Thứ Hai
08
Tháng 09

Tổ chức lớp tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho cán bộ quản lý các cơ sở đào tạo

Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Tổ chức lớp tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho cán bộ quản lý các cơ sở đào tạo  - ảnh 1
(Cinet)- Lớp “Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đối tượng cán bộ quản lý các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ” diễn ra từ ngày 08 đến ngày 14/9/2014 tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Tham gia lớp tập huấn có khoảng 150 học viên gồm cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ sở đào tạo, cán bộ đã được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn có liên quan tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ VHTTDL, các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh, thành phố.
Nội dung lớp tập huấn gồm 04 chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013; những vấn đề chủ yếu trong công tác quản lý và phát triển đội ngũ giảng viên trong các cơ sở giáo dục; quản lý giáo dục ở nước ta trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và đẩy mạnh hội nhập quốc tế; công tác quản lý và nghiên cứu khoa học trong các cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu.
T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu