Lúa Việt

Phan Thành Minh

Lúa đã chín suốt chiều đất nước

Thương lắm gian lao rút ruột mà vàng

Em giữ nước lúa theo giữ nước

Luỹ thép thành đồng Cà Mau, Nam Quan

 

Lúa con gái đã xanh màu khí phách

Ngàn năm đi theo bước Tiên Rồng

Trung hiếu nghĩa tình thuỷ chung son sắt

Ngọt ngào gạo trắng nước trong

 

Người vì lúa đã hoá thân vào lúa

Ủ lửa trong thân đốt mọi kẻ thù

Trái tim đỏ sục sôi dòng lửa

Lửa Rạch Gầm soi tới muôn thu

 

Thương đất nước bốn ngàn năm chinh chiến

Theo đi từ buổi dựng cờ

Một gánh Bắc Nam một lòng dâng hiến

Hai đầu hai thúng ấm no

 

Thơm riết róng suốt chiều đất nước

Hạt lúa nghĩa ân thắp sáng muôn lòng

Miếng khi đói vàng cân bạc thước

Máu mủ thâm tình hạt lúa Lạc Long

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác