Thứ Ba
18
Tháng 10

Hội thảo “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân Việt Nam vì sự phát triển bền vững”

Trung tâm Hội nghị Somerset, số 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hội thảo “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân Việt Nam vì sự phát triển bền vững” với gần 50 tham luận của các tác giả đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp tập trung vào những vấn đề chính như: Những vấn đề lý luận, các mô hình xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân ở Việt Nam và trên thế giới; Các điển hình thành công, bài học kinh nghiệm về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân trong nước và quốc tế; Thực trạng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân ở Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra; Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân trước thách thức của hội nhập quốc tế; Giải pháp, phương hướng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Hội thảo sẽ là diễn đàn thu hút trí tuệ, tâm huyết, đóng góp ý kiến của các nhà khoa học, nhà quản lý, đội ngũ doanh nhân nhằm tìm ra những giải pháp thiết thực  đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu