Lời thỉnh cầu muộn

Hoàng Vũ Thuật

Tôi không viết muộn phiền

lên niềm vui

viết niềm vui

lên phiền muộn

giọng người cao quá

nhà nàng ở bên đông mà tôi bên đoài (*)

ly rượu đỏ và đỏ

say hoài mây và mây

sầu đầy gió và gió

tôi là ai đây

còn đây ai nữa

ai trong sương dày

ai tro trong lửa

tôi muốn viết lời người xưa đã khóc

ngày nay nước mắt lướt thướt đường dài

mai kia đơn độc

thầm thì cỏ may.

-----------------

(*) Ý thơ Nguyễn Bính

(Văn nghệ Công an)

           

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác