Thứ Ba
22
Tháng 01

Chương trình Quảng bá các di sản văn hóa phi vật thể

TP Đà lạt , tỉnh Lâm đồng

Chương trình sẽ tổ chức trình diễn các tiết mục đặc sắc nhất, có chọn lọc nhất của các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được Unesco công nhận từ năm 2003 đến năm 2011 như: Không gian văn hóa Cồng chiêng của các tỉnh Tây Nguyên, Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Nhã nhạc Cung đình Huế, Ca trù. Đây là lần đầu tiên các di sản này được tập hợp để trình diễn trước đông đảo công chúng trong và ngoài nước chính vì vậy đây cũng là một cơ hội quảng bá tinh hoa và giá trị của các di sản phi vật thể của Việt Nam.

Tham gia chương trình quảng bá di sản là các nghệ nhân của các đoàn nghệ thuật đến từ các tỉnh, thành phố có di sản như Hà Nội, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum… Ngoài ra, trong khuôn khổ Chương trình Quảng bá còn có Hội nghị Tổng kết, báo cáo 5 năm thực hiện chương trình hành động quốc gia nhằm bảo tồn, phục hồi giá trị của kiệt tác dí sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại “Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên”. Các hoạt động giao lưu giữa các đoàn nghệ thuật và lấy ý kiến đóng góp của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Chương trình diên xra từ ngày 22 - 26.1.2013 tại thành phố Đà lạt, tỉnh Lâm đồng

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu