Kinh viện Seowon và vùng đầm lầy ven biển Tây Nam Hàn Quốc đăng ký trở thành di sản thế giới

Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc hôm 22/12 cho biết cơ quan này đã quyết định sẽ trình hồ sơ lên Ủy ban di sản thế giới, đăng ký "kinh viện Seowon Hàn Quốc" và "vùng đầm lầy ven biển Tây Nam" là di sản văn hóa thế giới và di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2018. Kết quả xét duyệt sẽ được quyết định lần cuối trong phiên họp của Ủy ban di sản thế giới vào năm 2019.
 
Kinh viện Seowon và vùng đầm lầy ven biển Tây Nam Hàn Quốc đăng ký trở thành di sản thế giới - ảnh 1

Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) cho phép mỗi quốc gia được đăng ký một di sản văn hóa và một di sản thiên nhiên thế giới mỗi năm, cho tới hết năm 2018. Từ năm 2019 trở đi, mỗi nước sẽ chỉ được đăng ký một di sản thế giới.

Lần này, Hàn Quốc lại tiếp tục trình lên UNESCO hồ sơ về kinh viện Seowon. Seowon là nơi thuyết giảng, đàm đạo học thuật và cúng tế các vị thánh dưới triều đại Joseon. Đây cũng được coi là một cơ sở giáo dục dành cho các nho sĩ. Hồ sơ trình lên Ủy ban di sản thế giới gồm chín kinh viện: Kinh viện Dosan và Byeongsan ở thành phố Andong, Kinh viện Sosu ở thành phố Yeongju, Kinh viện Oksan tại thành phố Gyeongju (tỉnh Bắc Gyeongsang), Kinh viện Dodong ở thành phố Daegu, Kinh viện Namgye ở huyện Hamyang (tỉnh Nam Gyeongsang), Kinh viện Pilam của huyện Jangseong, Kinh viện Museong ở thành phố Jeongeup (tỉnh Bắc Jeolla) và Kinh viện Donam ở thành phố Nonsan (tỉnh Nam Chungcheong).

Vào năm ngoái, Hàn Quốc từng đăng ký kinh viện Seowon trở thành di sản văn hóa thế giới của UNESCO, nhưng đã phải rút hồ sơ về. Hội đồng Quốc tế về di tích và di chỉ (ICOMOS), cơ quan tư vấn của UNESCO, khi đó đã chỉ ra rằng hồ sơ của Hàn Quốc chưa làm nổi bật được mối liên quan giữa chín kinh viện, và sự khác biệt giữa chín nơi này với các kinh viện ở Trung Quốc, Nhật Bản, đồng thời cảnh quan xung quanh các Seowon không được bao gồm trong khu vực di sản văn hóa.

Di sản thứ hai mà Hàn Quốc đăng ký trở thành di sản thiên nhiên thế giới là "Vùng đầm lầy ven biển Tây Nam", một phần của vùng đầm lầy ở tỉnh Nam Chungcheong, Bắc Jeolla, Nam Jeolla. Cụ thể, khu vực này bao gồm 30 km² đầm lầy Yubudo (huyện Seocheon, tỉnh Nam Chungcheong), 45 km² đầm lầy Gochang (tỉnh Bắc Jeolla), 450 km² đầm lầy Dadohae (huyện Sinan, tỉnh Nam Jeolla), 65 km² đầm lầy Boseong và Suncheon (tỉnh Nam Jeolla). Những đầm lầy này đều thuộc khu vực bảo hộ đầm lầy, và được công nhận trong Công ước quốc tế Ramsar về các vùng đất ngập nước. Riêng đầm lầy Gochang và đầm lầy Dadohae ở Sinan đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Hàn Quốc hiện có 11 di sản văn hóa thế giới và một di sản thiên nhiên thế giới. Trong năm sau, Ủy ban di sản thế giới sẽ công bố kết quả xét duyệt với di sản "thành Hanyang, Seoul" (Hanyang Doseong) mà Hàn Quốc đã trình hồ sơ đăng ký.

Theo kbs.co.kr

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác