Thứ Hai
28
Tháng 11

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý, chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực thư viện

Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam (Số 1 Đội Cấn, Phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên).
Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Bộ VHTTDL tổ chức lớp tập huấn: Bồi dưỡng kiến thức quản lý và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực thư viện cho đội ngũ giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật và viên chức người quản lý các Sở: VHTTDL; Văn hóa và Thể thao; Du lịch; Thư viện công cộng trên toàn quốc.
Nội dung tập huấn gồm: Các nguyên tắc thiết kế, điều chỉnh chương trình, giáo trình; Tính liên thông trong việc giảng dạy, phát triển chương trình, giáo trình phục vụ đào tạo trong lĩnh vực thư viện ở trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học; Đào tạo nghề nghiệp trong giảng dạy, học tập và công tác phục vụ bạn đọc. Tiêu chuẩn hóa trong giáo dục khoa học thông tin thư viện và trong hoạt động thư viện; Kỹ năng mềm trong quản lý tổ chức hoạt động thư viện; Ứng dụng Web 2.0-3.0 và thư viện 2.0-3.0 công cụ mới để quản lý tri thức và thông tin; Khai thác nguồn tài liệu mở.
Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 28-30/11/2016 tại Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam (Số 1 Đội Cấn, Phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên).
thực hiện chương trình công tác năm 2016, Bộ VHTTDL tổ chức lớp tập huấn: Bồi dưỡng kiến thức quản lý và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực thư viện cho đội ngũ giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật và viên chức người quản lý các Sở: VHTTDL; Văn hóa và Thể thao; Du lịch; Thư viện công cộng trên toàn quốc.

Nội dung tập huấn gồm: Các nguyên tắc thiết kế, điều chỉnh chương trình, giáo trình; Tính liên thông trong việc giảng dạy, phát triển chương trình, giáo trình phục vụ đào tạo trong lĩnh vực thư viện ở trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học; Đào tạo nghề nghiệp trong giảng dạy, học tập và công tác phục vụ bạn đọc. Tiêu chuẩn hóa trong giáo dục khoa học thông tin thư viện và trong hoạt động thư viện; Kỹ năng mềm trong quản lý tổ chức hoạt động thư viện; Ứng dụng Web 2.0-3.0 và thư viện 2.0-3.0 công cụ mới để quản lý tri thức và thông tin; Khai thác nguồn tài liệu mở.

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 28-30/11/2016 tại Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam (Số 1 Đội Cấn, Phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên). - See more at: http://cinet.vn/articledetail.aspx?articleid=30224&sitepageid=418#sthash.W5br2Z5T.dpuf
thực hiện chương trình công tác năm 2016, Bộ VHTTDL tổ chức lớp tập huấn: Bồi dưỡng kiến thức quản lý và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực thư viện cho đội ngũ giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật và viên chức người quản lý các Sở: VHTTDL; Văn hóa và Thể thao; Du lịch; Thư viện công cộng trên toàn quốc.

Nội dung tập huấn gồm: Các nguyên tắc thiết kế, điều chỉnh chương trình, giáo trình; Tính liên thông trong việc giảng dạy, phát triển chương trình, giáo trình phục vụ đào tạo trong lĩnh vực thư viện ở trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học; Đào tạo nghề nghiệp trong giảng dạy, học tập và công tác phục vụ bạn đọc. Tiêu chuẩn hóa trong giáo dục khoa học thông tin thư viện và trong hoạt động thư viện; Kỹ năng mềm trong quản lý tổ chức hoạt động thư viện; Ứng dụng Web 2.0-3.0 và thư viện 2.0-3.0 công cụ mới để quản lý tri thức và thông tin; Khai thác nguồn tài liệu mở.

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 28-30/11/2016 tại Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam (Số 1 Đội Cấn, Phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên). - See more at: http://cinet.vn/articledetail.aspx?articleid=30224&sitepageid=418#sthash.W5br2Z5T.dpuf

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu