Hàn Quốc: Dự thảo luật văn hóa nâng cao quyền lợi hưởng thụ văn hóa của người dân

Cũng giống như các quyền cơ bản mà bất cứ ai cũng cần phải được hưởng như quyền đi học, quyền được làm việc, giờ đây “quyền văn hóa” cũng lần đầu tiên được có tên trong hệ thống luật pháp đồng góp phần nâng cao trách nhiệm của quốc gia đối với quyền văn hóa của người dân Hàn Quốc.

Hàn Quốc: Dự thảo luật văn hóa nâng cao quyền lợi hưởng thụ văn hóa của người dân - ảnh 1

Các ấn phẩm của các cơ quan quốc gia làm ra sẽ được cải tiến để người dân có thể sử dụng được. Ý nghĩa của văn hóa cũng không chỉ dừng lại ở khái niệm nghệ thuật mà còn mở rộng sang các lĩnh vực khác của cuộc sống và liên kết trong sự hợp nhất với giáo dục, phúc lợi, nhân quyền, môi trường.

Bộ Văn hóa Hàn Quốc cho biết các dự thảo luật như dự thảo luật cơ bản về văn hóa, quy định về phúc lợi cho người làm về nghệ thuật, luật biểu diễn, luật bản quyền, quy định về bảo tàng và bảo tàng mỹ thuật đã được thông qua tại cuộc họp của quốc hội.

Dự thảo luật về văn hóa gồm 13 điều không chỉ đề cập tới “quyền văn hóa” mà còn hợp thức hóa những khái niệm như “đánh giá ảnh hưởng văn hóa” tới đời sống của người dân cho các cơ quan địa phương khi xây dựng chính sách về văn hóa, “phúc lợi văn hóa” xem xét những ưu đãi về mặt văn hóa cho tầng lớp nghèo yếu trong xã hội. Ngoài ra dự thảo luật còn đặt trọng tâm vào quyền hưởng thụ văn hóa của người dân thường, đưa ra những quy định có lĩnh vực áp dụng đa dạng từ các hoạt động giải trí như du lịch, thể thao cho đến giáo dục văn hóa, phát triển tiếng Hàn, hỗ trợ tầng lớp nghèo yếu trong xã hội.

Dự thảo luật bản quyền giúp người dân được sử dụng một cách dễ dàng các tác phẩm có bản quyền của các tổ chức ở địa phương hay quốc gia. Trước đây việc xin phép sử dụng các tác phẩm bản quyền thuộc về cơ quan quốc gia thường rất nhiều thủ tục, nhưng giờ đây người dân có thể sử dụng một cách dễ dàng. Cùng với đó, những tác phẩm thuộc bản quyền được sử dụng vào mục đích giảng dạy trong trường học còn có thể được dùng vào trưng bày và truyền bá rộng rãi. Điều này cho thấy việc đa dạng môi trường giáo dục sẽ làm cho chất lượng giáo dục được nâng cao hơn.

Quy định về người làm trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật có đặc điểm là tăng c ường quyền lợi cho nghê sỹ và bảo đảm của xã hội cho nghề này. Trong trường hợp ký kết hợp động với những người làm nghệ thuật, luật sẽ đưa ra các phán quyết về những hành vi như từ chối, trì hoãn hay ra hạn trả lợi nhuận cho người làm nghệ thuật, hành vi nhấn mạnh điều kiện hợp đồng một cách không công bằng đối với người làm nghệ thuật sẽ bị xử lý. Cùng với đó người làm nghệ thuật còn được nhận một phần hỗ trợ bảo hiểm lao động từ nhà nước

Bộ Văn hóa cho biết luật liên quan tới văn hóa nghệ thuật trong thời gian qua bị cho là chỉ tập trung vào hỗ trợ các dự án hay các tác giả sáng tác về văn hóa nghệ thuật mà vẫn còn hạn chế ở việc hưởng thụ văn hóa của người dân. Dự thảo luật văn hóa sẽ khuyến khích hưởng thụ văn hóa, đóng góp vào mở rộng giá trị của văn hóa trên tất cả lĩnh vực xã hội và giải tỏa sự cách biệt về văn hóa của người dân.

Theo Korea.net

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác