Phê duyệt Hiệp định Văn hóa giữa Việt Nam và Hy Lạp

(Cinet)- Ngày 06/8, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết phê duyệt Hiệp định Văn hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Hy Lạp.

Hiệp định được phê duyệt nhằm mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác văn hóa giữa Chính phủ và nhân dân hai nước trên cơ sở có đi có lại và cùng có lợi; đồng thời góp phần thúc đẩy mối quan hệ và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Theo Hiệp định được phê duyệt, trong thời gian tới các bên sẽ xúc tiến việc hợp tác cũng như tạo cơ hội thích hợp cho các cuộc tiếp xúc trực tiếp trong các lĩnh vực: Ngôn ngữ và văn học, âm nhạc, xuất bản, nghề thủ công, nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật thị giác và các hoạt động khác thuộc lĩnh vực văn hóa.

Các bên khuyến khích và tạo điều kiện, trên cơ sở đó có đi có lại và cùng có lợi, các hoạt động hợp tác đã nêu trên thông qua: Trao đổi các triển lãm và trưng bày các tác phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật; dịch và xuất bản các tác phẩm văn học, nghệ thuật; giới thiệu các tác phẩm kịch, múa và âm nhạc; cử đại diện tham gia các hội, hội thảo, hội nghị, diễn đàn; trao đổi chuyên gia và thông tin cũng như phát triển hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ, thư viện, lịch sử, bảo tàng, khảo cổ… Đồng thời các bên khuyến khích việc trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh, học giả, giáo viên, giảng viên, các nhà nghiên cứu, các giáo sư, các cán bộ quản lý cũng như các chuyên gia khác trong lĩnh vực giáo dục trên cơ sở phù hợp với các quy định của luật pháp mỗi nước...

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác