nhiều bang. Tuy nhiên, những kết quả đạt được ở cấp địa phương chỉ ra rằng các chiến lược như vậy đang mang đến sự lạc quan trong phát triển. Các trung tâm phát triển nghệ thuật là tổ chức hỗ trợ cho các doanh nghiệp và tổ chức văn hóa mới được thành lập. Họ chủ yếu cung cấp các dịch vụ thương mại, dịch vụ thuê chi phí thấp, hỗ trợ kỹ thuật trong các lĩnh vực như lập kế hoạch và quảng bá. Đây là một trong những chương trình phát triển nghệ thuật phổ biến nhất được thực hiện tại các địa hạt Arlington, Virginia.
Mô hình phát triển nghệ thuật bao quát thông tin về các nỗ lực của bang tại Louisiana. Chương trình bồi dưỡng của Hội đồng nghệ thuật tại New Orleans cho thấy nhu cầu quan tâm của các doanh nhân vốn là các nhà nghệ thuật giống các doanh nghiệp. Các nhu cầu này bao gồm mở công ty kinh doanh, xây dựng các yếu tố cơ bản trong hoạt động kế toán, quảng bá và phát triển các sản phẩm mới, các dịch vụ nhằm đẩy mạnh các doanh nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu này, các trung tâm bồi dưỡng nghệ thuật cung cấp sự hỗ trợ về mặt quản lý, dịch vụ quảng bá, lập kế hoạch chiến lược, tư vấn pháp luật, chi phí chăm sóc sức khỏe thấp cho cả người làm thuê và các nhà nghệ thuật khác trong cộng đồng.
Hỗ trợ các doanh nhân
Cá nhân các nhà nghệ thuật là nhà sản xuất quan trọng cung cấp sản phẩm và dịch vụ trong nền kinh tế nghệ thuật của mỗi bang. Thông qua công việc của các nhà nghệ thuật, các sản phẩm văn hóa được tạo ra, các doanh nghiệp nhỏ được hình thành và các sáng kiến thiết kế mới được đưa vào thị trường. Để hỗ trợ vai trò này,  nhiều bang đang sử dụng các khoản trợ cấp nhỏ để hỗ trợ kinh doanh, phát triển sản phẩm mới, phát triển nghề nghiệp của các nghệ sĩ và các cá nhân trong nghành nghệ thuật.
Đặc biệt, nhiều cơ quan nghệ thuật tại các bang thực hiện các chương trình trợ cấp nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoặc các hoạt động phát triển kinh doanh. Hội đồng nghệ thuật Nevada phát triển Quỹ quyên góp cho các nhà nghệ thuật theo từng quý. Giải thưởng 1.000 đô la hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm cho giới thương nhân nghệ thuật Nevada. Giải thưởng cho phép các nhà nghệ thuật tham gia vào các chương trình đào tạo, phát triển thương hiệu, tài trợ cho các triển lãm đặc biệt hoặc các buổi biểu diễn trưng bày nhằm mở rộng thị trường cho các sản phẩm của họ. Bang cũng dành nhiều giải thưởng khác bao gồm Chương trình Học bổng cho các nghệ sĩ với 9 học bổng trị giá 5.000 được trao hàng năm thuộc ba lĩnh vực: văn học, nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật thị giác và thông tin.
Hỗ trợ mạng lưới liên kết và dịch vụ giáo dục
Các bang đóng vai trò quan trọng trong liên kết các doanh nghiệp, nghệ sĩ và các doanh nhân thông qua phát triển mạng lưới và mối quan hệ đối tác, giúp tăng cường giáo dục, các mối liên kết và chia sẻ nguồn lực. Các bang phát triển mạng lưới thành công thông qua các trường đại học và trang thông tin số, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ trực tiếp về tài chính cho các dự án phát triển nghệ thuật và kinh tế thông qua các mối quan hệ đối tác.
Đặc biệt, một số bang đang sử dụng dịch vụ của trường đại học để hỗ trợ các doanh nhân nghệ thuật. Phòng phát triển kinh tế văn hóa Michigan đang liên kết với Phòng Liên kết, mở rộng ngoài phạm vi trường đại học và tăng cường dịch vụ của trường đại học bang Michigan (MSU), Trung tâm phát triển sản phẩm MSU, Trung tâm phát triển kinh doanh và công nghệ cho các doanh nghiệp nhỏ thuộc Michigan và tổ chức Edward Lowe thực hiện chương trình xây dựng các cộng đồng doanh nghiệp. Mười cộng đồng đã được lựa chọn để cạnh tranh trong quá trình thực hiện dự án hỗ trợ các cộng đồng xây dựng chương trình phát triển kinh doanh. Thông qua hoạt động này, các mối quan hệ đối tác đã chứng minh rằng liên kết các nhà nghệ thuật và các cá nhân với dịch vụ thương mại là một chiến lược phát triển kinh tế hiệu quả cho các cộng đồng.
Tận dụng các tổ chức giáo dục đại học công lập
Các bang có thể tăng cường nguồn lực lao động trong ngành nghệ thuật bằng cách đưa các kỹ năng nghệ thuật quan trọng vào các chương trình đào tạo nghề nghiệp. Sự sáng tạo được phát triển thông qua sự tham gia vào các loại hình nghệ thuật thị giác, nghệ thuật biểu diễn và văn học. Các bang có thể tận dụng hệ thống giáo dục đại học công lập bằng cách làm cho các chương trình nghệ thuật sẵn có với các sinh viên cũng như liên kết nghệ thuật với các chương trình khác nhằm kết hợp kỹ năng với kinh nghiệm chuyên môn, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực địa phương.
Thúc đẩy ngành nghệ thuật trở thành lĩnh vực cạnh tranh trong kinh doanh
Các lợi ích được công nhận từ các mối quan hệ đối tác giữa các nghệ sĩ và các doanh nghiệp truyền thống. Nghệ thuật và văn hóa có thể được sử dụng để hỗ trợ các công ty trong các ngành khác, đặc biệt thiết kế sản phẩm. Từ điện thoại cố định đến điện thoại di động, đồ nội thất, các công ty Mỹ đang phải đối mặt với một thị trường quốc tế nơi giá trị ngày càng được quyết định bởi sự nổi bật, cách thức trưng bày và thiết kế sản phẩm. Sự sáng tạo đang trở thành một lợi thế cạnh tranh quan trọng.
Để xác định sự cạnh tranh này, một số bang đang khuyến khích các hoạt động liên kết giữa các nghệ sĩ, nhà thiết kế và các kỹ sư trong nhiều ngành sản xuất và công nghệ cao. Các mối liên kết này tăng cường sự phát triển ý tưởng mới cho các sản phẩm mới và tạo các nguồn lực sáng tạo và phát triển kinh tế của bang.
California đã thừa nhận rằng thiết kế tốt là nhân tố quan trọng về kinh tế và tạo lợi thế cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu. Trường đại học Santa Cruz California đã liên kết với ngành công nghiệp địa phương và thành phố Santa Cruz thành lập Trung tâm thiết kế và đổi mới Santa Cruz. Mục đích của trung tâm là tạo điều kiện cho các tài năng thiết kế của địa phương phát triển các công ty thiết kế và thu hút các công ty mới đến với khu vực. Trung tâm công nhận rằng tài năng thiết kế tại địa phương không chỉ tập trung ở các công ty thiết kế lớn mà còn ở các nguồn khác như các nhà kiến trúc độc lập, các kỹ sư, nhà thiết kế đồ họa, thiết kế sản phẩm, thiết kế web, thiết kế phong cảnh; do vậy trung tâm tìm kiếm cơ hội mở rộng mạng lưới và liên kết nội bộ cũng như không gian cho các đội vượt qua những thách thức trong tạo mẫu thiết kế độc đáo.
Mỹ: Sử dụng nghệ thuật và văn hóa kích thích tăng trưởng kinh tế - ảnh 10
VI.  Đưa ngành nghệ thuât vào Kế hoạch phát triển cộng đồng
Nghệ thuật có thể đóng vai trò chính trong tái phát triển và phát triển cộng đồng thông qua tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống. Các bang giúp các địa phương đưa nghệ thuật vào các kế hoạch phát triển cộng đồng thông qua các khoản trợ cấp cho các cộng đồng, hỗ trợ kỹ thuật và tài chính hoặc chính sách ưu đãi về thuế. Nhiều bang cũng lựa chọn các khu vực cụ thể trở thành “quận nghệ thuật” như một phương thức tạo nguồn tài chính cho hoạt động phát triển kinh tế văn hóa. Dù các bang có lựa chọn một hay nhiều chiến lược, việc đưa ngành nghệ thuật vào kế hoạch phát triển cộng đồng là cần thiết để đảm bảo duy trì sự cố gắng của địa phương trong thời gian dài hạn.
Cung cấp các khoản trợ cấp cho hoạt động lập kế hoạch và đào tạo cho các cộng đồng
Các bang có thể hỗ trợ các địa phương đưa ngành nghệ thuật vào quá trình lập kế hoạch cộng đồng thông qua cả hỗ trợ tài chính trực tiếp và hỗ trợ hoặc đào tạo về kỹ thuật. Vào năm 2006 và 2007, Sáng kiến phát triển các cộng đồng nghệ thuật của Utah đã trợ cấp 10.000 và 16.000 cho các cộng đồng nhằm hỗ trợ tạo các mạng lưới liên kết giữa ngành nghệ thuật, xây dựng cộng đồng, tăng cường sự tham gia của người dân, lập kế hoạch phát triển cộng đồng và sử dụng không gian công cộng. Mục đích của chương trình này nhằm tăng cường các cơ hội phát triển kinh tế trong khi cải thiện chất lượng cuộc sống tại các địa phương. Các cộng đồng nhận được khoản tiền trợ cấp này được xem như “Cộng đồng nghệ thuật Utah” và các nhà quản lý dự án sẽ được tham gia khóa đào tạo về quản lý nhằm hỗ trợ họ sử dụng các khoản trợ cấp của bang tạo thêm nguồn tài chính và tăng nhu cầu của cộng đồng.
Để hỗ trợ các cộng đồng Vermont phát triển văn hóa như một công cụ phát triển kinh tế, tăng cường đổi mới, tạo việc làm và tạo nguồn doanh thu, Hội đồng Văn hóa và đổi mới Vermont đã thực hiện chương trình phát triển các cộng đồng nghệ thuật vào năm 2005. Chương trình nhằm mục đích tăng cường phát triển kinh tế tại Vermont thông qua bảo tồn di sản, tăng khả năng sáng tạo, phát triển doanh nghiệp trên toàn bang. Để giúp đạt được các mục tiêu này, Chương trình phát triển cộng đồng nghệ thuật hỗ trợ lập kế hoạch chiến lược cho 12 cộng đồng với quyết tâm phát triển ngành nghệ thuật. Mỗi cộng đồng sử dụng sự hỗ trợ theo cách tập trung vào các cơ hội như phát triển đất đai dành cho các trung tâm và giải trí, tạo ra các cộng đồng nghệ thuật và môi trường kinh doanh, sử dụng kỹ thuật cho các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, phát triển mạng lưới và đối tác, làm cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp trở thành bộ phận của ngành nghệ thuật, tái phục hồi các trung tâm, tăng cường giáo dục nghệ thuật và phát triển du lịch. Với sự hỗ trợ lập kế hoạch chiến lược của bang, 12 cộng đồng đã tạo được cơ sở cho các hoạt động liên tục bằng cách tổ chức mạng lưới đối tác tại địa phương và xác định rõ các mục tiêu như mở rộng không gian sinh hoạt trong nhà, xây dựng trung tâm bồi dưỡng nghệ thuật, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ cho các thị trấn tạo điều kiền đi lại dễ dàng hơn.
Khuyến khích đầu tư ngành công và tư nhân vào lĩnh vực nghệ thuật
Dưới sự quản lý cấp bang, các khoản đầu tư tư nhân có thể chuyển thành các khoản đầu tư vào lĩnh vực kinh tế và hoạt động từ thiện. Quỹ Văn hóa Oregon cung cấp các hoạt động đào tạo, quản lý hoạt động tăng cường đầu tư của ngành kinh tế công và tư nhân trong các ngành nghệ thuật, nhân văn và di sản Oregon. Các nhà lãnh đạo ngành dân sự, kinh doanh và văn hóa xây dựng quỹ như một chiến lược lâu dài để bảo tồn và tăng cường phát triển mọi khía cạnh văn hóa Oregon. Các khoản tiền được phân phối cho các cộng đồng địa phương thông qua quá trình trợ cấp phát triển cạnh tranh trong lĩnh vực văn hóa, tăng cường ưu tiên quy hoạch phát triển địa phương. Hoạt động này được thực hiện chủ yếu thông qua:
- Các khoản trợ cấp cho các nhóm lập kế hoạch thuộc địa hạt hoặc bộ tộc, giúp họ chia sẻ các chương trình tăng cường phương thức tiếp cận với các lĩnh vực văn hóa;
- Các khoản trợ cấp trên phạm vi lớn và ổn định cho các tổ chức văn hóa trên toàn bang; và
- Chi phí cho hoạt động của các cơ quan quản lý văn hóa của bang trong thực hiện chương trình và tăng cường các mối quan hệ hợp tác.
Tạo các khu công nghiệp hoặc cộng đồng văn hóa
Nhiều bang tìm kiếm phương thức khuyến khích hoạt động kinh tế trong các cộng đồng bằng cách coi các cộng đồng là các quận nghệ thuật hoặc các cộng đồng nghệ thuật. Chiến lược này hỗ trợ những nỗ lực lớn của các địa phương và tập trung các nguồn lực của bang vào các lĩnh vực nơi các cộng đồng địa phương sẵn sàng thực hiện hoạt động phát triển văn hóa lớn nhằm đạt được các kết quả khả quan trong phát triển kinh tế.
Một trong những chương trình công nhận cộng đồng nghệ thuật đầu tiên là Sáng kiến thành phố sạch của Michigan. Thống đốc Jennifer Graholm đã thực hiện chiến lược phát triển kinh tế vào năm 2003, thu hút và duy trì nguồn lao động nghệ thuật trong bang với mục đích tái phục hồi các cộng đồng, xây dựng tinh thần cộng đồng và thu hút các nhà nghệ thuật trẻ đến Michigan.
Chương trình này đã tạo việc làm hấp dẫn tại các khu vực lân cận, cải thiện điều kiện sống và làm việc.
Chiến lược khác được áp dụng tại các bang là tạo điều kiện cho các khu vực nhất định đủ điều kiện được ưu đãi về thuế trong phát triển kinh tế thông qua các ngành nghệ thuật, di sản hoặc giải trí. Trong khi các địa phương xây dựng các quận văn hóa riêng qua các thập kỷ, xu hướng chính sách tương đối mới là quản lý cấp bang trong phát triển quận văn hóa. Ngày càng nhiều bang áp dụng mô hình chính sách này trong đó cấp chính quyền bang khuyến khích xây dựng các quận văn hóa bằng cách xác nhận, tăng cường lợi ích, ưu đãi về thuế trong quá trình phát triển.
Vào năm 1998, đảo Rhode thành lập chín quận văn hóa trên toàn bang với mục tiêu tăng cường phát triển kinh tế, tái xây dựng, phát triển du lịch, tạo cơ hội việc làm, phát triển doanh nghiệp. Bang đã ưu đãi về thuế cho các nhà nghệ thuật muốn sống và làm việc tại các khu vực văn hóa này.
Miễn thuế là một chiến lược hiện nhiều bang đang thực hiện để giúp nền kinh tế hoạt động mạnh hơn thông qua các doanh nghiệp văn hóa. Maryland đã xây dựng một chương trình cấp chứng nhận Quận Nghệ thuật và Giải trí cho một số các khu vực nhất định. Theo chương trình này, các quận được cấp giấy chứng nhận có đủ điều kiện nhận được các lợi ích như miễn thuế trong xây dựng các không gian nghệ thuật, không phải nộp thuế ngành giải trí của bang và giảm thuế thu nhập với các tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ hiện đang sinh sống tại quận văn hóa này. Ngược lại, các quận trở thành tâm điểm thu hút các công ty, tăng cường phát triển văn hóa và niềm tự hào của từng địa phương. Tính đến năm 2008, bảy bang khác cũng đã thực hiện các chính sách tương tự, dẫn đến sự ra đời của 58 quận văn hóa hoặc nghệ thuật trên khắp cả nước.
Mỹ: Sử dụng nghệ thuật và văn hóa kích thích tăng trưởng kinh tế - ảnh 11
Mỹ: Sử dụng nghệ thuật và văn hóa kích thích tăng trưởng kinh tế - ảnh 12
Hỗ trợ sự phát triển của không gian nghệ thuật
Từ thực tế hoạt động của nhiều ngành khác, sản xuất các sản phẩm và các sự kiện văn hóa thành công phụ thuộc vào sự sẵn có của các cơ sở chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. Ngoài tăng cường tạo ra các hoạt động văn hóa, các không gian nghệ thuật như trường quay, triển lãm, nhà hát, các bang phải tăng cường hỗ trợ các hoạt động kinh tế bằng cách thu hút du khách từ trong và ngoài cộng đồng. Thông thường, các không gian văn hóa trở thành trung tâm cho các hoạt động khác, trở thành cầu nối cho người dân tham gia vào các sự kiện cộng đồng. Theo cách này, các cơ sở văn hóa có thể là tài sản tái phục hồi cộng đồng hiệu quả nhất thậm chí tại các nơi bị tàn phá về mặt kinh tế.
Có thể là thách thức cho các nhà nghệ thuật tìm được không gian phù hợp bởi vì yêu cầu đặc thù cho từng công việc. Hơn nữa, nhiều nhà nghệ thuật hoạt động tự cung tự cấp, khả năng về tài chính của họ liên quan đến thuế và mua các không gian nghệ thuật.
Để vốn hóa các lợi ích về kinh tế  và phát triển cộng đồng của các không gian nghệ thuật, các bang thực hiện các chiến lược khác nhau nhằm đảm bảo rằng các nhà nghệ thuật, các sự kiện, các tổ chức nghệ thuật có các cơ sở và không gian cần thiết để phát triển. Các chiến lược này đòi hỏi sự thận trọng xem xét các nhu cầu của cả các nhà nghệ thuật và các tổ chức văn hóa trên toàn bang.
Artistlink là một nỗ lực chung nhằm hỗ trợ các thành phố, nhà kinh doanh và các nhà nghệ thuật Massachusets tạo môi trường sống và làm việc tích cực cho các nhà nghệ thuật. Được xây dựng vào năm 2004, chương trình này cung cấp những đánh giá về tính khả thi, cách tiếp cận với thị trường, liên kết với các nguồn tài chính, liên kết với các dịch vụ pháp luật và bảo hiểm, nghiên cứu về bất động sản. ArtistLink cũng cung cấp các dịch vụ tư vấn chính sách nhằm khuyến khích các chính sách có lợi cho các nhà nghệ thuật ở cấp bang và địa phương. Thông qua các mối quan hệ đối tác với các tổ chức khác trên khắp cả nước, ArtistLink chia sẻ những kinh nghiệm tốt nhất và hoạt động phát triển, quản lý các mô hình hỗ trợ các nhà nghệ thuật.
Giống như tại các khu vực khác, nhiều nhà nghệ thuật đảo Rhode cảm thấy khó tiếp cận với thị trường về nhà đất và rất khó đảm bảo không gian mà họ có khả năng chi trả để phát triển chuyên môn. Để giải quyết vấn đề này và đáp ứng nhu cầu về không gian làm việc và sinh hoạt phù hợp với khả năng tài chính của các nhà nghệ thuật trong bang, Hội đồng nghệ thuật đảo Rhode đã nhóm họp ủy ban bao gồm các nghệ sĩ, nhà quản lý nghệ thuật, các chuyên gia bất động sản bắt đầu thực hiện sáng kiến về nhà ở vào năm 2004. Ngoài sáng kiến liên quan đến giải quyết vấn đề nhà ở cho các nghệ sĩ, lập danh mục các hoạt động tốt nhất, hỗ trợ kỹ thuật cho các nghệ sĩ và các công ty nghệ thuật, liên kết với các nhà kinh doanh phi lợi nhuận cấp địa phương và cấp bang nhằm tạo dựng các mô hình ổn định và phù hợp về giá cả, các bang còn thực hiện sáng kiến tạo bản tin điện tử nhằm hỗ trợ các nghệ sĩ và nhà đầu tư bất động sản có thể đăng tin về nhu cầu và các địa điểm sẵn có.
Được thành lập tại Minnesota vào năm 1979, Trung tâm phát triển không gian nghệ thuật đã tạo dựng và duy trì các không gian nghệ thuật phù hợp cho các nghệ sĩ và các tổ chức nghệ thuật trên khắp cả nước. Thông qua các dự án phát triển, dịch vụ tư vấn, các hoạt động quản lý tài sản và xây dựng cộng đồng, trung tâm đã hỗ trợ các hoạt động phát triển nghề nghiệp của các nghệ sĩ và tạo nguồn lực hco ngành văn hóa và kinh tế của các cộng đồng. Mỗi dự án thuộc trung tâm đều biến một tòa nhà lịch sử không sử dụng trở thành một cơ sở hoạt động đa chức năng nơi các nhà nghệ thuật có thể sống, làm việc, biểu diễn, trưng bày hoặc điều hành công ty của họ.
Ngày nay, Trung tâm phát triển không gian nghệ thuật cũng thực hiện nhiệm vụ phát triển ổn định và xây dựng các tòa nhà xanh.
Các cơ sở văn hóa cũng là một bộ phận chính của cơ sở hạ tầng tốt cho các hoạt động kinh tế thông qua ngành nghệ thuật. Cho đến nay, 20 bang đã thực hiện các cơ chế vốn dành riêng cho nâng cấp các cơ sở văn hóa trên toàn bang.
Chương trình xây dựng cơ sở văn hóa của Cục Văn hóa Florida đã cấp chi phí cho việc xây dựng, đổi mới và tiếp nhận các cơ sở văn hóa tại Florida. Bất kỳ tòa nhà nào được sử dụng chủ yếu để tổ chức các hoạt động văn hóa như múa, âm nhạc, nhiếp ảnh hoặc đồ thủ công có thể đủ điều kiện được cấp kinh phí hoạt động. Chương trình liên kết và chỉ dẫn sự hỗ trợ của bang và nguồn tài chính cho các dự án như vậy. Bởi vì sự hình thành hoặc tái xây dựng các không gian nghệ thuật mới có thể làm sôi động các hoạt động kinh tế tại các vùng nông thôn hoặc các cộng đồng có nền kinh tế yếu kém. Cục Văn hóa Florida cũng thực hiện Sáng kiến phát triển kinh tế vùng nông thôn (REDI) với việc công nhận các tổ chức nghệ thuật tại các vùng nông thôn hoặc yếu kém về kinh tế. REDI tạo điều kiện cho các tổ chức đạt chuẩn được miễn thuế với nhiều khoản trợ cấp phát triển nghệ thuật như thụ hưởng các dự án hỗ trợ phát triển văn hóa và nghệ thuật trong lĩnh vực giáo dục.
Một trong những chương trình phát triển cơ sở văn hóa gần đây nhất là Quỹ Xây dựng cơ sở văn hóa Massachusetts. Quỹ nhằm mục đích tăng nguồn đầu tư từ cả ngành kinh tế công và tư nhân để hỗ trợ quá trình quy hoạch và phát triển các tổ chức văn hóa phi lợi nhuận trong bang. Các dự án được cấp vốn sẽ tiến hành nâng cấp và trùng tu các nhà hát, bảo tàng lịch sử quốc gia, các tổ chức lịch sử, bảo tàng kho vũ khí, nhà hát lớn, trường múa ba lê Boston, đại học âm nhạc Berklee và nhiều cơ sở khác.
Khôi phục không gian kinh doanh cho ngành nghệ thuật
Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Massachusetts thuộc Bắc Adams là một trung tâm đa ngành lớn nhất về nghệ thuật đương đại của quốc gia. Được mở cửa vào năm 1999 với các cuộc trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đương đại lớn. Với số lượng du khách hàng năm khoảng 120.000 người, ngày nay bảo tàng trưng bày nhiều loại hình nghệ thuật múa, hát kịch, điện ảnh, chương trình âm nhạc, nghệ thuật nghe nhìn của nhiều nhà nghệ thuật nổi tiếng. Để tăng số lượng việc làm trong khu vực, bảo tàng đã phát triển và cho thuê các khoảng không đối với các nhà hàng, các công ty xuất bản, các công ty công nghệ cao và các công ty luật trong khu vực.
VII. Đưa ngành nghệ thuật vào chiến lược phát triển du lịch của bang
Trọng tâm của chiến lược là tăng cường phát triển du lịch. Nhiều du khách tìm kiếm các điểm du lịch không chỉ vì nguồn tài nguyên thiên nhiên mà còn vì các dịch vụ văn hóa. Các du khách sẽ lập kế hoạch hoặc tăng chuyến đi của họ để thưởng thức văn hóa ẩm thực, tìm hiểu về lịch sử, nghệ thuật hoặc âm nhạc.
Tổ chức lễ hội là phương thức một khu vực có thể tạo dấu ấn cho du khách qua những nét đặc trưng của vùng. Tại Louisiana, hàng nghìn du khách đến New Orleans hàng năm không chỉ vì Mardi Gras mà còn vì Lễ hội Di sản và âm nhạc Jazz được tổ chức hàng năm tại New Orleans. Lễ hội này quảng bá các di sản văn hóa Louisiana thông qua các buổi trình diễn âm nhạc thuộc mọi loại hình cũng như trưng bày các sản phẩm thủ công của các nhà nghệ thuật địa phương, các buổi trưng bày nghệ thuật dân gian và lễ hội ẩm thực địa phương. Các liên hoan phim cũng trở thành các điểm hấp dẫn du khách và nhiều bang đã có sự bùng nổ trong ngành du lịch và những lợi ích kinh tế từ các sự kiện lớn này.
Tuy nhiên, các lễ hội này không chỉ đơn thuần là các dịch vụ văn hóa và nghệ thuật thu hút du khách ngoài bang. Du lịch văn hóa hoặc du lịch di sản văn hóa đang ngày càng trở nên phổ biến. Loại hình du lịch này miêu tả cho những du khách đến thăm một địa điểm, thưởng thức đặc sản, tìm hiểu về lịch sử, nghệ thuật hoặc âm nhạc. Đặc biệt, trang web du lịch di sản văn hóa (www.culturalheritagetourism.com), thu thập thông tin số về du lịch văn hóa, xác định thương hiệu du lịch như cuộc trải nghiệm đến các địa điểm và các hoạt động văn hóa truyền thống và con người trong quá khứ và hiện tại. Theo các đối tác ngành du lịch, liên kết giữa các hiệp hội văn hóa, di sản và du lịch hiện đang hỗ trợ trang web, du lịch văn hóa là bộ phận quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, phát triển đa chiều và ổn định các cộng đồng địa phương để tạo việc làm và thu hút nguồn vốn.
Các bang phát triển nhiều chiến lược đổi mới nhằm tận dụng các nguồn lực văn hóa như tài sản du lịch. Bằng cách khuyến khích lập kế hoạch du lịch văn hóa và quảng bá các dịch vụ nghệ thuật và các di sản độc đáo, các bang có thể thu hút nhiều du khách hơn và tạo ảnh hưởng của ngành du lịch như một nhân tố góp phần vào sự phát triển kinh tế của bang.
Liên kết và hỗ trợ những nỗ lực phát triển du lịch văn hóa cấp bang
Nhiều địa phương đã nỗ lực tổ chức các sự kiện nhằm mục đích thu hút khách du lịch văn hóa. Một cách để các bang có thể tăng cường phát triển du lịch là liên kết các sự kiện này ở cấp bang nhằm cung cấp cho các du khách tiềm năng thông tin chính về nghệ thuật. Bắc Carolina tập trung liên kết nghệ thuật và nông nghiệp trong tăng cường sự phát triển ổn định của ngành du lịch, đặc biệt tại các vùng nông thôn. Sáng kiến phát triển đồ thủ công đã tạo cơ hội cho loại hình du lịch nông nghiệp – văn hóa cho du khách trên khắp bang. Sáng kiến đã hỗ trợ quy hoạch kinh doanh, tìm kiếm thị trường, chuẩn bị nguồn lực cho quảng bá du lịch.
Từ sự công nhận giá trị tiềm ẩn của chương trình du lịch văn hóa lớn, Maine đã lập kế hoạch làm cho du lịch văn hóa trở thành một bộ phận chính trong kế hoạch du lịch năm 1995. Ủy ban nghệ thuật Maine và Văn phòng du lịch Maine bước đầu đã cố gắng thực hiện kế hoạch thông qua tổ chức các cuộc hội thảo với hơn 100 đại diện đến từ các tổ chức nghệ thuật, các cơ quan chuyên trách bang, phòng thương mại, các tổ chức lịch sử và các công ty để tìm ra các quan điểm về du lịch văn hóa.
Vào năm 1997, Ủy ban du lịch Maine và Văn phòng du lịch Maine đã thành lập Liên minh ngân sách đa ngành với tên gọi Đối tác du lịch nghệ thuật và di sản nhằm tăng cường phát triển du lịch văn hóa tại Maine thông qua lập kế hoạch, các khoản trợ cấp, các hội thảo, phiên họp và chiến dịch quảng bá ngoài bang.
Quảng bá và tăng cường hợp tác phát triển du lịch văn hóa
Florida đã thực hiện chiến dịch quảng bá du lịch văn hóa trên diện rộng với tên gọi Văn hóa Florida vào năm 2001. Thông qua Bộ Nội vụ, Cục Sự kiện Văn hóa liên kết với Công ty Du lịch và Lữ hành Mỹ trong nỗ lực tái khẳng định Florida như một điểm đến không chỉ nổi tiếng với các bãi biển và các công viên giải trí mà còn được thế giới biết đến với các tài sản văn hóa, ngành nông nghiệp và truyền thống lịch sử. Đại diện của các cơ quan nghệ thuật địa phương, các bảo tàng, trung tâm hội nghị, phòng du lịch đã thành lập ủy ban điều hành chỉ dẫn các quá trình, thực hiện ra quyết định và thu thập thông tin về các nhân tố quảng bá. Chiến dịch quảng bá tập trung vào các yếu tố sau:
- Sách chỉ dẫn dài 120 trang được phân phối thông qua các địa chỉ trực tiếp tới người tiêu dùng và các trung tâm du lịch;
- Sách chỉ dẫn đi kèm theo các tạp chí du lịch đã được lựa chọn;
- Bản tin giới thiệu chương trình Văn hóa Florida với các văn phòng du lịch hàng đầu quốc gia;
- Các địa chỉ ưa thích được chọn từ các khách hàng của Trung tâm du lịch Mỹ; và
- Trang web do Trung tâm du lịch Florida giới thiệu;
Thông qua Chương trình khu di sản bang New York, New York có thể liên kết các nguồn văn hóa, thiên nhiên và lịch sử cấp bang. Chương trình bao gồm 19 khu di sản với sự góp mặt của 425 thành phố. Chương trình nhằm mục đích quảng bá và bảo tồn các khu di sản và văn hóa trên toàn New York thông qua các mối liên kết tại địa phương. Văn phòng quản lý các công viên giải trí và bảo tồn lịch sử đưa ra chỉ dẫn và sách giới thiệu để quảng bá các khu di sản của bang.
Để tăng cường phát triển các sản phẩm du lịch nghệ thuật, các dự án và các mối quan hệ đối tác góp phần thu hút các du khách văn hóa, Ủy ban Nghệ thuật Nam Carolina xây dựng chương trình du lịch văn hóa vào năm 2005. Sáng kiến này liên kết nghệ thuật và du lịch trên toàn bang, hỗ trợ các dự án thu hút các du khách mới, tăng cường phát triển các ngành kinh tế địa phương, công nhận giá trị của các nguồn nghệ thuật và văn hóa tại các cộng đồng Nam Carolina. Ủy ban Nghệ thuật tài trợ các buổi hội thảo du lịch văn hóa và trao phần thưởng 215.000 đô la cho việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch đối với các cộng đồng Nam Carolina nhằm hỗ trợ nghiên cứu về thị trường, phát triển sản phẩm mới và thực hiện các dự án liên ngành.
Connecticut gần đây đã thành lập Quỹ phát triển đối tác du lịch và văn hóa nhằm khuyến khích sự hợp tác giữa các tổ chức nghệ thuật, điện ảnh và du lịch với mục tiêu hỗ trợ các địa phương xây dựng các mối quan hệ và phát triển các chiến lược tạo nguồn vốn và thu hút du khách.
Nhằm đáp ứng nhu cầu của các cộng đồng tại vùng nông thôn, Arizona đã trợ cấp cho các tổ chức nghệ thuật của các dân tộc vùng nông thôn và các bộ tộc nhằm tăng cường phát triển du lịch và kinh tế thông qua ngành nghệ thuật. Ủy ban nghệ thuật Arizona đã trao các khoản trợ cấp của chương trình liên kết giữa nghệ thuật với ngành du lịch và kinh tế cho nhiều nhất là 6 cộng đồng mỗi năm nhằm hỗ trợ các dự án quan trọng để phát triển các nguồn tài nguyên nghệ thuật của cộng đồng thông qua các chiến lược phát triển kinh tế và du lịch văn hóa.
Để giúp các ngành nghệ thuật, du lịch, dịch vụ nhà nghỉ và phát triển kinh tế, các chuyên gia đã chia sẻ ý tưởng và khám phá phương cách theo đó ngành nghệ thuật và di sản văn hóa có thể thu hút du khách đến bang, Ủy ban nghệ thuật Tennessee với sự hỗ trợ của NEA đã tổ chức hội thảo kéo dài hai ngày vào tháng 10 năm 2006.
Hội thảo rà soát lại các quan điểm về du lịch văn hóa thông qua các phiên họp thảo luận sâu về các vấn đề nguồn tài chính, các dự án thử nghiệm, các mối quan hệ đối tác, quảng bá, con đường văn hóa, du lịch sinh thái, đánh giá cộng đồng, lập kế hoạch chiến lược, du lịch di sản châu Phi-châu Mỹ. Dựa trên thành công của hội thảo, ủy ban đã đưa ra các nguồn quảng bá miễn phí và tư vấn nghề nghiệp qua mạng cho những người tham gia hội nghị.
Các bang cũng hoạt động trên vai trò là nhà cung cấp thông tin bằng cách tạo nguồn thông tin chính xác và quan trọng cũng như dịch vụ tư vấn hữu ích. Oregon đã đưa ra thông tin mang tính chất chỉ dẫn về kinh nghiệm hoạt động hiệu quả nhất với các chiến lược tiêu biểu đã đạt được thành công trong thu hút du khách đến với các cộng đồng Oregon. Chỉ dẫn được đưa ra bởi Ủy ban Nghệ thuật Oregon tập trung vào các chiến lược phát triển di sản văn hóa và các khu bảo tồn thiên nhiên của Oregon. Colorado sử dụng trang web của văn phòng du lịch www.Colorado.com như một nguồn thông tin cho cả du khách đến bang và các nhà kinh doanh du lịch văn hóa. Các nhà kinh doanh du lịch văn hóa có thể học tập kinh nghiệm tốt nhất trong lĩnh vực của họ, tìm hiểu cơ hội đầu tư, liên kết với các tổ chức và tiếp cận nghiên cứu các lợi ích lớn của ngành du lịch di sản văn hóa.
Phát triển các sản phẩm văn hóa độc đáo
Mỗi bang đều có các sản phẩm văn hóa độc đáo. Một số bang nổi tiếng thế giới về chất lượng của đồ gốm trong khi các bang khác lại đạt được thành công lớn về nghề dệt may, đan rổ rá, làm đồ nội thất, nghề làm đồ sắt hoặc các sản phẩm nghệ thuật khác. Các bang có thể phát triển các sản phẩm này nhằm tạo tính độc đáo riêng về mặt thương hiệu và có thể mở rộng thị trường cho các sản phẩm này tại các bang khác.
Phát triển thương hiệu riêng của mỗi bang
Tạo dựng thương hiệu là kỹ thuật marketing quan trọng được bang Alaska sử dụng để tăng doanh số bán hàng đối với các sản phẩm thủ công của người Alaska cho các du khách. Alaska sử dụng nhãn hiệu bàn tay bạc để xác định các sản phẩm nghệ thuật và đồ thủ công của các nhà nghệ thuật người gốc Alaska. Các sản phẩm này nổi bật với chất liệu tự nhiên và được các nhà nghệ thuật được Hội đồng Nghệ thuật bang Alaska chứng nhận sản phẩm có chất lượng. Alaska cũng sử dụng thương hiệu “hàng Alaska” để xác định các sản phẩm được sản xuất tại Alaska bởi người dân Alaska. Chương trình hàng Alaska nhằm mục đích khuyến khích du khách mua sản phẩm nghệ thuật Alaska trong khi tăng cường phát triển các nghệ nhân Alaska.
Bộ thương mại Montana đã xây dựng Chương trình hàng Montana (MiM) vào năm 1984 để hỗ trợ quảng bá các sản phẩm được sáng tạo, sản xuất hoặc được mở rộng ra thị trường của người dân Montana. Các nhà sản xuất, thợ thủ công và các cá nhân bao gồm các tác giả, nghệ sĩ và các nhà nghệ thuật biểu diễn, những người có sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn MiM sẽ được quyền sử dụng thương hiệu hàng Montana hoặc logo. Các sản phẩm có chứng nhận MiM được tăng cường bán qua mạng và tại các công viên du lịch, các điểm du lịch quan trọng khác, các trung tâm bán lẻ trên toàn bang.
Tăng cường phát triển thị trường cho các sản phẩm văn hóa
Vào năm 2008, bang Indiana đã thực hiện Chương trình Phát triển làng nghề thủ công Indiana với mục đích phát triển đồ thủ công của những người thợ tiểu bang Hoosier. Hiệp hội thợ thủ công Indiana hoạt động nhằm mục đích nâng cao nhận thức về tính sẵn có của các sản phẩm nghệ thuật làm bằng tay và các món ăn truyền thống Indiana. Ngoài tăng cường phát triển các sản phẩm và các nghệ nhân, chương trình này sẽ cung cấp các khoản trợ cấp cho giáo dục phát triển kinh doanh và mở rộng mạng lưới cho người thợ thủ công, tăng cường cơ hội phát triển sản phẩm Indiana và thực hiện các chiến lược mở rộng thương hiệu để quảng bá hiệu quả các sản phẩm.
Các bang khác tập trung tạo các thị trường bán hàng qua mạng. Vào năm 2002, chương trình hàng xuất khẩu Montana đã thực hiện cuộc kiểm kê sản phẩm qua mạng để quảng bá các sản phẩm nghệ thuật của Montana. 850 doanh nghiệp và cá nhân sản xuất hoặc cung cấp các sản phẩm có thương hiệu này đã tham gia vào kỳ kiểm kê. Các chương trình khác tìm cách thiết lập thị trường qua mạng. Các thị trường này quảng bá các sản phẩm từ bang của họ và hỗ trợ các nhà nghệ thuật cũng như các bảo tàng quảng bá và tăng cường các hoạt động nghệ thuật của họ trên các lĩnh vực nghệ thuật truyền thống, sách, âm nhạc, nhiếp ảnh, nghệ thuật nghe nhìn hoặc đồ thủ công.
Ngoài các thị trường qua mạng, một số bang bắt đầu tạo các trung tâm sản xuất đồ thủ công hoặc các hội chợ đồ thủ công hàng năm để trưng bày các sản phẩm của các nhà nghệ thuật. Hiệp hội thợ thủ công Mississippi là một tổ chức thành viên của hơn 400 thợ thủ công chuyên nghiệp từ tất cả các bang thuộc phía Đông Nam. Hiệp hội đã thành lập trung tâm phát triển nghề thủ công Mississippi vào tháng 6 năm 2007. Hiện nay, các thợ thủ công tại Mississippi đã có nhà của chính họ, được thiết kế để trưng bày và triển lãm các sản phẩm thủ công.
Quảng bá các sự kiện văn hóa
Nhiều bang đã tăng cường quảng bá các sự kiện văn hóa cho các du khách và người dân địa phương. Vermont đã tổ chức và duy trì lịch số miễn phí về các sự kiện văn hóa trên toàn bang trong nỗ lực quảng cáo và liên kết các dịch vụ văn hóa của bang. Những người sử dụng Lịch nghệ thuật Vermont lập kế hoạch và lưu trữ các thông tin về chuyến du lịch của họ và Lịch nghệ thuật Vermont cũng bao gồm các bản đồ mô tả các vị trí sự kiện và các khu nhà nghỉ, nhà hàng lân cận. Các sự kiện được đăng trên Lịch nghệ thuật Vermont cũng xuất hiện trên trang web lập kế hoạch du lịch của Bộ Du lịch Vermont. Thông tin về các sự kiện cũng được đăng tải trên báo chí, tạp chí định kỳ và các lịch số khác trên toàn bang.
Phát triển các điểm du lịch độc đáo
Để thu hút khách du lịch văn hóa đến Dãy núi xanh, Bắc Carolina và Virginia đã liên kết thực hiện chương trình hành trình âm nhạc theo Dãy núi xanh nhằm quảng bá các bang với nền âm nhạc và ca múa dân gian độc đáo. Chương trình là một trong những hành trình văn hóa nằm trong Sáng kiến phát triển di sản Dãy núi xanh với sự liên kết của nhiều bang nhằm quảng bá di sản văn hóa của khu vực.
New Mexico sử dụng các hành trình văn hóa để quảng bá các nhà nghệ thuật địa phương và thu hút các du khách văn hóa. Hành trình nghệ thuật được tổ chức nhằm tăng cường sự hiểu biết về các di sản New Mexico trong khi nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông cho du khách và tạo cơ hội cho các nhà nghệ thuật New Mexico. Chương trình cho phép các nhà nghệ thuật vùng nông thôn duy trì các hoạt động bảo tồn di sản.
Ngoài các hành trình văn hóa, các bang còn xem xét những đường phố và đường cao tốc đóng vai trò quảng bá du lịch và thu hút du khách đến các sự kiện văn hóa và lịch sử độc đáo đặc biệt tại các vùng nông thôn. Tại Minesota, sự liên kết giữa các cơ quan quản lý bang hỗ trợ quá trình tổ chức và quảng bá hành trình lái xe trên đoạn đường dài hơn 2.000 dặm.
Chương trình bao gồm các hoạt động tổ chức hội thảo và hỗ trợ các địa phương tiếp cận với các tài sản văn hóa và tự nhiên của họ, đồng thời quy hoạch các lộ trình du lịch danh lam thắng cảnh đẹp.
Bang Washington làm sôi động các cuộc trải nghiệm của du khách thông qua hệ thống các chuyến du lịch và sách hướng dẫn du lịch giới thiệu các di sản và các lộ trình du lịch tiêu biểu. Các chuyến du lịch do Ủy ban Nghệ thuật Washington và Bộ Giao thông Washington ngày càng được tăng cường từ một công cụ mang tính giáo dục về các di sản trở thành một sản phẩm quảng cáo, góp phần vào sự phát triển kinh tế của bang. Một cuộc nghiên cứu về các chuyến du lịch đã kết luận rằng 30 phần trăm những người mua các chuyến đi theo một lộ trình cụ thể thông qua sử dụng hướng dẫn viên du lịch.
Khối thịnh vượng chung Kentucky sử dụng sách hướng dẫn viên du lịch đa văn hóa dài 40 trang hiện sẵn có trên mạng và được in thành sách để giới thiệu tại các trung tâm du lịch, di tích lịch sử và giúp các du khách xác định vị trí các sự kiện, hoạt động văn hóa và cơ hội trải nghiệm. Cuốn sách làm nổi bật lịch sử đa văn hóa của khối thịnh vượng chung Kentucky.
KẾT LUẬN
Nghệ thuật và văn hóa là những yếu tố tiềm năng mang lại lợi ích lớn cho các ngành kinh tế của các bang. Thông qua các công ty nghệ thuật, các bang có cơ hội tạo việc làm, thu hút đầu tư, tạo nguồn thu từ thuế và tăng cường phát triển doanh nghiệp tại các địa phương thông qua ngành du lịch và người tiêu dùng. Ngoài ra, các công ty nghệ thuật đang đóng góp vào tạo nguồn lao động tạm thời, các sản phẩm và dịch vụ của ngành nghệ thuật, đồng thời đưa văn hóa vào các chương trình phát triển cộng đồng.
 
Nguồn: Nga.org
 
 
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác