logo

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 21/1/2020
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 21/1/2020 21/01/2020 | 15:00 Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận 27 bảo vật quốc gia là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 20/1/2020
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 20/1/2020 20/01/2020 | 23:53 Khai mạc Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ III là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 17/1/2020
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 17/1/2020 17/01/2020 | 14:26 Ba thành phố của Việt Nam là Vũng Tàu, Quy Nhơn và Huế đã vinh dự được nhận Giải thưởng Du lịch sạch ASEAN 2020 là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 16/1/2020
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 16/1/2020 16/01/2020 | 21:04 Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ðảng là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 15/1/2020
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 15/1/2020 15/01/2020 | 19:49 Trao Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2019 là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 14/1/2020
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 14/1/2020 14/01/2020 | 16:01 Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 9 (nhiệm kỳ 2019-2024) là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 13/1/2020
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 13/1/2020 13/01/2020 | 13:08 Kỷ niệm 20 năm Vịnh Hạ Long được UNESCO ghi danh là Di sản thiên nhiên thế giới lần hai là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 10/1/2020
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 10/1/2020 10/01/2020 | 14:13 Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2019 là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 9/1/2020
Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 9/1/2020 09/01/2020 | 15:52 Phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật du lịch Việt Nam lần thứ 9 là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.