Hư vô

Quang Huy

 

Cái gì cũng có một thời

Bao nhiêu máu chảy trong lời vua ban

 

Cái gì rồi cũng tiêu tan

Bao nhiêu xương trắng nằm oan dưới mồ

 

Cái gì rồi cũng hư vô

Bao nhiêu tượng gỗ lên chùa ngồi chơi

 

Cái gì rồi cũng rụng rơi

Qủa trên Vườn Cấm, hoa nơi Địa Đàng

 

Chỉ còn mãi với thời gian

Tình yêu tự thuở hồng hoang dại khờ

 

Gắng ngồi viết cạn bài thơ

Bài thơ rồi có hư vô như mình?

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác