Điệu lý tháng Giêng

Đỗ Minh Dương

Ta về lễ hội tháng Giêng

Gặp câu lục bát chao nghiêng cánh cò

Hoa đang thắm, lộc đang mùa

Ai đem điệu lý bỏ bùa cho tôi.

Lý thương nhau (*) đã hẹn rồi

Lý chuồn chuồn vẫn đứng ngồi không yên

Mặn nồng với lý giao duyên

Lý con sáo giục chim chuyền bay qua…

Tháng Giêng trai gái hẹn hò

Gói trăm điệu lý làm quà cho nhau

Xuân tươi rực rỡ sắc màu

Ai nương điệu lý qua cầu tháng Giêng…

------------------

(*) Tên các điệu Lý ở vùng đất Nam Bộ

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác