Thứ Tư
30
Tháng 12

Hội nghị-Hội thảo Tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2015

3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh
Hội nghị-Hội thảo Tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2015 - ảnh 1
Hội nghị tổng kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2014
(Cinet)- Hội nghị-Hội thảo Tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 sẽ diễn ra vào 13h00 ngày 30/12/2015 tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh.
Thành phần tham dự Hội nghị-Hội thảo gồm có Đại diện cơ quan Trung ương; Đại diện Sở VHTTDL, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành: Lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng Nghiệp vụ (phụ trách công tác lễ hội), lãnh đạo Thanh tra Sở; Đại diện lãnh đạo Ban quản lý di tích một số tỉnh/thành; Đại diện lãnh đạo xã (phường, thị trấn) có các lễ hội còn tồn tại các tập tục hiện đang có nhiều ý kiến khác nhau.
Hội nghị-Hội thảo nhằm đánh giá công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2015, những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn công tác quản lý và tổ chức lễ hội ở cơ sở. Đồng thời, trên cơ sở đánh giá công tác quản lý và tổ chức lễ hội đầu năm 2015, đề xuất những giải pháp có tính cấp thiết và lâu dài nhằm tổ chức và quản lý lễ hội theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội hiện nay.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu