Ngày Việt Nam tại Ucraina năm 2018

Ngày Việt Nam tại Ucraina năm 2018

(Cinet)- Ngày Việt Nam tại Ucraina năm 2018 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Ucraina tại Việt Nam và Ủy ban Hành chính tỉnh Lvov, Hội đồng nhân dân tỉnh Lvov, Hội Hữu nghị Ucraina-Việt Nam tổ chức.