Trung Quốc: Những bước tiến của công tác số hóa cổ vật

Trung Quốc: Những bước tiến của công tác số hóa cổ vật

(Cinet)- Hội nghị Cấp cao Xây dựng Trung Quốc kỹ thuật số lần thứ nhất vừa diễn ra, Phó Cục trưởng Cục Văn vật Nhà nước Trung Quốc Quan Cường đã giới thiệu những tiến triển của công tác số hóa cổ vật trong những năm qua và công bố các công tác trọng điểm xây dựng trong lĩnh vực Trung Quốc kỹ thuật số trong thời gian tới.