Công bằng

Trần Trương

Chắc chắn công bằng không phải là chia đều tất cả

Nhưng công bằng cũng có nghĩa tất cả phải được chia

Vậy cuộc đời sao mà thấy lạ

Phép tính chia, số thừa không biết để cho ai?

 

Người được chia còn bị người chia ăn gian về số lượng

Có lẽ phép trừ luôn ngự trị trong đầu kẻ ăn gian

Cái khoảng cách mù mờ rất khó khăn nhận biết

Mà người cầm cân lại đòi hỏi sự cụ thể, rõ ràng?

 

Ở đây sự công bằng bắt đầu xẩy ra mâu thuẫn

Người có công bỗng hóa kẻ tội đồ

Thế mà kẻ tội đồ phải buộc lòng kiên nhẫn

Đọc “A-zít-nê-xin” - những kẻ thích đùa

 

Tôi không giận Chí Phèo và càng thương Thị Nở

Bởi cuối cùng họ vẫn có tình yêu

Và tôi thèm công bằng cho đời thương cuộc sống

Mang cả niềm vui cho Thị Kính, Thị Màu…

(TC Nhà văn)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác