Thứ Sáu
09
Tháng 01

Hội thảo khoa học quốc gia “Những giải pháp tổ chức triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

Hội trường 2, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội).
Hội thảo khoa học quốc gia “Những giải pháp tổ chức triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” - ảnh 1
 
(Cinet)- Hội thảo quốc gia “Những giải pháp tổ chức triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” do  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương và Báo Nhân dân tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 9/1/2015 tại Hội trường 2, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội).
Hội thảo sẽ tập trung vào 3 nội dung chính: trao đổi, thảo luận về các giải pháp tổ chức triển khai Nghị quyết số 33 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; bàn thảo về những vấn đề then chốt trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam hiện nay và góp bàn về việc thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết số 33-NQ/TW thành luật pháp, cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện trong thực tiễn để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo bước biến chuyển mới trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam thời gian tới.
CN
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu