Khẩn cầu

Trần Ninh Hồ

Nhớ Bùi Giáng

 

Đâu vờ giận, đâu vờ thương

Còn suất điên thật xin nhường cho ta

Ta về trong cỏ làm hoa

Rồi đem hoàng hạc với gà nuôi chơi  

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác