Lời thề mùa đông

Bùi Hoàng Tám

 


Bắt đầu từ một mùa đông

Anh tôi ra trận rồi không trở về

Cũng từ một buổi chiều quê

Chị tôi đã nhận Lời thề mùa đông

Cũng là phận gái chờ chồng

Người còn hóa đá chị không hóa gì

Đá còn đợi lúc thiên di

Còn con để bế - Chị thì chịu không

Núi còn hòn vợ, hòn chồng

Chị tôi ôm mối chờ mong bạc đầu

Cái ngày tôi bước qua cầu

Chị không khóc sợ nhạt màu áo tôi

Bây giờ chị đã về trời

Thắp hương lạy chị, lạy lời Mùa Đông!

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác