Thứ Hai
07
Tháng 11

Phiên họp lần thứ 18 của Đại hội đồng các Quốc gia thành viên Công ước về bảo vệ Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Trụ sở UNESCO ở Paris, Pháp

(Cinet) -Phiên họp lần thứ 18 của Đại hội đồng các Quốc gia thành viên Công ước về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên Thế giới và việc giới thiệu các ứng cử viên tham gia bầu cử vào Ủy ban Di sản Thế giới sẽ chính thức diễn ra vào các ngày 7,8 và chiều ngày 9/11/2011 tại Trụ sở UNESCO ở Paris, Pháp  nhân dịp diễn ra kỳ họp lần thứ 36 của Đại hội đồng UNESCO.

Đại hội đồng sẽ kêu gọi việc thay thế các Quốc gia thành viên mãn nhiệm của Ủy ban Di sản thế giới và cũng sẽ xác định rõ những trường hợp các  Quốc gia thành viên  không đáp ứng đầy đủ  tuyên bố nêu trong khoản 2 Điều 16 của Công ước Di sản Thế giới, và xác định số tiền đóng góp của các nước này vào Quỹ Di sản Thế giới*…

Đối với  Quốc gia thành viên có thể ứng cử để trở thành ủy viên của Ủy ban Di sản Thế giới, họ phải đáp ứng đủ các điều kiện đã được quy định trong Điều 16, khoản 5 của Công ước Di sản Thế giới, trong đó qui định: "Bất kì Quốc gia thành viên nào của Công ước còn nợ chưa thanh toán những khoản đóng góp bắt buộc hoặc tự nguyện của năm hiện tại và năm dương lịch trước đó sẽ không đủ điều kiện  ứng cử trở thành ủy viên  của Ủy ban Di sản Thế giới,...."*.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu