Thứ Tư
25
Tháng 04

Hội thảo khoa học về âm nhạc truyền thống

Thừa Thiên Huế

Hội thảo khoa học đào tạo và phát triển âm nhạc truyền thống trong thời kỳ hội nhập sẽ được tổ chức vào hai ngày 25 và 26/ 4/2012, tại Thừa Thiên Huế.

Hội thảo sẽ đánh giá chất lượng đào tạo âm nhạc truyền thống của các cơ sở đào tạo âm nhạc trong cả nước và đánh giá lực lượng giảng viên, cơ sở vật chất phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học hiện nay ở các cơ sở đào tạo âm nhạc…Tại hội thảo cũng sẽ có những đề xuất nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo về âm nhạc truyền thống để đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Dự kiến, tham dự hội thảo gồm có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Vụ Khoa giáo Văn xã (Văn phòng Chính phủ), Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị có liên quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch một số tỉnh, thành, các cơ sở đào tạo âm nhạc cùng một số nghệ sĩ, ca sĩ, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về lĩnh vực âm nhạc truyền thống…/.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu