Thứ Sáu
23
Tháng 11

Hoạt động Chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Khánh thành quần thể Tháp Chăm

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội

(Cinet) - Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) của Đảng về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Giới thiệu với nhân dân Thủ đô, nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Việt Nam nói chung và dân tộc Chăm nói riêng góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc .

Hoạt động Chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam năm 2012 và Khánh thành quần thể Tháp Chăm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra trong 02 ngày 23, 24/11/2012 gồm các nội dung: Lễ mở cửa Tháp - Khánh thành quần thể Tháp Chăm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Lễ hội Katê, Lễ trưởng thành cho thiếu nữ Chăm Bà Ni - Ninh Thuận, Lễ cưới người Chăm An Giang và các hoạt động của đồng bào các dân tộc; Triển lãm, trưng bày hiện vật, sản vật đặc trưng, văn hóa các dân tộc Việt Nam và của đồng bào dân tộc Chăm trong thời kỳ hội nhập và phát triển; Chương trình nghệ thuật Chào mừng …

Chương trình sẽ được Truyền hình trực tiếp trên VTV1,VTV4, VTV5.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu