Thứ Bảy
20
Tháng 05

Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2016

Nhà hát Lớn Hà Nội
Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2016 - ảnh 1
Lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật và danh hiệu
nghệ sĩ nhân dân năm 2012. Nguồn: tdkt.danang.gov.vn
(Cinet)- Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2016 sẽ diễn ra vào ngày 20/5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Việc tổ chức lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2016 nhằm tôn vinh các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao. Qua đó tiếp tục khẳng định và thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với văn nghệ sĩ và sự nghiệp phát triển nền văn học, nghệ thuật nước nhà trong thời gian qua.

Năm nay, quá trình xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về VHNT chia làm hai đợt. Đợt 1, có 10 tác giả được Giải thưởng Hồ Chí Minh, 67 tác giả được Giải thưởng Nhà nước. Đợt 2, có thêm 8 tác giả được Giải thưởng Hồ Chí Minh, 28 tác giả được Giải thưởng Nhà nước. Như vậy, có tất cả 18 tác giả được Giải thưởng Hồ Chí Minh và 95 tác giả được Giải thưởng Nhà nước.

T.T


 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu