Hạt mầm…

Lê Anh Phong

Ta về

Gặt

Cánh đồng ta lam lũ

Mặc ai phỡn phơ gặt hái cánh đồng người

Hạt thóc đồng ta thơm thảo vị mồ hôi

Hạt thóc đồng người giọt mồ hôi mặn chát…

 

Hạt thóc đồng ta

Vị phù sa thiệt thà như đất

Dẫu bảy chìm ba nổi hai mốt sự lênh đênh

Hạt thóc đồng người “nước nổi bèo lên…”

 

Nắng dội lửa

Khét nồng vị đất

Lũ cuồng dâng

Thối nước thâm trời

Xin giữ lấy hạt mầm gan góc

Gieo đất lành, mầm lại xanh cây…

 

Ta về gặt

Những vui buồn được mất

Hồn thơm tho

Trong trẻo

Thơ ngây…

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác