Hàn Quốc đắc cử thành viên của Ủy ban Di sản văn hóa phi vật thể UNESCO

Hàn Quốc đắc cử thành viên của Ủy ban Di sản văn hóa phi vật thể UNESCO - ảnh 1
Hội nghị toàn thể các quốc gia thành viên công ước bảo vệ di sản văn hóa
phi vật thể lần 5 đã diễn ra từ ngày mùng 2 vừa qua tại Paris.

 
Hàn Quốc đã đắc cử thành nước thành viên nhiệm kì 4 năm của Ủy ban Di sản văn hóa phi vật thể. Hàn Quốc đã được đề cử tại hội nghị toàn thể các quốc gia thành viên Công ước bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể lần 5 ngày 2-4 và nhận được 126 phiếu bầu từ 142 quốc gia tham dự.
Ủy ban liên chính phủ bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể (Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) được cấu thành từ 24 quốc gia, là đơn vị cuối cùng quyết định danh sách chính thức di sản văn hóa phi vật thể UNESCO. Hàn Quốc sau khi trở thành nước thành viên sẽ có thể chủ động hơn khi tham gia vào quá trình quyết định danh sách đại biểu đăng kí, danh sách bảo vệ khẩn cấp,... của các nước. Nước thành viên nhiệm kì 4 năm là nước có số phiếu bầu cao nhất được chọn theo số ghế trống phân theo nhóm ở 6 khu vực tại đại hội 2 năm mở một lần. Vai trò của nước thành viên là chuẩn bị phương hướng hoạt động của hiệp ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể , quyết định danh sách đăng kí danh mục đại diện và danh mục bảo vệ khẩn cấp, Viện trợ quốc tế và phê duyệt tiền lệ mẫu, lên kế hoạch sử dụng quỹ, xem xét và tóm lược báo cáo của các nước đương sự,...
Việc đắc cử thành nước thành viên lần này sẽ nối tiếp nhiệm kì từ năm 2008 đến năm 2012 và là nhiệm kì 2 đã công nhận những nỗ lực của Hàn Quốc trong thời gian vừa qua cho sự phát triển của hiệp ước và quá trình bảo vệ- bảo tồn những di sản văn hóa phi vật thể như việc hỗ trợ nâng cao năng lực.
Theo Korea.net

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác