Tây Ban Nha: Chiến lược phát huy tính sáng tạo trong nghệ thuật

Tây Ban Nha: Chiến lược phát huy tính sáng tạo trong nghệ thuật - ảnh 1
(Cinet) - Bộ Giáo dục, Văn hóa và Thể thao hợp tác với Bộ Ngoại giao và các tổ chức chính quyền trung ương phát triển nhiều chương trình hỗ trợ và đào tạo cho nghệ sĩ nhằm phát huy nghệ thuật đương đại Tây Ban Nha và các tác phẩm nghệ thuật của họ trên thế giới .
  1. Hỗ trợ nghệ sĩ và lực lượng sáng tác
1.1. Tổng quan các chiến lược, chương trình và các hình thức hỗ trợ
Ngoài Bộ Giáo dục, Văn hóa và Thể thao, các tổ chức chính quyền trung ương khác cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các nghệ sỹ thị giác mới nổi và lực lượng lao động sáng tạo. Ở cấp quốc gia và khu vực, hỗ trợ các nghệ sỹ đến từ các phòng ban văn hóa của các chính quyền khu vực, các cơ quan cấp tỉnh hay hội đồng thành phố. Trong những khu vực song ngữ, hỗ trợ cho nghệ sỹ được coi là một bộ phận tích hợp xúc tiến ngôn ngữ khu vực. Các chương trình văn hóa của các cộng đồng tự trị này thường căn cứ vào các chính sách chung nhằm khuyến khích các ngành văn hóa địa phương.
Các sự kiện diễn ra một lần, ví dụ như năm 2003 ở Catalonia, Diễn đàn văn hóa thế giới ở Barcelona, và lễ kỷ niệm “Năm Đông-Ki-Xốt” 2005 trong cộng đồng Castile-La Mancha đã đóng góp rất nhiều cho công tác xúc tiến và tuyên truyền sáng tạo địa phương.
1.2. Quỹ đặc biệt dành cho nghệ sỹ
Có rất ít các quỹ dành cho các nghệ sỹ ở Tây Ban Nha. Một ví dụ điển hình là Quỹ Bảo vệ Điện ảnh do Viện Điện ảnh Quốc gia và Nghệ thuật Nghe nhìn quản lý nhằm bảo vệ và hỗ trợ ngành công nghiệp điện ảnh Tây Ban Nha.
Ngân sách nhà nước cho năm 2012 đã được trợ cấp 49 triệu Eur, giảm 36.2% so với năm 2011 và giảm 45.2 % so với năm 2010 (trong đó trợ cấp có ngân sách ban đầu là 89.39 triệu Eur). Mặc dù quỹ trợ cấp phần lớn các công ty, hỗ trợ cho các kịch bản hoặc bộ phim có thể được xem xét hỗ trợ cho cá nhân nghệ sỹ.
Cái gọi là “tiêu chuẩn kỹ thuật số”, nhằm mục đích đền bù cho các tác giả về các bản sao chép sử dụng cho mục đích cá nhân, bị hủy bỏ năm 2011 (Nghị định hoàng gia). Hiện tại, Chính phủ là người chi trả phần đền bù này từ Tổng ngân sách nhà nước.
1.3. Các khoản viện trợ không hoàn lại, phần thưởng và học bổng
Công cụ phổ biến nhất để hỗ trợ cho các nghệ sỹ và người sáng tạo ở Tây Ban Nha là các giải thưởng và các khoản viện trợ không hoàn lại. Ở cấp quốc gia, cơ quan chính chịu trách nhiệm đối với các giải thưởng này là Bộ Giáo dục, Văn hóa và Thể thao, thông qua Tổng cục mỹ thuật và Tài sản văn hóa và lưu trữ và thư viện, Tổng cục các ngành công nghiệp văn hóa và chính sách về Sách và các viện Nghệ thuật biểu diễn và Âm nhạc và Nghệ thuật điện ảnh và Nghệ thuật nghe nhìn.
Tây Ban Nha: Chiến lược phát huy tính sáng tạo trong nghệ thuật - ảnh 2
Trang web của Bộ Giáo dục, Văn hóa và Thể thao có một phần thông tin mới nhất về học bổng, viện trợ không hoàn lại và trợ giá được thực hiện bởi các tổng cục và các cơ quan của Bộ.
Về các giải thưởng, trong những năm gần đây, Bộ Văn hóa đã xây dựng một chính sách hợp lý hơn về việc trao giải ở tất cả các lĩnh vực sáng tạo: Các giải thưởng quốc gia (ví dụ như văn học, nghệ thuật biểu diễn và âm nhạc, di sản lịch sử, các ngành công nghiệp văn hóa và đấu bò) nhằm mục đích ghi nhận công việc của các nghệ sỹ Tây Ban Nha trong một năm; Các huy chương vàng về công lao trong làng Mỹ Thuật để công nhận những người có sự nghiệp nổi bật; Huân chương nghệ thuật và văn học, công nhận những người có đóng góp quan trọng cho công tác phổ biến văn hóa Tây Ban Nha trên thế giới; Giải thưởng Miguel de Cervantes dành cho văn học trong ngôn ngữ Castilian là việc công nhận cao nhất dành cho phần việc sáng tác của nhà văn Tây ban Nha và Châu Mỹ La Tinh, những người có đóng góp nổi bật trong việc làm phong phú di sản văn học của ngôn ngữ Tây Ban Nha; hoặc Giải Nghệ thuật thị giác Velázquez trao tặng bằng khen đối với người sáng tạo có tác phẩm nổi trội và có tầm quan trọng đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật nghe nhìn.
Ngoài ra, Ban thư ký nhà nước về Văn hóa cũng trao các giải thưởng khác trong các lĩnh vực Xúc tiến Nghệ thuật, Sách, Đọc và Văn học và Nghệ thuật biểu diễn và Âm nhạc (để biết thêm chi tiết về toàn bộ giải thưởng được trao bởi Ban thư ký nhà nước về Văn hóa.
Về học bổng, ngoài những học bổng truyền thống hiện có nhằm mở rộng kinh nghiệm chuyên môn. Năm 2010, Bộ Văn hóa đã tham gia mạng lưới Halma, một mạng lưới các tổ chức văn học Châu Âu nhằm hỗ trợ kết nối hình tượng văn học và văn hóa Châu Âu. Mục đích là mở rộng Văn học Tây Ban Nha ra nước ngoài và hỗ trợ các nhà văn Tây Ban Nha, Bộ đã cung cấp chỗ ở trong vòng 2 tháng trong các trung tâm văn học Châu Âu cho các nhà văn Tây Ban Nha.
 2. Giáo dục nghệ thuật và văn hóa
2.1. Tổng quan hiến pháp
Hiện nay, giáo dục nghệ thuật ở Tây Ban Nha thuộc trách nhiệm của Bộ Giáo dục, Văn hóa và Thể thao không ảnh hưởng đến công tác xây dựng và thực hiện luật pháp cơ bản của các cộng đồng tự trị. Một trong những vấn đề truyền thống ở Tây Ban Nha là thiếu sự tích hợp của giáo dục nghệ thuật vào hệ thống giáo dục tổng thể, đã ảnh hưởng đến công tác đào tạo chuyên gia và dân số nói chung, hay gọi là khách hàng tiềm năng. Luật Giáo dục (Luật 2/2006), hiện nay vẫn có hiệu lực, Bộ cũng đã khắc phục tình trạng này bằng việc giới thiệu giáo dục nghệ thuật ở cấp tiểu học, âm nhạc và nghệ thuật nghe nhìn ở bậc phổ thông và khả năng chuyên sâu về nghệ thuật ở cấp trung học. Tuy nhiên, hiệu quả của những quy định này phụ thuộc vào các kế hoạch đó được ứng dụng thực hiện như thế nào về việc phân bổ thời gian, kết nối giữa các môn học và quy tắc nghệ thuật, tiến độ giữa các kỳ học khác nhau và trong các quy định cụ thể được thực hiện bởi các cộng đồng tự trị vượt quá mức tối thiểu các chương trình giảng dạy quốc gia. Hiện tại, Bộ văn hóa, Giáo dục và Thể thao đang làm việc về luật phác thảo đối với giáo dục, khi được phê duyệt, sẽ có sự thay đổi trong quy hoạch giáo dục nghệ thuật.
2.2. Nghệ thuật trong trường học
Tây Ban Nha: Chiến lược phát huy tính sáng tạo trong nghệ thuật - ảnh 3
Giáo dục nghệ thuật ở Tây Ban Nha là một lĩnh vực phức tạp. Ở cấp giáo dục bắt buộc, học sinh tiếp cận giáo dục nghệ thuật thông qua các lĩnh vực hoặc các dự án có liên quan đến các cấp chính quyền khác nhau. Ở bậc tiểu học, giáo dục nghệ thuật có thể bao gồm 2 phần chính: nghệ thuật thị giác và âm nhạc và có thể kết hợp với khiêu vũ và biên kịch. Nội dung được chia làm bốn lĩnh vực: Quan sát nghệ thuật thị giác; Diễn tả và sáng tạo nghệ thuật; Nghe; và Giải thích và Sáng tạo âm nhạc. Thời gian bắt buộc dành cho giáo dục nghệ thuật xấp xỉ 105 giờ cho mỗi một kỳ trong tổng số 3 kỳ học đối với trường tiểu học (2 năm 1 lần).
Ở bậc phổ thông bắt buộc (ESO), các môn học “Giáo dục Nghệ thuật nghe nhìn” và “âm nhạc” bắt buộc trong ba lớp đầu tiên (105 giời mỗi lớp) và có thể lựa chọn ở lớp thứ tư (70 giờ mỗi lớp). Trong ba lớp đầu tiên, các nội dung của môn học “giáo dục nghệ thuật thị giác” được chia thành năm lĩnh vực: Quan sát; Khám phá; Môi trường đa phương tiện và nghe nhìn; Diễn tả và sáng tạo; Diễn tả Mỹ thuật; Đọc và đánh giá tham chiếu nghệ thuật. Ở lớp thứ tư, các nội dung có thể được chia thành năm lĩnh vực: Các quá trình sáng tạo nghệ thuật thông thường; Diễn tả Mỹ thuật; Thiết kế và Nghệ thuật tượng hình; Hình ảnh và âm thanh; và Mô tả mục tiêu của các loại hình. Về môn học “âm nhạc”, trong 3 năm đầu tiên, nội dung được chia thành 4 lĩnh vực sau; Nghe; Giải thích; Sáng tạo; và các bối cảnh âm nhạc. Trong năm thứ 4, bao gồm 3 lĩnh vực: Nghe và tham chiếu âm nhạc; Thực hành âm nhạc; và Âm nhạc và Công nghệ.
Ở bậc trung học, có một khóa học về nghệ thuật và khoa học nhân văn, đó là điều kiện tiên quyết cho các khóa học giáo dục đại học. Ở khóa học cấp bậc trung học, các bộ môn nghệ thuật được chia thành hai nhánh: “Mỹ thuật, Thiết kế và hình ảnh” và “Nghệ thuật biểu diễn, Âm nhạc và Khiêu vũ”. Lĩnh vực đầu tiên bao gồm các môn học dưới đây: Văn hóa nghe nhìn; Vẽ nghệ thuật I và II; Thiết kế; Lịch sử nghệ thuật; Kỹ thuật biểu hiện Mỹ thuật và tượng hình; và âm lượng. Lĩnh vực thứ hai: Phân tích âm nhạc I và II; Văn học phổ biến; và ngôn ngữ âm nhạc và thực hành.
Giáo dục nghề nghiệp để trang bị cho học sinh có thể làm việc trong lĩnh vực chuyên môn, ví dụ như nghệ thuật và thủ công, nghệ thuật tượng hình hoặc thủy tinh hoặc gốm sứ: Các khóa học đó có xu hướng được tổ chức vào các kỳ đào tạo trung cấp hoặc cao hơn. Về giáo dục nghệ thuật (chiến lược đặc biệt), bắt đầu từ giữa đào tạo bậc phổ thông và bậc đại học, khác nhau về trình độ chuyên môn, tổ chức, loại hình hệ thống, và trung tâm giáo dục giảng dạy các khóa học đó. Các khóa học đó có xu hướng được tổ chức ở các kỳ đào tạo trung cấp và cao hơn ví dụ như Nghệ thuật kịch, nghệ thuật thị giác và thiết kế, khiêu vũ, âm nhạc, và bảo tồn và trùng tu các sản phẩm văn hóa.
Theo “Niên giám thống kê văn hóa 2012”, được xuất bản bởi Bộ Giáo dục, Văn hóa và Thể thao, trong năm học 2010-2011, tổng số 368, 929 học sinh đã đăng ký vào lĩnh vực giáo dục nghệ thuật (chương trình đặc biệt). Con số này thể hiện mức tăng 4.4% so với năm trước. Theo từng lĩnh vực, học sinh đăng ký ngành múa là 83.9%; khiêu vũ 9.2% ; nghệ thuật tượng hình 7.3% ; và kịch 0.6%. Về mặt kế hoạch tổng thể, năm học 2010-2011, tổng số 29, 150 học sinh đăng kí vào lĩnh vực nghệ thuật ở trường trung học và 22, 242 học sinh đăng ký lĩnh vực văn hóa ở cấp đào tạo nghề. Những con số này chiếm xấp xỉ hệ giáo dục trung học và trung cấp.
Là một phần của Đề án Xúc tiến các ngành công nghiệp văn hóa, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao trao các giải thưởng CreArte, công nhận các trung tâm được tài trợ công của bậc giáo dục mầm non, tiểu học, phổ thông và giáo dục đặc biệt về việc xúc tiến các phương pháp giảng dạy, các dự án hoặc các hoạt động khuyến khích khả năng sáng tạo của các bạn học sinh.
Các giải thưởng này cũng nhằm mục đích phổ biến cho các học sinh khái niệm về các quyền sở hữu trí tuệ.
Hai sáng kiến được thực hiện bởi Bộ Giáo dục, Văn hóa và Thể thao năm 2012, bao gồm:
- Phát động chiến dịch mới về truyền thông và nhận thức xã hội trên Internet cho việc ủng hộ văn hóa đọc đặc biệt là đối với giới trẻ từ 14 đến 18 tuổi.
- Cuộc họp đầu tiên của các chuyên gia điện ảnh và giáo dục, được tổ chức bởi nhóm các giáo sư Tribe 2.0, mạng lưới xã hội được thiết lập để đưa điện ảnh vào hệ thống giáo dục, hợp tác với Bộ Giáo dục, Văn hóa và Thể thao, Học viện Điện ảnh và Mỹ thuật Châu Âu về truyền hình cho trẻ em.
Mục đích chính của buổi họp này là nhằm mang điện ảnh đến với lớp học, cũng như hỗ trợ nhận thức truyền thông cho giới trẻ ở Tây Ban Nha.
Ngoài ra, có nhiều chương trình học được thực hiện bởi các tổ chức văn hóa lớn, rất nhiều trong số đó được thiết lập bởi Trung tâm Thông tin và Truyền thông Giáo dục (Ngày nay là Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục và Đổi mới Quốc gia). Tuy nhiên, hầu hết sự hợp tác giữa các trường học và các tổ chức văn hóa được tạo điều kiện bởi chính quyền khu vực. Một sáng kiến cụ thể trong lĩnh vực này là “điện ảnh đang tiếp diễn”, một chương trình được bắt đầu trong năm học 2005-2006 ở nhiều trường công Catalan. Đây là một dự án được dẫn đầu bởi Hiệp hội A Bao Qu có sự hỗ trợ của một vài tổ chức, bao gồm một tổ chức điện ảnh của Pháp Cinémathèque Française. Dự án này có hai mục đích chính: thứ nhất, trẻ em và những người trẻ tuổi có cơ hội khám phá cách làm phim và sức mạnh giáo dục của điện ảnh.
2.3. Giáo dục liên văn hóa
Từ năm học 2007-2008, "Giáo dục công dân và quyền con người” là một phần của chương trình học chung. Có sự phản đối mạnh mẽ từ phía các gia đình có con em ở các trường học tôn giáo và giáo hội Công giáo, về ý kiến cho rằng nhà nước không nên ban hành một môn học bắt buộc nhằm mục đích giáo dục đạo đức của học sinh. Môn học chú trọng nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau và phát huy lòng khoan dung. Môn học mới này được áp dụng đối với bậc tiểu học và phổ thông bởi Bộ Giáo dục, Văn hóa và Thể thao. Tuy nhiên, luật phác thảo về giáo dục đang được chuẩn bị bởi Đảng Nhân dân dự kiến thay thế môn học này bằng khóa học về “Giáo dục hiến pháp và công dân”. Luật phác thảo cũng dự kiến thành lập một phương án lựa chọn khác cho môn học bắt buộc “Tôn giáo” trong các bậc tiểu học và phổ thông. Do đó, học sinh ở bậc tiểu học có thể lựa chọn giữa “Tôn giáo” hoặc “Các giá trị đạo đức”.
Có nhiều chương trình giáo dục liên văn hóa ở cấp quốc gia và khu vực. Ở cấp quốc gia, Trung tâm nguồn lực chú trọng đa dạng văn hóa trong giáo dục (CREADE) thuộc dự án của Bộ Giáo dục, Văn hóa và Thể thao, được thiết kế để trả lời các mối quan ngại của các chuyên gia trong phạm vi xã hội và giáo dục về đa dạng văn hóa và tất cả các yếu tố liên quan. Mục đích của nó là nhằm cung cấp không gian đối thoại và phản ánh, nơi mà những người tham gia học tập theo nghĩa rộng nhất có thể tìm thấy tài liệu tham khảo, tư liệu học tập, các công cụ ICT, thư mục, kinh nghiệm, nghiên cứu và, nói chung, các nguồn lực cho hành động giáo dục hoặc can thiệp xã hội từ quan điểm liên văn hóa.
Cùng với công tác tập hợp và xử lý thông tin và các nguồn lực về thông tin liên văn hóa, và duy trì và cập nhật cổng thông tin điện tử , CREADE tổ chức một loạt hoạt động quan trọng khác: Hỗ trợ nghiên cứu giáo dục liên văn hóa thông qua hoạt động tổ chức các giải thưởng và viện trợ không hoàn lại dành cho công tác nghiên cứu; thành lập một Ủy Ban nghiên cứu để xác định và phân tích thông lệ giáo dục tốt; tiến hành các nghiên cứu theo từng trường hợp cụ thể; Phân tích các chính sách giáo dục và luật; hình thành các sáng kiến và xây dựng dự án; quy định hướng dẫn và đào tạo cho các trung tâm giáo dục và các nhóm làm việc; và xuất bản tư liệu và nguồn lực chú trọng các phạm vi văn hóa, xã hội và giáo dục. cũng như chương trình tổng thể này, Bộ cũng triển khai thực hiện các dự án giáo dục liên văn hóa khác ví dụ như:
• Chương trình học văn hóa Maroc và tiếng A Rập gồm có các mục tiêu sau: giảng dạy văn hóa Ma rốc và ngôn ngữ A Rập cho học sinh Ma-rốc, những bạn đang được giảng dạy ở các trung tâm giáo dục công của Tây Ban Nha; hòa nhập những học sinh này vào hệ thống giáo dục Tây Ban Nha và xúc tiến giáo dục liên văn hóa. Có hai hệ thống: trong các trường học với một số học sinh Ma-rốc, công tác giảng dạy chương trình này được tiến hành ngoài giờ học và có một giáo viên người Ma-rốc phụ trách giảng dạy một vài trường học; khi các trường có số lượng lớn học sinh Ma-rốc, chương trình này được giảng dạy trong giờ học và thường có một giáo viên phụ trách một trường.
• Chương trình văn hóa và Ngôn ngữ Bồ Đào Nha nhằm mục đích duy trì các điểm tham khảo văn hóa và ngôn ngữ cho con em của những người nhập cư và công nhân Bồ Đào Nha, đồng thời phát huy sở thích và sự tôn trọng của học sinh Tây Ban Nha đối với các nền văn hóa khác. Ở các mầm non và tiểu học, việc giảng dạy tiếng Bồ Đào Nha là một phần của chương trình học bình thường, thông qua “các lớp học tích hợp” trong đó giáo viên Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha dạy cả lớp cùng nhau hoặc “các lớp đồng thời”. Ngoài ra, những trường học này tổ chức các hoạt động bổ sung như trao đổi, và tham quan học tập, các tuần văn hóa và các câu lạc bộ Bồ Đào Nha. Ở bậc phổ thông, tiếng Bồ Đào Nha là một môn học lựa chọn và được các giáo viên Tây Ban Nha giảng dạy. Chương trình này chỉ thực hiện ở một số khu vực tự trị (những khu vực có số lượng lớn học sinh Bồ Đào Nha).
• Chương trình dịch vụ nhập cư nhằm mục đích hỗ trợ hòa nhập các học sinh từ nước ngoài vào hệ thống giáo dục, đặc biệt là những học sinh ở độ tuổi đi học bắt buộc. Mặc dù công tác giáo dục đào tạo học sinh nhập cư là trách nhiệm của các cộng đồng tự trị, ngoại trừ trong trường hợp các thành phố tự trị của Ceuta và Melilla, Bộ đã thiết kế nhiều biện pháp can thiệp có đặc tính chung để giành sự quan tâm thêm đối với các học sinh nhập cư để hỗ trợ họ hòa nhập vào hệ thống giáo dục .
• Trong số các hoạt động được triển khai thực hiện như một phần của chương trình giáo dục cho cộng đồng Gypsy là việc hiệu chỉnh tài liệu giảng dạy về môn học văn hóa Gypsy, đào tạo hòa hợp liên văn hóa với cộng đồng Gypsy, và đào tạo ban đầu và tại chỗ của các giáo viên và những người khác có mối quan hệ tương tác với các thành viên của cộng đồng Gypsy trong công việc.
• Chương trình MUS-E - mục đích của chương trình MUS-E nhằm xúc tiến nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc, bài hát, biên kịch, khiêu vũ và nghệ thuật thị giác ở trường học, để hỗ trợ hòa nhập văn hóa và xã hội cho những trẻ em bị thiệt thòi, phòng chống bạo lực và phân biệt chủng tộc, đẩy mạnh lòng khoan dung và hòa hợp giữa các nền văn hóa. Sau khi ký thỏa thuận năm 1996, giữa Bộ Giáo dục, Văn hóa và Thể thao và Quỹ tài trợ quốc tế Yehudi Menuhin, chương trình được phát động trong năm học 1997/98 ở bảy trường học nhà nước ở Asturias, Cantabria, Extremadura, Madrid và Murcia, được đặt tại các khu vực gặp vấn đề thất nghiệp, gia đình tan vỡ, hoặc cô lập xã hội. Các dự án đặc biệt được ra đời có liên quan đến âm nhạc, biên kịch, khiêu vũ, và nghệ thuật thị giác, được phối hợp bởi các nghệ sỹ, giáo viên và các tổ chức trường học. Mười cộng đồng tự trị hiện nay đang tham gia chương trình (Andalusia, xứ Basque, Canaries, Castile-La Mancha, Catalonia, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia và Valencia) và hai thành phố tự trị Ceuta và Melilla, cùng với Bộ Giáo dục và Quỹ tài trợ quốc tế Yehudi Menuhin.
Năm 2009, Bộ Giáo dục và Tổ chức tài trợ Châu Âu về giáo dục đã công bố báo cáo “Đối thoại liên văn hóa ở Tây Ban Nha: một yêu cầu đối với giáo dục và văn hóa hòa bình”. Báo cáo tập hợp hơn 40 thông lệ tốt trong các trường học đã truyền tải các giá trị về công bằng, tôn trọng, hòa bình, đối thoại và cùng chung sống. Ở cấp khu vực, cũng có nhiều sáng kiến có liên quan đến việc chú trọng liên văn hóa trong giáo dục, tiếp nhận học sinh nhập cư, thực hiện các biện pháp tổ chức và chương trình giảng dạy, hỗ trợ văn hóa và ngôn ngữ, quan tâm đến các gia đình nhập cư và đào tạo cán bộ giảng dạy.
2.4. Đào tạo nghệ thuật bậc đại học và đào tạo chuyên sâu
Về hệ giáo dục đại học, các khóa học nghệ thuật được tổ chức trong và ngoài trường đại học, có trình độ đại học hoặc đào tạo nghệ thuật ở mức cao hơn. Hầu hết tất cả học sinh tham gia các khóa học nghệ thuật ở hệ đại học đã từng học bộ môn nghệ thuật trong trường phổ thông. Về mặt này, bằng mỹ thuật là bằng duy nhất trong hệ đại học Tây Ban Nha có trình độ chuyên môn cụ thể ở bậc phổ thông.
Các đề tài nghiên cứu bậc đại học được hình thành từ các khóa học đại học (bằng cử nhân) và các khóa học sau đại học (bằng thạc sỹ, các chương trình sau đại học, chương chình tiến sỹ, vv). Các trình độ chuyên môn đạt được có thể chính thức hoặc được công nhận chính thức trên toàn bộ đất nước Tây Ban Nha, hoặc trường đại học- các bằng cấp cụ thể, chỉ được công nhận bởi các trường đại học cấp bằng chuyên ngành đó.
Gần đây, Bộ Giáo dục, Văn hóa và Thể thao đã phê duyệt Nghị định Hoàng gia 707/2011 về việc thành lập chuyên ngành Flamenco trong kỳ đào tạo âm nhạc đại học, trong chiến lược giáo dục nghệ thuật. Với chuyên ngành mới này, Bộ tìm cách đảm bảo công tác bảo tồn môn nghệ thuật có truyền thống có liên quan đến truyền miệng.
Về “niên giám thống kê Văn hóa 2012", số lượng học sinh đăng ký ở bậc đại học, chứng chỉ hay bằng cấp có liên quan đến các ngành văn hóa lên tới 103,171 trong năm học 2010-2011, khoảng 6.3% sinh viên đại học.
2.5. Nghệ thuật ngoài trường học và giáo dục văn hóa cơ bản
Các quyết định xoay quanh việc cung cấp các hoạt động nghệ thuật ngoài chương trình giảng dạy được thực hiện ở cấp địa phương, thường là các trường học. Họ thiết kế nội dung các hoạt động ngoài chương trình giảng dạy mặc dù các tổ chức giáo dục có thể hỗ trợ tài chính. Ngoài ra, nhiều cộng đồng tự trị cung cấp các hoạt động văn hóa và nghệ thuật cho trẻ em và những người trẻ tuổi thông qua trường âm nhạc, biên kịch hay khiêu vũ, bao gồm một phần của các hoạt động bên ngoài chương trình giảng dạy của những nhóm này. Nhìn chung, Tây Ban Nha coi các hoạt động nghệ thuật ngoài trường học như một phương thức không chính thống góp phần vào việc phát triển các hoạt động cho học sinh, hơn là đóng góp trực tiếp vào các đề tài nghiên cứu chương trình giảng dạy.
Ở cấp quốc gia, năm 2009, Bộ Văn hóa thông báo triển khai thực hiện một chương trình hành động toàn diện được thiết kế để xúc tiến và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận văn hóa cho trẻ em và những người trẻ tuổi. Điều này bao gồm nâng cao khả năng tiếp cận cho những nhóm này và gia đình của họ đối với các hoạt động viện bảo tàng và sản xuất âm nhạc, biên kịch; thiết kế các biện pháp mới kết hợp với Bộ Giáo dục và các cộng đồng tự trị; và phát hành một cổng thông tin bằng trang web nhằm vào trẻ em và thanh thiếu niên, do đó, họ có thể sớm biết đến các truyền thống và di sản văn hóa. Trong bối cảnh này, tháng 10 năm 2009, Bộ Văn hóa đã giới thiệu một trang web các trò chơi văn hóa, với các thắc mắc về các chủ đề rất đáng quan tâm trong nền văn hóa Tây Ban Nha, và tháng 4 năm 2010, Bộ này đã công bố trò chơi câu hỏi và đáp án, đặc biệt hướng tới khán giả trẻ tuổi. Từ năm 2009, một nhóm các thư viện sở hữu nhà nước tổ chức các hoạt động trong chương trình giáng sinh văn hóa cho các gia đình nhằm mục đích kết nối văn hóa với thời gian nghỉ ngơi và có thể tiếp cận văn hóa từ khi còn nhỏ.
Trên khắp lãnh thổ Tây Ban Nha, các trang thiết bị văn hóa khác nhau như viện bảo tàng, phòng hòa nhạc, rạp hát, vv nhằm cung cấp các hoạt động giáo dục cho trẻ em và những người trẻ tuổi hoặc gia đình để phổ biến di sản văn hóa và mang văn hóa đến gần với người dân hơn. Những sáng kiến này nhằm mục đích hoàn thành công tác đào tạo và góp phần nâng cao số lượng người tham gia vào văn hóa trong tương lai.
Biên dịch : Thu Hiền (Nguồn: culturalpolicies.net)
 

 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác