Thứ Hai
26
Tháng 03

Hội thảo “Hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ VHTTDL - Thực trạng và định hướng phát triển đến năm 2020”

Thành phố Hồ Chí Minh.
Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 231 /QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội thảo “Hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ VHTTDL - Thực trạng và định hướng phát triển đến năm 2020”.

Theo đó, giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam chủ trì tổ chức Hội thảo “Hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ VHTTDL - Thực trạng và định hướng phát triển đến năm 2020” trong thời gian từ ngày 26/3 đến ngày 30/3/2012 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu