New Zealand: Kế hoạch phát triển văn hóa và di sản 2008-2013

(Cinet) - Kế hoạch phát triển văn hóa và di sản 2008-2013 tại New Zealand tạo điều kiện phát triển lĩnh vực văn hoá, góp phần thành công cho Chính phủ trong việc xây dựng các chính sách văn hoá và di sản giai đoạn 2008-2013.
New Zealand: Kế hoạch phát triển văn hóa và di sản 2008-2013 - ảnh 1
 
1. Giới thiệu
Bộ Văn hoá đang nỗ lực đưa nền văn hoá của New Zealand đến với người dân trong nước và trên thế giới thông qua trang web NZLive.com, phát triển các chính sách hỗ trợ ngành truyền thông quốc gia, bảo tồn các khu lăng mộ cổ và các tượng đài tưởng niệm mới. Công việc này liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cho các bộ trưởng Bộ Nghệ thuật, Văn hoá và Di sản; Bộ Truyền thông; Bộ Thể Thao và Giải Trí. Báo cáo kế hoạch này đã nêu khái quát định hướng phát triển của Bộ Văn hoá và chiến lược hỗ trợ cho các vấn đề được chính phủ ưu tiên hàng đầu thông qua các Bộ giải quyết các vấn đề về văn hoá. Thông tin trong bản báo cáo này phù hợp với các đường lối chính sách và kỳ vọng của Chính phủ.
2. Phạm vi chức năng
Bộ Văn hoá là cơ quan tư vấn hàng đầu của Chính phủ về Nghệ thuật, Văn hoá và Di Sản. Bộ cung cấp các dịch vụ cho các bộ trưởng Bộ Văn hoá, Bộ Nghệ thuật Văn hoá và Di sản; cho hai Phó Bộ trưởng Bộ Nghệ thuật, Văn hoá và Di sản; cho Bộ trưởng Bộ Thông Tin; và cho Bộ trưởng Bộ Thể Thao và Giải Trí. Vai trò của Bộ trong hỗ trợ hiệu quả cho các chính sách ưu tiên hàng đầu của Chính phủ là giúp nền văn hoá dân tộc phát triển. Để thực hiện được vai trò đó, Bộ phải tiến hành các hoạt động sau:
-  Cung cấp dịch vụ tư vấn cho Chính phủ về các vấn đề liên quan đến văn hoá, và thông qua điều hành trực tiếp các hoạt động văn hoá nhất định;
 - Đảm bảo trách nhiệm giải trình, và tăng cường cơ chế quản lý và điều hành hiệu quả đối với các ban ngành trực thuộc mà Chính phủ hỗ trợ thông qua Bộ Văn hoá;
 - Cung cấp những chỉ dẫn và hợp tác trong các hoạt động và chương trình văn hoá hỗ trợ cho các cơ quan khác trực thuộc Chính phủ.
Trong quá trình thực hiện vai trò này, Bộ tập trung vào ba hoạt động trực tiếp đóng góp cho sự nâng cao hiểu biết của người dân về văn hoá dân tộc.
Phạm vi hoạt động chính của Bộ:
- Giúp cho người dân tiếp cận với lịch sử dân tộc bằng cách xuất bản các báo giấy và báo điện tử  www.NZHistory.net.nz với thông tin về lịch sử New Zealand; nghiên cứu và tạo ra phương thức lịch sử truyền khẩu.
- Cung cấp kiến thức, thông tin về văn hoá trên các trang thông tin điện tử bằng cách xây dựng bách khoa toàn thư về New Zealand (www.TeAra.govt.nz) và cung cấp các thông tin trên mạng về các hoạt động văn hoá (www.NZLive.com).
- Tăng cường các hoạt động giới thiệu về văn hoá New Zealand trên khắp thế giới thông qua việc cung cấp cho các cơ quan đại diện về văn hoá của New Zealand tại các khu vực hoặc quốc gia trên thế giới nhằm quảng bá về hình ảnh đất nước New Zealand với những thành tựu về kinh tế, thương mại, du lịch, ngoại giao và văn hoá.
- Tăng cường và quản lý đầu tư của Chính phủ cho các ban ngành bao gồm nghệ thuật, di sản, truyền thông và thể thao.
- Đảm bảo thực hiện các luật về văn hoá của New Zealand; bảo vệ các đồ vật cổ có tính chất văn hoá và biểu tượng của tính đoàn kết dân tộc; duy trì và bảo tồn các đài tưởng niệm quốc gia, các lăng mộ cổ thời chiến tranh và xây dựng các tượng đài mới.
- Tư vấn cho Chính phủ thông qua hoạt động cung cấp dịch vụ cố vấn về chi tiêu ngân sách, luật pháp, dự án, các vấn đề về văn hoá, truyền thông và các công ước, những đóng góp cho các hoạt động khác của Chính phủ khi cần đưa ra một chính sách về văn hoá.
Các hoạt động thiết yếu trên được thực hiện trên cơ sở hàng loạt các sáng kiến và dịch vụ nhằm tạo nên kết quả tích cực của mỗi bộ ngành và được giải thích chi tiết trong phần Kế hoạch hoạt động của bản báo cáo.
Chi phí hoạt động cho các ban ngành
Chi phí cho các hoạt động của các ban ngành trực thuộc Bộ bao gồm:
• Các dịch vụ di sản văn hoá
• Các hoạt động ngoại giao văn hoá quốc tế
• Chính sách tư vấn và quản lý các ban ngành được hỗ trợ
• Thuê các chuyên gia tư vấn và điều hành các cơ quan trực thuộc Thể thao và Giải trí.
Các ban ngành được hỗ trợ
Bộ Văn hoá hỗ trợ tài chính cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, di sản và truyền thông. Vào tháng 9/ 2009, Bộ chi tổng số 243.355 triệu đô la Mỹ cho các hoạt động Nghệ thuật, Văn hoá và Di sản; 70.995 triệu đô la Mỹ cho các hoạt động Thể Thao và Giải trí.
3. Đường lối chiến lược
Các chiến lược lâu dài của Chính phủ
Việc Chính phủ tham gia quản lý các hoạt động của ngành văn hoá đã chỉ ra rằng văn hóa đóng vai trò rất quan trọng và là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ. Hiệu quả lâu dài mà Chính phủ đang nỗ lực tạo ra từ sự hỗ trợ cho các hoạt động văn hoá có thể được tóm tắt như sau:
Vốn hiểu biết sâu sắc và sự giàu có về văn hoá - Các hoạt động văn hoá cung cấp những trải nghiệm mà xét về bản chất mang lại sự hài lòng và nhiều lợi ích cũng như trực tiếp góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Chúng thường trực tiếp phản ánh các đặc điểm khác nhau của các cộng đồng dân tộc và giúp chúng ta hiểu biết hơn về nhau.
Những cộng đồng lớn mạnh và một xã hội thịnh vượng
New Zealand: Kế hoạch phát triển văn hóa và di sản 2008-2013 - ảnh 2
Sự hiểu biết sâu sắc về những nét đặc trưng văn hóa của dân tộc mình góp phần tạo nên những cộng đồng lớn mạnh. Người dân sẽ đặt niềm tin vào các nghệ thuật văn hoá, lịch sử và di sản cũng như bày tỏ sự tôn trọng và chia sẻ với các nền văn hoá khác. Điều đó giúp tạo ra một xã hội đoàn kết và các mục tiêu phát triển xã hội sẽ đạt được.
Ý thức dân tộc
Văn hoá góp phần làm nên hình ảnh của New Zealand, một quốc gia năng động và sáng tạo với nét độc đáo riêng cũng như giúp người dân nước này ý thức về tính dân tộc trong họ. New Zealand có một nền văn hoá độc đáo bị ảnh hưởng bởi nhiều cộng đồng dân tộc cũng như vai trò là một bộ phận trong cộng đồng văn hoá trên thế giới. Tất cả đã góp phần tạo nên tính dân tộc ở New Zealand.
Nền kinh tế thịnh vượng
Khả năng sáng tạo và các ngành công nghiệp văn hoá và nghệ thuật của chúng ta đóng góp cho sự thịnh vượng của nền kinh tế thông qua việc cung cấp dịch vụ việc làm, tạo thu nhập, tăng giá trị và GDP cũng như tăng doanh thu xuất khẩu, khuyến khích phát triển du lịch,  đề ra phương hướng và giải pháp mới cho sự phát triển kinh tế. Chúng còn giúp chuyển đổi nền kinh tế của New Zealand sang nền kinh tế phát triển kĩ năng và thực hiện đổi mới về cơ cấu với  sự tham gia của các ngành công nghiệp dựa trên trí tuệ và giá trị.
Những ưu tiên của Chính phủ trong thập kỷ  tới
Những ưu tiên của chính phủ trong thập kỷ tới là chuyển đổi nền kinh tế; các hộ gia đình; tính dân tộc. Các hoạt động văn hoá đóng vai trò trung tâm trong việc phát triển ý thức dân tộc theo cách thức trực tiếp như các thông tin về lịch sử New Zealand rất sẵn có trên các trang web hoặc trong các văn bản tài liệu; hoặc theo cách thức gián tiếp như thông qua các buổi biểu diễn âm nhạc và sáng tác văn học tại địa phương; và dưới hình thức biểu tượng như cung cấp mối liên kết trên phạm vi quốc gia thông qua lễ kỉ niệm Ngày Anzac. Các hoạt động này cũng tăng cường phúc lợi của các cá nhân, các gia đình và cộng đồng dân tộc. Văn hoá cũng có những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế . Các hoạt động văn hoá thúc đẩy tính sáng tạo, sự phát triển các tài năng và sự đổi mới, những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công cho nền kinh tế của New Zealand. Các ngành công nghiệp văn hoá như điện ảnh cũng mang lại những giá trị kinh tế quan trọng.
4. Môi trường hoạt động của Bộ
Các hoạt động tham gia quản lý ngành văn hoá của Bộ
Một loạt các tổ chức chính phủ và phi chính phủ được tài trợ ngân sách hoạt động nhằm đạt được thành công lâu dài trong lĩnh vực văn hoá. Tuy đóng vai trò là người chơi, Bộ Văn hoá vẫn có vai trò chỉ đạo quan trọng. Văn hoá không được quyết định bởi Chính phủ hoặc Bộ Văn hoá. Chức năng của Bộ Văn hoá đơn thuần là giúp cho các hoạt động về văn hoá sẵn có và đa dạng.
Những ảnh hưởng quan trọng
Các nhân tố ảnh hưởng tới môi trường hoạt động bao gồm - phát triển tính đa dạng văn hoá và dân tộc thông qua việc tăng cường tính đa dạng văn hoá  của các dân tộc đặc biệt ở Auckland, tăng số người dân châu Á và Thái Bình Dương và thành phần dân số đang lão hoá dần sẽ làm thay đổi cơ cấu dân số của New Zealand. Những sự thay đổi này làm tăng nhu cầu về tính đa dạng và sự sáng tạo các hoạt động văn hoá cho mọi người dân.
- Tăng nhu cầu về tham gia các hoạt động văn hóa, lịch sử và di sản: Nhu cầu về lịch sử, đất nước, con nguời, văn hoá và di sản ngày càng tăng đối với các thành phần dân số trong xã hội của chúng ta. Điều này cũng kéo theo sự quan tâm ngày càng lớn trong công tác bảo tồn các giá trị lịch sử dân tộc, các hiện vật và các khu di tích lịch sử quốc gia. Nhu cầu và sự quan tâm đó được kì vọng sẽ tăng trong những năm tới.
- Phát triển Văn hoá của người Maori
Văn hoá Maori và mối quan hệ giữa Maori và Pakeha tạo nên nét đặc sắc trong xã hội ngày càng đa dạng các thành phần dân tộc. Như là một nền văn hoá của người bản xứ, văn hoá Maori có vai trò rất quan trọng hiện nay và trong tương lai đối với quá trình hình thành ý thức về bản sắc văn hóa của dân tộc trong mỗi người dân New Zealand.
- Vị trí ngày càng quan trọng của văn hoá dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế
Trong những năm gần đây, sự thành công trên khắp thế giới của nền văn học, âm nhạc và kịch của New Zealand đang làm thay đổi cách thức nhìn nhận về chính chúng ta và cách chúng ta được thế giới nhìn nhận. Xuất khẩu các sản phẩm văn hoá đã tạo điều kiện cho New Zealand quảng bá với thế giới về tính dân tộc đặc sắc và tăng cường ưu tiên hàng đầu cho phát triển các quan hệ ngoại giao, văn hoá, và kinh tế tại các nước lớn trên thế giới.
- Những thay đổi nhanh chóng trong lĩnh vực thông tin kĩ thuật số
Người dân New Zealand đang nhanh chóng thu được những lợi ích từ ngành kĩ thuật số. Đây được xem như một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta hi vọng sẽ có cách thức tiếp cận nhanh gọn và phù hợp với khả năng tài chính đối với lĩnh vực thông tin chất lượng cao. Những thay đổi lớn trong lĩnh vực thông tin và liên lạc đã tạo ra những cơ hội và cách thức tiếp cận mới với các hoạt động văn hoá.
5. Chiến lược của Bộ Văn hoá
Chiến lược của Bộ Văn hoá từ năm 2008 đến 2013 bao gồm các yếu tố như kết quả đạt được, chiến lược đề ra, ưu tiên hàng đầu, tác động và ảnh hưởng. Chiến lược là phương tiện mà Bộ sử dụng để góp phần lập ra những ưu tiên phát triển hàng đầu cho thập kỉ tới thông qua việc xem xét các yếu tố khác nhau trong môi trường hoạt động.
(a) Vai trò và kết quả đã đạt được
Vai trò của Bộ trong quá trình trợ giúp cho Chính phủ đạt được kết quả và những ưu tiên hàng đầu là làm cho người dân tiếp cận một cách dễ dàng với các hoạt động văn hoá dân tộc.
Ba kết quả mà chúng ta đang nỗ lực đạt được là:
Kết quả thứ nhất: Tính đa dạng, sẵn có của các hoạt động văn hóa và khuyến khích sự tham gia của các thành phần văn hoá.
Bộ Văn hoá cũng sẽ đạt được kết quả này bằng cách tư vấn cho Chính phủ về các hoạt động của Bộ trong lĩnh vực văn  hoá và thông qua quá trình sản xuất và luân chuyển các nguồn cũng như các loại hình hoạt động văn hoá. Những ảnh hưởng lớn được phản ánh trong kết quả thứ nhất là: tăng cường tính đa dạng văn hoá và dân tộc; tăng nhu cầu về các hoạt động trong lĩnh vực lịch sử, văn hoá và di sản; phát triển văn hoá Maori; những thay đổi nhanh chóng trong ngành thông tin kĩ thuật số.
Kết quả thứ hai: Các chương trình, dịch vụ và sản phẩm của các tổ chức được trợ cấp về tài chính có chất lượng cao và được tiếp cận một cách rộng rãi. Bộ sẽ đạt được kết quả này thông qua việc đảm bảo tính chịu trách nhiệm, tăng cường công tác quản lý hiệu quả đối với các ban ngành được tài trợ thông qua Bộ Văn hoá. Các ảnh hưởng lớn được phản ánh trong kết quả thứ hai là: tăng cường tính đa dạng của văn hoá dân tộc; tăng nhu cầu về các hoạt động trong lĩnh vực lịch sử, văn hoá và di sản; phát triển văn hoá Maori; những thay đổi nhanh chóng trong ngành thông tin kĩ thuật số.
Kết quả thứ ba: Giá trị và đóng góp của văn hóa cho sự phát triển của xã hội, môi trường và kinh tế của New Zealand được chính thức công nhận.
Bộ sẽ đạt được kết quả này thông qua việc cung cấp thông tin, phối hợp các hoạt động và chương trình trợ giúp các ban ngành khác của Chính phủ. Những ảnh hưởng lớn được phản ánh trong kết quả thứ ba là: tăng nhu cầu về các hoạt động trong lĩnh vực lịch sử, văn hoá và di sản; phát triển văn hoá Maori; nâng cao vai trò của văn hoá dân tộc trong việc quảng bá hình ảnh đất nước New Zealand ra thế giới.
(b) Các ưu tiên hàng đầu mang tính chiến lược
Những chiến lược quan trọng trong thời gian năm năm của Bộ Văn hóa để đạt được các kết quả và hỗ trợ thực hiện các ưu tiên hàng đầu của Chính phủ:
Bộ Văn hoá hi vọng rằng trong năm năm tới, nhu cầu tham gia các hoạt động văn hoá sẽ tiếp tục tăng nhanh ít nhất bằng mức của ba năm qua. Vì vậy nhu cầu về nhân lực và nguồn tài chính cũng sẽ tăng theo. Trong khi cân bằng các nhu cầu về tăng khối lượng công việc với nhu cầu phát triển và duy trì hiệu quả công việc, năng lực sẽ vẫn là một mục tiêu quan trọng trong thập kỉ tới. Những chủ đề quan trọng được đề cập trong chiến lược của Bộ sẽ trợ giúp quá trình đạt được các kết quả bao gồm:
- Tạo ra giá trị cho các cổ đông và khán giả của chúng ta
- Tiếp tục cải thiện hệ thống, quá trình và kiến thức về quản lý
- Phát triển văn hoá và nhân lực
Kết quả 1:
Tính đa dạng, minh bạch và có thể tiếp cận được của văn hoá đồng thời tham gia các hoạt động văn hoá sẽ ngày càng được tăng cường.
Sự phân bổ ngân sách cho các dịch vụ di sản; Tư vấn chính sách và quản lý điều hành các tổ chức được trợ cấp
Các hoạt động chính: Mọi người dân có thể tiếp cận với nền văn hoá NewZealand; cung cấp các hoạt động văn hoá dân tộc, các nguồn tài chính và thông tin trên mạng; bảo tồn các di sản văn hoá quốc gia; tư vấn cho Chính phủ.
Những gì mà chúng ta đang cố gắng để đạt được?
Sự tham gia của Chính phủ trong hoạt động quản lý ngành văn hoá nhằm đảm bảo cho tất cả người dân
New Zealand tính thống nhất giữa dân tộc, cộng đồng và cá nhân đồng thời được hưởng những lợi ích kinh tế trong hoạt động sáng tạo và tham gia các lĩnh vực văn hoá. Các nhân tố chính đảm bảo cho những lợi ích  này và góp phần phát triển ý thức sâu sắc về ý thức dân tộc bao gồm:
- Tính sẵn có của các hoạt động văn hoá
- Sự hiểu biết về quá khứ của chúng ta
- Sự đa dạng về văn hoá
- Bảo vệ và gìn giữ các biểu tượng của quốc gia, các hiện vật lịch sử và tài sản trí tuệ.
Kết quả một nhấn mạnh tính đa dạng và tầm nhìn của văn hóa New Zealand cũng như sự tham gia của người bản xứ và người nước ngoài vào các hoạt động văn hoá của quốc gia.
Thành công của chúng ta được thể hiện như thế nào?
(a) Sự thành công của Bộ Văn hóa về kết quả thứ nhất được dựa trên những ảnh hưởng lâu dài trong vòng 5 năm của các sáng kiến và dịch vụ mang tính chiến lược. Trên thực tế, tiến trình này được hoạt động và điều hành trong mối quan hệ với các xu hướng ảnh hưởng được mong đợi.
b) Thành quả đạt được
Thành công hướng tới kết quả 1 được quyết định bởi các xu hướng ảnh huởng đối với mỗi sáng kiến và dịch vụ (như đã được đề cập ở trên) và một nhân tố hoặc nhiều nhân tố chỉ thị góp phần vào thành công đó. Nhân tố chỉ thị cho sự thành công của kết quả 1 là “nhiều người dân được tiếp cận với nhiều thông tin và các hoạt động văn hóa hơn mức hiện nay”. Nhân tố này được bao gồm trong các hoạt động quản lý hằng ngày của Bộ Văn hóa, ví dụ như việc sử dụng các nguồn thông tin điện tử trên các trang web của Bộ như TeAra.govt.nz (Từ điển Bách khoa toàn thư của New Zealand), www.NZLive.com .
(c) Quản lý kinh phí một cách hiệu quả
Là một trong ba kết quả cần đạt được của Bộ Văn hóa, kết quả 1 đề cập đến cách thức quản lý kinh phí có hiệu quả, đặc biệt liên quan đến hoạt động truyền tin điện tử thông qua các nguồn văn hóa từ trên mạng. Trong lĩnh vực này, Bộ đã đẩy mạnh hoạt động thu thập thông tin về cách thức sử dụng các nguồn tin điện tử.
Khi tăng cường khả năng thu thập thông tin của Bộ, chúng ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phù hợp nhằm đạt hiệu quả trong các hoạt động chi tiêu.
Kết quả 2
Các chương trình, dịch vụ và các sản phẩm của các ban ngành được tài trợ có chất lượng cao và được sử dụng rộng khắp trên cả nước.
Sự phân bổ ngân sách cho dịch vụ tư vấn chính sách và quản lý các ban ngành được trợ cấp; thuê các dịch vụ tư vấn và quản lý các đơn vị trực thuộc về Thể Thao và Giải trí.
Các hoạt động chủ đạo: Quản lý các tổ chức văn hóa, các ban ngành trong lĩnh vực nghệ thuật, di sản, truyền thông và văn hóa dưới sự chỉ dẫn của Chính phủ. Chính phủ cung cấp kinh phí hoạt động cho một loạt các tổ chức trực thuộc và các ban ngành khác hoạt động trong lĩnh vực cung cấp và phân phối các sản phẩm văn hóa và giúp đạt được hiệu quả cao . Nguồn đầu tư quan trọng này dành cho các hoạt động của các tổ chức văn hóa được dựa trên niềm hi vọng rằng dù các tổ chức văn hóa hoạt động độc lập ở mức độ nào cũng phải thực hiện nhiệm vụ riêng biệt và định hướng phát triển chiến lược phải phù hợp với các mục tiêu lớn của Chính phủ. Thông tin chi tiết về những đóng góp của các cơ quan ban ngành được tài trợ cho kết quả đạt được của Chính phủ được đưa ra trong mỗi báo cáo kế hoạch của từng ban ngành.
Cơ sở của sự sắp xếp này phụ thuộc vào cơ chế chủ quản tốt của các ban ngành và quản lý và phân phối hiệu quả các chương trình và dịch vụ (năng lực hoạt động). Quản lý hiệu quả và năng lực hoạt động là hai nhân tố góp phần đẩy mạnh họat động của các chương trình, dịch vụ hoặc sản phẩm có chất lượng cao và dễ dàng tiếp cận.
Chúng ta đang cố gắng để đạt được những thành công gì?
Ngoài các chương trình trợ cấp cho các ban ngành, các dịch vụ hoặc sản phẩm có chất lượng cao và phạm vi tiếp cận rộng rãi, các sáng kiến của Bộ Văn hóa để đạt được kết quả 2 bao gồm:
- Đầu tư về kinh phí hoạt động cho các ban ngành phụ trách văn hóa
- Tạo dựng được lòng tin trong công tác quản lý hoạt động của các ban ngành được Chính phủ hỗ trợ
Chúng ta sẽ làm gì để đạt được điều này?
Sáng kiến 1: Đẩy mạnh hoạt động quản lý của các ban ngành được hỗ trợ thông qua tính sẵn có của nhiều loại hình thông tin nhằm hỗ trợ cho các thành viên trong ban quản lý. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy rằng, các ban ngành thu được nhiều lợi ích hơn từ công tác quản lý dựa trên nhu cầu phát triển và giải quyết các vấn đề mà họ đang phải đối mặt. Để tăng cường tối đa các hoạt động chủ quản và xác định những yêu cầu của các ban ngành thuộc Chính phủ như khả năng giải trình trước Quốc hội và kiểm duyệt thông tin, các nguồn tin chất lượng cao và phù hợp đóng vài trò rất quan trọng. Cơ chế chủ quản tốt cũng phụ thuộc vào công tác bổ nhiệm các thành viên có năng lực vào bộ máy quản lý và Bộ đóng vài trò quan trọng trong việc trợ giúp và tư vấn cho các bộ trưởng trong việc lựa chọn và bổ nhiệm các thành viên.
Sáng kiến 2: Phát triển năng lực quản lý của các ban ngành được hỗ trợ: Các ban ngành được Bộ hỗ trợ bao gồm một loạt các đơn vị trực thuộc phụ trách nhiều nguồn khác nhau. Nguy cơ yếu kém về mặt quản lý ngày càng tăng khi một ban ngành có năng lực quản lý hạn chế. Bộ cung cấp một ‘Chương trình hỗ trợ các ban ngành’ nhằm lấp đi khoảng cách về năng lực quản lý. Chương trình này tập trung vào bộ máy lãnh đạo, kế hoạch chiến lược, nguồn nhân lực, quản lý tài chính, quản lý các mối quan hệ và đánh giá kết quả đạt được.
Các cơ quan với quy mô nhỏ và hoặc mới thành lập sẽ tiếp tục là mục tiêu trong quản lý chiến lược bởi vì các đơn vị này có thể đạt được những lợi ích lớn nhất từ các chương trình này do khả năng quản lý yếu kém và những hạn chế trong quá trình phát triển.
Sáng kiến 3 – Thực hiện khung đánh giá về Hiến chương trong lĩnh vực truyền thông: Lựa chọn các phương thức hoạt động nhằm đảm bảo cung cấp các dịch vụ truyền thông một cách hiệu quả và phạm vi nôi dung trong một môi trường đa cơ sở sẽ được xác định và thực hiện.
Kết quả 3
Giá trị và đóng góp của văn hoá vào sự phát triển của nền kinh tế, môi trường và xã hội của New Zealand đã được công nhận.
Các hoạt động chủ đạo: Tư vấn cho Chính phủ và các ban ngành khác; đẩy mạnh hoạt động ngoại giao về văn hoá của New Zealand với các nước trên thế giới.  Những đóng góp của ngành văn hoá New Zealand trong quá trình quảng bá hình ảnh của đất nước ra thế giới, nâng cao đời sống của người dân nơi đây và sự phát triển về kinh tế thông qua các hoạt động sáng tạo, phát triển tài năng và tích cực đổi mới đã được công nhận. Các họat động liên văn hoá cũng tạo mối liên kết và tập trung vào nét đặc sắc văn hoá của New Zealand.
Phát triển văn hoá và nâng cao vai trò của văn hoá trong quá trình đạt được mục tiêu về kinh tế, môi trường và xã hội của Chính phủ đòi hỏi sự kết hợp giữa người dân và các tổ chức tư nhân và Phi chính phủ. Vì vậy, Bộ Văn hoá đã liên kết với một loạt các tổ chức trong các hoạt động tư vấn, hợp tác hoặc quản lý các chương trình liên kết nhằm đạt được kết quả này. Chương trình hợp tác quốc tế về văn hoá cũng là một phương tiện hữu ích trong quá trình phát triển tính dân tộc ở New Zealand, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế và tăng cường các hoạt động về chính trị, kinh tế, văn hoá và ngoại giao tại các nước lớn trên thế giới.
Chúng ta đang cố gắng để đạt được những gì?
Sự tập trung vào các sáng kiến và các dịch vụ quan trọng cho kêt quả 3 nhằm mục đích khuyến khích phát triển tiềm năng văn hoá để góp phần vào sự phát triển kinh tế, môi trường và xã hội. Các sáng kiến và các dịch vụ quan trọng của Bộ nhăm các mục đích chính sau:
Các ban ngành chính phủ đề ra các chính sách liên quan đến văn hoá, sáng kiến và kết quả được liên kết và đóng góp cho việc nâng cao ý thức dân tộc nhằm phát huy và tăng cường hợp tác quốc tế về văn hoá.
Chúng ta sẽ làm gì để đạt được điều đó?
Các dịch vụ và sáng kiến chủ đạo để đạt được kết quả 3 bao gồm: các dịch vụ trợ giúp của Chính phủ thông qua việc tư vấn và hợp tác với các tổ chức công cộng và các sáng kiến liên ngành chính phủ đã cho thấy văn hoá là một yếu tố đóng góp quan trọng vào sự thành công của các kết quả đạt được.
Sáng kiến về Chương trình quốc tế ngoại giao văn hoá (CDIP) nhằm mục đích thiết lập hoặc duy trì các tổ chức đại diện về văn hoá của New Zealand tại các khu vực hoặc quốc gia phát triển trên thế giới nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh về đất nước đồng thời hợp tác quốc tế về kinh tế, thương mại, du lịch, ngoại giao và văn hoá. Các đối tác quan trọng của New Zealand là các thành viên của Hội đồng Thường Trực CDIP bao gồm Bộ Ngoại giao và Thương mại, Bộ Thương Mại và Doanh nghiệp New Zealand và Bộ Du lịch New Zealand, được điều hành bởi Bộ Văn hoá, Các đại diện thương mại và ngoại giao của New Zealand tại nước ngoài, các nhà nghệ thuật và các tổ chức văn hoá hàng đầu của New Zealand.
6.  Năng lực tổ chức và điều hành
Năng lực của Bộ được phản ánh trong cách thức quản lý về con người, thông tin và kiến thức, hệ thống, các quá trình hỗ trợ và cung cấp thông tin liên lạc. Cuộc kiểm tra về năng lực quản lý ngân sách của Bộ đã được thực hiện vào năm 2006. Các nguồn ngân sách bổ xung của Chính phủ được cung cấp cho Bộ trong dự toán ngân sách năm 2007 nhằm xác định lượng ngân sách bị thiếu hụt trong quá trình kiểm tra. Một chương trình hành động đã được thực hiện vào 8/2007 nhằm đảm bảo rằng các nguồn bổ xung được đảm bảo từ ngân sách Chính phủ sẽ được sử dụng một cách hiệu quả để củng cố và tăng cường khả năng của Bộ và năng lực để đạt được những mục tiêu đã đề ra.
Trong vòng 5 năm tới, thành công trong công tác quản lý của Bộ hướng tới các kết quả sẽ ngày càng phụ thuộc nhiều vào các yếu tố sau:
- Quản lý mang tính chiến lược của Bộ trong việc duy trì một nền văn hoá tích cực và có tổ chức cũng như những cam kết của đội ngũ nhân viên trong các hoạt động của Bộ.
- Khuyến khích phát triển các nhà quản lý có năng lực, tiến hành công tác tuyển dụng, duy trì và phát triển đội ngũ làm việc giỏi và có kĩ năng.
- Sử dụng hiệu quả kiến thức và thông tin dựa trên hệ thống thông tin kỹ thuật cao
- Lập kế hoạch và triển khai các nguồn thông tin một cách hiệu quả trong các lĩnh vực quan trọng của Bộ
- Tiếp cận thông tin có chất lượng cao, và phát triển một nền văn hoá trên cơ sở trao đổi thông tin
- Tăng cường mối quan hệ với người dân Maori và đảm bảo rằng Bộ sẽ tạo những mối liên kết bền vững và hiệu quả đồng thời tạo dựng niềm tin đối với người Maori.
Chiến lược nâng cao năng lực quản lý của Bộ
Bộ thực hiện chiến lược liên lục đổi mới và cải cách hệ thống quản lý, quá trình hoạt động, nhân lực và đội ngũ lãnh đạo. Trong vòng 5 năm tới, Bộ sẽ tập trung chủ yếu vào phát triển năng lực của bộ máy lãnh đạo, tăng cường phát triển nguồn nhân lực có trình độ, duy trì một nền văn hoá khuyến khích được mọi sáng kiến nhằm đạt kết quả như mong đợi và đẩy mạnh hợp tác với các cổ đông. Hiệu quả của chiến dịch này sẽ là:
- Tăng cường hoạt động của Bộ ở mọi cấp
- Đảm bảo rằng các sáng kiến và dịch vụ mang tính chiến lược của Bộ có ảnh hưởng lớn trong việc đạt được kết quả của Bộ
- Hỗ trợ cho các mục tiêu cung cấp dịch vụ của Chính phủ
Các mục tiêu chính
Các mục tiêu chính hỗ trợ hoạt động của Bộ trong việc đề ra chiến lược tăng cường năng lực quản lý và liên kết với các mục tiêu phát triển dịch vụ của Chính phủ bao gồm:
Các mục tiêu chính Liên kết với các mục tiêu phát triển dịch vụ của Chính phủ
Cải thiện hệ thống và quá trình hoạt động 
Xây dựng các hệ thống và tiến trình hành động chung cho các hoạt động phù hợp            Dịch vụ mạng lưới Chính phủ, các dịch vụ uỷ thác Chính phủ
Duy trì hoạt động quản lý các nguồn của Bộ        Đánh giá các dịch vụ tài trợ của Chính phủ
Phát triển con nguời và văn hoá
Phát triển các nhà lãnh đạo tương lai     Lựa chọn nhà lãnh đạo; các dịch vụ uỷ thác Chính phủ
Duy trì một nền văn hoá phù hợp với các mục tiêu mà Bộ đã đề ra Lựa chọn nhà lãnh đạo, các dịch vụ uỷ thác Chính phủ; Đánh giá các dịch vụ tài trợ của Chính phủ
Tiếp tục phát triển đội ngũ lãnh đạo có năng lực và đội ngũ nhân viên có kĩ năng            Lựa chọn nhà lãnh đạo, các dịch vụ uỷ thác Chính phủ
Thu hút và giữ lại đội ngũ nhân viên giỏi Lựa chọn nhà lãnh đạo; các dịch vụ uỷ thác Chính phủ
Cam kết của các tổ chức
Củng cố mối liên kết hợp tác của Bộ với tộc người Maori            Các dịch vụ uỷ thác Chính phủ
 
Tăng cường lượng thông tin cho các tổ chức về định hướng phát triển, các hoạt động và thành công của Bộ Các ban ngành hợp tác của Chính phủ; Các dịch vụ có thể tiếp cận được của Chính phủ
Tăng cường lượng thông tin về phát triển chính sách chiến lược và các nghiên cứu của Bộ  Các ban ngành hợp tác của Chính phủ
 
     
 
7. Điều hành môi trường hoạt động bên ngoài
Bộ duy trì môi trường hoạt động thông qua sự tham gia hàng ngày của các tổ chức và các ban ngành được hỗ trợ, và dựa trên các yếu tố chỉ định về văn hóa để quản lý đối với các hoạt động của ngành văn hoá. Thông tin về các hoạt động này giúp cho người dân và các mạng lưới thường xuyên được cập nhật và tìm hiểu về những chiến lược mới và cung cấp dịch vụ tư vấn cho các Bộ trưởng.
Sự tham gia của các tổ chức
Các hoạt động sau tạo điều kiện cho Bộ cập nhật những thông tin mới về sự thay đổi, xu hướng và các vấn đề trong môi trường hoạt động:
- Tổ chức các buổi hội thảo về các vấn đề quan trọng liên quan đến các sáng kiến  chiến lược ví dụ như sáng kiến trong lĩnh vực truyền thông
- Sự tham gia thường xuyên của các cổ đông và điều hành các ban ngành được hỗ trợ
- Tổ chức chương trình với giới thiệu của các chuyên gia nước ngoài tới toàn thể đội ngũ nhân viên trong Bộ và những người chơi chính trong sân chơi văn hoá
- Liên kết với các ban ngành khác của Chính phủ thông qua hoạt động tham gia các sáng kiến liên Chính phủ như thực hiện các chiến lược thông tin điện tử của Chính phủ và cố vấn về chính sách và pháp luật.
Các yếu tố chỉ thị về văn hoá
Các yếu tố chỉ thị của nhà nước về văn hoá ở New Zealand được nêu ra trong bản báo cáo “Các yếu tố chỉ thị văn hoá cho New Zealand năm 2006”. Báo cáo này cung cấp một cách thức mới trong việc tìm kiếm các số liệu thống kê về văn hoá. Những thông tin trong bản báo cáo đã giúp cho Bộ thiết lập những con số thống kê quan trọng cho quá trình giám sát các hoạt động văn hoá của New Zealand. Sau đó những con số này sẽ được sử dụng để thông tin về các chính sách của Chính phủ. Trên thực tế, những yếu tố chỉ thị về văn hoá có giá trị rất lớn và cho thấy những thay đổi tích cực và tiêu cực trong lĩnh vực văn hoá qua các giai đoạn. Chúng không trực tiếp đánh giá về ảnh hưởng của các chính sách do Chính phủ ban hành – Các yếu tố chỉ định không nhằm mục đích này. Chúng được tập hợp thành năm nhóm bao gồm sự tham gia, tính thống nhất, tính đa dạng, sự đoàn kết xã hội và phát triển kinh tế.
Khi được tập hợp đầy đủ các yếu tố chỉ định về văn hoá sẽ được sử dụng để cung cấp định hướng phát triển của Chính phủ trong lĩnh vực văn hoá.

Hồng Nhung lược dịch ( Nguồn:mch.govt.nz)
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác